skip to main content

To je smer, v katero potuje blago.
V/skozi EU v ZK ali v/skozi ZK v EU.

4. Meja EU

Voznik mora upoštevati uvozne in mejne zahteve EU za državo, v katero vstopi. Dodatne informacije o posameznih državah so navedene spodaj.

Spodaj preverite posamezne zahteve za pristanišče EU, ki ga prečkate.

Splošni postopek (predhodna vložitev)

Voznik mora upoštevati uvozne in mejne zahteve EU za državo, v katero vstopi. Dodatne informacije za glavne države članice EU o tovornem prometu ro-ro so navedene spodaj.


CTC

Če se gibanje izvaja v skladu s CTC, mora voznik carinskim organom EU predložiti TAD po postopkih, ki veljajo v EU.

TAD
TAD

Konvencija ATA

Voznik mora predložiti kartico ATA in se prepričati, da jo je ožigosala carinska uprava EU v skladu s postopki EU.

ATA
ATA

Konvencija TIR

Če se gibanje izvede v skladu s Konvencijo TIR, mora voznik predložiti kartico TIR in se prepričati, da so jo carinski organi ožigosali, ko je blago zapustilo carinsko ozemlje EU ali pa v uradu destinacije v EU ali v prostorih pooblaščenega prejemnika EU-TIR.

TIR
TIR

Za obdelovalne tovornjake, ki uporabljajo trajekte in mejne prehode Eurotunel, je Francija uvedla pametni mejni sistem.

Podatke carinske deklaracije združuje z registrsko številko vozila, ki prevaža pošiljko.


Pri prijavi na trajektnem terminalu v pristanišču Dover ali na postajališču na terminalu Cheriton v Eurotunelu bo voznik predložil MRN(-je) iz tranzitne ali francoske deklaracije o uvozu. MRN se bo skeniralo in uskladilo z registrsko številko vozila (VRN) ali registrsko številko prikolice (TRN) – za prikolice to velja le v Dovru.

Opomba: Proces pošiljanja podatkov se lahko izvaja tudi digitalno na portalu Eurotunel ali prek elektronske izmenjave podatkov (EDI). Tako se ustvari Eurotunnel Border Pass (EBP), s katerim vozniku ni treba pokazati nobenih dokumentov na postajališču, lahko pa nadaljuje s to referenco.


Za pošiljke, ki jih pošilja več trgovcev, izvoznik ali voznik lahko skenira vse črtne kode iz ločenih dokumentov s pomočjo spletne strani https://www.douane.gouv.fr/enveloppe/en/enveloppe.

Tako se bo pripravila kuverta MRN. Voznik bo moral za tovor, ki ga prevaža, predstaviti le en sam MRN.

Te podatke analizira francoski carinski sistem, medtem ko sta voznik in pošiljka na trajektu ali vlaku, ki prečka Kanal. Ta način omogoča predhodno izbiro tovornjaka za nadaljnje carinske in/ali sanitarne in fitosanitarne (SPS) kontrole.


Voznik bo obveščen med potjo – preko zaslonov na krovu voznikovega tovornjaka v Eurotunelu ali v salonih za voznike na trajektu – če:

  • lahko nadaljuje s potjo – »zelena pot«
  • morajo predstaviti blago na carini in/ali za sanitarni in fitosanitarni pregled – »oranžna carina« ali »oranžna SIVEP«
  • obstajajo kakršne koli težave, ki jih je treba rešiti, preden lahko nadaljujejo svoje potovanje – »oranžno usmerjeno«

Pri izkrcanju s trajekta ali shuttle storitve, če je bil njegov tovornjak izbran za nadzor (tj. »oranžno usmerjen«), je odgovornost voznika, da upošteva ta navodila – če jih ne upošteva, se mu lahko naložijo kazni. Prav tako je treba opozoriti, da lahko za preverjanje skladnosti izberejo tudi enega od zeleno označenih tovornjakov.


Izjave o varnosti in zaščiti za Francijo

Za tovor iz VB morajo biti izjave ENS predložene v francoski mednarodni pomorski sistem, preden se prečkajo meje z EU. Predložitev je mogoča le z elektronsko izmenjavo podatkov (EDI) z uporabo certificirane programske opreme (ali spletnih portalov), ki jo odobri francoska carina.

