skip to main content

Bu, malların gidiş yönüdür.
AB’ye / AB üzerinden Büyük Britanya’ya veya Büyük Britanya’ya / Büyük Britanya üzerinden AB’ye.

1. Yolculuk öncesi

Bu rehber, Büyük Britanya (İngiltere, İskoçya ve Galler) ve Avrupa Birliği (AB) Arasında mal taşıyan nakliyeciler ve ticari sürücüler içindir. Rehber, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yapmanız
gerekenleri açıklar.

Aşağıdaki ek gümrük ve sınır gereksinimleri için hazırlıklı olun.

Uyarılar için kaydolun ve güncellemelere göz atın: gov.uk/transition

Avrupa Birliği’ne erişim

BK operatörleri AB’ye, AB’den ve AB içinde sınırsız yolculuk yapabileceklerdir. BK’tan yüklü halde yapılan bir yolculuğun ardından AB içinde 7 günlük süre içinde maksimum bir kabotaj hareketi dahil iki adede kadar ek hareket (çapraz işlem veya kabotaj) gerçekleştirilebilir.

İrlanda’da Kuzey İrlandalı operatörler için her iki ek hareket de, gelişin Kuzey İrlanda’dan olması ve 7 günlük bir süre içinde gerçekleşmiş olması koşuluyla birer kabotaj hareketi olabilir.


Gümrük deklarasyonlarını yapmak ve nakliye şirketi ve sürücüye doğru belgeleri temin etmek, ticaretçinin sorumluluğundadır. Bu, doğrudan veya bir üçüncü taraf aracılığıyla yapılabilir, örn: bir navlun sevkiyatçısı, lojistik şirketi veya gümrük temsilcisi.


Nakliye şirketi

Nakliye şirketi, sürücüsünün gerekli tüm gümrük bilgileri ve belgeleri ve diğer kağıtlara sahip olduğundan emin olmalıdır.

Nakliye şirketi, aynı zamanda sürücülerinin yolculuğun hangi aşamasında hangi belgeleri sunması gerektiğini bildiğinden emin olmalıdır. Bunlara şunlar dahildir:

 • yolda kalkış öncesi denetlemeler – sınırdan geçmeye hazır olduğunu gösteren kontroller
 • liman veya tren terminallerinde
 • gümrük noktalarında

Sürücü

Sürücü, yolculuk boyunca nakliye şirketi tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri araçta taşımalıdır. Bunlara, AB üye devlet gereksinimlerini karşılamak için gerekli bilgi ve belgeler de dahildir. Bunun nedeni, Ab’den BK’ya her mal nakliyesinin, hem AB yetkilileri için bir ihracat, hem de BK yetkilileri için bir ithalat işlemi olmasıdır.

Sürücülerin, hangi bilgi ve belgelerin gerektiğini ve nerede, ne zaman ve nasıl sunulacaklarını ve kontrol edileceklerini bilmeleri son derece önemlidir.

HGV’lerin, LGV’lerin, minibüslerin ve otobüslerin sürücüleri ve mürettebatı – sınırı belirli ülkelere geçmeden önce koronavirüs (COVID-19) için test yaptırmalısınız.

Koronavirüs (COVID-19) testi yaptırmanız gerekip gerek olmadığını kontrol edin.

Bunu yaparsanız, bazı nakliyeci tavsiye sitelerinde HGV’ler, LGV’ler, minibüsler ve otobüslerden oluşan sürücüler ve mürettebat için ücretsiz COVID testi mevcuttur.

Sürücülere ve mürettebata Kent’e girmeden önce negatif test yaptırmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz.

Dover ve Eurotunnel kullanan sürücüler ve mürettebat, Kent’e gelmeden önce test edildikleri ve geçerli bir Kent Erişim İznine sahip oldukları takdirde hızlı bir şekilde geçmiş kuyruklara sahip olacak.

Sürücüler İçin Profesyonel Yeterlilik Sertifikası (CPC)

Tüm BK sürücülerinin çalışmaya devam edebilmek için bir Sürücü Profesyonel Yeterlilik Sertifikası’na (Certificate of Professional Competence – CPC) sahip olması gerekecektir. Sürücülerin, AB’de araç kullanırken Sürücü CPC yeterlilik kartlarını taşımaları gerekmektedir.


