skip to main content

Bu, malların seyahat ettiği yöndür.
AB'den/üzerinden BB'ye veya BB'den//üzerinden AB'ye.

2. Malların teslim alınması

Malları teslim almadan önce, malların sınırdan hangi yöntemle taşındığı ve ne tür mal taşıdığınız ile ilgili gereksinimleri tamamlamanız gerekir.

Malları teslim almaya gitmeden önce gerekli evrakları ihracata hazır hale getirmelisiniz.

Malların sınırdan geçmesinin 4 yolu vardır:

 • Genel Süreç
 • Yaygın Transit Konvansiyonu (CTC)
 • ATA (Geçici kabul)
 • Uluslararası Karayolu Taşımacılığı (TIR)

Ticaretçi 4 yoldan hangisini kullanacağını seçecektir. Seçimleri, sevkiyatın özelliklerine en uygun olana bağlı olacaktır.

Tüm ihracat modelleri için bir Emniyet ve Güvenlik (S&S) çıkış deklarasyonu gerekli olacaktır.

1 Ocak 2022’den itibaren tam ihracat kontrol ve denetimleri uygulanacak olup, sınır noktalarında ihracat mallarının kontrolüne yönelik süreçler uygulanması gerekecektir. Sınır noktaları şunlardan birini kullanacaktır:

 • geçici depolama modeli için bir liman envanter sistemi (“envanter bağlantılı limanlar”) (veya önceden ibraz ve geçici depolama ile birleştirilmiş model) (bu durumda nakliyecilerin/treyler operatörlerinin ticari talimatları izlemesi gerekecektir) veya
 • Envanter bağlantılı olmayan limanlar/terminaller için GVMS üzerinden önceden ibraz prosedürü

Yeni prosedürler, Sınır İşletim Modelinin ihracat bölümünde ana hatlarıyla belirtilmiştir ve GVMS’yi kullanacak yerler ve alan kısıtlamaları nedeniyle ek gereksinimleri olanlar da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntı GOV.UK’de belirtilecektir. – GVMS kullanan limanlar listesi.

GVMS kaydı

BB’den ihracata hazırlık: nakliyecilerin bilmesi gereken gümrük belgeleri ve prosedürleri
Mallar transit olarak taşınmıyorsa, ihracatçı/acente/nakliye aracısı, nakliyeciye, girmek üzere sınırını geçtiği üye devlet için önceden ön ibrazlı ithalat deklarasyonu / deklarasyonları için MRN(ler) vermelidir.

İhracat prosedürleri nelerdir?

Devam Etme İzni (P2P) hakkında nakliye şirketine bilgi vermek, ihracatçının sorumluluğundadır, sonrasında taşıt sınıra doğru hareket edebilir.

Tüm refakatsiz navlunlar dahil olmak üzere, envanter bağlantılı limanlar için treyler operatörü malları limanda bırakmak ve kabul ettirmek üzere ihracatçının verdiği Özel Konsinye Numarasını (UCN) ibraz etmelidir. ^ Not: Envanter bağlantılı limanlar için, AB’ye ithalat bilgileri henüz mevcut olabilir. İhracat sırasında, sürücüye AB’ye ithalat hakkında bilgi verilmemiş olabilir. İhracatçı/yükleyici, sürücüye/treyler operatörüne AB üye devletinin ne gibi gereklilikler uyguladığını açıklamalıdır. Bu bilgi dijital olarak paylaşılıyorsa, sürücünün bunun basılı bir kopyasına sahip olması gerekmez (veya AB tarafına vardıklarında genellikle kendilerine bir kopyası verilir).

