skip to main content

Jest kierunek, w którym towary są przewożone.
Do/przez UE do Wielkiej Brytanii lub do/przez Wielką Brytanię do UE.

5. Dalsza podróż

Po przejściu urzędu celnego UE towary mogą zostać przewiezione do miejsca docelowego.

Proces ogólny (złożenie deklaracji poprzedzającej).

Po przejściu urzędu celnego UE towary mogą zostać przewiezione do miejsca docelowego.


CTC

Jeżeli przemieszczanie odbywa się na podstawie Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej (CTC), kierowca musi przedstawić numer TADbrytyjskim docelowym urzędzie celnym lub autoryzowanemu odbiorcy, u którego procedura tranzytowa zostanie zamknięta. Towary będą wówczas podlegać procedurom importowym UE.

TAD
TAD

Konwencja ATA

Jeżeli przemieszczenie odbywa się na podstawie Konwencji ATA, kierowca powinien przekazać karnet ATA odbiorcy towaru, do którego jest on dostarczany. W ten sposób karnet ATA jest dostępny w celu zwrotu przedmiotów do kraju pochodzenia, jeśli nie są one transportowane przez tę samą firmę przewozową.

ATA
ATA

Konwencja TIR

Kierowca musi okazać karabin TIR i upewnić się, że został on ostemplowany przez organy celne UE, gdy towar opuszcza terytorium celne UE lub w biurze miejsca przeznaczenia.

Po zakończeniu podróży, kierowca musi zwrócić karnet TIR do swojego biura/menedżera.

TIR
TIR

Jeśli ktoś ukrywa się w pojeździe 

Jeśli kierowca podejrzewa, że ktoś próbuje wejść do pojazdu lub przedostał się do jego pojazdu, powinien jak najszybciej skontaktować się z lokalną policją. W Wielkiej Brytanii należy zadzwonić na numer 999, natomiast na terenie UE na numer 112, przed wjazdem do portu.


Bądź na bieżąco

W celu uzyskania osobistej porady należy odwiedzić stronę informacyjną i doradczą na autostradzie lub parkingu dla pojazdów ciężarowych.

Więcej szczegółów można znaleźć w podręczniku przewoźnika

Niniejsze wytyczne zostaną zaktualizowane o najnowsze informacje, gdy tylko będą one dostępne.