BK operatörleri için çalışan sürücüler

Mevcut BK Sürücü CPC’si olan ve BK operatörleri için çalışan sürücülerin, geçiş sürecinin sonuna hazırlanmak için yeterlilikler konusunda ek eyleme geçmeleri gerekmemektedir. Bir BK CPC’si, ister BK-AB Ticaret ve İşbirliği Anlaşması sonucunda, ister ECMT izinlerinin temelinde olsun, BK operatörlerinin gerçekleştirmesi gereken tüm yolculukların sürücüleri için geçerli olmaya devam edecektir.

BK mevzuatı, şu anda BK operatörleri için çalışan AB’li sürücülerin bunu AB üye devletlerce verilen bir Sürücü CPC’si ile yapmaya devam edebilmesine izin vermektedir. Bu tür sürücüler, BK operatörleri için çalışmaya devam edebilme olanakları
konusunda uzun dönemli garanti istiyorlarsa, AB Sürücü CPC’lerini bir BK Sürücü CPC’si ile değiştirmelidirler.


AB operatörleri için çalışan BK sürücüleri

Birleşik Krallık Sürücü CPC’sine sahip olan ve bir AB şirketinde çalışan veya çalışmayı planlayan sürücüler (örneğin, Fransız veya İrlandalı bir operatör için çalışan bir Birleşik Krallık sürücüsü) harekete geçmelidir. Bunun nedeni, Birleşik Krallık tarafından yayınlanan bir CPC’nin AB işverenleri tarafından geçerli bir yeterlilik olarak kabul edilmemesidir.


BK’de verilmiş bir CPC’ye sahip olan ve bir AB şirketi için çalışan veya çalışmak isteyen sürücüler, ne yapmaları gerektiğini öğrenmek için, yaşadıkları ve çalıştıkları ülkedeki ilgili organizasyona danışmalıdır. BK CPC’sini değiştirmek için bir AB veya Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) ülkesindeki yetkili makama başvurun.


Operatör belgelendirme: Community Licence ve UK Licence for the Community

Uluslararası olarak çalışan BK nakliyecileri için, ilgili operatör belgesine sahip olma gereksinimi devam edecektir.

Topluluk Lisansına sahip Nakliyeciler, “Topluluk için Birleşik Krallık Lisansı” nın yerini almalıydı. Yeni UK Licence for the Community’nin bir kopyası, AB’de çalışırken her koşulda, her araçta yanınızda taşınmalıdır.


 

Güncellemeleri takip edin: gov.uk/transition


Vizeler, pasaportlar ve kimlikler

Birleşik Krallık sürücülerinin AB’ye seyahat etmek için Birleşik Krallık pasaportunda en az 6 ay olması gerekir. Sürücüler, pasaportlarını yenilemeleri gerekip gerekmediğini kontrol edebilir.

AB, AEA ve İsviçre vatandaşları, 1 Ekim 2021’den önce BK’ya şimdi yaptıkları gibi pasaport veya ulusal kimlik kartı ile girebilirler.

AB, AEA ve İsviçre vatandaşlarının, 1 Ekim 2021’den sonra BK’ya girmek için pasaport kullanmaları gerekecektir.

Bu, AB Uzlaşma Programı kapsamına girenler ve sınır çalışanları dahil olmak üzere hakları geri çekilme anlaşmalarıyla korunan AB, AEA ve İsviçre vatandaşları için geçerli olmayacaktır. Ulusal kimlik kartlarını en az 31 Aralık 2025 tarihine kadar seyahatlerinde kullanabilecekler.

BK sürücüleri, 180 günlük bir süre içerisinde 90 günden fazla kalmamaları şartıyla, herhangi bir vizeye ihtiyaç olmadan AB’de araç kullanmaya devam edebilirler.

İhtiyacınız olduğu takdirde vize edinme konusunda bilgileri, her ülkenin seyahat bilgileri sayfasında bulabilirsiniz.


