skip to main content

Bu, malların seyahat ettiği yöndür.
AB'den/üzerinden BB'ye veya BB'den//üzerinden AB'ye.

3. BB Sınırı

Sürücü, gerekli tüm referans numaralarına veya belgelere sahip olmalıdır

Sürücü, gerekli tüm referans numaralarına veya belgelere sahip olmalıdır

Bir ENS Beyanında bulunmanız gerekebilir.

Bir taşıyıcının (refakatli nakliyeler için nakliyeci ve refakatsizler için ise feribot operatörü anlamına gelir), konsinye malların ihraç edildiği ülkedeki gümrük yetkili makamına EXS sunması gerekmektedir.

EXS verileri normalde (bir gümrük deklarasyonu olan) ihracat deklarasyonu ile birleştirilir.

Normalde, Birleşik deklarasyon vermekten sorumlu kişi malların ihracatçısı veya ihracatçının temsilcisidir.

Bu ayrı bir deklarasyon ise (örn. boş bir kamyon için), ihracat kontrol sistemine (ECS) girilir.

Aşağıdaki hallerde, tek başına bir EXS deklarasyonu genelde gereklidir:

 • boş bir konteyner, bir taşıma kontratı (bir taşıma kontratı veya nakliye sözleşmesi, taşıyıcı ve sevkiyatı yapan ve yolcu arasında, her tarafın görev ve haklarını belirleyen bir anlaşmadır) altında hareket halindeyse
 • mallar 14 günden fazla bir süre geçici depoda kalmışsa
 • mallar 14 günden fazla bir süre geçici depoda kalmışsa fakat ithalat emniyet ve güvenlik deklarasyonu bilgileri bilinmiyorsa veya varış noktası veya alıcı bilgileri değişirse
 • mallar, Transit Destek Belgesi (Transit Accompanying Document – TAD) veya Transit ve Emniyet ve Güvenlik Deklarasyonu (Transit Safety and Security Declaration – TSAD) kullanarak transit ile taşınmışsa – TSAD’ler, BB’deki emniyet ve güvenlik gereksinimlerini karşılamak için kullanılamaz

Ortak emniyet ve güvenlik EXS deklarasyonları ve gümrük ihracat deklarasyonları veya kendi başına emniyet ve güvenlik EXS deklarasyonları için, sunum İthalat ve İhracat Navlunlarının Gümrüklerdeki İşlemleri (CHIEF) sistemi veya Gümrük Deklarasyonu Hizmeti (CDS) üzerinden yapılabilir. EXS deklarasyonlarını CSP sistemleri veya üçüncü taraf yazılım sağlayıcılar üzerinden yapma seçeneği hala mevcuttur.

Kendi başına bir EXS deklarasyonu, boş paletler, boş konteynerler ve boş kamyonlar BB’den taşıma kontratı dahilinde olmadan çıkarılmaktaysa gerekmez.

BB ENS işlemi hakkında bilgi edinin

Refakatli RoRo taşımacılığı için, sürücünün, AB’de girecekleri ülke için gereken ithalat gereksinimlerini karşılamak için gereken tüm referans numaraları ve belgelerine sahip olması gerekmektedir. Sondaki belge kontrol listesine bakınız. BB ihracatçısı kendi teslim usulleri kapsamında bunun sorumluluğunu başka bir tarafa vermedikçe, bunun yapıldığından emin olmak BB ihracatçısının sorumluluğundadır (gümrük temsilcisi ve/veya lojistik sağlayıcıları ile birlikte).

Bunun yapıldığından emin olmak BB ihracatçısının sorumluluğundadır (gümrük temsilcisi ve/veya lojistik sağlayıcıları ile birlikte).

Malları BB’den ihraç eden ticaretçi:

 • AB’ye malları ithal eden ticaretçi ile gerekli tüm formalitelerin ve gerekliliklerin karşılandığını teyit edin, ör. ithalat beyannamesi verilmesi
 • ne yapacaklarını bilmeleri için nakliye şirketine ve sürücüye tam ve net talimatlar verin
 • gerekli tüm belgeleri ve bilgileri sağlayın, ör. AB ithalat beyanı için Hareket Referans Numarası (MRN) ve herhangi bir lisans veya MRN sertifikalarının basılı kopyası

MRN İthalat barkodu örneği

Malların taşındığı ülkenin, nakliyeyle ilgili emniyet ve güvenlik ENS gereksinimlerinin karşılandığından emin olun.

Refakatçi yük için, nakliyeci, AB’ye ilk giriş noktasında, giriş özet beyanını – emniyet ve güvenlik ENS beyanı olarak da bilinir – üye devletin ithalat kontrol sistemine (ICS) göndermekten sorumludur.

Bu, özellikle liman envanter sistemi olmayan BB roll on roll (RoRo) liman ve terminallerinde önemlidir.

ENS deklarasyonu için gereken verilere şunlar dahildir:

 • malın göndericisi
 • malın alıcısı
 • malların bir tanımı
 • güzergah (ülkeden ülkeye)
 • taşınma (örn. feribot veya Eurotunnel bilgileri)
 • varış saati

Geçerli bir EORI numarası, AB ENS deklarasyonlarını yapmak için gereklidir. Taşıyıcının bilgisi ve rızası ile yapıldığı sürece, deklarasyon bir üçüncü taraf tarafından da yapılabilir. Sorumlu taraf şunlardan emin olmalıdır:

  • giriş için bir özet deklarasyon sunulduğundan
  • deklarasyonların yasal süreler içinde verildiğinden

Üçüncü taraf ayrıca taşıyıcı tarafından verilen bilgilerin doğru olduğundan da emin olmalıdır.

Karayoluyla taşınan mallar için ENS deklarasyonunun verilmesi için son tarih, varıştan en az bir saat öncedir.


Artık biniş için check-in yapabilirsiniz. Birleşik Krallık'tan çıkış noktasındaki Sınır Polisi talimatlarını izleyin veya feribot geçişi sırasında gemide alınan talimatları izleyin.