1 Ocak 2022’den itibaren neler değişecek?

GVMS ve ön ibraz

BB’den GVMS kullanarak çıkan nakliyeciler, varıştan önce şunları yapmalıdır:

 • taşınan her konsinye mal için ihracatçıdan veya acenteden doğru referansları vermesini istemelidir
 • tüm bu referansları, varsa güvenlik ve güvenlik deklarasyonu referanslarıyla birlikte, her bir araç hareketi için 1 Mal Nakliye Referansına (GMR) bağlamalıdır. Bu 2 şekilde yapılabilir:
   • nakliyecinin kendi sisteminden GVMS’ye doğrudan bağlantı yoluyla veya
   • nakliyecinin Government Gateway hesabında bulunan bir çevrimiçi portal yoluyla
 • her araç için, GMR’yi doğru araç plakası (VRN) ile güncellemelidir. Bu bilgi, herhangi bir değişiklik olduğunda da güncellenebilir; ancak GMR hareket noktasında taşıyıcıya sunulurken bu bilgi doğru olmalıdır
 • sürücülere, GMR’yi doldurmak için gereken tüm referanslar girilmeden önce veya deklarasyon referanslarının GMR’ye kabul edilmemiş olması halinde sınıra gitmemelerini söylemelidir; zira bu durumlarda gemiye binmelerine izin verilmeyecektir
 • sürücülere, malları yasal olarak taşımak için gerekli kanıtlara sahip olduklarını göstermek için, kalkış noktasına vardıklarında GMR’yi feribot operatörüne/Eurotunnel’e sunmalarını söylemelidir

BB’den çıkışınızdan önce

Refakatli RoRo taşımacılığı için, sürücünün, AB’de girecekleri ülke için gereken ithalat gereksinimlerini karşılamak için gereken tüm referans numaraları ve belgelerine sahip olması gerekmektedir. BB ihracatçısı kendi teslim usulleri kapsamında bunun sorumluluğunu başka bir tarafa vermedikçe, bunun yapıldığından emin olmak BB ihracatçısının sorumluluğundadır (gümrük temsilcisi ve/veya lojistik sağlayıcıları ile birlikte).

Bir ENS Beyanında bulunmanız gerekebilir.

Ticaretçi, malları, BB’den başlayarak Yaygın Transit Konvansiyonu (CTC) kapsamında taşımaya karar verirse, nakliyecinin şunlardan birine ihtiyacı olacaktır:

 • ticaretçiden bir transit destek belgesi (TAD) ve ticaretçi tarafından, nakliyenin transit sürecine geçtiğini ve BB’den çıkış noktasına doğru devam edebilecekleri talimatı.

TAD

 • transit süreci için onaylanmamış bir LRN veya TAD ve malları, LRN veya TAD’yi BK Sınır Polisi yetkililerine belirlenen BK Çıkış Ofisinde sunma talimatı – mallar için bunun ardından geçiş izni çıkacak ve sürücüye TAD verilecektir
 • tek bir araç için birden fazla LRN gerekebilir – hareketinize yasalara uygun bir şekilde devam etmek için tüm LRN’leri TAD’lere dönüştürmeniz gerekecektir
 • bir LRN’nin çıkarılması için onunla birlikte bir de CHIEF girişi olmalıdır (bu, genellikle BB ihracatçınız tarafından gerçekleştirilir)

Not: bu işlem limanına göre değişebileceğinden önceden kontrol edin.


İhracatçı/temsilci, nakliye şirketi ve sürücüyü TAD durumu hakkında bilgilendirmekten sorumludur.

Emniyet ve güvenlik gereksinimleri, AB ve BB’de transit yoluyla taşınan mallar için geçerli olacaktır.

Kombine TSAD’ler BB’deki emniyet ve güvenlik deklarasyonlarını karşılamak için kullanılamaz (BK EXS deklarasyonları). Transit yoluyla mal nakliyesi yapan tacirlerin, uygun emniyet ve güvenlik deklarasyonlarının AB ve BB’de gereken yerlerde diğer yöntemlerle yapıldığından emin olmaları gerekir.

