skip to main content

W tym kierunku podążają towary.
Do / przez UE do GB lub do / przez GB do UE.

1. Przed podróżą

Niniejsze wytyczne są przeznaczone dla firm transportowych i kierowców zawodowych przewożących towary pomiędzy Wielką Brytanią (Anglia, Szkocja i Walia) a Unią Europejską (UE).

Przygotuj się na dodatkowe wymagania celne i graniczne opisane poniżej.

Zarejestruj się, aby otrzymywać powiadomienia i sprawdzać aktualizacje: gov.uk/transition

Wjazd do UE

Operatorzy brytyjscy będą mogli realizować nieograniczoną liczbę kursów do Unii, z Unii i przez Unię. W UE można odbyć dwa dodatkowe przejazdy (typu „cross-trade” lub kabotażowe) po zrealizowaniu przejazdu z ładunkiem z Wielkiej Brytanii, przy czym w ciągu 7 dni można odbyć maksymalnie jeden przejazd kabotażowy.

Oba dodatkowe przejazdy mogą być przejazdami kabotażowymi w Irlandii dla operatorów z Irlandii Północnej pod warunkiem, że są realizowane po przejeździe z Irlandii Północnej i w ciągu 7 dni.


Obowiązkiem przedsiębiorcy jest dokonanie zgłoszeń celnych oraz dostarczenie przewoźnikowi i kierowcy odpowiednich dokumentów. Można to zrobić bezpośrednio lub za pośrednictwem strony trzeciej (na przykład spedytora, firmy logistycznej lub agenta celnego).


Firma transportowa

Firma transportowa musi zapewnić swojemu kierowcy wszelkie niezbędne informacje i dokumenty celne oraz inne dokumenty.

Firma transportowa musi również sprawdzić, czy ich kierowcy wiedzą, jakie dokumenty będą musieli okazać na każdym etapie przejazdu, w tym:

 • podczas inspekcji drogowych przed wyjazdem w celu udowodnienia gotowości do przekroczenia granicy
 • w portach lub terminalach kolejowych
 • w urzędach celnych

Kierowca

Kierowca musi mieć w pojeździe informacje i dokumentację dostarczoną przez firmę transportową na czas trwania przejazdu. Dotyczy to również informacji i dokumentacji wymaganych przez państwa członkowskie UE. Jest to uzasadnione tym, że każdy przepływ towarów z UE do Wielkiej Brytanii jest operacją wywozową z punktu widzenia organów UE, a zarazem operacją przywozową z punktu widzenia organów Wielkiej Brytanii.

Istotne jest, aby kierowcy wiedzieli, jakie informacje i dokumentacja są potrzebne oraz gdzie, kiedy i jak będą one przedstawiane i sprawdzane.

Kierowcy i załoga samochodów ciężarowych, LGVs, vans & coaches – musisz zostać przetestowany na coronavirus (COVID-19) przed przekroczeniem granicy w niektórych krajach.

Sprawdź, czy potrzebujesz testu koronawirusa (COVID-19).

Jeśli to zrobisz, bezpłatne badania COVID jest dostępna dla kierowców i załogi samochodów ciężarowych, LGV, samochodów dostawczych i autokarów w niektórych miejscach doradztwa przewoźnika.

Zdecydowanie zalecamy kierowcom i załodze uzyskanie negatywnego testu przed wejściem do Kent.

Kierowcy i załoga korzystająca z Dover i Eurotunnel otrzymają przyspieszone kolejki w przeszłości, jeśli zostaną przetestowani i będą mieli ważne zezwolenie na dostęp do Kent przed przybyciem do Kent.

Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej Kierowcy (Driver Certificate of Professional Competence, CPC)

Aby wykonywać swoją pracę, wszyscy brytyjscy kierowcy będą nadal musieli posiadać Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej Kierowcy (Driver Certificate of Professional Competence, CPC). Kierowcy poruszający się po krajach UE muszą mieć przy sobie kartę kwalifikacji CPC kierowcy


Kierowcy pracujący dla przewoźników brytyjskich

Kierowcy pracujący dla przewoźników brytyjskich posiadający aktualne świadectwo dla brytyjskich kierowców (CPC) nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań dotyczących kwalifikacji, aby przygotować się na koniec okresu przejściowego. Brytyjskie świadectwo CPC będzie nadal ważne podczas wszystkich przejazdów kierowców, do których są upoważnieni przewoźnicy z Wielkiej Brytanii na podstawie Umowy o handlu i współpracy pomiędzy Wielką Brytanią a UE lub na podstawie zezwoleń EKMT.

Przepisy brytyjskie w dalszym ciągu pozwalają kierowcom z UE, pracującym dla przewoźników z Wielkiej Brytanii, posługiwać się świadectwami kwalifikacji zawodowej kierowcy, wystawionymi przez państwa członkowskie UE. Jeżeli kierowcy ci chcą mieć pewność w długim terminie co do swojej możliwości pracy u przewoźników z Wielkiej Brytanii, powinni wymienić swoje świadectwo, wystawione w państwach UE, na brytyjskie.


Kierowcy z Wielkiej Brytanii pracujący dla przewoźników z UE

Działania powinni podjąć kierowcy z Wielkiej Brytanii pracujący lub planujący pracę w firmie w Unii Europejskiej (np. kierowca brytyjski pracujący dla przewoźników we Francji lub Irlandii). Jest to konieczne, ponieważ CPC wystawione w Wielkiej Brytanii nie będą już uznawane za ważną kwalifikację przez pracodawców w UE.


Kierowcy dysponujący wydanym w Wielkiej Brytanii świadectwem dla kierowców, którzy pracują lub pragną pracować w firmach z UE, powinni sprawdzić we właściwej organizacji w kraju, w którym mieszkają i pracują, jakie wymagania ich obowiązują. Aby wymienić brytyjskie świadectwo dla kierowców, należy wystąpić do właściwego organu w kraju UE lub EOG.


Licencja wspólnotowa i Brytyjska licencja na poruszanie się po Wspólnocie

Brytyjscy przewoźnicy wykonujący przewozy międzynarodowe będą nadal potrzebowali odpowiedniej licencji dla operatorów.

Przewoźnicy z licencją na poruszanie się po Wspólnocie powinni byli otrzymać na wymianę „brytyjską licencję na poruszanie się po Wspólnocie”. Kierowcy wykonujący przewozy w UE w każdych okolicznościach będą musieli mieć ze sobą nową „Brytyjską licencję na poruszanie się po Wspólnocie”.


Najnowsze informacje: gov.uk/transition


Wizy, paszporty i dowody tożsamości

Brytyjski paszport kierowców z Wielkiej Brytanii musi być ważny przez co najmniej 6 miesięcy, aby mogli oni podróżować do UE. Kierowcy mogą sprawdzić tutaj, czy konieczna jest wymiana ich paszportów.

Przed 1 października 2021r. obywatele UE, EOG i Szwajcarii mogą wjechać do Wielkiej Brytanii po okazaniu paszportu lub dowodu osobistego, tak jak miało to miejsce do tej pory. 

Od 1 października 2021 r. obywatele UE, EOG i Szwajcarii będą musieli okazać paszport, aby wjechać do Wielkiej Brytanii.

Nie będzie to dotyczyło obywateli UE, EOG i Szwajcarii, których prawa są chronione na mocy umowy o wystąpieniu, w tym osób objętych systemem osiedleńczym dla obywateli Unii Europejskiej i pracowników przygranicznych. Będą oni mogli nadal korzystać z krajowych dokumentów tożsamości w celu odbycia podróży co najmniej do dnia 31 grudnia 2025 r.

Kierowcy z Wielkiej Brytanii mogą nadal pracować w UE bez wizy pod warunkiem, że spędzą w niej nie więcej niż 90 dni w dowolnym okresie wynoszącym 180 dni.

