skip to main content

Sıkça Sorulan Sorular

Evet, aşağıdaki kılavuza göre COVID 19 ile ilgili herhangi bir tedavi için ücret alınmayacaktır.

https://www.nhs.uk/nhs-services/visiting-or-moving-to-england/visitors-who-do-not-need-to-pay-for-nhs-treatment/

Hayır, nakliyecilere bir tahliye sertifikası verilecek ve bu, negatif bir test gerekli olması durumunda sınırı geçmelerine izin verecektir.

Coronavirus (COVID-19): uluslararası nakliyeciler için daha güvenli uygulama – GOV.UK (www.gov.uk)

Sürücü ve mürettebat, İngiltere’de çalışırken araçlarının kabininde tecrit edilmelidir.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel amaçlar için kabinden ayrılabilirsiniz:

  • yiyecek almak
  • COVID-19 testi yaptırmak
  • tıbbi ve acil yardım talebi
  • ortak duşları kullanmak da dahil olmak üzere duş tesislerini kullanmak
  • egzersiz yapmak
  • teslimat, yükleme ve boşaltma gibi işleri yapmak
  • aracınızın ve yükünüzün yola elverişli olduğundan emin olun
  • Gümrük / HMRC iç sınır tesisinde gümrük belgelerini sonuçlandırmak
  • Ayrıca, icra memurları tarafından yönlendirilmeniz durumunda aracınızı terk etmelisiniz.

Yeşil liste kuralları veya tam aşılı turuncu liste kuralları kapsamındaysanız, COVID-19’a maruz kalmanızı sınırlamak için çalışırken kabininizde kalmanız teşvik edilse de, varışta kabini izole etmenize veya karantinaya almanıza gerek yoktur.

https://www.gov.uk/guidance/get-a-coronavirus-covid-19-test-if-youre-an-hgv-or-van-driver

https://www.gov.uk/guidance/international-authorisations-and-permits-for-road-haulage

“UK Licence for the Community” denilen Avrupa Birliğinde geçerli sürücü belgesine yalnızca, yolculuğunuz Birleşik Krallık ile bir AB ülkesi, Lihtenştayn, Norveç veya İsviçre arasındaysa ihtiyacınız olur. ECMT iznine ihtiyacınız yoktur.

“UK Licence for the Community” denilen Avrupa Birliğinde geçerli sürücü belgesini AB’de 2 karşılıklı ticaret işi (2 ülke arasında mal taşımak) gerçekleştirmek için de kullanabilirsiniz, ancak üçüncü bir çapraz ticaret işi yapmak istiyorsanız bir ECMT iznine ihtiyacınız vardır.

ECMT izni, herhangi bir ECMT ülkesi arasında 3 çapraz ticaret işi gerçekleştirmenize izin verecektir.

43 ECMT üyesi ülke arasındaki yolculuklar için ECMT uluslararası karayolu taşıma izinlerini kullanabilirsiniz.

Hayır, güncellemeleri almak için bir Government Gateway hesabı gerekli değildir, ancak Brexit Checker sonuçlarını kaydetmek ve gelecekteki Brexit güncellemelerini almak için bir gov.uk hesabına ihtiyacınız olacaktır.

https://www.account.publishing.service.gov.uk/sign-in

İç Sınır Tesislerinden bazıları ATA Karnelerini damgalayabilir ve transit hareketler için Çıkış Ofisi olabilir.

HMRC’ye önceden bir iç sınır tesisine gittiğinizi söylemelisiniz – eğer taşıdığınız mallar:

   • bir çıkış ofisine veya varış ofisine gidiyorsa (bir transit hareketini başlatmak veya bitirmek)
   • ATA Karnesi kapsamındadır

https://www.gov.uk/government/publications/attending-an-inland-border-facility/attending-an-inland-border-facility#locations-of-inland-border-facilities-listed-north-to-south

Bir karayolu konsinye (CMR) notu, malları karayoluyla uluslararası olarak taşımak için bir sağlayıcı kullanmak isteyen şirketler tarafından kullanılan standart bir sözleşmedir.