TSAD’ler, (2023’te gerçekleştirilecek olan) NCTS5’in devreye girişine dek BB’den AB’ye transit nakliye sırasında kullanılamayacağı için, AB Transit Sistemi’ne (NCTS) ayrı TAD girişleri, o üye devletin ICS sistemine ise ticari bir EDI platformu kullanarak ayrı ENS deklarasyonları yapılması gerekmektedir.

ATA Karneleri, malların geçici ihracatı veya ithalatı için kullanılan uluslararası gümrük belgeleridir.

Ticaretçi malların ATA Sözleşmesi kapsamında taşınmasını düzenlerse

Sürünün yapması gerekenler:

 • ticaretçiden ATA Karnesi belgesini edinmek

  ATA
  ATA
 • malları ve ATA karnesini bir BK Çıkış Ofisindeki BK Sınır Polisine sunmak, ticaretçi, temsilcisi veya lojistik şirketi tarafından talimat verilen şekilde nakliyenin kontrolün gerçekleştirmek
 • Nakliye için gereken emniyet ve güvenlik EXS deklarasyon gereksinimlerinin karşılanıp karşılanmadığını tacire danışın – ilgili emniyet ve güvenlik ENS gereksinimleri, aynı zamanda malların taşındığı ülke için de karşılanmalıdır.

Not: Kamyon sürücüsünün Karnedeki “B Kutusu”nda açıkça belirtildiğinden ya da Karneyle birlikte Karne sahiplerinden biri tarafından imzalanmış ve sürücünün malları taşımasına izin verdiğini gösteren bir yetki mektubu taşıdığından emin olun ve onlar adına “F Kutusu”nu imzalayın.

Sürücü, yola çıkmadan önce Karnenin ön kapağının doğru bir şekilde imzalandığından ve doldurulduğundan emin olmalıdır.

Ticaretçi malların TIR Sözleşmesi kapsamında taşınmasını düzenlerse.

Daha sonra nakliyecinin kendi ülkesinde almış olduğu bir TIR yetki belgesine sahip olması ve malları taşıyan aracın gümrük mührü altında mal taşıması için bir karayolu taşıtı onay belgesine sahip olması gerekir. TIR sınır geçişlerinde onaylı tasarım kullanan bir araç için sertifika almak.

Bu genel kuralın istisnaları için (örneğin, ağır ve hacimli malların hareketi), TIR kılavuzuna bakın.

TIR sistemi, Birleşik Krallık gümrük yetkililerinin malları AB dışına nakledilmeden önce ambalajlayıp mühürlemelerine olanak tanır. Bu sayede yükün sınır geçişlerinde gümrük memurları tarafından açılması ve kontrol edilmesi gerekmez.

TIR testi yaptırın.


Nakliye şirketi şu şartları yerine getirmelidir:

  • sürücüye TIR karnesini vermelidir

   TIR
   TIR
  • ticaretçi veya nakliye şirketi tarafından nakliyeyi NCTS’ye deklare etmek ve malları AB gümrük yetkililerine sunmak için gereken referans numaralarına (LRN ve/veya MRN) sahip olmak
  • sürücüye şu talimatları verin:
    • malları ve TIR karnesini BK Çıkış Ofisine götürsün; burada TIR Karnesinin 1. sayfası gümrük memuru tarafından damgalanıp ayrılacak ve gümrük, aracı mühürleyecektir
    • malları ve TIR karnesini BK çıkış ofisinde BK Sınır Polisine götürüp ibraz etsin; gümrük ofisi belgeleri kontrol edecek, mührün sağlam olduğundan emin olacak ve TIR karnesinin 2. sayfasını damgalayıp ayıracaktır
    • not: Sınır Polisi ofisinde bu 2 adım aynı anda gerçekleştirilir
  • Nakliye için gereken emniyet ve güvenlik EXS deklarasyon gereksinimlerinin karşılanıp karşılanmadığını tacire danışın – ilgili emniyet ve güvenlik ENS gereksinimleri, aynı zamanda malların taşındığı ülke için de karşılanmalıdır

Mallar işlem vergisine tabiyse, sürücü, diğer ticari belgelere ek olarak ticaretçiden aşağıdakilerden birini almalıdır:

BB’den AB’ye hayvan, hayvansal ürünler, balık ve deniz ürünleri taşıyan ticaretçilerin önceden İhracat Sağlık Sertifikası (EHC) başvurusunda bulunmaları gerekecektir.