Nekateri trajektni operaterji zagotavljajo možnost predložitve ENS preko svoje spletne storitve za rezervacije.


Za tovor s spremstvom mora prevoznik vnesti deklaracijo ENS v francoski sistem ICS.


Za tovor brez spremstva mora upravljavec trajekta vnesti deklaracijo ENS v francoski sistem ICS.

Režimi skladnosti v Franciji (carina in SPS)

Če ste izbrani za nadzor pri vstopu v Francijo, bodisi za carino ali SPS ali oboje, morate slediti signalizaciji za oranžno pot (za carino ali SPS) in se nato zglasiti v objektu.

Če ste izbrani za nadzor SPS (SIVEP), morate poiskati pomoč pri storitvi »commis« (za trajekte) ali pri operaterjih Eurotunela (za Eurotunel) za raztovarjanje, nalaganje in predstavitev vaših pošiljk upravam.

Nizozemska logistična industrija ima nasvete o tem, kako prečkati nizozemska pristanišča – Pripravite se na brexit.

Ti nasveti bodo prevoznikom tovora in logističnim ponudnikom pomagali pri različnih formalnostih, ki so vključene v britansko-nizozemski prevoz blaga.


Številke carinskih deklaracij za izvoz in uvoz iz ZK, ki potujejo skozi Nizozemsko, morajo biti vnaprej registrirane prek sistema Portbase – Port Community System.

Za to storitev je treba plačati.


Vozniki ne bodo mogli dostopati do nizozemskih terminalov, če se niso predhodno registrirali preko Portbase. Voznik mora ob vstopu v ZK predložiti MRN-je.


Izjave o varnosti in zaščiti za Nizozemsko

Deklaracije ENS se predložijo preko sistema Portbase v času rezervacije prehoda. Prenos podatkov vedno dokonča prevoznik (tj. upravljavec trajekta) za tovor s spremstvom in brez spremstva.

V Zeebruggeju digitalni sistem RX/SeaPort združuje podatke, ki so jih predložile in zahtevale vse stranke v pristanišču Zeebrugge. Podatki so registrirani za uvoz in izvoz prek e-pisarne. To se lahko naredi ročno, preko povezane podatkovne povezave, ali preko carinske programske opreme.


Voznikom ne bo dovoljeno nadaljevati do terminala Zeebrugge, če carinske deklaracije niso bile vnaprej sporočene prek e-pisarne sistema RX/SeaPort – Port Community System.


RX/SeaPort ima podrobne informacije o:


V Antwerpnu se predhodno obveščanje o carinskih dokumentih izvaja prek sistema Port Community System C-point.

To predhodno obvestilo lahko vloži izvoznik, špediter, carinski agent ali tovorno podjetje.

V C-point so podrobne informacije o carinskih postopkih v Antwerpnu.


Izjave o varnosti in zaščiti za Belgijo

Izjave ENS je treba vložiti v sistem uvoznega carinjenja prek vmesnika EDI v sistem Customs Computer Paperless Customs and Excises (PLDA).

V Belgiji za tovor s spremstvom in za tovor brez spremstva deklaracijo ENS vloži upravljavec trajekta ali prevozniško podjetje.

 

Prevozniki, ki potujejo iz VB v Španijo, morajo:

  • urediti, da se deklaracija ENS vloži v španski ICS
  • pridobiti MRN
  • se prijaviti v sistem prevoznikov (Brittany Ferries) in povezati registrsko številko vozila z MRN
  • sistem preverja prve 4 številke integrirane tarifne kode Evropskih skupnosti (TARIC), število paketov in težo

za skupne tovore ni enakovrednega »skupinskega« sistema, zato morajo biti vse pošiljke vnesene posamično. Tovornjak ne more nadaljevati s prijavo v VB, razen če je blago odobreno za izvoz. Podatke je treba poslati prevozniku pred prihodom tovornjaka v pristanišče v ZK ali pa jih mora voznik imeti pri sebi.


Izjave o varnosti in zaščiti za Španijo

Deklaracija ENS mora biti vložena za vse pošiljke.

Upravljavec trajekta mora vedeti, da je bila ta zahteva izpolnjena, preden se dovoli nakladanje.


