skip to main content

Jest kierunek, w którym towary są przewożone.
Do/przez UE do Wielkiej Brytanii lub do/przez Wielką Brytanię do UE.

1. Przed rozpoczęciem podróży

Wskazówki te są przeznaczone dla przewoźników i kierowców zawodowych, którzy przewożą towary między Wielką Brytanią (Anglia, Szkocja i Walia) a Unią Europejską (UE).

Przygotuj się na dodatkowe wymagania celne i graniczne, określone poniżej.

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje i sprawdzaj je pod adresem: gov.uk/brexit

Kierowcy i załoga samochodów ciężarowych oraz dostawczych i autokarów – przed przekroczeniem granicy w niektórych krajach może być konieczne uzyskanie negatywnego wyniku testu na koronawirusa (COVID-19) i przedstawienie specyficznych formularzy.

Więcej informacji o wymogach dotyczących testów COVID-19 dla przewoźników znajdziesz w przewodniku dostępnym na stronie GOV.UK, zatytułowanym Jeśli jesteś kierowcą pojazdu ciężarowego lub dostawczego, wykonaj test dotyczący koronawirusa (COVID-19).

Od przewoźników przybywających do Anglii z UE poza Wspólną Strefą Podróżowania może być wymagane przeprowadzenie testu COVID-19, jeśli ich pobyt trwa dłużej niż 2 dni. Jeśli będziesz przebywać w Anglii przez 2 dni lub krócej, przeprowadzenie testu może nie być konieczne. Ponieważ sytuacja zmienia się regularnie, zaleca się, aby przed podjęciem jakiejkolwiek podróży międzynarodowej przewoźnicy sprawdzali najbardziej aktualne wymagania dotyczące pandemii COVID.

Dotyczy to kierowców i załóg pojazdów ciężarowych oraz kierowców samochodów dostawczych i innych samochodów ciężarowych. Dotyczy to zarówno przewoźników z Wielkiej Brytanii, jak i spoza Wielkiej Brytanii. Bezpłatne testy na COVID-19 są dostępne dla kierowców i załóg pojazdów ciężarowych oraz dostawczych w wielu lokalizacjach dotyczących doradztwa dla przewoźników na terenie Wielkiej Brytanii.

Na witrynie GOV.UK możesz dowiedzieć się więcej na temat wymogów dotyczących „koronawirusa (COVID-19): bezpieczniejsze praktyki dla przewoźników międzynarodowych” w celu uzyskania bardziej aktualnych informacji przeznaczonych dla przewoźników i kierowców. Zdecydowanie zalecamy kierowcom i załodze uzyskanie negatywnego testu przed wjazdem na teren hrabstwa Kentu.

Świadectwo kompetencji zawodowych kierowcy (CPC)

W celu wykonywania ich pracy, wszyscy kierowcy w Wielkiej Brytanii i UE nadal będą potrzebować świadectwa kompetencji zawodowych kierowcy (CPC). Kierowcy muszą mieć przy sobie świadectwo kompetencji zawodowych kierowcy CPC podczas jazdy na terenie UE i Wielkiej Brytanii.


Kierowcy pracujący dla operatorów brytyjskich

Kierowcy z aktualnym brytyjskim świadectwem kompetencji zawodowych kierowcy CPC pracujący dla operatorów brytyjskich nie muszą przeprowadzać żadnych dodatkowych działań dotyczących ich kwalifikacji. Świadectwo kompetencji zawodowych kierowcy CPC dla kierowców w Wielkiej Brytanii jest ważne w odniesieniu do wszystkich tras, do których obsługi uprawnieni są operatorzy z Wielkiej Brytanii, na podstawie umowy o handlu i współpracy między Wielką Brytanią a UE lub na podstawie zezwoleń EKMT.

Kierowcy z UE mogą pracować dla operatorów z Wielkiej Brytanii ze świadectwem kompetencji zawodowych kierowcy CPC kierowcy przyznawanym przez państwa członkowskie UE. Jeśli kierowcy ci zamierzają zapewnić sobie możliwość długoterminowej zdolności do pracy dla operatorów brytyjskich, powinni wymienić swoje świadectwo CPC dla kierowców w UE na świadectwo kompetencji zawodowych kierowcy CPC dla kierowców w Wielkiej Brytanii.