İhracat Sağlık Sertifikası

Ticaretçi, EHC’nin, konsinye mallar denetlendikten sonra yetkili bir kişi tarafından imzalandığından emin olmalıdır.

Ticaretçi, sürücünün izlediği rotanın sevkiyatın varılan ilk AB/AEA ülkesinde, doğru Belirlenmiş Sınır Kontrol Noktasında (BCP) kontrol edilmesine izin vereceğini kontrol etmelidir. >


Konsinye bitki ve bitki ürünlerinin beraberinde bir bitki sağlık sertifikası (phytosanitary certificate – PC) sunulmalıdır.

Ticaretçi, ilgili bitki sağlığı yetkilisinden bir PC başvurusu yapar:

 • İngiltere ve Galler’deki Hayvan ve Bitki Ajansı
 • İskoçya’daki İskoç Hükümeti
 • Ahşap, ahşap ürünleri ve tomruk için İngiltere, Galler ve İskoçya’da Ormancılık Komisyonu

  Bitki Sağlığı Sertifikası
  {%CAPTION%}

Sürücünün, ticaretçi veya nakliye şirketi ile, AB temelli ithalat temsilcisinin, ilgili BCP’ye konsinye malın gelişini, planlanan gelişten en az 24 saat önce söylemiş olduğunu onaylamalıdır.

Sürücünün, konsinye malları için her bir EHC veya PC’nin fiziksel bir kopyasını taşıması gerekmektedir. Konsinye mallar, AB AEA BCP tarafından geliş sırasında kontrol edilebilir.

Sürücü, bir AB varış limanına varmadan önce fiziksel bir belgenin gerekli olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Bunu yapmamaları bazı sonuçlar doğurur; örneğin AB’deki ilk varış limanında bu kontrolü yapmayan sürücülerden, yüklerini varış noktasında teslim edip boşaltabilmeleri için öncelikle AB’deki ilk varış limanına dönmeleri istenebilir.

Taşımacıların, AB’ye canlı hayvan getirebilmesi için EHC’ye ek olarak, şu belgeleri edinmek üzere temsilcilikleri bulunan bir AB üye devletine başvurmaları gerekmektedir:

 • bir AB taşımacı izni
 • bir yeterlilik sertifikası
 • bir araç onayı sertifikası

AB, bu belgelerin BK’da düzenlenmiş versiyonlarını tanımamaktadır.

Taşımacıların, birden fazla AB üye devletinde taşımacı onayı veya araç onayı sahibi olma izni yoktur.

Nakliyeciler, ilgili AB üye devletinden ikinci bir yeterlilik sertifikası için başvurabilirler.

Daha fazla bilgi için Hayvan ve Bitki Ajansı (APHA) ile iletişime geçin.


Yolculuk Kayıtları

Taşımacıların, İngiltere, İskoçya veya Galler’den veya bu bölgeler aracılığıyla AB’ye canlı hayvan nakliyesi için 2 yolculuk kaydına başvurmaları gerekecektir:

 • biri AB’ye ilk giriş noktası olan AB üye devleti tarafından onaylanmış
 • diğeri APHA tarafından onaylanmış olmalıdır

İhracat Sağlık Sertifikasına(larına) (EHC) ek olarak, insan tüketimi için denizde yakalanmış olan balıkların ihracatçılarının AB’ye yapılan her sevkiyat için bir Birleşik Krallık Avlanma Sertifikası almaları gerekecektir.