Za tovor s spremstvom mora prevoznik vnesti deklaracijo ENS (le prek EDI) v španski sistem ICS. To ne izključuje možnosti zasebnega sporazuma med trajektnim upravljavcem in prevoznikom za trajektnega upravljavca za izdajo deklaracije ENS za spremljevalni tovor.

Za tovor brez spremstva mora upravljavec trajekta vnesti deklaracijo ENS v španski sistem ICS.


Upravljavec trajekta pošlje manifest (vključno s sklicevanjem na prejšnje deklaracije ENS) operaterjem v španskih pristaniščih. Nato posredujejo dokumente Aduanas (španski carini).

Vse izjave o uvozu v EU bo treba predložiti v novi avtomatizirani uvozni sistem (AIS).


Irska carina za dohodek zagotavlja 3 funkcije za olajšanje pretoka gospodarskih vozil v irska pristanišča in iz njih z uporabo carinske storitve ro-ro.

Te 3 funkcije so:

1. Obvestilo pred vkrcanjem – carinske deklaracije je treba pripraviti pred prihodom v pristanišče odhoda v ZK. Podrobnosti o varnostnih in carinskih deklaracijah za vse blago, ki se prevaža na tovornjaku, je treba zabeležiti v obvestilu pred vkrcanjem (PBN). PBN je virtualna ovojnica, ki povezuje podrobnosti o vsem blagu, ki se prevaža na tovornjaku. Carinski organ bo po prihodu v irsko pristanišče vozniku dal eno navodilo, ne glede na število pošiljk na krovu vozila.

2. Pregled kanala (CLU) – prevozniki lahko spremljajo napredek PBN prek carinske službe ro-ro, da vedo, kdaj priti do terminala. Storitev CLU zagotavlja informacije o tem, ali lahko tovornjak neposredno zapusti pristanišče ali če je treba blago prinesti na carino za preverjanje. Te informacije bodo na voljo preko carinske službe ro-ro 30 minut pred prihodom trajekta na Irsko, do njih pa lahko dostopa kdor koli v dobavni verigi.

3. Samoprijava ob parkiranju – vozniki, katerih vozila so bila pozvana k fizičnemu pregledu, bodo ostali v svojem vozilu in obvestili finančno upravo, da je blago na voljo za pregled s to funkcijo. Ko bo na voljo parkirišče za pregled, bo voznik prejel SMS sporočilo, kjer bo napisano, kje naj se udeleži inšpekcijskega pregleda.

Uporaba carinske storitve ro-ro je predpogoj za prejemanje PBN, brez tega pa bo dostop do trajekta zavrnjen.


Režimi za preverjanje in sprostitev na Irskem

Če vprašanja ni mogoče razrešiti, bo blago shranjeno v začasnem skladišču največ 90 dni.

Skladišča so v bližini pristanišč, prostor pa je omejen. Če je blago zaseženo, je treba zahtevke vložiti v 1 mesecu in pisno.

Trgovci morajo plačati pristojbino za uporabo mejnih kontrol (BCP), če se obvestilo ne prejme pred prihodom, pa se lahko zahteva dodatna pristojbina.

Če zahteve SPS niso izpolnjene, se lahko zavrne vstop blaga ali pa se blago uniči.

Preberite več o prinašanju blaga na Irsko iz VB.


Po meji z Irsko

Ko je blago prešlo carino EU, lahko nadaljuje na svoj cilj, če ni bilo izbrano za kontrolo.


Izjave o varnosti in zaščiti za vstop v Irsko

Obstaja pravna zahteva, da je pred uvozom treba predložiti elektronsko carinsko deklaracijo o varnosti in zaščiti.

Ta deklaracija se imenuje vstopna skupna deklaracija (ENS). Izjavo ENS je treba predložiti irski carini pred odhodom blaga iz VB.

Prevoznik je odgovoren za zagotavljanje, da se bo predložila deklaracija ENS. Uvoznik mora zato zagotoviti, da se prevoznik vašega blaga zaveda svojih odgovornosti za to deklaracijo. Če tega ne storite, bo prišlo do zamud.

Preberite več o ENS v vodniku za trgovce v sistemu nadzora uvoza (ICS).


Ko izpolnjujete vse te zahteve, lahko prevažate blago iz pristanišča vplutja EU.

Preverite posodobitve v priročniku Haulier.