skip to main content

Bu, malların seyahat ettiği yöndür.
AB'den/üzerinden BB'ye veya BB'den//üzerinden AB'ye.

2. Malların teslim alınması

Malları toplamadan önce aşağıdaki gereklilikleri tamamlamanız gerekir.

Avrupa Birliği’nden (AB) Birleşik Krallık’a (İngiltere) ihraç edilecek malları teslim alırken gerekli belgeleri hazırlamalısınız.

Gümrük gereksinimlerini karşılamak için, malları sınırdan geçirmenin bir dizi farklı yolu vardır (ön ibraz, geçici depolama, CTC, ATA, TIR).

İhracatçı/ithalatçı (ve/veya acenteleri) bunlardan hangisini kullanacağını kendisi seçecektir. Bu bölümde, nakliyeciler için her bir olası prosedürün gerekleri hakkında ayrıntılar verilmektedir.

 • Ön ibraz/geçici depolama
 • Yaygın Transit Konvansiyonu (CTC) hareketleri
 • ATA karnesi hareketleri
 • TIR Konvansiyonu hareketleri

 

 • AB’ye belirli malların nakliyesi için ek gereksinimler.
 • İrlanda ve Kuzey İrlanda arasında mal nakliyesi

31 Aralık 2021’e kadar

31 Aralık 2021 tarihine kadar, kontrollü mallar ve kontrolsüz mallar için farklı gümrük gereksinimleri geçerlidir.

İhtiyaç duyulan kanıt, malların kontrol edilip edilmediği de dahil olmak üzere, ithalatçının ne tür bir deklarasyon sunabileceğine veya ne tür bir deklarasyon yapmayı seçtiğine bağlı olacaktır.

Ön ibraz – Malların BB’ya nakliyesi (ön bildirim)

Sürücüye, mal alımı sırasında ilgili tüm gümrük bilgileri veya belgeleri ve diğer kağıtlar verilmelidir. Sürücü şunlardan sorumludur:

 • Ticaretçinin AB ihracat prosedürlerini tamamladığını ve
 • İhracatçının Birleşik Krallık tüm ithalat gerekliliklerini karşıladığını doğrulamalı

Şu anda Yük aracı taşıma hizmeti (GVMS) aşağıdaki güzergahlar için geçerlidir:

 • AB’den Büyük Britanya’ya (İngiltere, İskoçya ve Galler) taşınan mallar – sadece Transit Destek Belgesi kullanarak Yaygın Transit Konvansiyonu kapsamında taşıyorsanız
 • Büyük Britanya’dan Kuzey İrlanda’ya taşınan mallar – Yük Aracı Taşıma Hizmeti (GVMS) kullanılarak Kuzey İrlanda limanlarına yapılan tüm hareketler için bir mal hareket referansı gereklidir
 • Kuzey İrlanda’dan Büyük Britanya’ya taşınan mallar – mal hareketi referansı yalnızca aşağıdaki durumlarda gereklidir: Yaygın Transit Konvansiyonu hareketleri TIR ve ATA Karnesi hareketleri, Kuzey İrlanda limanı üzerinden İrlanda Cumhuriyeti’nden Büyük Britanya’ya hareketler
 • özel bir gümrük prosedürü veya belirli uluslararası işlemlerin geçerli olduğu bir mal listesi kapsamında Kuzey İrlanda’dan Büyük Britanya’ya yapılan hareketler

Nakliyeciler, malları bir ithalat noktası üzerinden GVMS ve ön ibraz modelini kullanarak taşıyorsa, aşağıdakileri yapmaları gerekecektir:

 • ithalatçıdan, taşınan her konsinye mal için, önceden bir deklarasyon sunulduğunu veya deklarasyon gerekmediğini kanıtlayan özel bir referans numarası vermesini istemelidir. Bu bir MRN olabilir (CHIEF veya Gümrük Deklarasyonu Hizmetine (CDS) beyan edilen mallar için).
 • Tüm bu referansları, varsa emniyet ve güvenlik deklarasyonu referanslarıyla birlikte (Temmuz 2022’den itibaren gereklidir), her bir araç hareketi için bir Mal Nakliye Referansına (GMR) bağlamalıdır.

