skip to main content

To je smer, v katero potuje blago.
V/skozi EU v ZK ali v/skozi ZK v EU.

3. Meja EU

Ko se približate izstopni točki (kamor spadajo tudi pristanišča), morate prečkati carino Evropske unije (EU).

V izstopnem pristanišču v EU morate izpolniti formalnosti. To vključuje seznanjanje z zahtevanimi dokumenti, ki jih je treba predložiti za preverjanje, in pripraviti kartice za ožigosanje po potrebi v skladu s spodaj navedenimi 4 načini premikanja blaga.

Predhodna vložitev – Premikanje blaga v VB

Voznik mora imeti za vsako pošiljko dokazilo o carinski deklaraciji, ki ga pripravi vložnik (v EU in ZK). Dokazilo se poda v naslednji obliki:

      1. referenčna številka iz carinske deklaracije o uvozu, ki se lahko imenuje inventarna referenca za pošiljko iz ZK za lokacijo, povezano z inventarjem (ICR) ali GMR za predhodno vloženo deklaracijo na lokaciji, ki ni povezana z inventarjem
      2. izvozna deklaracija MRN za EU

Primer črtne kode MRN

 

 

 

Ne pozabite: nekatere od teh postopkov je mogoče izvesti digitalno

Če se gibanje izvaja v skladu s CTC, mora voznik predložiti TAD po postopkih, ki veljajo v vsaki državi članici.

V mnogih primerih se to lahko izvede digitalno.

TAD
TAD

Ne pozabite: nekatere od teh postopkov je mogoče izvesti digitalno

Voznik mora kartico ATA predložiti skupaj s pisnim dovoljenjem (če je ustrezno) in se prepričati, da jo je ožigosala carinska uprava EU v skladu s postopki EU.

ATA
ATA

Voznik mora predložiti kartico TIR in se prepričati, da jo je ožigosala carinska uprava EU v skladu s postopki EU.

TIR
TIR

Ko izpolnite te zahteve, se lahko prijavite za vkrcanje čez mejo.