Informacje na temat tego, jak uzyskać wizę, znajdują się na stronie porad dla podróżnych w danym kraju.


Zielona karta to potwierdzenie ubezpieczenia pojazdu za granicą. Kierowcy brytyjscy muszą posługiwać się zieloną kartą potwierdzającą ubezpieczenie podczas realizacji kursów w UE (w tym Irlandii), Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii, Serbii i Andorze.

Brytyjscy kierowcy i operatorzy powinni wyrobić Zielone Karty dla wszystkich pojazdów i przyczep, które mogą być eksploatowane w UE. W sprawie zielonej karty na pojazdy i naczepy należy skontaktować się z dostawcami ubezpieczenia komunikacyjnego na 6 tygodni przed kursem.

Kierowcy będą musieli dysponować dodatkowymi zielonymi kartami, jeśli:
* ciągną przyczepę (jedną dla ciągnika, a drugą dla przyczepy);
* posiadają 2 polisy ubezpieczeniowe pokrywające przejazd (jedna karta dla każdej polisy);
* posiadają ubezpieczenie wielopojazdowe lub flotowe (po jednej dla każdego pojazdu ujętego w polisie).


Dokumenty rejestracyjne pojazdu

Podczas wyjazdu zagranicznego kierowcy będą musieli mieć na pokładzie pojazdu jego dokumenty rejestracyjne. Może to być zarówno:

 • karta pojazdu (V5C)
 • jak i świadectwo wynajmu pojazdu VE103 pozwalające na korzystanie za granicą z pojazdu wynajętego lub w leasingu.

Kierowcy nie potrzebują nalepki GB jeśli na tablicy rejestracyjnej pojazdu znajduje się sam identyfikator GB lub flaga Wielkiej Brytanii.

Pojazdy zarejestrowane w Wielkiej Brytanii lub Irlandii Północnej nie muszą mieć nalepki GB, aby poruszać się po Irlandii.

Kierowcy muszą umieścić w widocznym miejscu z tyłu pojazdu i przyczepy nalepkę GB, jeśli na tablicy rejestracyjnej znajduje się któryś z poniższych elementów:

 • symbol Euro
 • flaga Anglii, Szkocji lub Walii
 • wyłącznie cyfry i litery, bez flagi ani identyfikatora

Podczas przemieszczania się po terytorium Hiszpanii, Cypru i Malty kierowcy muszą posiadać w widocznym miejscu nalepkę GB niezależnie od informacji na tablicy rejestracyjnej.

Śródlądowe punkty kontroli granicznej  (IBF) są obiektami rządowymi Wielkiej Brytanii, w których z dala od portów mogą odbywać się kontrole celne i kontrole dokumentów.

Punkty IBF będą działać jako rządowe urzędy wyjścia (w przypadku przewozu za granicę) oraz jako rządowe urzędy przeznaczenia (w przypadku przywozu zza granicy).

W punktach IBF sprawdzane są przewozy odbywające się na podstawie następujących dokumentów:

 • Wspólna procedura tranzytowa (CTC)
 • karnet ATA
 • Karnet Międzynarodowego Przewozu Drogowego (TIR)
 • Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES)

Przewoźnicy mogą być zmuszeni do udania się do punktu kontroli granicznej śródlądowej, jeśli:

 • wjechali do Wielkiej Brytanii lub planują wyjazd z Wielkiej Brytanii przez Dover, Eurotunel lub Holyhead i:
 • zaczynają lub kończą przewóz na podstawie CTC
 • muszą przejść kontrolę CITES
 • muszą ostemplować karnet ATA lub karnet TIR
 • zostali skierowani do punktu kontroli, ponieważ nie są gotowi, by przekroczyć granicę
 • zostali skierowani do punktu kontroli na kontrolę dokumentów lub fizyczną kontrolę ładunku

Lokalizacje i funkcje śródlądowych punktów kontroli granicznej można znaleźć w dokumencie Podręcznika dla przewoźników

Przewoźnicy i kierowcy ciężkich i lekkich pojazdów ciężarowych, półciężarowych i autokarów mogą odwiedzić punkty konsultacyjne, aby wykonać:

A także, aby osobiście uzyskać poradę w kwestii

Punkty konsultacyjne dla przewoźników znajdują się na stacjach serwisowych i na postojach ciężarówek przy autostradach.

