skip to main content

Bu, malların seyahat ettiği yöndür.
AB'den/üzerinden BB'ye veya BB'den//üzerinden AB'ye.

3. AB Sınırı

Kalkış noktanıza (limanlar dahil) yaklaştığınızda Avrupa Birliği (AB) gümrüklerinden geçmeniz gerekmektedir.

AB çıkış limanında formaliteleri tamamlamanız gerekir. Bu, kontrol için sunulması gereken gerekli belgelere aşina olmayı ve aşağıdaki 4 mal nakliye yöntemine göre gerektiğinde damgalamaya hazır karneleri bulundurmayı içerir.

Ön ibraz – malların BB’ya nakliyesi

Sürücü, her konsinye mal için, (AB ve BK’daki) deklarasyon sahibinin verdiği bir gümrük deklarasyonu kanıtına sahip olmalıdır. Bu kanıtlar şu formatta olabilir:

      1. gümrük ithalat deklarasyonundaki referans numarası; bu numaraya, envanter bağlantılı bir konum için BK Envanter Konsinye Referansı (ICR) şeklinde veya envanter bağlantılı olmayan bir konumda ön ibrazlı bir deklarasyon için GMR şeklinde atıfta bulunulabilir
      2. AB ihracat deklarasyon MRN’si

MRN barkodu örneği

 

 

 

Not: bu işlemlerden bazıları dijital olarak yapılabilmektedir

Hareket CTC’ye tabi olarak yapılıyorsa, TAD, sürücü tarafından, her üye ülkede yürürlükte olan prosedürler uyarınca sunulmalıdır.

Bu işlem, birçok durumda dijital olarak gerçekleştirilebilir.

TAD
TAD

Not: bu işlemlerden bazıları dijital olarak yapılabilmektedir

Sürücü bir izin belgesi (geçerli olduğu durumlarda) ile birlikte ATA karnesini göstermeli ve karnenin, AB prosedürleri uyarınca AB gümrük yetkilileri tarafından damgalandığından emin olmalıdır.

ATA
ATA

Sürücü TIR Karnesini göstermeli ve karnenin, AB prosedürleri uyarınca AB gümrük yetkilileri tarafından damgalandığından emin olmalıdır.

TIR
TIR

Bu gereksinimleri tamamladıktan sonra, sınırı geçmek için check-in yapabilirsiniz.