skip to main content

To je smer, v katero potuje blago.
V/skozi EU v ZK ali v/skozi ZK v EU.

1. Pred potovanjem

Te smernice so namenjene prevoznikom in komercialnim voznikom, ki prevažajo blago med Veliko Britanijo (Anglijo, Škotsko in Wales) in Evropsko unijo (EU).

Pripravite se na spodnje dodatne carinske in mejne zahteve.

Prijavite se na prejemanje opozoril in preverite posodobitve: gov.uk/brexit

Vozniki in posadka tovornjakov, kamionov, kombijev in avtobusov – Morda boste morali pridobiti potrdilo o negativnem testu za koronavirus (COVID-19) in nositi s seboj posebne obrazce, preden prečkate meje v določene države.

Več o zahtevah glede testiranja COVID-19 za prevoznike lahko preberete v smernicah na spletni strani GOV.UK z naslovom » Get a coronavirus (COVID-19) test if you are a HGV or a van driver« (Test za koronavirus (COVID-19), če ste voznik tovornjaka ali kombija).

Prevozniki, ki prihajajo v Anglijo iz EU izven skupnega potovalnega območja, bodo morda morali opraviti test COVID-19, če ostanejo več kot 2 dni. Testa vam morda ne bo treba opraviti, če boste v Angliji ostali 2 dni ali manj. Ker se razmere redno spreminjajo, je priporočljivo, da prevozniki preverijo najnovejše zahteve glede COVID, preden se odpravijo na mednarodna potovanja.

To velja za voznike in posadke tovornjakov ter voznike kombijev in drugih lahkih tovornih vozil. To velja za prevoznike iz Združenega kraljestva in za prevoznike iz drugih držav. Za voznike in posadke tovornjakov, kamionov in kombijev je na voljo brezplačno testiranje COVID na številnih lokacijah britanskih prevoznikov .

Tu lahko izveste več o smernicah GOV.UK z naslovom » Coronavirus (COVID-19): safer practice for international hauliers« (Koronavirus (COVID-19): varnejša praksa za mednarodne prevoznike), na voljo pa so vam tudi nadaljnje posodobitve za prevoznike in voznike. Voznikom in posadki močno priporočamo, da pred vstopom v Kent pridobijo dokazilo o negativnem testu.

Potrdilo o poklicni usposobljenosti voznika (CPC)

Vsi vozniki v ZK in EU bodo še vedno potrebovali potrdilo o poklicni usposobljenosti (CPC) za delo. Vozniki morajo med vožnjo v EU in ZK imeti s seboj svoje vozniško dovoljenje CPC.


Vozniki, ki delajo za upravljavce v Združenem kraljestvu

Vozniki z veljavnim vozniškim dovoljenjem CPC za voznike iz ZK, ki delajo za upravljavce iz ZK, ne potrebujejo dodatnih ukrepov glede kvalifikacij. Vozniško dovoljenje CPC za voznike iz ZK velja za voznike na vseh potovanjih, ki jih imajo britanski prevozniki pravico opravljati, bodisi na podlagi sporazuma o trgovini in sodelovanju med ZK in EU ali na podlagi dovoljenj ECMT.

Vozniki v EU lahko delajo za upravljavce v ZK z vozniškim dovoljenjem CPC, ki ga podeljujejo države članice EU. Če si tovrstni vozniki želijo dolgoročno zagotoviti, da bodo lahko delali za upravljavce v ZK, morajo svoje vozniško dovoljenje CPC za voznika iz EU zamenjati za vozniško dovoljenje CPC za voznika iz ZK.

Za to morate svojo vozniško CPC kartico iz EU poslati na DVSA, če jo želite zamenjati za vozniško CPC kartico iz ZK, ali na DVA, če živite v Severni Irski. : izobraževanje v sistemu CPC za usposobljene voznike: Če imate dovoljenje iz druge države – GOV.UK

Glede na to, da je ZK tretja država, lahko državljani ZK potrebujejo »potrdilo o vozniku iz tretje države«, če ne izpolnjujejo pogojev, določenih v  Uredbi 1072/2009 »o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga«.


Vozniki iz ZK, ki delajo za upravljavce v EU

Vozniki, ki imajo vozniško dovoljenje CPC, izdano v ZK, ki delajo za ali nameravajo delati za podjetje v EU (na primer vozniki iz ZK, ki delajo za francoske ali irske prevoznike), morajo ukrepati. Delodajalci v EU namreč morda ne bodo priznali kvalifikacije CPC, izdane v ZK, kot veljavne.