CMR notu, nakliye şirketinin malları teslim aldığını ve bunları taşımak için tedarikçiyle bir sözleşme imzaladığını teyit eder.

Ticari olarak mal taşıyorsanız, tüm uluslararası yolculuklarda bir CMR notunuz olmalıdır.

CMR notu aşağıdakilerden biri ile doldurulabilir:

   • siz (nakliyeci)
   • yurtdışına mal gönderen firma
   • navlun sevkiyatçısı

Biri dahil olmak üzere bir CMR notunun 3 kopyasına ihtiyacınız olacak:

   • mal tedarikçisi için
   • nihai müşteri için
   • mallar taşınırken refakat için
   • CMR belgesi örneği.

Önceden basılmış CMR notlarını Road Naulage Association (RHA) ve Logistics UK’den satın alabilirsiniz.

Daha fazla tavsiye için:

https://www.gov.uk/guidance/carry-out-international-road-haulage#complete-a-road-consignment-cmr-note

https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/conventn/cmr_e.pdf

İhracat Sağlık Sertifikasına ve tüm gümrük evraklarına ihtiyaçları olacaktır. Ancak Avlanma Sertifikasına ihtiyaçları yoktur.

https://www.gov.uk/guidance/exporting-or-moving-fish-from-the-uk

Taşınacak ürüne/canlı su hayvanına uygun ihracat sağlık sertifikasına ek olarak, canlı balık taşıyorlarsa taşıma kuralları doğrultusunda olmaları gerekir, ve bu nakliyeciler BB’ye kayıtlıysa, AB ile Birleşik Krallık arasındaki anlaşmada özel olarak kapsanmadıkça, şunları gerekecektir:

  1. nakliyeci yetkilendirmesi,
  2. araç için onay belgesi ve
  3. operatörün bir AB üye devleti tarafından verilmiş bir yeterlilik belgesine sahip olması gerekecektir.

Ayrıntılar (AB web portalından) burada: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/animal_transport_en.pdf

APHA’nın tavsiyesi, atların gideceği ülkedeki ithalat acentesi (gümrük) ile görüşülüp kontrol edilmesidir.

Hayvan refahı kapsamına girdiğinden, hayvanlarla birlikte taşınıyorsa, saman/hayvan yemi için geçerli bir EHC sertifikası yoktur.

e-posta – EquineExportsCarlisle@apha.gov.uk
0300 020 0301 nolu hattı arayın

Sürücü ve kurtarma aracı, aşağıdakilerle aynı belgelere ihtiyaç duyacaktır:
https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-guidance-for-hauliers-and-commercial-drivers#uk-hauliers-documents-licences-and-permits

Çekilen/taşınan araç, Bölüm D (Sözlü Beyan Listesi) malları için belgesiz beyanlara izin veren 25 CIDEER Yönetmeliği taşıma aracı olarak sayılır. Bu nedenle, Birleşik Krallık’a dönüşte bir Gümrük beyannamesi gerekli olacaktır, ancak çoğu yerde, ithalat vergisinden muafiyet mevcutsa, bir nakliye aracı için belgesiz serbest dolaşım prosedürü için beyanname yapılabilir. Araç daha önce Birleşik Krallık’ta serbest dolaşımdaysa daha kolay olacaktır.

Feribota binerken nakliyecinin 1 Ocak 2022’den önce bir GMR’ye ihtiyacı olmayacak, ancak beyan gerekliliklerine uyulduğunu teyit etmesi (geçiş için Şartlar ve Koşullar) gerekecektir.