W tym celu należy wysłać świadectwo CPC kierowcy UE do DVSA, aby wymienić je na świadectwo CPC kierowcy brytyjskiego lub do DVA, jeśli mieszkasz w Irlandii Północnej. : Szkolenie CPC dla wykwalifikowanych kierowców: Jeśli masz prawo jazdy innego kraju – GOV.UK

Biorąc pod uwagę, że Wielka Brytania jest krajem trzecim, obywatele Wielkiej Brytanii mogą potrzebować „zaświadczenia kierowcy z kraju trzeciego” w przypadku, gdy nie spełniają warunków określonych w punkcie Rozporządzenia 1072/2009 „w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku przewozów drogowych”.


Brytyjscy kierowcy pracujący dla operatorów z UE

Kierowcy posiadający brytyjskie świadectwo kompetencji zawodowych kierowcy CPC, którzy pracują lub planują pracować dla firmy z UE (np. brytyjski kierowca pracujący dla przewoźnika francuskiego lub irlandzkiego) powinni podjąć odpowiednie działania. Świadectwo kompetencji zawodowych kierowcy CPC wydane przez Wielką Brytanię może bowiem nie zostać uznawane przez unijnych pracodawców za ważne kwalifikacje.


Kierowcy, którzy posiadają brytyjskie świadectwo kompetencji zawodowych kierowcy CPC, pracujący lub zamierzający pracować dla firm z UE, powinni sprawdzić stosowną organizację w kraju, w którym mieszkają i pracują, aby dowiedzieć się, jakie działania są od nich wymagane. Złożenie wniosku do odpowiedniego organu państwa UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w celu wymiany brytyjskiego świadectwa kompetencji zawodowych kierowcy.


Licencja operatora: Licencja brytyjska dla Wspólnoty

Przewoźnicy brytyjscy, którzy realizują przewozy międzynarodowe będą nadal potrzebowali odpowiedniej licencji operatora.

Kopia licencji Wielkiej Brytanii dla Wspólnoty powinna we wszystkich okolicznościach być dostępna we wszystkich pojazdach podczas wykonywania pracy na terenie UE.


Sprawdź aktualizacje: gov.uk/brexit


Wizy, paszporty i dowody osobiste

Kierowcy brytyjscy potrzebują brytyjskiego paszportu o ważności wynoszącej co najmniej 6 miesięcy, aby podróżować do UE. Kierowcy mogą sprawdzić, czy konieczne jest odnowienie paszportu przed wyjazdem do Europy

Przed 1 października 2021 r. obywatele UE, EOG i Szwajcarii mogą wjechać do Wielkiej Brytanii przy użyciu paszportu lub dowodu osobistego, jak ma to miejsce obecnie.

Od 1 października 2021 r. dowód osobisty krajów UE, EOG i Szwajcarii nie będzie już przyjmowany jako ważny dokument podróży, a w celu wjazdu do Wielkiej Brytanii wymagany będzie paszport. Nie dotyczy to obywateli UE, EOG i Szwajcarii, którzy zgłosili się do systemu osiedlenia UE do dnia 30 czerwca 2021 r. lub których prawa są chronione w inny sposób na umów o prawach obywatelskich.

W zakresie podróży do Wielkiej Brytanii nadal będą akceptowane dowody tożsamości Gibraltaru wydawane obywatelom brytyjskim oraz irlandzkie karty paszportowe.

Więcej informacji na temat nowych wymogów i wyjątków można znaleźć odwiedzając przeznaczoną dla obywateli UE, EOG lub Szwajcarii witrynę brytyjskiego rządu – GOV.UK (www.gov.uk)

Informacje o tym, jak uzyskać wizę, jeśli zajdzie taka potrzeba, znajdują się na stronie porad dotyczących podróży zagranicznych dla poszczególnych krajów


Prawo jazdy i międzynarodowe zezwolenia na prowadzenie pojazdów

Kierowcy potrzebują kategorii prawa jazdy odpowiedniej dla pojazdu, który prowadzą. Kierowcy mogą sprawdzić kategorie pojazdów w swoim prawie jazdy.

Nie potrzebujesz międzynarodowego prawa jazdy (IDP) do prowadzenia pojazdów w UE, Szwajcarii, Islandii lub Liechtensteinie.

W niektórych krajach UE i Norwegii możesz potrzebować międzynarodowego prawa jazdy, jeśli masz:

 • prawo jazdy w postaci papierowej
 • zezwoleń na prowadzenie pojazdów wydanych w Gibraltarze, Guernsey, Jersey lub na Wyspie Man

Sprawdź, czy potrzebujesz międzynarodowego prawa jazdy.


Ubezpieczenie komunikacyjne Zielona Karta.