Vozniki, ki imajo vozniško dovoljenje CPC, izdano v ZK, ki delajo ali želijo delati za podjetja v EU, se morajo posvetovati z ustrezno organizacijo v državi, v kateri živijo in delajo, kjer jim bodo povedali, kaj morajo storiti. Obrnite se na ustrezni organ v državi EU ali državi Evropskega gospodarskega prostora (EGP), če želite zamenjati vozniško dovoljenje CPC iz ZK.


Dovoljenje upravljavca: Dovoljenje ZK za Skupnost

Prevozniki iz ZK, ki opravljajo mednarodno delo, bodo še naprej potrebovali ustrezno dovoljenje za upravljavca.

V vsakem primeru je treba v vseh vozilih med delom v EU vedno imeti kopijo dovoljenja ZK za Skupnost.


Preverjanje posodobitev: gov.uk/brexit


Vize, potni listi in osebne izkaznice

Potni listi voznikov iz ZK morajo biti za potovanje v EU veljavni še vsaj 6 mesecev. Vozniki lahko preverijo, ali morajo podaljšati veljavnost svojega potnega lista, in sicer na povezavi Preverite potni list za potovanje v Evropo

Do 1. oktobra 2021  lahko državljani EU, EGP in Švice vstopijo v ZK s potnim listom ali osebno izkaznico, kot to počnejo zdaj.

Od 1. oktobra 2021  EU, EGP in švicarske nacionalne osebne izkaznice ne bodo več sprejemljive kot veljavni dokumenti, za vstop v ZK pa bo potreben potni list. To ne bo veljalo za državljane EU, EGP in Švice, ki so se do 30. junija 2021 prijavili v shemo EU za pridobitev statusa ali ki imajo drugače zaščitene pravice v okviru sporazumov o pravicah državljanov.

Gibraltarske osebne izkaznice, izdane britanskim državljanom, in irski potni listi bodo še naprej sprejemljive listine za potovanje v ZK.

Več podrobnosti o novih zahtevah in izjemah bo na voljo na spletni strani Obisk ZK kot državljan EU, EGP ali Švice – GOV.UK (www.gov.uk)

Informacije o tem, kako pridobiti vizum, če ga potrebujete, so na strani za nasvete o potovanjih za vsako državo na spletni strani za nasvete o potovanja v tujini


Vozniška dovoljenja in mednarodna vozniška dovoljenja

Vozniki potrebujejo pravo kategorijo vozniškega dovoljenja za vozilo, ki ga vozijo. Vozniki lahko preverijo kategorije vozniških dovoljenj.

Za vožnjo v EU, Švici, Islandiji ali Lihtenštajnu ne potrebujete mednarodnega vozniškega dovoljenja (IDP).

Mednarodno vozniško dovoljenje boste morda potrebovali za vožnjo v nekaterih državah EU in na Norveškem, če imate:

 • vozniško dovoljenje na papirju
 • dovoljenje, izdano v Gibraltarju, Guernseyju, Jerseyju ali na otoku Man

Preverite, če potrebujete mednarodno vozniško dovoljenje.


Zelena karta za avtomobilsko zavarovanje.

Zelena karta je dokaz avtomobilskega zavarovanja pri vožnji v tujini.

Od 2. avgusta 2021 vozniki iz ZK pri vožnji v EU (vključno z Irsko), Andori, Bosni in Hercegovini, Islandiji, Lihtenštajnu, Norveški, Srbiji ali Švici ne potrebujejo zelene karte.

Če potujete skozi te države v druge države, potem morda še vedno potrebujete zeleno karto. Informacije o tem, ali jo potrebujete, so na voljo na spletni strani za potovalne nasvete vsake države na naslovu Nasveti za potovanja v tujino

Ne pozabite: V vsakem vozilu je treba še naprej imeti dokazilo o zavarovanju.


Dokumenti za registracijo vozila

Vozniki bodo morali pri vožnji v tujini imeti s seboj dokumente za registracijo vozila. To so lahko bodisi:


Nalepka GB ali UK

Do 28. septembra 2021  je treba na vozilih, registriranih v ZK, ob vožnji v tujini (razen na Irskem) vidno izpostaviti črki »GB«

Od 28. septembra 2021  je treba na vozilih, registriranih v ZK, ob vožnji v tujini (razen na Irskem) vidno izpostaviti črki »UK«

Prepoznavna znaka GB in UK sta lahko del registrske številke vozila (skupaj z zastavo Združenega kraljestva) ali pa sta prikazana na ločeni nalepki.

Nalepke GB je treba od 28. septembra 2021 zamenjati z nalepkami UK.