Yapılması gereken, aracın bir gemiden inmesi ve bir Gümrük idaresinin yanından geçmesidir. Sürücüler, Sınır Polisi görevlileri tarafından durdurulursa, bu araçlar için belgesiz beyan bildirimi yapıldığını bildirmelidir

AB-BB yolculuğunun AB tarafında, AB’den Birleşik Krallık’a dönen Birleşik Krallık’a ait araçların (boş bir aracı çeken arızalı araçlar dahil) Birlik Gümrük Koduna uyması gerekeceği unutulmamalıdır. Örneğin, serbest dolaşıma tabi tutulduğu kabul edilen mallar arasında “iade mallar olarak İthalat vergisi muafiyetinden yararlanan taşıma araçları” yer almasına rağmen, örneğin Fransız Gümrük Rehberi, bu araçların Fransız sınırından geçmesi için nelerin gerekli olduğu konusunda ayrıntılı bilgi vermelidir. [Madde 138 (3) Komisyon Tarafından Yetkilendirilen Yönetmelik 2015/2446]

Evet, bitki ve bitkisel ürünlerin sevkiyatlarına bir bitki sağlığı sertifikası (PC) eşlik etmelidir.

AB ve Kuzey İrlanda’ya bitki ve bitki ürünleri ihracatı – Birleşik Krallık Bitki Sağlığı Bilgi Portalı (defra.gov.uk)

Ticaretçi, ilgili bitki sağlığı yetkilisinden bir PC başvurusu yapar:

 • İngiltere ve Galler’deki Hayvan ve Bitki Ajansı
 • İskoçya’daki İskoç Hükümeti
 • Ahşap, ahşap ürünleri ve tomruk için İngiltere, Galler ve İskoçya’da Ormancılık Komisyonu

Sürücünün, ticaretçi veya nakliye şirketi ile, AB temelli ithalat temsilcisinin, ilgili BCP’ye konsinye malın gelişini, planlanan gelişten en az 24 saat önce söylemiş olduğunu onaylamalıdır.
Sürücünün, konsinye malları için her bir EHC veya PC’nin fiziksel bir kopyasını taşıması gerekmektedir. Konsinye mallar, AB BCP tarafından geliş sırasında kontrol edilebilir.

https://www.gov.uk/guidance/export-horses-and-ponies-special-rules

Birleşik Krallık ve AB üye ülkeleri arasında atların ve diğer ilgililerin taşınmasıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, şunları yapabilirsiniz:

e-posta EquineExportsCarlisle@apha.gov.uk
0300 020 0301 nolu hattı arayın

Kişisel eşya sahibi tarafından kendi aracıyla götürülüyorsa, bu bir belgesiz beyan olacağından ancak gümrük sınırlarının kontrolü gerekeceğinden ihracat evrakına gerek yoktur, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b80dec39-9750-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en (Bkz. sayfa 44 – Kişisel eşyaların taşınması)

Ticari olarak yapılıyorsa gümrük beyannamesi vb. gerekli olacaktır, ister sıfır, ister ikinci el, ister antika olsun, düzenlemeler aynıdır.

Ayrıca ihracat lisanslarına da ihtiyaç duyabilirler – “Belirli yaş ve parasal değer eşiklerine ulaşan veya aşan belirli kültürel mallar – kalıcı veya geçici – Krallık dışına ihracat için münferit bir lisans gerektirir. (yaşa, değere bağlı)” İhracat lisansı | İngiltere Sanat Konseyi

Ana eve taşınmanın bir parçası olan kişisel taşımalar varsa, Fransa ve İspanya’da muhtemelen minimum kontroller olur. İkinci eve veya tatil evlerine gidişte ise KDV ve vergi söz konusu olabilir.

Yine Fransız gümrük düzenlemelerini ve İspanyol gümrük düzenlemelerini kontrol etmeniz gerekecektir (benzer kurallar şüphesiz AB’deki diğer ülkeler için de geçerli olacaktır)

İşlenmemiş ahşap mobilyalar, örneğin ağaç kabuğu ve dallardan yapılmış bahçe bankları vb. ise, Bitki Sağlığı sertifikası da gerekebilir. https://www.gov.uk/government/collections/importing-and-exporting-wood-and-timber-products

Evet, masif ahşap paletler, aşağıdakine benzer bir ISPM15 işaretine sahip olmadıkça, bitki sağlığı sertifikası gerektirecektir.