Avlanma Sertifikası

Üçüncü ülkeler tarafından insan tüketimi için doğal olarak yakalanan ve karaya çıkarılan birçok deniz balığını ihraç edenlerin, AB’ye yapacakları her konsinye gönderim için ilgili üçüncü ülkenin avlanma sertifikasının bir kopyasını almaları gerekecektir. İhracatçıların ayrıca aşağıdakiler gibi başka belgelere de ihtiyacı olabilir:

 • İşleme beyan(lar)ı – üçüncü ülkelere ait balıklar BK’ta işlenmişse. Bu belge için başvuru Balık İhracat Servisi üzerinden yapılabilir.
 • Depolama belgeleri – ithal edilen balık bir süre BK’ta kaldıysa ve yükleme veya boşaltma dışında herhangi bir işlemden geçmediyse. Bu belge için başvuru da Balık İhracat Servisi üzerinden yapılabilir.

İhracatçılar belgelerin birer kopyasını AB’deki ithalatçılarına göndereceklerdir.

AB’deki ithalatçı, bunları ithalattan önce AB yetkili makamına sunmalıdır.

Lütfen ithalatçı üye ülkedeki zorunlu bildirim süresini öğrenin. Genelde bu bildirimin en az 4 saat önceden yapılması gerekir.

Nesli tehlike altındaki vahşi hayvan ve bitkilerin uluslararası ticareti konvansiyonu (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – CITES) kapsamında, nesli tehlike altında veya korumada olan hayvan ve bitki türleri yalnızca özel limanlardan geçebilir. Belirlenen bu limanlar ve CITES izin ve bildirim gereklilikleri ile ilgili güncel bilgiler GOV.UK üzerindedir.

CITES

Belirli ürünler, hem hayvan kökenli ürünler hem de CITES kapsamında olabilir ve bu nedenle 2 grup gereksinime uyum sağlamalıdırlar.

2 tür emniyet ve güvenlik deklarasyonu vardır: bir çıkış özet deklarasyonu (EXS) ve bir giriş özet deklarasyonu (ENS).

Şimdiye kadar Birleşik Krallık’ta hem EXS hem de ENS deklarasyonları için geçici muafiyetler uygulanmış olmakla birlikte, bunlar yakında kaldırılacaktır:

 • 1 Ekim 2021’den itibaren BB’den AB’ye yapılan tüm ihracatlar için EXS deklarasyonları gerekecektir (bu, bir nakliye sözleşmesi kapsamında AB’ye taşınan boş paletler, konteynerler ve araçlara yönelik mevcut muafiyeti ortadan kaldıracaktır)
 • 1 Temmuz 2022 Cuma’den itibaren, AB’den BB’ye tüm hareketler için ENS deklarasyonları gerekecektir. 1 Ocak 2021’den beri, AB’den BB’ye tüm hareketler için ENS deklarasyonları gerekmektedir.

Bir taşıyıcının (refakatli nakliyeler için nakliyeci ve refakatsizler için ise feribot operatörü anlamına gelir), konsinye malların ihraç edildiği ülkedeki gümrük yetkili makamına EXS sunması gerekmektedir.

EXS verileri normalde (bir gümrük deklarasyonu olan) ihracat deklarasyonu ile birleştirilir.

Normalde, Birleşik deklarasyon vermekten sorumlu kişi malların ihracatçısı veya ihracatçının temsilcisidir.

Bu ayrı bir deklarasyon ise (örn. boş bir kamyon için), ihracat kontrol sistemine (ECS) girilir.