Yeşil Kart, yurtdışında seyahat ederken araç sigortasını gösteren bir belgedir. BK sürücülerinin AB (İrlanda dâhil), İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre, Sırbistan ve Andora’da araç kullanırken sigorta teminatını gösteren bir belge olarak bir Yeşil Kart taşımaları gerekmektedir.

BK sürücü ve operatörlerinin,AB’de çalışan tüm araç ve treylerler için Yeşil Kartları olmalıdır. Araçlar ve treylerler için bir Yeşil Kart almak için seyahatten 6 ay önce araç sigorta şirketleri ile iletişime geçin.

Aşağıdaki hallerde sürücülerin ekstra Yeşil Kart taşıması gerekecektir:
* treyler çekiyorlarsa (biri çeken araç için biri de treyler için)
* yolculuğu kapsayan 2 sigorta poliçeleri varsa (her bir poliçe için bir yeşil kart)
* araç veya filo sigortaları varsa (poliçedeki her bir araç için bir tane)


Araç tescil belgeleri

Sürücülerin yurtdışında araç kullanırken araç tescil belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecektir. Bu belgeler, şunlardan herhangi biri olabilir:

 • varsa, araç seyir defteri (V5C)
 • yurtdışında kiralık veya kiralanmış araç kullanma izniniz olduğunu gösteren bir VE103 belgesi

Tek başına veya İngiliz bayrağı ile birlikte BK tanımlayıcı bulunuyorsa sürücülerin bir BK çıkartmasına ihtiyacı yoktur.

Büyük Britanya veya Kuzey İrlanda’da kayıtlı araçların, İrlanda’da kullanılabilmesi için GB çıkartmasına sahip olması gerekmez.

Plakalarında aşağıdakilerden herhangi biri bulunuyorsa sürücülerin, aracın arkasında ve treylerde bir BK çıkartması göstermeleri gerekir:

 • bir Avrupa sembolü
 • İngiltere, İskoçya veya Galler ulusal bayrağı
 • sadece rakam ve harf – bayrak veya tanımlayıcı yok

İspanya, Kıbrıs veya Malta’da araç kullanırken, sürücüler plakaları ne olursa olsun bir GB etiketi göstermelidir.

İç sınır tesisleri (IBF’ler), liman konumlarından uzakta gümrük ve belge kontrollerinin yapılabildiği Birleşik Krallık hükümeti tesisleridir.

IBF’ler, bir Devlet Çıkış Ofisi (ülkeden çıkışlar için) ve Devlet Varış Ofisi (ülkeye girişler için) olarak hareket edecektir.

IBF’lerde aşağıdaki hareketler için kontroller yapılacaktır:

 • Common Transit Convention (CTC), Transit olarak da bilinir
 • ATA karnesi
 • Transports Internationaux Routiers (TIR) karnesi
 • Nesli Tehlike Altındaki Vahşi Hayvan ve Bitkilerin Uluslararası Ticareti Konvansiyonu (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – CITES)

Aşağıdaki durumlarda nakliyecilerin bir IBF’ye gitmeleri gerekebilir:

 • BK’ye Dover, Eurotunnel veya Holyhead üzerinden girmiş veya BK’den bu noktalardan çıkmayı planlıyor ve şunlara ihtiyaç duyuyorlarsa:
 • bir CTC hareketini başlatmak veya bitirmek
 • CITES kontrolleri
 •  bir ATA karnesi veya TIR karnesini damgalatmak
 • sınır geçmeye hazır olmadıklarından oraya yönlendirilmişlerse
 • bir belge için veya yüklerinin fiziksel muayenesi için oraya yönlendirilmişse

IBF konumlarının ve işlevlerinin bir listesi Nakliyeci El Kitabında bulunabilir

Nakliyeciler ve AYT, GTA, kamyonet ve otobüs sürücüleri, tavsiye noktalarını şu amaçlarla ziyaret edebilirler.