ISPM15 damgası, ahşabın Bitki Sağlığı önlemlerinden geçtiği anlamına gelir, bu nedenle tekrar yapılmasına gerek kalmaz.

Ancak, ambalaj/palet doğru damgayı taşımıyorsa veya değiştirilmiş veya onarılmışsa, bir bitki sağlığı sertifikasına ihtiyaç duyacaktır veya yetkili bir tedarikçide yeniden damgalanmalıdır.

Büyük Britanya’ya mal ithal etmek için kullanıyorsanız, masif ahşap ambalajın ISPM15 uluslararası standartlarını karşılaması gerekir.

Mal ihraç etmek için ahşap ambalaj kullanıyorsanız, ticaret yaptığınız ülkenin ISPM15 standartlarını kabul edip etmediğini ve başka gereksinimleri olup olmadığını kontrol edin. AB, ISPM15’i standart olarak kullanır.

Not. Kuzey İrlanda’dan AB’ye veya Birleşik Krallık’a gönderim yapmak için ISPM15 uyumlu olması gerekli değildir, ancak Birleşik Krallık’tan Kuzey İrlanda’ya gönderim için gereklidir.

https://www.gov.uk/wood-packaging-import-export

Tüm ticari ithalatlar/ihracatlar, gümrük formalitelerini gerektirecektir.

Kamyonun boyutu fark etmez.

AB ithalat deklarasyonu için Hareket Referans Numarası (MRN), ticaretçiye gönderiyi benzersiz şekilde tanımlamak için bir barkoda sahiptir.

Gönderilen ürünün türüne ve nakliye şekline bağlı olarak daha fazla evrak gerekebilir. ön bildirim(ön ibraz), CTC, ATA, TIR.

https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-guidance-for-hauliers-and-commercial-drivers

Lütfen emtia kodu kılavuzu için bu bağlantılara yönlendirin:

Ticaret Tarifesi: emtia kodlarına, vergi ve KDV oranlarına bakın – https://www.gov.uk/trade-tariff

veya

Birleşik Krallık Küresel Çevrimiçi Tarifesi: emtia kodlarına, vergi ve KDV oranlarına bakın – https://www.trade-tariff.service.gov.uk/sections

Ekonomik Operatör Kayıt ve Kimlik numarası (EORI).

Birleşik Krallık ve AB üyesi olmayan ülkeler arasında mal taşımak için bir EORI numarasına ihtiyacınız vardır.

1 Ocak 2021’den beri Büyük Britanya (İngiltere, İskoçya ve Galler) veya Man Adası ile AB arasında mal taşımak için buna ihtiyacınız var.

Kuzey İrlanda’ya veya Kuzey İrlanda’dan mal taşırsanız da ayrı bir EORI numarasına ihtiyacınız olabilir.

EORI’niz yoksa, artan maliyet ve gecikmelerle karşılaşabilirsiniz. Örneğin, HM Revenue and Customs (HMRC) mallarınızı çekemezse, depolama ücreti ödemeniz gerekebilir.

https://www.gov.uk/eori

Ekonomik faaliyetlerin standart endüstriyel sınıflandırması (SIC) kodları, taşınan yükten ziyade ticari faaliyetlerle ilgilidir.
Sadece araba ve parça taşıyan bir nakliye şirketi olsaydı, SIC kodu “49410 – Karayoluyla yük taşımacılığı” olabilir

Araba veya araba parçaları ihracatçısıysa farklı kodlar olacaktır. Aşağıya bakınız

http://resources.companieshouse.gov.uk/sic/

Aşağıdaki GOV.UK web sitesinde indirilebilecek 2 PDF bulunmaktadır – 1 adet Gümrük acenteleri ve 1 adet Hızlı Parsel Operatörleri içindir.

https://www.gov.uk/guidance/list-of-customs-agents-and-fast-parcel-operators

Mevzuat, Birleşik Krallık’a giren veya Birleşik Krallık’tan ayrılan ağır vasıtaların yerleştirilmesi ve işlenmesi için belirli yerel yönetim alanlarında tesisler sağlamak üzere devlet dairelerine geçici onay verilmesini sağlar.