Aşağıdaki hallerde, tek başına bir EXS deklarasyonu genelde gereklidir:

  • boş bir konteyner, bir taşıma kontratı (bir taşıma kontratı veya nakliye sözleşmesi, taşıyıcı ve sevkiyatı yapan ve yolcu arasında, her tarafın görev ve haklarını belirleyen bir anlaşmadır) altında hareket halindeyse
  • mallar 14 günden fazla bir süre geçici depoda kalmışsa
  • mallar 14 günden fazla bir süre geçici depoda kalmışsa fakat ithalat emniyet ve güvenlik deklarasyonu bilgileri bilinmiyorsa veya varış noktası veya alıcı bilgileri değişirse
  • mallar, Transit Destek Belgesi (Transit Accompanying Document – TAD) veya Transit ve Emniyet ve Güvenlik Deklarasyonu (Transit Safety and Security Declaration – TSAD) kullanarak transit ile taşınmışsa – TSAD’ler, BB’deki emniyet ve güvenlik gereksinimlerini karşılamak için kullanılamaz

Ortak emniyet ve güvenlik EXS deklarasyonları ve gümrük ihracat deklarasyonları veya kendi başına emniyet ve güvenlik EXS deklarasyonları için, sunum İthalat ve İhracat Navlunlarının Gümrüklerdeki İşlemleri (CHIEF) sistemi veya Gümrük Deklarasyonu Hizmeti (CDS) üzerinden yapılabilir. EXS deklarasyonlarını CSP sistemleri veya üçüncü taraf yazılım sağlayıcılar üzerinden yapma seçeneği hala mevcuttur.

Kendi başına bir EXS deklarasyonu, boş paletler, boş konteynerler ve boş kamyonlar BB’den taşıma kontratı dahilinde olmadan çıkarılmaktaysa gerekmez.

BB ENS işlemi hakkında bilgi edinin

BK, AB dışı ve AB nakliye şirketleri ve sürücüleri suç mağduru olma riskini azaltmak için BK’ya gelen araçlarını güvenceye almalıdır. Ziyaret edin – Yasadışı göçü durdurmaya yardımcı olmak için aracınızın güvenliğini sağlayın

BK-AB sınırını geçen sürücüler, araçların karşılaşabileceği potansiyel tehditleri ve ‘kaçak giriş yapanların’ nasıl durdurulabileceğini bilmelidir. Kaçak giriş yapan bir kişi, BK sınır polisini atlatabilmek için bir arata veya aracın üzerinde saklanan bir kişidir.

Sürücü aracı güvenceye almazsa ve BK ve BK kontrolü altındaki bölgelere kaçak giriş yapan kişileri sokarsa, aracın sürücüsü, sahibi veya kiralayıcısına bulunan her kişi için 2000 Sterlin ceza kesilebilir (buna aynı zamanda ‘para cezası’ adı da verilir).

Bu kanun, Avrupa limanları veya Eurotunnel aracılığıyla olanlar dahil, BK veya BK kontrolü altındaki bölgelere yapılan tüm girişler için geçerlidir.


Araçların güvenliğinin sağlanması

Nakliye şirketleri için etkili bir sistem şunları içerir:

Sürücüler için etkili bir sistem şunları içerir:

 • araçları yükleme sonrası güvenceye almak için güvenlik cihazlarının uygulanması (örn. asma kilit, özel şekilde numaralanmış mühürler ve tilt kablosu)
 • güvenlik cihazları ve aracı her duraktan sonra ve BK’ya girmeden önce iyice kontrol etmek
 • bir araç güvenlik kontrol listesinde kapsamlı kontrolleri kaydetmek, uyum sağlamak ve kontrol listesini bir Sınır Polisi görevlisine göstermek üzere hazır bulundurmak

Sürücüler, kaçak giriş yapanları önleme konusunda 10 adımlı rehbere başvurmalı ve bunu yolculuk boyunca yanlarında taşımalıdırlar.


Araçta birinin saklanması durumunda 

Sürücü, birinin aracına girmeye çalıştığından veya aracına girdiğinden şüphelenirse, güvenli bir anda vakit geçirmeden yerel polis ile bağlantıya geçmelidir. Limana girmeden önce BK’da 999, AB’de ise 112’yi arayın.


Bu gereklilikleri tamamladıktan sonra, malları teslim alın ve aracınızın (ve römorkun) plakasını ihracatçıya verin. Nasıl ilerleyeceğinizi nakliye şirketiniz size söyleyecektir.