Bu iki şekilde yapılabilir:

 • Nakliyecinin kendi sistemlerinden Yük Aracı Taşıma Hizmetine (GVMS) doğrudan bağlantı yoluyla; veya
 • Nakliyecinin Government Gateway hesabında bulunan bir çevrimiçi portal yoluyla

Feribot Operatörü ENS’yi gönderiyorsa, nakliyecinin bunu bir GMR’de nasıl birleştireceğini kontrol etmesi gerekecektir

Her araç hareketi için GMR’yi doğru VRN ile güncellenmelidir. Bu her tür değişikliğe uygun olacak şekilde güncellenebilir fakat kalkış noktasında taşıyıcıya GMR sunulması anında doğru olmalıdır.

 • Sürücülere, GMR’yi doldurmak için gereken tüm referanslar girilmeden önce veya deklarasyon referanslarının GMR’ye kabul edilmemiş olması halinde sınıra gitmemelerini söylemelidir; zira bu durumlarda gemiye binmelerine izin verilmeyecektir.
 • Sürücülere, malları yasal olarak taşımak için gerekli kanıtlara sahip olduklarını göstermek için, kalkış noktasına vardıklarında GMR’yi taşıyıcıya sunmalarını söylemelidir – bu sunum kağıt belge olarak veya cep telefonu, tablet vb. üzerinden yapılabilir
 • Sürücülere, araçtan inmeden önce araçlarına geçiş izni verilip verilmediğini öğrenmeleri ve kontrol gerekmesi halinde nereye gideceklerine ilişkin talimatları izlemeleri söylenmelidir.

Not: Gerekiyorsa S&S GB sistemine deklarasyonda bulunduğunuzdan emin olun

Bağlantı – Yaygın veya Birlik Transitini kullanarak malları Birleşik Krallık’a veya Birleşik Krallık’tan getirin.

Ticaretçi, malların CTC kapsamında nakliyesini ayarlarsa sürücü şunları yerine getirmelidir:

 • ticaretçiden bir TAD ve ticaretçi tarafından, nakliyenin transit sürecine geçtiğini ve AB üye devletinden çıkış noktasına doğru devam edebilecekleri talimatı

  TAD
 • bir transit süreci için onaylanmamış bir LRN veya TAD ve malları, LRN veya TAD’yi AB üye devlet yetkililerine belirlenen AB Çıkış Ofisi – Gümrük Ofisi Listesi sunma talimatı – mallar için bunun ardından geçiş izni çıkacak ve sürücüye TAD verilecektir

İhracatçı/temsilci, nakliye şirketi ve sürücüyü TAD durumu hakkında bilgilendirmekten sorumludur.

Bağlantı – ATA Karnesi başvurusu

Ticaretçi, malların ATA Konvansiyonu altında nakliyesini ayarlarsa, sürücü ATA karnesi belgesini ticaretçiden edinmelidir.

ATA
{%CAPTION%}

Bağlantı –TIR El Kitabı | UNECE

Ticaretçi, malların Transport İnternationaux Routiers (TIR) Konvansiyonu kapsamında nakliyesini ayarlarsa, nakliyeci kendi ülkesinden alınmış bir TIR izin belgesine sahip olmalı ve malları taşıyan araçta da bir gümrük damgası ile mal nakliyesi için olan yol aracının onay sertifikası bulunmalıdır. TIR sınır geçişlerinde onaylı tasarım kullanan bir araç için sertifika almak.

Bu genel kuralın istisnaları için (örneğin, ağır ve hacimli malların hareketi), TIR kılavuzuna bakın.

Nakliye şirketi şu şartları yerine getirmelidir:

TIR
TIR Karnesi

Kontrollü mallar – Özel sağlık, ruhsatlandırma veya çevre kontrollerine tabi olan mallar kontrol edilir, bu nedenle sınırda gümrük kontrolüne tabi tutulmalıdır. Örneğin. SPS malları, özel tüketim malları, kimyasallar, askeri mallar, silahlar.

Kontrollü mallar listesindeki tüm mallar için gümrük deklarasyonları olmalıdır.