Od kierowców nadal będzie wymagane prawo jazdy odpowiedniej kategorii na dany pojazd. Kierowcy mogą sprawdzić kategorię w swoim prawie jazdy.


Kierowcy nie muszą mieć międzynarodowego prawa jazdy (IDP), aby prowadzić pojazd w UE, Szwajcarii, Islandii i Liechtensteinie..

IDP może być wymagane w niektórych krajach UE i Norwegii, jeśli kierowca ma:

 • prawo jazdy w formie papierowej,
 • prawo jazdy wydane na Gibraltarze, Guernsey, Jersey lub Wyspie Man.

Przewoźnicy brytyjscy, którzy chcą zrealizować do trzech przejazdów typu „cross-trade” (przewieźć towary między dwoma krajami poza Wielką Brytanią), mogą to zrobić na podstawie zezwolenia Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (ECMT).

Dowiedz się więcej o zasadach składania wniosków o zezwolenia EKMT.

Kierowcy samochodów ciężarowych (HGV) lub wyznaczeni przewoźnicy muszą używać usługi Sprawdź czy samochód ciężarowy (HGV) jest w gotowości do przekroczenia granicy aby uzyskać Zgodę na Dostęp do Kent (KAP), jeśli korzystają z portu w Dover lub Eurotunelu. Ma to na celu zapobieganie zatorom w ruchu w Kent poprzez zapewnienie, że pojazdy ciężarowe nie będą zatrzymywane w portach.

Jeśli kierowcy samochodów ciężarowych dotrą do portu Dover lub Eurotunelu bez odpowiedniej dokumentacji, mogą nadal występować zatory. Kent Resilience Forum przygotowało odpowiednie plany na taką okoliczność, a Policja hrabstwa Kent będzie decydować jakie plany uruchomić, w zależności od stopnia zatłoczenia.


Na autostradzie M20 między węzłem 8 i 9 ruch będzie kierowany. Samochody ciężarowe przekraczające kanał La Manche przez Dover lub Eurotunel muszą korzystać z pasa ruchu w kierunku wybrzeża. W zależności od poziomu zatłoczenia, pojazdy ciężarowe mogą być zatrzymywane między węzłami 8 i 9 do momentu zmniejszenia zatłoczenia w portach.

Inny ruch będzie wykorzystywał tymczasowy ruch dwukierunkowy na przeciwległym pasie. Samochody ciężarowe, które nie podróżują w ruchu międzynarodowym lub przewożą ryby/ skorupiaki lub jednodniowe pisklęta i posiadają ważne pozwolenie priorytetowe mogą korzystać z tymczasowego ruchu dwukierunkowego. Kierowcy samochodów ciężarowych mogą zostać ukarani grzywną w wysokości 300 funtów, jeśli używają tymczasowego ruchu dwukierunkowego gdy nie powinni.

W przypadku aktywnego zarządzania ruchem, w zależności od poziomu natężenia ruchu, kierowcy samochodów ciężarowych mogą zostać poproszeni o jazdę oznakowaną drogą w stronę lotniska Manston (jeśli kierują się do Dover) lub Sevington. Pozwolenia na priorytet dla ryb/skorupiaków lub jednodniowych piskląt będą wydawane w Ebbsfleet.


Podróżując przez Kent na początku 2021 r., należy mieć świadomość, że istnieje możliwość wystąpienia zakłóceń w przypadku opóźnień na granicy. Kierowcy samochodów ciężarowych powinni zaplanować swoją podróż tak, aby zapewnić sobie możliwość zrobienia przerw, a w szczególności nocnego odpoczynku przed wjazdem do hrabstwa Kent. Pozwoli to zminimalizować ryzyko naruszenia limitów godzin pracy kierowców. W razie potrzeby istnieje wcześniej uzgodniony plan rozluźnienia godzin pracy kierowców, aby pomóc w rozładowaniu zatorów drogowych.

