skip to main content

To je smer, v katero potuje blago.
V/skozi EU v ZK ali v/skozi ZK v EU.

4. Meja GB

Ko prispete v Združeno kraljestvo (ZK), boste morali pred nadaljevanjem potovanja skozi britansko carino (VB).

Od vas lahko zahtevajo, da carinskim uslužbencem ali mejni službi pokažete potrebne dokazne dokumente, odvisno od načina prevažanja blaga.

Britanski mejni uradniki lahko ustavijo vozila, da bi opravili določene kontrole.

Ko to storijo, vozilo odpeljejo iz vrste in od voznika zahtevajo, da za vsako pošiljko predloži referenco (npr. številko vnosa CHIEF, MRN in/ali EORI), skupaj z drugo dokumentacijo ali informacijami, kot je potrebno.

Kadar se blago prevaža brez zadostnega dokaza, da je bila podana deklaracija, je prevoznik lahko odgovoren za kazen.

Za blago, ki se premika v okviru CTC, morajo prevozniki tovornjakov upoštevati bodisi postopek na papirju bodisi postopek storitve premikanja tovornih vozil (GVMS) za dokončanje tranzitnega gibanja ob vstopu v VB.

Kateri postopek se uporablja, je odvisno od lokacije, kamor prispe blago.

Pregled lokacij in procesov je vključen v model upravljanja meja in bo razširjen tudi v prihodnjih ponovitvah tega dokumenta. Izvozniki/zastopniki morajo dati tovornemu podjetju vse TAD MRN, ki so bili aktivirani za vsako pošiljko CTC.

Veljavna sklicna številka tranzita (MRN) dokazuje, da ima voznik pravilno deklaracijo za premikanje blaga v tranzitu.

TAD na papirju mora vedno potovati tudi z blagom, ki se premika prek tranzita.

Če vstopijo v ZK na kraju, kjer se uporablja postopek, ki temelji na papirju, mora prevoznik po prihodu v ZK poročati Uradu za prevoz in mu posredovati blago ter TAD na papirju.

Carinski organi bodo zaključili postopek Urada za prevoz in zahtevali vse potrebne inšpekcijske preglede.

Če vstopite v ZK na lokaciji, ki uporablja GVMS, morajo prevozniki uporabljati GVMS za povezovanje vseh sklicnih številk tranzita (MRN) TAD v eno GMR za vsako gibanje prikolice. Ne pozabite: GMR lahko vključuje pošiljke, ki niso povezane s CTC (npr. vpisne številke CHIEF), za tovornjake, ki prevažajo blago, povezano s CTC, in blago, ki ni povezano s CTC.

TAD
TAD

Prevozno podjetje mora zagotoviti, da so procesi Urada odhoda, vključno z vsemi kontrolnimi ukrepi, dokončani in da se je tranzitno gibanje začelo pred vnosom kakršne koli podrobnosti v referenco o gibanju blaga (GMR).

Če vnesejo TAD MRN za premikanje, ki ni bilo sproščeno, lahko GVMS razveljavi tranzitno deklaracijo za premikanje. Trgovec bi moral predložiti novo tranzitno deklaracijo, da bi ponovno začel tranzitno premikanje, preden bi se blago lahko preselilo v ZK.

GVMS lahko uporabljajo na dva načina:

  • neposredna povezava med njihovim lastnim sistemom in GVMS ali
  • spletna storitev na GOV.UK – za to potrebujete uporabniško ime in geslo storitve »Government Gateway«

Za vsako premikanje prikolice, ki uporablja GVMS, tovorna podjetja ali vozniki posodabljajo GMR s pravilno registracijsko številko vozila (VRN) za premike s spremstvom ali registracijsko številko prikolice (TRN) ali referenčno številko zabojnika (CRN) za premike brez spremstva.

VRN/TRN/CRN se lahko posodobi v skladu s kakršnimi koli spremembami, mora pa biti registrska številka pravilna, ko se GMR predloži prevozniku ob odhodu.

Vozniki se ne morejo vkrcati na mednarodne trajekte ali v Eurotunel brez veljavnega GMR.

Vozniki ne smejo oditi na mejo:

  • preden so vse potrebne reference dodane v GMR
  • če kakršno koli sklicevanje na tranzitno deklaracijo ni bilo sprejeto na GMR Vozniki morajo ob prihodu na kraj odhoda prevozniku predložiti GMR, da bi dokazali, da imajo potrebne dokaze za zakonit prevoz blaga.

Vozniki morajo upoštevati navodila, ki jih izdajo mejni organi, naj po prihodu v ZK po potrebi nadaljujejo na določeno lokacijo za preverjanje, če je to potrebno.

Ne pozabite: GMR se lahko posodobi le z istim dostopom, ki je bil uporabljen za njegovo ustvarjanje. Drugo podjetje ga zato ne more posodobiti, razen če mu ne posredujete svojega dostopa do GVMS. To je zelo različno od denimo francoskega sistema kuvert, do katerega lahko vsako podjetje dostopa na spletni strani in ga posodobi pred odhodom.

Če je gibanje izvedeno v okviru CTC, mora voznik predložiti TAD v uradu UK destinacije ali pa pooblaščenemu prejemniku, s čimer se tranzitni postopek zaključi.

Blago bo nato podvrženo uvoznim postopkom v ZK ali pa ga bo treba vnesti v drug poenostavljeni carinski postopek. Voznik mora poznati lokacijo svojega urada za destinacijo , ki jo je sporočil trgovec. To je lahko pristanišče vstopa, objekt na kopenskih mejah ali pa pooblaščena lokacija pošiljatelja.

Voznik se mora zglasiti na pravi lokaciji z blagom in TAD v papirni obliki, če želi zaključiti s premikanjem. Če tega ne stori, lahko pride do zamud pri zaključku postopka in težav pri sproščanju finančnega jamstva.

Voznik mora upoštevati lokalne postopke v pristanišču za predstavitev kartice ATA.

ATA
ATA

Voznik mora upoštevati lokalne postopke v pristanišču za predstavitev kartice TIR.

Voznik mora carinskemu uradu, ki se nahaja v pristanišču, predložiti kartico TIR za odpiranje tranzitnega gibanja za del potovanja v ZK. Na carini bodo preverili dokumente in pečat, ožigosali ustrezno stran kartice TIR in jo odstranili.

Voznik bo šel v carinski urad destinacije ali v prostore pooblaščenega prejemnika TIR in se tako prepričal, da se kartico TIR ustrezno uporablja. Po tem se lahko carinski pečati odstranijo, blago pa se lahko raztovori.

Možno je, da carinski urad na meji izvede vstopne postopke TIR in tudi postopke TIR za destinacijo.

TIR
TIR

Ko vozilo zaključi svoje potovanje, mora voznik vrniti TIR kartico pisarni/upravljavcu.


Ko prečkajo carino v ZK, morajo vozniki upoštevati navodila, ki jih izdajo mejni organi, morda pa bodo morali tudi odpeljati na določeno lokacijo za preverjanje.