Ayrıca ilgili geçici tesislerin ve altyapının sağlanmasına da izin verir.

Mevzuat, tesislerin 31 Aralık 2025 tarihinden önce faaliyeti durduracağını belirtir

https://inlandborderfacilities.uk/

İrlanda için ENS gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi şu adreste bulunabilir:

https://www.revenue.ie/en/customs-traders-and-agents/documents/electronic/ics-and-entry-summary-declarations-access-guide.pdf.
https://www.revenue.ie/en/customs-traders-and-agents/documents/electronic/ics-trade-guide.pdf

ENS’nin ibraz edilmemesi, PBN’nin girilememesine ve seyahat edilememesine neden olabilir.

İrlanda Gümrük Ofisi RoRo Hizmetini kullanmak (https://www.revenue.ie/en/customs-traders-and-agents/customs-electronic-systems/customs-roro-service/index.aspx), PBN’yi almak için bir ön koşuldur, PNB olmadan feribota biniş izni verilmez.

UK hauliers/drivers can continue to operate in the EU without the need for a visa, providing they do not spend more than 90 days in the EU within any 180-day period.

However UK hauliers/drivers, as do all all UK travellers, need at least 3 months, from the planned date of return, on a UK passport to travel to the EU.

Check a passport for travel to Europe – GOV.UK (www.gov.uk)

AB veya AEA ehliyetiniz varsa.

Tam ve geçerli ehliyetinizde listelenen herhangi bir araç türünü kullanabilirsiniz – https://www.gov.uk/driving-nongb-licence/y/a-visitor-to-great-britain/european-union-or-european-economic-area

Başka ülkelerden ehliyetiniz varsa.

Tam ve geçerli ehliyetinizde listelenen her tür küçük aracı (örneğin arabalar veya motosikletler) en son Büyük Britanya’ya (GB) giriş yaptığınız tarihten itibaren 12 ay boyunca kullanabilirsiniz – https://www.gov.uk/driving-nongb-licence/y/a-visitor-to-great-britain/any-other-country

Not. Diğer ülkelerden. Bir otobüs veya kamyon ehliyetiniz varsa, yalnızca Büyük Britanya’ya gerçekten kendiniz sürdüyseniz, Büyük Britanya dışında kayıtlı otobüsleri veya kamyonları kullanabilirsiniz.

BK nakliyecileri/sürücüleri, herhangi bir 180 günlük süre içinde AB’de 90 günden fazla kalmamaları koşuluyla, vizeye ihtiyaç duymadan AB’de faaliyet göstermeye devam edebilirler.

Bununla birlikte, Birleşik Krallık nakliyecileri/sürücüleri, tüm Birleşik Krallık yolcularının yaptığı gibi, AB’ye seyahat etmek için Birleşik Krallık pasaportunda planlanan dönüş tarihinden itibaren en az 3 aya ihtiyaç duyar.

Avrupa’ya seyahat için pasaport kontrolü – GOV.UK (www.gov.uk)

1 Ekim 2021’den itibaren hükümet mevzuatında yapılacak değişikliklerle, çoğu AB, AEA ve İsviçre vatandaşları, 30 Haziran 2021’e kadar AB Uzlaşma Planına başvurmadıkları veya Vatandaş Hakları Sözleşmeleri kapsamında korunan haklara sahip olmadıkları sürece, yalnızca geçerli bir pasaport kullanarak Birleşik Krallık’a seyahat edebilirler.

1 Ekim’den itibaren, istisnalar geçerli olmadıkça, Birleşik Krallık’a seyahat için kimlik kartı kabul edilmeyecektir.

https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-as-an-eu-eea-or-swiss-citizen

Geçersiz bir seyahat belgesiyle Birleşik Krallık’a seyahat eden herkesin sınıra girişi reddedilebilir.

28 Eylül 2021 itibariyle, GB etiketi Birleşik Krallık etiketiyle değiştirilmiştir.

Sürücülerin plakalarında tek başına veya Birlik bayrağı ile UK tanımlayıcısı varsa, sürücülerin UK etiketine ihtiyacı yoktur.