Ayrıca şu konuda kişisel olarak tavsiye almak:

 • BK ve AB arasında mal nakliyesi ile ilgili yeni kurallar ve gerekli belgeler
  değişikliklere nasıl hazırlanılacağı
 • Yeni Check an HGV is ready to cross the border (AYT Kontrolü) hizmetinin nasıl kullanılacağı
 • liman öncesi danışma amaçlı sınıra hazırlık kontrolleri ve sonraki hazırlık adımları için destek

Tavsiye noktaları otoyol servis istasyonlarında ve kamyon duraklarında bulunur.

Sürücülerin, kullandıkları araç için doğru sürücü belgesi kategorisine sahip olması gerekir. Sürücüler sürücü belgelerindeki sürüş kategorilerini kontrol edebilirler.


AB, İsviçre, İzlanda veya Lihtenştayn’da araç kullanabilmek için uluslararası bir sürücü belgesine (IDP) ihtiyacınız yoktur.

Aşağıdaki belgeleriniz varsa bazı AB ülkelerinde ve Norveç’te araç kullanmak için uluslararası bir sürücü belgesine (IDP) ihtiyacınız olabilir:

 • kağıt sürücü belgesi,
 • Cebelitarık, Guernsey, Jersey veya Man Adası’nda verilmiş bir ehliyet

En fazla üç cross trade (malların BK dışındaki iki ülke arasında taşınması) gerçekleştirmek isteyen BK nakliyecileri, Avrupa Ulaştırma Bakanları Konferansı (ECMT) iznini kullanarak bunu yapabilirler.

ECMT başvuru süreci hakkında daha fazla bilgi edinin.

YT sürücüleri veya özel atanmış nakliyeciler, Dover Limanı’nı veya Eurotunnel’i kullanıyorlarsa, Kent Access Permit (KAP) almak için Check an HGV is ready to cross the border hizmetini kullanmalıdır. Bunun amacı, AYT’lerin limanlarda bekletilmemesini sağlayarak Kent’te trafik sıkışıklığını önlemektir.

AYT sürücüleri Dover Limanı’na veya Eurotunnel’e yanlarında doğru belgeler olmadan ulaşırsa yine de sıkışıklık meydana gelebilir. Kent Resilience Forum’un bu sorunu çözmeye yönelik planları mevcuttur. Farklı plan bölümlerinin ne zaman devreye sokulacağına ilişkin karar Kent Polisi tarafından trafik sıkışıklığı seviyesine bakılarak verilecektir.


M20’nin 8 ve 9 numaralı kavşakları arasında trafik yönetimi uygulanacaktır. Kanalı Dover veya Eurotunnel üzerinden geçen AYT’ler kıyıya giden taşıt yolunu kullanmalıdır. Sıkışıklık seviyesine bağlı olarak, AYT’ler limanlardaki sıkışıklık hafifleyene kadar 8 ve 9 numaralı kavşaklar arasında tutulabilir.

Geri kalan trafik, karşı taşıt yolunda çift yön karşılıklı gidiş geliş şeklinde akacaktır. Uluslararası seyahat etmeyen veya balık / kabuklu deniz ürünleri veya günlük civciv taşıyan ve geçerli bir önceliklendirme izni gösteren AYT’ler bu gidiş-geliş hattını kullanabilir. Kullanmamaları gereken gidiş-geliş hattını kullanan AYT sürücülerine 300 Sterlin ceza kesilebilir.

Aktif trafik yönetimi uygulandığında, yine trafik sıkışıklığının seviyesine bağlı olarak, AYT sürücülerinden Manston Havaalanına (Dover’a gidiyorlarsa) veya Sevington’a giden yol işaretlerini takip etmeleri istenebilir. Balık / kabuklu deniz ürünleri veya günlük civcivler için önceliklendirme izinleri Ebbsfleet’te verilecektir.


2021’in başlarında Kent bölgesinden geçerseniz, sınırda gecikmeler olması durumunda trafik sıkışıklığı yaşanabileceğini unutmayın. AYT sürücüleri, molalarını ve özellikle de gece dinlenmelerini Kent’e girmeden önce olacak şekilde bir seyahat planı yapmalıdır. Bu, sürücülerin çalışma saati sınırlarına aşma riskini en aza indirecektir. Gerekirse, trafik sıkışıklığı konusunda yardımcı olmaya yönelik olarak sürücülerin çalışma saatlerinin gevşetilmesi için önceden kararlaştırılmış bir plan vardır.