Ön ibrazlı nakliye işlemleri için, nakliyeci, kontrollü malları taşırken ithalat deklarasyonundan uygun referans numarasına (CHIEF giriş numarası veya MRN) sahip olmalıdır.

Envantere bağlı bir liman üzerinden taşınan ön ibrazlı geçici depolama deklarasyonları için, treyler operatörünün Envanter Konsinye Referansı (ICR) olmalıdır.

İhracatçının MRN’si veya EORI’si, bu mallar için ithalat beyanı yapıldığına dair kanıt olarak kullanılamaz.

Sınır İşletim Modeli güncellemelerinde daha ayrıntılı bilgi sağlanacaktır.

İthalatçı, kontrolsüz mallar için ya ithalat noktasında bir gümrük deklarasyonunda bulunabilir ya da kendi ticari kayıtlarında bir deklarasyon oluşturup ardından ithalat işlemini takiben 175 gün içinde HMRC’ye gereken tamamlayıcı bir deklarasyon sunabilir.

Nakliyeci, ya gümrük ithalat deklarasyonundaki referans numarasına (CHIEF giriş numarası veya CDS MRN) ya da ithalatçı kendi ticari kayıtlarında bir deklarasyon oluşturmuşsa ticaretçinin EORI numarasına sahip olmalıdır.

Sürücü, ithalatçının ne tür bir deklarasyonda bulunduğunu kontrol etmeli ve uygun kanıtları taşımalıdır.

Özel tüketim malları, özel tüketim vergisine tabi mallardır ve alkol, tütün ve bazı enerji ürünlerini (ör. biyoyakıtlar ve hidrokarbon yağları) içerir

Mallar BK’da bir özel tüketim malları deposuna gidiyorsa, sürücünün, ayrılmadan önce elektronik idari belgenin (eAD) bir kopyasını veya İdari Referans Kodunu (ARC) açıkça belirten ticari belgelere sahip olduğundan emin olması gerekir. Sürücüler bu belgeleri müşterilerinden veya onlar adına çalışan bir aracıdan edinmelidir.

Fakat, ithalatçı malların gelişinin gecikmesine izin veren basitleştirilmiş bir gümrük süreci kullanıyorsa, eAD oluşturma işlemi de mallar gelene kadar gecikecektir. Sürücü bunun yerine, limandan ayrılmadan önce bir vergilendirilmiş mal nakliye garantisinin bilgilerini içeren, önceden ibraz edilmiş bir gümrük deklarasyonunun kopyasına sahip olduğundan emin olmalıdır.

Mallar, ithalatın ardından gelecek iş gününün sonuna dek hala teslimat adreslerine doğru hareket halindeyse, ithalatçı (veya temsilcisi) sürücüye bu noktada, vergilendirilmiş mal nakliye gereksinimlerini resmileştirecek bir eAD veya ARC temin etmelidir.

Sürücü CITES kapsamında yüksek öncelikli bitki ve bitkisel ürünler, canlı hayvanlar veya mallar taşımaktaysa, AB ihracatçısı veya temsilcisi konsinye malların yanı sıra şu belgeleri ve/veya verileri sunduğundan emin olmalıdır. Sürücünün, bunları AB sınırında kontrol sırasında sunması gerekir:

 • gerektiği takdirde bir veya daha fazla orijinal, ıslak imzalı EHC
Sağlık Sertifikası
İhracat Sağlık Sertifikası (EHC)
 • gereken tüm CITES belgeleri

  CITES

Bu ürünler üzerinde kontroller varış noktasında gerçekleştirilecektir:

 • canlı hayvanlar için Mart 2022’ye kadar
 • yüksek öncelikli bitkiler ve bitkisel ürünler için Temmuz 2022’ye kadar

Sağlık ve bitki sağlığı (SPS) ürünleri arasında hayvansal kökenli ürünler (POAO), kompozit ürünler, hayvansal kökenli olmayan gıda ve yemler ile bitki ve bitkisel ürünler yer alır.