Vozniki za vožnjo v večini držav (razen Španije, Cipra in Malte) ne potrebujejo nalepke GB ali UK, če njihova številka vključuje znak GB ali, od 28. septembra, znak UK in identifikacijo z zastavo Združenega kraljestva (tj. Union Jack).

Vozila, ki so registrirana v Veliki Britaniji ali Severni Irski, ne potrebujejo oznake GB ali UK za vožnjo na Irskem.

Vozniki morajo nalepko GB (ali, od 28. septembra dalje, nalepko UK) vidno nalepiti na zadnjo stran vozil in prikolic, če je na njihovi registrski tablici kateri koli od naslednjih znakov:

 • simbol evropske zastave
 • državna zastava Anglije, Škotske ali Walesa
 • samo številke in črke – brez zastave ali identifikatorja

Pri vožnji v Španiji, na Cipru ali na Malti morajo vozniki jasno nalepiti nalepko GB ali, od 28. septembra dalje, nalepko UK, ne glede na to, kaj je na registrski tablici.

Povezava – Prikaz na registrski tablici: Zastave, simboli in identifikatorji

Upravljavci v Združenem kraljestvu bodo lahko opravljali neomejena potovanja v, iz in skozi EU.

Kabotaža

Kabotaža – prevoz blaga ali potnikov med 2 krajema v isti državi s strani prevoznika iz druge države za namene najema in plačila; to je v Združenem kraljestvu in v tujini močno omejena praksa.

V EU se lahko izvede dve dodatni gibanji (tretji prevoz ali kabotaža) po vožnji s polnim vozilom iz ZK, pri čemer velja, da se lahko v roku 7 dni opravi največ eno kabotažno gibanje.

Obe dodatni gibanji sta lahko kabotažni gibanji na Irskem za upravljavce iz Severne Irske, če sledijo potovanju iz Severne Irske in se izvajajo v 7-dnevnem obdobju.

Dovoljenja ECMT.

Prevozniki iz ZK, ki želijo opraviti do tri čezmejne trgovinske prevoze (prevoz blaga med dvema državama zunaj ZK), lahko to storijo z uporabo dovoljenja Evropske konferenca ministrov za promet (ECMT).

Preberite več o postopku za pridobivanje dovoljenja ECMT za mednarodni cestni tovorni promet.

Trgovec

Trgovec je odgovoren za to, da pripravi carinske deklaracije in da prevoznemu podjetju ter vozniku posreduje pravilne dokumente. To se lahko stori neposredno ali prek tretje osebe, na primer špediterja, logističnega podjetja ali carinskega agenta.


Prevozno podjetje

Prevozno podjetje mora zagotoviti, da se pri izvajanju njihovih poslov lahko dostopa do informacijskih sistemov, kot so Good Vehicle Movement Service (GVMS) in GB Safety and Security (S&S GB) – to je mogoče storiti z registracijo, za to pa mora imeti prevoznik registrirano in identifikacijsko številko gospodarskega operaterja iz VB (EORI).

Voznik mora imeti vse potrebne carinske informacije in dokumente ter druge dokumente za pot, ki jo namerava izvesti. Če namerava prevoznik uporabiti tretjo osebo za dokončanje vnosa S&S GB, bo moral to vzpostaviti prek
programske opreme tretjih oseb ali ponudnika storitev skupnosti (CSP).

Prevozno podjetje mora tudi zagotoviti, da njegovi vozniki vedo, katere dokumente predstaviti na vsaki stopnji potovanja, med drugim tudi:

 • v pristaniščih ali železniških terminalih
 • na carinskih postajah

Opomba: Nekateri (ali vsi) od omenjenih dokumentov se lahko predhodno predložijo elektronsko, kar je odvisno od vaše poti.

Poskrbite, da boste v celoti razumeli postopek za pot, ki jo uporabljate.

Voznik

Voznik mora imeti pri sebi v vozilu informacije in dokumentacijo, ki jih je zagotovilo prevozno podjetje, in to ves čas potovanja. To vključuje tudi informacije in dokumentacijo, potrebne za izpolnjevanje zahtev držav članic EU. To je treba spoštovati zato, ker je vsak pretok blaga iz EU v ZK obenem izvozni premik za organe EU in tudi uvozni premik za organe ZK ter obratno.

Pomembno je, da vozniki vedo, katere informacije in dokumentacija so potrebni ter kje, kdaj in kako bodo predstavljene in preverjene.

Pravila za voznike in glede osebne hrane in pijače

Vozniki, ki potujejo v EU in iz nje, se morajo zavedati pravil glede osebne hrane, pijače in rastlin, ki jih lahko vzamejo s seboj. Ta pravila veljajo za predmete, ki jih nosijo s seboj, v prtljagi ali v vozilu.