Zielona karta jest dowodem ubezpieczenia pojazdu podczas podróży za granicę.

Od 2 sierpnia 2021 r., brytyjscy kierowcy nie muszą posiadać Zielonej Karty podczas jazdy na terenie UE (w tym w Irlandii), w Andorze, Bośni i Hercegowinie, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Serbii czy Szwajcarii.

Jeżeli przejeżdżasz przez nie do innych krajów, nadal może być wymagana Zielona Karta. Informacje w odniesieniu do obowiązku jej posiadania są dostępne na stronie porad dotyczących podróży zagranicznych

Uwaga Dowód ubezpieczenia musi być dostępny w każdym pojeździe.


Dokumenty rejestracyjne pojazdu

Podczas jazdy za granicą kierowcy muszą mieć przy sobie dokumenty rejestracyjne pojazdu. Mogą to być:


Naklejka GB lub UK

Do dnia 28 września 2021 r. pojazdy zarejestrowane w Wielkiej Brytanii muszą być oznaczone literami „GB” w przypadku podróży zagranicznych (z wyjątkiem Irlandii).

Od 28 września 2021 r., pojazdy zarejestrowane w Wielkiej Brytanii muszą być oznaczone literami „UK” w przypadku podróży zagranicznych (z wyjątkiem Irlandii).

Identyfikatory GB i UK mogą znajdować się na tablicach rejestracyjnych pojazdów (wraz z flagą Unii) lub jako osobna naklejka.

Naklejki GB muszą zostać zastąpione naklejkami UK od 28 września 2021 r.

Kierowcy nie potrzebują naklejki GB lub UK w celu prowadzenia pojazdów w większości krajów (poza Hiszpanią, Cyprem i Maltą), jeśli ich tablica rejestracyjna zawiera znaki GB lub – od 28 września – literami UK oraz identyfikator z flagą brytyjską (tzw. Union Jack).

Pojazdy zarejestrowane w Wielkiej Brytanii lub Irlandii Północnej nie muszą mieć naklejki GB lub UK, aby mogły poruszać się po drogach Irlandii.

Kierowcy muszą posiadać naklejkę GB lub od 28 września UK, umieszczoną w dobrze widocznym miejscu z tyłu pojazdów i przyczep, jeśli na ich tabliczce rejestracyjnej znajduje się:

 • symbol flagi europejskiej
 • flaga narodowa Anglii, Szkocji lub Walii
 • tylko cyfry i litery – brak flagi lub identyfikatora

W przypadku jazdy w Hiszpanii, na Cyprze lub na Malcie kierowcy muszą posiadać naklejkę GB lub od 28 września UK, bez względu na to, jakie oznaczenie znajduje się na ich tabliczce rejestracyjnej.

Link – Wygląd tablic rejestracyjnych: Flagi, symbole i identyfikatory

Brytyjscy operatorzy będą mogli odbywać podróże do, z i przez UE bez żadnych ograniczeń.

Kabotaż

Kabotaż – przewóz towarów lub pasażerów pomiędzy 2 miejscami w tym samym kraju przez przewoźnika z innego kraju w celu zatrudnienia i w celach zarobkowych, który został mocno ograniczony w Wielkiej Brytanii i za granicą.

Maksymalnie dwa dodatkowe przejazdy (handel krzyżowy lub kabotaż) mogą być wykonywane w obrębie UE po podróży z Wielkiej Brytanii, przy czym pojedynczy ruch kabotażowy może trwać maksymalnie 7 dni.

Obydwa dodatkowe ruchy mogą być przewozami kabotażowymi w Irlandii w przypadku przewoźników z Irlandii Północnej pod warunkiem, że będą one realizowane w ciągu 7 dni.

Pozwolenia EKMT.

Przewoźnicy brytyjscy, którzy chcą podjąć się realizacji maksymalnie trzech ruchów transgranicznych (przemieszczania towarów między dwoma krajami poza Wielką Brytanią) mogą to zrobić przy użyciu zezwolenia Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (EKMT).

Dowiedz się więcej o procesie składania wniosków w ramach zezwoleń dotyczących międzynarodowego transportu drogowego EKMT.

Pośrednik

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest złożenie oświadczeń celnych i dostarczenie firmie przewozowej oraz kierowcy odpowiednich dokumentów. Można to zrobić bezpośrednio lub za pośrednictwem strony trzeciej, na przykład spedytora, firmy logistycznej lub agenta celnego.


