skip to main content

To je smer, v katero potuje blago.
V/skozi EU v ZK ali v/skozi ZK v EU.

3. Meja GB

Voznik mora imeti vse potrebne referenčne številke ali dokumente

Voznik mora imeti vse potrebne referenčne številke ali dokumente

Morda boste morali predložiti izjavo EXS.

Prevoznik (torej prevoznik za premike s spremstvom in prevoznik trajekta za premike brez spremstva) mora carinskemu organu države, iz katere se pošiljka izvaža, predložiti deklaracijo EXS.

Podatki deklaracije EXS so običajno združeni z izvozno deklaracijo (ki je carinska deklaracija).

Oseba, ki je običajno odgovorna za predložitev kombinirane deklaracije, je izvoznik blaga ali njegov predstavnik.

Če gre za ločeno deklaracijo (npr. za prazen tovornjak), se vnese v sistem za nadzor izvoza (ECS).

Samostojna deklaracija EXS je običajno potrebna, če:

 • se v skladu s pogodbo o prevozu prevaža prazen zabojnik (pogodba o prevozu ali prevozna pogodba je sporazum med prevoznikom in špediterjem ali potnikom, ki določa obveznosti in pravice vsake stranke)
 • je blago ostalo v začasnem skladišču več kot 14 dni
 • je blago ostalo v začasnem skladišču manj kot 14 dni, vendar podrobnosti o varnostni deklaraciji o uvozu niso znane ali se podatki o destinaciji ali pošiljatelju spremenijo
 • se blago prevaža v tranzitu z uporabo spremne tranzitne listine (TAD) ali tranzitne, varnostne in zaščitne deklaracije (TSAD) – TAD se ne smejo uporabljati za izpolnjevanje varnostnih in zaščitnih zahtev v VB

Za kombinirane varnostne in zaščitne deklaracije EXS ter izvozne deklaracije carinskih organov ter za samostojne varnostne in zaščitne deklaracije EXS se lahko predložitev opravi na carinskem sistemu za ravnanje z uvoznim in izvoznim blagom (CHIEF) ali pri carinski deklaracijski službi (CDS). Še vedno obstaja tudi možnost, da se deklaracije EXS predložijo prek sistemov CSP ali ponudnikov programske opreme, ki so tretje osebe.

Samostojna deklaracija EXS ni potrebna, če se iz VB prevaža prazne palete, prazne zabojnike in prazne tovornjake brez prevozne pogodbe.

Preberite več o procesu EXS v VB

Za spremljevalni tovor ro-ro mora imeti voznik vse potrebne referenčne številke ali dokumente, ki izpolnjujejo uvozne zahteve države v EU, v katero vstopa. Na koncu si lahko ogledate kontrolni seznam dokumentov. Za to je odgovoren izvoznik iz VB (skupaj s carinskim agentom in/ali logističnim ponudnikom), razen če so se dogovorili, da bo druga stranka prevzela odgovornost za to kot del svojih Incoterms.

Za to je odgovoren izvoznik iz VB (skupaj s carinskim agentom in/ali logističnim ponudnikom).

Trgovec, ki izvaža blago iz VB, mora:

 • s trgovcem, ki uvaža blago v EU, potrditi, da so izpolnjene vse potrebne formalnosti in zahteve, npr. predložitev uvozne izjave
 • podati popolna, jasna navodila za prevozno podjetje in za voznika, tako da vedo, kaj morajo storiti
 • zagotoviti vso potrebno dokumentacijo in informacije, npr. sklicno številko tranzita (MRN) za uvozno deklaracijo EU in kopije (v tiskani obliki) vseh licenc ali potrdil MRN

Primer črtne kode MRN za uvoz

Poskrbite, da so izpolnjene ustrezne varnostne zahteve ENS za pretok blaga v državo, v katero se blago prevaža.

Za spremljevalni tovor je prevoznik odgovoren za predložitev vstopne skupne deklaracije, poznane tudi pod imenom deklaracija ENS za varnost in zaščito, v sistemu nadzora uvoza (ICS) države članice ob prvi vstopni točki v EU.

To je še posebej pomembno v ro-ro pristaniščih in terminalih v VB, še posebej tistih, ki nimajo sistemov inventarja pristanišč.

Potrebni podatki za deklaracijo ENS:

 • pošiljatelj
 • prejemnik
 • opis blaga
 • pot (za vsako državo posebej)
 • transport (npr. podrobnosti o trajektu ali Eurotunelu)
 • čas prihoda

Za izdajo deklaracij ENS za EU je potrebna veljavna številka EORI države članice EU. Tretja oseba lahko vloži izjavo, če o tem seznani prevoznika, ki s tem soglaša. Odgovorna stranka mora zagotoviti, da:

  • bo predložila vstopno skupno deklaracijo
  • se bodo izjave predložile v zakonsko določenih rokih

Tretja oseba mora zagotoviti tudi, da so informacije, ki jih je dal prevoznik, točne.

Rok za vložitev deklaracije ENS za blago, ki se premika po cesti, je najmanj eno uro pred prihodom.


Zdaj se lahko prijavite za vkrcanje. Sledite navodilom mejne policije na točki izstopa iz ZK ali upoštevajte navodila, ki ste jih prejeli na krovu pri vožnji s trajektom.