Voznikom ni dovoljeno na poti v EU (že v veljavi) ali iz EU (v veljavi od 1. januarja 2022) imeti pri sebi proizvodov, v katerih je meso ali mleko (npr. sendvič s šunko in sirom ali kava z mlekom).

Za skoraj vse rastline in rastlinske proizvode, vključno s sadjem, zelenjavo, cvetjem in semeni, je treba predložiti fitosanitarno potrdilo, preden se jih dovoli v EU.

Če imajo vozniki s seboj prepovedane izdelke ali s seboj ne nosijo potrebnih potrdil, bodo morali izdelke uporabiti, jih zaužiti ali jih zavreči pred mejo ali na meji.

Če tega ne storijo, se jim lahko izdelke zaseže in uniči, obstaja pa tudi verjetnost, da bodo morali plačati stroške in kazni.

Preberite več o:

31. decembra 2020 je vlada ZK predstavila novo platformo IT, ki se imenuje Goods Vehicle Movement Service (Storitev premikanja tovornih vozil (GVMS)) in ki zagotavlja podporo modelu predhodne vložitve za uvoz in izvoz ter poskrbi za poenostavljena tranzitna gibanja.

Trenutno to velja za naslednje poti:

 • blago iz EU v Veliko Britanijo (Anglija, Wales in Škotska) – samo, če prevažate blago v skladu s Skupno tranzitno konvencijo z uporabo spremne tranzitne listine
 • blago iz Velike Britanije v Severno Irsko – identifikator GMR (»Goods movement reference«) je obvezen za vstop blaga v pristanišča v Severni Irski, ki uporabljajo v IT sistem za prepoznavanje identifikatorjev GVMS (»Goods Vehicle Movement Service«)
 • blago iz Severne Irske v Veliko Britanijo – identifikator GMR je obvezen samo v naslednjih primerih:
   • gibanje v okviru Konvencije o skupnem tranzitu
   • gibanje v okviru kartic TIR in ATA
   • prevoz iz Republike Irske v Veliko Britanijo skozi pristanišče Severne Irske
   • prevoz iz Severne Irske v Veliko Britanijo po posebnem carinskem postopku ali v skladu s seznamom blaga, za katerega veljajo posebni mednarodni postopki

Prednosti GVMS so naslednje:

 • Omogoča združevanje identifikatorjev, tako da lahko oseba, ki prevaža blago (npr. voznik), na meji predloži samo en identifikator (identifikator GMR).
 • Omogoča združevanje identifikatorjev pretoka blaga, kar omogoča avtomatski prihod/odhod blaga znotraj sistemov HMRC.
 • Avtomatizira funkcijo urada tranzita, pri čemer se označi vnos blaga v NI ali VB
 • Omogoči, da se obvestilo o tveganem izidu deklaracij (v imetju ali potrjenih) v sistemih HMRC pošlje osebi, ki nadzira blago, v času, ko fizično prispejo v NI ali VB

Od 1. januarja 2022 se bodo pravila spremenila in obveznost uporabe GVMS bo veljala za vse premike skozi pristanišča, ki uporabljajo GVMS, tako iz EU v VB kot iz VB v EU.

To bo veljalo za vse carinske postopke (načine premikanja blaga).

Povezava na https://www.gov.uk/guidance/list-of-ports-using-the-goods-vehicle-movement-service

Objekti na kopenskih mejah (IBF)so vladni objekti ZK, kjer lahko carinski pregledi in pregledi dokumentov potekajo stran od pristaniških lokacij.

IBF deluje kot urad odhoda (za izhodna potovanja) in kot namembni urad (za vhodna potovanja).

Na IBF se izvajajo pregledi za naslednje premike:

 • Konvencija o skupnem tranzitu (CTC), znana tudi kot tranzit
 • Kartica ATA
 • Kartica za mednarodni cestni promet (TIR)
 • Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES)
 • Drugi obrazci, npr. C108, podvojeni seznami itd. – preverite pri trgovcu, kaj morate imeti s seboj
 • Postanki pri IBF so časovno omejeni na 2 uri. Aplikacija IBF je na voljo za pametne telefone v spletni trgovini Google Play Store in v App Store.

Ne pozabite: vsem prevoznikom se ne bo treba ustaviti na IBF. Na primer: če začenjate/zaključujete CTC gibanje v prostorih pooblaščenega pošiljatelja/prejemnika in že imate potrjeno TAD, vam ni treba obiskati IBF.