Firma transportowa

Firma transportowa musi zapewnić, że w ramach swojej działalności ma dostęp do systemów IT, takich jak usługa przemieszczania pojazdów towarowych (Good Vehicle Movement Service)bezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii (S&S GB) – w tym celu należy przeprowadzić rejestrację, a od pośrednika wymagane będzie posiadanie numeru rejestracyjnego i identyfikacyjnego podmiotu gospodarczego w Wielkiej Brytanii (EORI).

Kierowca powinien dysponować wszelkimi niezbędnymi informacjami celnymi i dokumentami oraz innymi dokumentami dotyczącymi trasy, z której zamierza korzystać. Jeśli przewoźnik zamierza skorzystać z pomocy strony trzeciej w celu wypełnienia wpisu S&S GB, musi to zrobić za pośrednictwem
oprogramowania strony trzeciej lub dostawcy usług społecznościowych (CSP).

Firma przewozowa musi również upewnić się, że jej kierowcy wiedzą, jakie dokumenty mają przedstawić na każdym etapie podróży, w tym:

 • w portach lub terminalach kolejowych
 • na stanowiskach odprawy celnej

Uwaga: W zależności od trasy, niektóre lub wszystkie te dokumenty mogą być składane cyfrowo z wyprzedzeniem.

Upewnij się, że rozumiesz proces obowiązujący dla trasy, z której zamierzasz skorzystać

Kierowca

Kierowca musi mieć w pojeździe wszystkie informacje i dokumentację przekazane mu przez firmę przewozową na czas podróży. Obejmuje to również informacje i dokumentację niezbędną do spełnienia wymagań państw członkowskich UE. Każdy przepływ towarów z UE do Wielkiej Brytanii jest bowiem zarówno ruchem eksportowym dla władz UE, jak i importowym dla władz Wielkiej Brytanii i odwrotnie.

Istotne jest, aby kierowcy wiedzieli, jakie informacje i dokumentacja są potrzebne oraz gdzie, kiedy i jak będą musiały być przedstawiane i sprawdzane.

Zasady dotyczące kierowców oraz własnej żywności i napojów

Kierowcy podróżujący do i z UE powinni znać zasady dotyczące własnej żywności i napojów oraz roślin, które mogą mieć przy sobie. Zasady te dotyczą przedmiotów przewożonych przy sobie, w bagażu lub w pojeździe.

Kierowcy nie mogą przewozić produktów zawierających mięso lub nabiał (np. kanapek z szynką i serem lub kawy z mlekiem) do (obecnie) lub poza UE (od 1 lipca 2022 r.).

Prawie wszystkie rośliny i produkty roślinne, w tym owoce, warzywa, kwiaty i nasiona, wymagają certyfikatu fitosanitarnego, zanim zostaną dopuszczone do przywozu do UE.

Jeśli kierowcy przewożą jakiekolwiek zabronione przedmioty lub nie mają przy sobie niezbędnego certyfikatu, będą musieli je zużyć, spożyć lub pozbyć się nich na granicy lub przed nią.

Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować ich zajęciem i zniszczeniem, co może spowodować poniesienie kosztów oraz nałożenie kar.

Dowiedz się więcej na następujący temat:

W dniu 31/12/20, rząd brytyjski przedstawił nową platformę IT o nazwie Usługa przemieszczania pojazdów towarowych (GVMS), która będzie wspierać model deklaracji poprzedzającej dla importu i eksportu oraz ułatwiać transport tranzytowy.

Obecnie dotyczy to następujących tras:

 • towary przewożone z UE do Wielkiej Brytanii (Anglia, Walia i Szkocja) – tylko jeśli przewozisz towary na podstawie Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej, z wykorzystaniem tranzytowego dokumentu towarzyszącego
 • towary przewożone z Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej – numer referencyjny dotyczący przemieszczania towarów jest wymagany w przypadku wszystkich przemieszczeń do portów Irlandii Północnej z wykorzystaniem usługi przemieszczania pojazdów towarowych (Good Vehicle Movement Service)
 • towary przewożone z Irlandii Północnej do Wielkiej Brytanii – numer referencyjny dotyczący przemieszczania towarów jest wymagany tylko w następujących okolicznościach:
   • Przemieszczanie towarów na podstawie Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej
   • Przemieszczanie towarów na podstawie Karnetów TIR i ATA
   • przemieszczanie towarów z Republiki Irlandii do Wielkiej Brytanii przez port w Irlandii Północnej
   • przemieszczanie towarów z Irlandii Północnej do Wielkiej Brytanii w ramach specjalnej procedury celnej lub na podstawie wykazu towarów, w odniesieniu do których zastosowanie mają określone procedury międzynarodowe