AYT sürücüleri, sınırda gecikme yaşanması durumuna karşılık yanlarında yeterli yiyecek ve su bulunduğundan emin olmalıdır. AYT sürücüleri, seyahatlerini planlamak için, güzergahları üzerindeki dinlenme tesisleri hakkında bilgi edinebilir.


Kent Bölge Belediyesi, Ashford, Canterbury, Dover, Folkestone ve Hythe, Maidstone, Swale ve Thanet’te 1 Temmuz 2021’e kadar sürecek bir park yasağı getirmiştir. Bu karar AYT’lerin toplumu rahatsız edecek şekilde yerleşim bölgelerine park etmesinin önüne geçmek amacıyla alınmıştır. Yasak, 45 dakikalık kısa molalarını güvenli yerlerde veren sürücülere uygulanmayacaktır. Bölge Belediyesi, sanayi sitelerinde veya otoyol üzerindeki park ceplerinde park edilmiş ve vatandaşların hakları açısından bir engele veya rahatsızlığa neden olmayan AYT’leri hedef almayacaktır.


Kent’teki trafik yönetimi tesislerinin haritası

Traffic management sites

Özellikle Kent bölgesinden geçen Short Straits güzergahlarında sıkışılık olasılığı yüksektir ve bu bölge çoğu trafik yönetimi planının da odak noktasını oluşturmaktadır. Ayrıca Kent dışındaki limanlarda da yerel trafik sıkışıklığı planları vardır.


Portsmouth Limanı trafik yönetimi

Yüklerin Portsmouth Uluslararası Limanının girişinden uzakta sevk ve idare edilmesi için Transmission Operasyonu adında bir trafik yönetim planı mevcuttur. Gecikmelerin önlenmesi ve seyahat planlarının iptal olmaması için, nakliyecileri en yakın triyaj noktasına yönlendiren tabelaları izleyin. Triyaj noktalarında belgeler önceden kontrol edilerek limana giriş izni verilebilir. Triyaj noktaları 7/24 açıktır. Nakliyeciler, yalnızca geçerli bir Brittany Ferries rezervasyonları ve doğru evrakları varsa limana gitmelidir.

Portsmouth Road sign


Humber limanlarının trafik yönetimi

Karayolları yetkilileri, A160 üzerinde yerelleştirilmiş bir trafik yönetim programı uygular. Bu program yalnızca Killingholme veya Immingham limanlarında olağan dışı ve aksaklıklara neden trafik kuyrukları varsa uygulanacaktır. Bu güzergahlar yoğun işaretlerle donatılacaktır. Daha fazla bilgi Humber Local Resilience Forum tarafından paylaşılacaktır. Humber limanlarından gelen nakliyeciler doğru evraklara sahip olmalı ve feribottaki yerlerini mutlaka önceden ayırtmalıdır.

Yeniden kullanılabilir ambalajlar, hassas eşya veya ekipmanların nakliye sırasında hasar görmekten korumak için birden çok kez yeniden kullanılmak üzere tasarlanmış ambalajlardır. Bu ambalajlar yeniden satış için ve gümrük vergilerinden muafiyete uygun ithalatlar için tasarlanmamıştır. Bu ambalajlar plastik veya metal kafes, kasa veya çerçevelerden oluşur.

İthalat muafiyeti talebinde bulunmak için, ambalajın daha önce ihraç edilmiş veya mal ithalatı için kullanılmış olması gerekir.

Yeniden kullanılabilir ambalajları ithal veya ihraç etmek için bir elektronik gümrük deklarasyonu hazırlanabilir. Veya bir kolaylık sunulmuşsa, geçici kabul veya serbest dolaşım prosedürleri doğrultusunda belgesiz veya sözlü bir beyanda da bulunulabilir.


Nakliyeci El Kitabı buradan görüntülenebilir

Tüm bu gereklilikleri tamamladığınızda, yolculuğunuza başlamaya ve malları almaya hazır olursunuz.