skip to main content

Bu, malların seyahat ettiği yöndür.
AB'den/üzerinden BB'ye veya BB'den//üzerinden AB'ye.

4. BB Sınırı

Birleşik Krallık’a (UK) vardığınızda, yolculuğunuza devam etmeden önce Büyük Britanya (GB) gümrüklerinden geçmeniz gerekecek.

Malları hangi yöntemle taşıdığınıza bağlı olarak gümrük memurlarına veya Sınır Polisine gerekli kanıt niteliğindeki belgelerinizi göstermeniz istenebilir.

BK Sınır Polisi yetkilileri, araçları belirli kontrolleri yapmak üzere durdurabilirler.

Bunu yapmaları durumunda aracı hattan alacak ve sürücüden her konsinye mal için referanslarının (örneğin CHIEF giriş numarası, MRN ve/veya EORI) yanı sıra gereken diğer belge veya bilgileri de sunmasını isteyeceklerdir.

Malların bir deklarasyon sunulduğuna dair yeterli kanıt olmaksızın taşınması durumunda nakliyeci cezaya çarptırılabilir.

Nakliye şirketleri, CTC kapsamında mal nakliyesi için, BB’ye giriş sırasında transit hareketi tamamlamak için kağıt bazlı süreci veya yük aracı nakliye hizmeti (GVMS) sürecini tamamlamalıdır.

Hangi sürecin geçerli olduğu, malın vardığı konuma bağlı olacaktır.

Konumlara ve süreçlere ilişkin bir genel bakış, Sınır İşletim Modeline dahil edilmiştir ve bu belgenin gelecekteki yinelemelerinde genişletilecektir. İhracatçı/acente, nakliye şirketine her bir CTC konsinyesi için tüm etkinleştirilmiş TAD MRN’leri vermelidir.

Geçerli bir hareket referans numarası (MRN), sürücünün, transit kapsamında mal taşımak için doğru deklarasyona sahip olduğunu kanıtlar.

Kağıt TAD de mutlaka transit yoluyla nakliyesi yapılan mallarla birlikte taşınmalıdır.

Nakliyeci Birleşik Krallık’a kağıt bazlı prosedürün kullanıldığı bir konumdan giriş yapıyorsa, BK’a varışta mallar ve kağıt TAD ile birlikte Transit Ofisine bildirimde bulunması gerekecektir.

Gümrük yetkilileri, Transit Ofisi belgelerini tamamlayacak ve varsa gerekli incelemeleri talep edeceklerdir.

Birleşik Krallık’a GVMS kullanan bir konumda giriyorsanız, nakliye şirketleri GVMS kullanarak her römork hareketine ait tüm TAD hareket referans numaralarını (MRN) bir GMR’ye bağlamalıdır. Not: Bir GMR, hem CTC’ye tabi hem de CTC harici malları taşıyan kamyonlar için CTC harici gönderiler (örneğin CHIEF giriş numaraları) içerebilir.

TAD
TAD

Nakliye şirketi, Mal Hareket Referansına (GMR) herhangi bir ayrıntı girmeden önce, her tür kontrol işlemi de dahil olmak üzere, tüm Çıkış Ofisi işlemlerinin tamamlandığından ve transit hareketinin başladığından emin olmalıdır.

Serbest bırakılmamış bir harekete ait TAD MRN girilmesi halinde, GVMS, hareket için transit deklarasyonunu geçersiz kılabilir. Malların BK’a taşınabilmesi için, ticaretçinin transit hareketini yeniden başlatmak üzere yeni bir transit deklarasyonu sunması gerekecektir.

GVMS’yi iki yöntemle kullanabilirler:

  • kendi sistemlerinden GVMS’ye doğrudan bir bağlantı
  • GOV.UK adresindeki bağlantı – bunun için bir Government Gateway kullanıcı kimlik numarası ve parola gereklidir

Nakliye şirketleri veya sürücüler, GVMS’nin kullanıldığı her bir treyler nakliyesi için GMR’yi, refakatçili nakliyeler için doğru Araç Plakası (Vehicle Registration Number – VRN) ile ya da refakatçisiz nakliyeler için Treyler Plakası (Trailer Registration Number – TRN) veya konteyner referans numarası (CRN) ile günceller.