Ocak 2022’de AB’den BB’ye nakliye konusunda daha fazla değişiklik yapılacaktır:

 • hayvan kökenli ürünler (örneğin et, bal, süt veya yumurta ürünleri) ve hayvansal yan ürünler için ön bildirime ihtiyaç duyulacaktır
 • tüm mevzuata tabi bitkiler ve bitkisel ürünler için ön bildirim ve bitki sağlığı sertifikaları gerekli olacaktır
 • tüm ürünler için eksiksiz ithalat kontrolleri gerçekleştirilecektir
 • yüksek öncelikli bitki veya bitkisel ürünler konusundaki tüm fiziksel kontroller, Ocak 2022’ye kadar varış noktasında yapılmaya devam edecektir.

Mart 2022’den itibaren:

 • AB’den gelen canlı hayvanlar yeni ithalat kontrollerine tabi olacaktır. Varış noktasında kontroller yapılmaya devam edecektir.

Temmuz 2022’den itibaren:

 • AB’den BB’ya yapılan ithalatlar için emniyet ve güvenlik ENS deklarasyonları gerekli olacaktır. Bu, şu anda dünyanın geri kalanı (RoW) ile yapılan ticari işlemlerde kullanılan modelin aynısıdır
 • hayvansal kökenli ürünler, belirli hayvansal yan ürünler, germinal ürünler ve hayvansal kökenli olmayan yüksek riskli gıda ve yemlerin fiziksel kontrolleri, belirlenen BCP’lerde uygulanacaktır. Bu işlemler risk bazında gerçekleştirilecektir
 • yüksek öncelikli bitki ve bitkisel ürünlerin kontrolleri, varış yerlerinden belirlenmiş BCP’lere taşınacaktır
 • tüm mevzuata tabi bitkiler ve bitkisel ürünler için örneğin EHC ve bitki sağlığı sertifikaları gibi uygun sağlık belgeleri gerekli olacaktır

Bu gerekliliklere ek olarak, CITES listesinde yer alan ürünler, kültür balıkçılığı ve süs amaçlı canlı su hayvanları ve atların ayrı ithalat gerekliliklerini karşılaması gerekecektir.

Bu yeni prosedürlerin ayrıntıları www.gov.uk/brexit-hauliers adresinde açıklanacaktır

BB’ya getirilen AB malları için deklarasyonların ertelenmesi hakkında bilgi edinin.

Bir giriş özet deklarasyonu sunmanız gerekip gerekmediğini kontrol edin.

2 tür emniyet ve güvenlik deklarasyonu vardır: bir çıkış özet deklarasyonu (EXS) ve bir giriş özet deklarasyonu (ENS).

Şimdiye kadar Birleşik Krallık’ta hem EXS hem de ENS deklarasyonları için geçici muafiyetler uygulanmış olmakla birlikte, bunlar yakında kaldırılacaktır:

 • 1 Ekim 2021’den itibaren BB’den AB’ye yapılan tüm ihracatlar için EXS deklarasyonları gerekecektir (bu, bir nakliye sözleşmesi kapsamında AB’ye taşınan boş paletler, konteynerler ve araçlara yönelik mevcut muafiyeti ortadan kaldıracaktır)
 • 1 Temmuz 2022 Cuma’den itibaren, AB’den BB’ye tüm hareketler için ENS deklarasyonları gerekecektir. 1 Ocak 2021’den beri, AB’den BB’ye tüm hareketler için ENS deklarasyonları gerekmektedir.

Aşağıdakiler için üye devlet bazında özel prosedür detayları, kılavuzun ilerleyen kısımlarında listelenmiştir:

Refakatli RoRo taşımacılığı için, nakliyeci (taşıyıcı ve aktif nakil aracı olarak), Özet Giriş Deklarasyonu (ENS) deklarasyonunu (diğer adıyla emniyet & güvenlik deklarasyonunu) ilk giriş noktasında sunmakla sorumludur.

Bu, özellikle liman envanter sistemi olmayan BB RoRo liman ve terminallerinde önemlidir.

Refakatsiz roll on roll off (FO) için, feribot operatörü (taşıyıcı ve aktif nakil aracı olarak), ENS’yi ilk giriş limanında sunmakla sorumludur.