Zalety korzystania z systemu GVMS są następujące:

 • Umożliwia on powiązanie numerów referencyjnych deklaracji tak, aby osoba przewożąca towary (np. kierowca) musiała przedstawić na granicy tylko jeden numer referencyjny (Goods Movement Reference lub GMR)
 • Umożliwia powiązanie przemieszczania towarów z deklaracjami, umożliwiając automatyczne przywożenie/wywóz towarów w ramach systemów brytyjskiej administracji skarbowej HMRC.
 • Zapewnia automatyzację funkcji urzędu tranzytowego, poprzez oznaczenie towarów wprowadzanych na terytorium Irlandii Północnej lub Wielkiej Brytanii
 • Umożliwia wysyłanie powiadomień o ryzykownym wyniku deklaracji (przechowywanych lub rozliczonych) w systemach brytyjskiej administracji skarbowej HMRC do osoby kontrolującej towary przed ich fizycznym wprowadzeniem na terytorium Irlandii Północnej lub Wielkiej Brytanii

Od 1 stycznia 2022 r., przepisy ulegną zmianie, a wymóg korzystania z usługi GVMS będzie miał zastosowanie do wszystkich przemieszczeń towarów przez porty korzystające z GVMS, zarówno w kierunku z UE do Wielkiej Brytanii, jak i z Wielkiej Brytanii do UE.

Będzie to mieć zastosowanie do wszystkich procesów celnych (sposobów przemieszczania towarów)

Link do https://www.gov.uk/guidance/list-of-ports-using-the-goods-vehicle-movement-service

Obiekty graniczne śródlądowe (IBF) to placówki rządowe w Wielkiej Brytanii znajdujące się z dala od lokalizacji portowych, w których mogą być prowadzone kontrole celne i dotyczące dokumentów.

Placówki IBF działają jako Urzędy wyjścia (w przypadku podróży wychodzących) oraz docelowy urząd celny (w przypadku podróży przychodzących).

W placówkach IBF wykonywane są następujące czynności:

 • Wspólna konwencja tranzytowa (CTC), znana również jako Tranzytowy
 • Karnet ATA
 • Karnet TIR (Transports Internationaux Routiers)
 • Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES)
 • Inne formularze, np. C108, listy duplikowane itd. – sprawdź u swojego pośrednika, jakie dokumenty musisz mieć przy sobie
 • Odprawy w placówkach IBF są ograniczone do 2 godzin. Aplikacja IBF jest dostępna dla smartfonów w sklepie Google Play oraz w sklepie z aplikacjami.

Uwaga: nie wszyscy przewoźnicy będą muszą udać się do placówek IBF. Na przykład: jeśli rozpoczynasz/kończysz przewóz na podstawie wspólnej procedury tranzytowej CTC w siedzibie upoważnionego nadawcy/odbiorcy i masz już zatwierdzony tranzytowy dokument towarzyszący (TAD), nie musisz udawać się do placówki IBF.

Maksymalny czas przebywania w placówce IBF wynosi 2 godziny, po tym czasie możesz ponieść dodatkowe opłaty. Należy pamiętać, że placówki IBF nie są:

 • Miejscami postoju dla ciężarówek/odpoczynku dla kierowców – w razie przejazdu do placówki IBF kierowcy powinni sprawdzić pozostały czas jazdy na tachografach, aby zminimalizować ryzyko konieczności znalezienia miejsca (innego) na obowiązkowe przerwy na odpoczynek, jednocześnie zamierzając przeprowadzić formalności w placówce IBF
 • Miejscami umożliwiającymi rozpoczęcie formalności celnych (z tych usług należy korzystać w innym miejscu – w placówkach nie ma agentów celnych)
 • Obowiązkowe dla każdego eksportu – jeśli masz już wszystkie dokumenty przeznaczone dla obu stron i pozwolenie na dalsze postępowanie (P2P) w systemie CHIEF, nie musisz udawać się do placówki IBF.