Kierowcy samochodów ciężarowych powinni zapewnić sobie wystarczającą ilość żywności i wody w przypadku opóźnień na granicy. Kierowcy samochodów ciężarowych mogą uzyskać informacje o miejscach obsługi podróżnych wzdłuż ich trasy, aby pomóc w planowaniu podróży.


Rada Hrabstwa Kent wprowadziła zakaz parkowania samochodów ciężarowych w Ashford, Canterbury, Dover, Folkestone i Hythe, Maidstone, Swale i Thanet do 1 lipca 2021 roku. Ma to na celu rozwiązanie problemu antyspołecznego parkowania na terenach mieszkalnych. Zakaz nie będzie dotyczył kierowców robiących krótkie 45-minutowe przerwy w bezpiecznych miejscach. Rada Hrabstwa nie będzie zajmować się samochodami ciężarowymi, które są zaparkowane na terenach przemysłowych lub w zatokach i nie powodują utrudnień ani nie zakłócają pracy służb.


Mapa miejsc zarządzania ruchem w Kent

Traffic management sites

Trasy Short Straits przez Kent są szczególnie narażone na zakłócenia w ruchu, a obszar ten jest przedmiotem zainteresowania większości planów zarządzania ruchem. Istnieją również plany dotyczące lokalnych zakłóceń w ruchu w portach poza hrabstwem Kent.


Zarządzanie ruchem w porcie w Portsmouth

Plan zarządzania ruchem pod nazwą „Operation Transmission”, został wdrożony, aby zarządzać ładunkami z dala od wejścia do Międzynarodowego Portu w Portsmouth. Aby zapobiec opóźnieniom i uniknąć anulowania planów podróży, należy stosować się do oznakowania kierującego przewoźników do najbliższego punktu kontroli. W punktach triażu dokumenty mogą być sprawdzane z wyprzedzeniem, wraz z przyznaniem dostępu do portu. Punkty triażu są otwarte 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przewoźnicy powinni podróżować do portu tylko wtedy, gdy mają ważną rezerwację Brittany Ferries i odpowiednie dokumenty.

Portsmouth Road sign


Zarządzanie ruchem w porcie Humber

Zarząd autostrad dysponuje lokalnym systemem zarządzania ruchem na autostradzie A160. Będzie on wprowadzany tylko wtedy, gdy w portach Killingholme lub Immingham będzie istniał nadzwyczajny i stanowiący zakłócenie ruch z kolejkami oczekujących. Trasy będą dobrze oznakowane. Dalsze informacje będą dostępne pod adresem Humber Local Resilience Forum. Przewoźnicy podróżujący z portów Humber muszą posiadać odpowiednie dokumenty i upewnić się, że rejsy promowe są zarezerwowane z wyprzedzeniem.

Opakowania wielokrotnego użytku to opakowania przeznaczone do wielokrotnego użytku w celu ochrony wrażliwych przedmiotów lub sprzętu przed uszkodzeniem podczas transportu. Nie są one przeznaczone do odsprzedaży ani do importu kwalifikującego się do zwolnienia z opłat celnych. Przedmioty te obejmują plastikowe lub metalowe klatki, skrzynki lub ramy.

Aby skorzystać z ulgi przywozowej, opakowanie musi być uprzednio wywiezione lub użyte do przywozu towarów.

W przypadku importu i eksportu opakowania wielokrotnego użytku można dokonać elektronicznego zgłoszenia deklaracji celnej. W przypadku dostępnych ułatwień można również złożyć oświadczenie w sprawie sposobu postępowania lub ustne oświadczenie w ramach procedury odprawy czasowej lub procedury swobodnego przepływu.


Podręcznik przewoźnika jest dostępny tutaj

Po spełnieniu wszystkich powyższych wymogów możesz rozpocząć podróż i odebrać towary.