Na IBF lahko ostanete do 2 uri, po tem času vam lahko nastanejo dodatni stroški. Pomembno je opozoriti, da IBF niso:

 • Točke za postanek/počitek za voznike – vozniki morajo pri vstopu v IBF preveriti količino časa vožnje, ki ostane na njihovem tahografu, da bi čim bolj zmanjšali tveganje, da bodo morali najti prostor (drugje) za obvezni postanek, hkrati pa želijo obiskati tudi IBF
 • Kraji za začetek carinskih formalnosti (za te storitve se morate oglasiti drugje, saj na IBF ni carinskih agentov)
 • Obvezni za vsak izvoz – če že imate vse papirje za obe strani in dovoljenje za nadaljevanje poti (P2P) iz CHIEF, potem vam ni treba obiskati IBF.

Seznam lokacij in funkcij IBF lahko najdete na: Obisk objekta na kopenskih mejah (IBF) – GOV.UK

Prevozniki in vozniki tovornjakov, kamionov, kombijev in avtobusov lahko obiščejo svetovalne točke za:

 • test COVID (to ni mogoče na vseh točkah, najprej preverite), če je to potrebno – preverite, ali potrebujete testiranje za koronavirus (COVID-19)
 • Preberite več o pravilih in dokumentih, potrebnih za prevoz blaga med ZK in EU
 • Izpolnjevanje brezplačnega preverjanja pripravljenosti na mejni prehod, da se zagotovi, da imajo ustrezno dokumentacijo za prečkanje meje EU

Informacije in nasveti za prevoznike so na voljo na bencinskih črpalkah avtocest in na tovornih postajah.

Zastoji se lahko pojavijo, če vozniki tovornjakov pridejo v pristanišče Dover ali v Eurotunel brez ustrezne dokumentacije ali zaradi zamud ali drugih razlogov (npr. slabega vremena). Načrti za takšne primere so pripravljeni v okviru agencije Kent Resilience Forum. Policija v Kentu bo odločila, kdaj je treba aktivirati določene dele načrta, kar je odvisno od stopnje zastojev.

Opomba: Vozniki tovornjakov za vstop v Kent ne potrebujejo več dovoljenja Kent Access Permit (KAP).

Po potrebi se lahko uporabijo ureditve upravljanja prometa, ki vključujejo uporabo premične ovire M20. Po potrebi se bo s signalizacijo tudi usmerjalo prevoznike, če bo to potrebno. Če potujete skozi Kent, se zavedajte, da obstaja možnost motenj, če pride do zamud na meji. Vozniki tovornjakov morajo načrtovati svoje potovanje tako, da si zagotovijo premor in zlasti nočni počitek pred vstopom v Kent. To bo zmanjšalo tveganje za doseganje omejitev voznikovih ur.

Vozniki tovornjakov morajo zagotoviti, da imajo dovolj hrane in vode (glej prinos osebne hrane v države EU), v primeru zamud na meji.

 

Poti za kratke prehode prek Kenta so še posebej ranljive za motnje, zato je to področje v središču večine načrtov za upravljanje prometa.

Avtocestne uprave z velikimi pristanišči imajo lahko tudi lokalne sheme upravljanja prometa.

Med normalnim delovanjem se bodo te sheme uvedle le, če bo prišlo do nenormalnih motenj v prometu, prevozniki pa morajo slediti lokalnim prometnim znakom, če se ti izvajajo.

Če prevažate embalažo, boste morali preveriti z uvoznikom in/ali izvoznikom:

 • ali izpolnjuje merila za ponovno uporabo embalaže
 • ali ste pooblaščeni za izdajo deklaracije z ravnanjem v njihovem imenu pri uvozu
 • ali je deklaracija namenjena za postopek prostega pretoka ali začasni sprejem
 • preverite pravila v VB (in EU) o zamenljivih tovoriščih in zabojnikih
 • preverite pravila o strojih, nameščenih na tovornjake, za lažje natovarjanje in raztovarjanje

Med te predmete spadajo plastične ali kovinske kletke, škatle ali okvirji.

Na vstopnih mestih v VB lahko podate deklaracijo z ravnanjem za vse embalaže za ponovno uporabo. Deklaracija z ravnanjem se običajno uporabi ob izkrcanju iz plovila.

Na lokacijah vstopa v EU mora prevoznik preveriti, ali je poreklo embalaže EU ali VB, saj bo to vplivalo na formalnosti, ki jih morate upoštevati.

Ob izvozu se bo deklaracija z ravnanjem izvedla tako, da prevozite mejo pristanišča.

Preberite več o razglasitvi embalaže za ponovno uporabo za uvoz in izvoz v VB.


Dodatne podrobnosti so na voljo v  priročniku Haulier

Ko boste izpolnili vse te zahteve, lahko začnete s potovanjem in prevzamete blago.