Listę lokalizacji i funkcji placówek IBF można znaleźć na stronie: Przyjazd do obiektów granicznych śródlądowych (IBF) – GOV.UK

Przewoźnicy i kierowcy samochodów ciężarowych i dostawczych oraz autokarów mogą odwiedzić strony zawierające porady dotyczące następujących zagadnień:

 • Test COVID (nie we wszystkich placówkach, należy wcześniej sprawdzić), jeśli jest wymagany – Sprawdź, czy musisz przeprowadzić test na koronawirusa (COVID-19)
 • Dowiedz się więcej o przepisach i dokumentach potrzebnych do przemieszczania towarów między Wielką Brytanią a UE
 • Należy przeprowadzić bezpłatną kontrolę gotowości na granicach, aby upewnić się, że posiadają one właściwą dokumentację umożliwiającą przekraczanie granicy UE

Punkty informacyjne i doradcze dla przewoźników są dostępne na stacjach obsługi na autostradach oraz parkingach dla samochodów ciężarowych.

Zatory mogą wystąpić w razie przyjazdu kierowców ciężarówek do portu w Dover lub Eurotunelu bez odpowiedniej dokumentacji lub z powodu opóźnień lub z innych powodów (np. niekorzystne warunki pogodowe). Organizacja Kent Resilience Forum opracowała plany, aby temu zaradzić. Policja hrabstwa Kent zdecyduje, kiedy należy aktywować odpowiednie części planów, w zależności od poziomu zatorów.

Uwaga: Kierowcy pojazdów ciężarowych nie potrzebują już pozwolenia Kent Access Permit (KAP) w celu wjazdu na teren hrabstwa Kent.

W razie potrzeby mogą zostać wdrożone rozwiązania w zakresie zarządzania ruchem drogowym, obejmujące ruchomą barierę M20. W razie potrzeby przewoźnicy będą kierowani przez odpowiednie oznakowania. Jeśli przejeżdżasz przez hrabstwo Kent, pamiętaj, że istnieje ryzyko zakłóceń w przypadku opóźnień na granicy. Kierowcy pojazdów ciężarowych powinni odpowiednio zaplanować podróż, aby upewnić się, że będą mogli skorzystać z przerw, a w szczególności z nocnych okresów odpoczynku przed wjazdem na teren hrabstwa Kent. Zminimalizuje to ryzyko osiągnięcia limitów godzin pracy kierowców.

Kierowcy pojazdów ciężarowych powinni dopilnować, aby mieli wystarczającą ilość żywności i wody (patrz wwożenie własnej żywności do krajów UE) w przypadku opóźnień na granicy.

 

Trasy prowadzące przez hrabstwo Kent są szczególnie narażone na zakłócenia, a obszar ten jest przedmiotem większości planów zarządzania ruchem.

Władze nadzoru autostrad obsługujących porty o dużej przepustowości mogą również posiadać zlokalizowane schematy zarządzania ruchem.

Podczas normalnej działalności będą one wprowadzane tylko w przypadku nieprawidłowego zakłócenia ruchu, a przewoźnicy powinni stosować się do lokalnych znaków drogowych, jeśli są one ustawione.

Jeśli przewozisz opakowania, musisz sprawdzić z importerem i/lub eksporterem:

 • czy spełnia kryteria obowiązujące w odniesieniu do opakowań wielokrotnego użytku
 • czy masz upoważnienie do złożenia deklaracji poprzez postępowanie w ich imieniu w sprawie importu
 • czy deklaracja dotyczy procedury swobodnego obiegu, czy pozwolenia tymczasowego
 • sprawdzić zasady obowiązujące w Wielkiej Brytanii (i UE) dotyczące zamiennych nadwozi i kontenerów
 • sprawdzić zasady dotyczące maszyn zamontowanych na pojazdach ciężarowych, aby ułatwić załadunek i rozładunek

Elementy te obejmują klatki plastikowe lub metalowe, skrzynie lub ramy.

W miejscach wjazdowych w Wielkiej Brytanii możesz złożyć deklarację postępowania dla wszystkich opakowań wielokrotnego użytku. Deklaracją postępowania będzie na ogół wyprowadzenie ze statku.

W miejscach wjazdu do UE przewoźnik powinien sprawdzić, czy opakowanie pochodzi z UE, czy z Wielkiej Brytanii, ponieważ są od tego zależne formalności, których należy przestrzegać.

W przypadku eksportu, deklaracja zachowania jest składana w chwili przejazdu przez granicę w porcie.

Dowiedz się więcej na temat deklaracji dotyczących opakowań wielokrotnego użytku, w imporcie i eksporcie do Wielkiej Brytanii.


Więcej szczegółów można znaleźć w podręczniku przewoźnika

Po zakończeniu wszystkich tych wymagań, jesteś gotowy, aby rozpocząć podróż i odbierać towar.