VRN/TRN/CRN her tür değişikliğe uygun olacak şekilde güncellenebilir fakat kalkış noktasında taşıyıcıya GMR sunulması anında doğru olmalıdır.

Sürücüler, geçerli bir GMR olmadan uluslararası feribotlara binemez veya Eurotunnel’dan geçemez.

Sürücüler ayrıca şu durumlarda sınıra doğru yola devam etmemelidir:

  • gerekli tüm referanslar GMR’ye eklenmeden önce
  • herhangi bir transit deklarasyon referansı GMR’de kabul edilmemişse, Sürücülerin, yasal olarak mal taşımak için gerekli kanıtlara sahip olduklarını göstermek için, kalkış noktasına varış sırasında taşıyıcıya GMR sunması gerekmektedir.

Sürücüler BK’ya gelişte gerekirse sınır yetkililerinin kontrol için belirli bir konuma yönlendirme talimatlarına uymalıdır.

NB: GMR, yalnızca GMR’yi oluşturmak için kullanılan erişim yöntemi kullanılarak güncellenebilir. Kendi GVMS erişim bilgilerinizi paylaşmadığınız sürece, başka bir şirketten bu güncellemeyi yapmasını isteyemezsiniz. Bu, örneğin Fransız Zarf sisteminden çok farklıdır zira her şirket sınır geçişinden önce güncellemek için web sitesine erişebilir.

Nakliye işlemi CTC kapsamında yapılıyorsa, sürücü BK’ta TAD’yi bir BK Varış Noktası Ofisine veya transit işleminin sona ereceği noktada yetkili bir mal alıcısına sunmalıdır.

Ardından mallar BK ithalat prosedürlerine tabi olur veya başka bir gümrük sistemine girilmeleri gerekir. Sürücü, ticaretçinin beyan ettiği Varış Noktası Ofisine yerini bilmelidir. Bu, giriş limanında, bir iç sınır tesisinde (IBF) veya yetkili bir alıcı konumunda olabilir.

Sürücü, nakliye işlemini kapatmak için mallar ve TAD kağıdı ile doğru yere bildirimde bulunmalıdır. Bunun yapılmaması, prosedürün kapatılmasında gecikmelere ve mali teminatın serbest bırakılmasında zorluklara neden olabilir.

Sürücü, ATA karnesinin sunumu konusunda limanın yerel prosedürlerini takip etmelidir.

ATA
ATA

Sürücü, TIR karnesinin sunumu konusunda limanın yerel prosedürlerini takip etmelidir.

Sürücü, seyahatin BB ayağı için transit hareketini başlatmak üzere TIR karnesini limandaki gümrük ofisine ibraz etmelidir. Gümrük ofisi, belgeleri kontrol edecek, mühürleyecek, TIR karnesinin ilgili sayfasına damga basacak ve o sayfayı ayıracaktır.

Sürücü, TIR karnesinin işlendiğinden emin olmak için Varış Gümrük Ofisine veya TIR’ın yetkili alıcısının tesisine gidecektir. Bunun ardından gümrük mühürleri çıkarılabilir ve mallar boşaltılabilir.

Sınır gümrük ofisinin hem giriş hem de varış TIR işlemlerini gerçekleştirmesi mümkündür.

TIR
TIR

Araç, yolculuğunu tamamladıktan sonra, sürücü TIR karnesini ofisine/müdürüne geri götürmelidir.


Birleşik Krallık gümrüklerinden geçtikten sonra, sürücülerin sınır yetkilileri tarafından verilen talimatlara uyması gerekir ve kontroller için belirli bir yere gitmeleri gerekebilir.