Büyük Britanya veya Kuzey İrlanda’da kayıtlı araçların, İrlanda’da kullanılabilmesi için UK çıkartmasına sahip olması gerekmez.

Plakalarında aşağıdakilerden herhangi biri bulunuyorsa sürücülerin, aracın arkasında ve treylerde UK çıkartmasını görünür biçimde bulundurmaları gerekir:

 • bir Euro sembolü, İngiltere, İskoçya veya Galler ulusal bayrağı sadece rakamlar ve harfler
 • bayrak veya tanımlayıcı yok

Sürücüler İspanya, Kıbrıs veya Malta’da araç kullanırken, plakalarında ne olursa olsun UK çıkartmasını görünür biçimde bulundurmaları gerekir.

AB içinde sürüş – GOV.UK (www.gov.uk)

Evet, aşağıdakileri taşıyorsanız Kent’e girmeden önce bir koronavirüs testi yaptırmalısınız:

patlayıcılar
polimere dönüşen maddeler
bulaşıcı maddeler
radyoaktif maddeler
terörizm için önemli sonuçları olan mallar

Bunun nedeni, Kent’teki sitelerde bu tür yüklere izin verilmemesidir. Onları taşıyorsanız erişiminiz reddedilir.

Mallarınızın bu kategorilerden herhangi birine girip girmediğinden emin değilseniz nakliye müdürünüze veya göndericinize danışın.

https://www.gov.uk/guidance/get-a-coronavirus-covid-19-test-if-youre-an-hgv-or-van-driver

Fransa, 3.5 ton üzerindeki tüm araçlarda Kör Nokta Etiketlerini zorunlu hale getirdi. Buna ‘Angle Mort Sticker’ denir

Uyulmadığı takdirde para cezası şu anda 135 euro’dur.

https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/les-vehicules-lourds-doivent-desormais-etre-equipes-dune-signalisation-materialisant

Etiket konumlandırması için: https://lebureaudecom.fr/securiteroutiere/images/cp70/SR_Infographie_ANGLES_MORTS_v4.jpg

“Angle Mort” etiketlerinin tam olarak bu tasarımda olmasının zorunlu olmadığı, ancak etiketlerin farklı bir versiyonunun yapıştırılmış olması kaydıyla 12 aylık bir ek süre vardır.

Sınıra yakın çoğu benzin istasyonu bu etiketleri satıyor, ayrıca çevrimiçi olarak da satın alınabiliyor.

Birleşik Krallık sürücülerinin aşağıdaki ülkelere seyahat ederken Yeşil Kart taşımasına gerek yoktur.

   • AB (İrlanda dahil)
   • Andora
   • Bosna Hersek
   • İzlanda
   • Lihtenştayn
   • Norveç
   • Sırbistan
   • İsviçre

Bununla birlikte, sürücülerin poliçe belgeleri gibi sigorta kanıtlarını taşımaları gerekecektir ve AB üzerinden diğer üçüncü ülkelere seyahat ediyorsa, yine de yeşil kartlar gerekebilir.

Araç sigortasında daha fazla güncelleme olup olmadığını kontrol edin: https://www.gov.uk/vehicle-insurance/driving-abroad

Brock Operasyonu trafik akış yönü değişimi 1 Ağustos 2021’de devre dışı bırakıldı.

Bu, AYT’lerin herhangi bir rotayı kullanabilmesi için yürürlükte bir trafik yönetimi olmadığı anlamına gelir, ancak yerel trafik aksamalarını önlemek için nakliyecilere Kent içindeki küçük yollardan kaçınmalarını tavsiye ederiz.

Hareketli bariyer, gelecekteki herhangi bir çapraz şerit düzenlemesine yardımcı olmak için trafik akış yönü değişimine tekrar ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere M20’nin yanında kalır.

Güncellemeleri kontrol edin https://highwaysengland.co.uk/travel-updates/operation-brock/ (Yeni sekmede açılır)