ENS deklarasyonu için gereken verilere şunlar dahildir:

 • malın göndericisi
 • malın alıcısı
 • malların bir tanımı
 • güzergah (ülkeden ülkeye)
 • taşınma (örn. feribot veya Eurotunnel bilgileri)
 • varış zamanı EORI numarası, ENS deklarasyonlarını yapmak için gereklidir. BB S+S için bunun bir “GB” veya “XI” EORI numarası olması gerekir.

AB ENS deklarasyonları için bunun geçerli bir AB Üye Devlet EORI numarası olması gerekir.

Taşıyıcının bilgisi ve rızası ile yapıldığı sürece, deklarasyon bir üçüncü taraf tarafından da yapılabilir. Sorumlu taraf şunlardan emin olmalıdır:

 • giriş için bir özet deklarasyon sunulduğundan
 • deklarasyonlar yasal süreler içinde verilir (Kısa Deniz seferleri – varıştan en az 2 saat önce) (Karayolu trafiği – varıştan en az 1 saat önce)

Üçüncü taraf ayrıca taşıyıcı tarafından verilen bilgilerin doğru olduğundan da emin olmalıdır. BB ENS süreci hakkında daha fazla bilgiyi burada GOV.UK adresinde bulabilirsiniz.

BB’de, taşıyıcının ENS deklarasyonlarını sunması için S&S GB hizmetine erişimi olması / kaydolması gerekir.

Emniyet ve Güvenlik GB (S&S GB) hizmetine nasıl kaydolacağınıza ilişkin ayrıntıları burada bulabilirsiniz.

Bu süreç, taşıyıcının bilgisi ve rızası ile üçüncü bir kişi tarafından da tamamlanabilir.

BK, AB dışı ve AB nakliye şirketleri ve sürücüleri suç mağduru olma riskini azaltmak için BK’ya gelen araçlarını güvenceye almalıdır. Ziyaret edin – Yasadışı göçü durdurmaya yardımcı olmak için aracınızın güvenliğini sağlayın

BK-AB sınırını geçen sürücüler, araçların karşılaşabileceği potansiyel tehditleri ve ‘kaçak giriş yapanların’ nasıl durdurulabileceğini bilmelidir. Kaçak giriş yapan bir kişi, BK sınır polisini atlatabilmek için bir arata veya aracın üzerinde saklanan bir kişidir.

Sürücü aracı güvenceye almazsa ve BK ve BK kontrolü altındaki bölgelere kaçak giriş yapan kişileri sokarsa, aracın sürücüsü, sahibi veya kiralayıcısına bulunan her kişi için 2000 Sterlin ceza kesilebilir (buna aynı zamanda ‘para cezası’ adı da verilir).

Bu kanun, Avrupa limanları veya Eurotunnel aracılığıyla olanlar dahil, BK veya BK kontrolü altındaki bölgelere yapılan tüm girişler için geçerlidir.


Araçların güvenliğinin sağlanması

Nakliye şirketleri için etkili bir sistem şunları içerir:

Sürücüler için etkili bir sistem şunları içerir:

 • araçları yükleme sonrası güvenceye almak için güvenlik cihazlarının uygulanması (örn. asma kilit, özel şekilde numaralanmış mühürler ve tilt kablosu)
 • güvenlik cihazları ve aracı her duraktan sonra ve BK’ya girmeden önce iyice kontrol etmek
 • bir araç güvenlik kontrol listesinde kapsamlı kontrolleri kaydetmek, uyum sağlamak ve kontrol listesini bir Sınır Polisi görevlisine göstermek üzere hazır bulundurmak

Sürücüler, kaçak giriş yapanları önleme konusunda 10 adımlı rehbere başvurmalı ve bunu yolculuk boyunca yanlarında taşımalıdırlar.


Araçta birinin saklanması durumunda 

Sürücü, birinin aracına girmeye çalıştığından veya aracına girdiğinden şüphelenirse, güvenli bir anda vakit geçirmeden yerel polis ile bağlantıya geçmelidir. Limana girmeden önce BK’da 999, AB’de ise 112’yi arayın.


Bu gereklilikleri tamamladıktan ve doğru belgeleri aldıktan sonra, mallarla birlikte yola çıkmaya hazır olursunuz.