skip to main content

Jest kierunek, w którym towary są przewożone.
Do/przez UE do Wielkiej Brytanii lub do/przez Wielką Brytanię do UE.

3. Granica Wielkiej Brytanii

Kierowca musi posiadać wszystkie niezbędne numery referencyjne lub dokumenty

Kierowca musi posiadać wszystkie niezbędne numery referencyjne lub dokumenty

Konieczne może być złożenie deklaracji EXS.

Przewoźnik (czyli przewoźnik dla ruchu towarzyszącego, a przewoźnik promowy dla ruchu innego, niż towarzyszący) ma obowiązek złożyć deklarację skróconą EXS organowi celnemu kraju, z którego przesyłka jest eksportowana.

Dane EXS są zazwyczaj łączone z deklaracją eksportu (które jest zgłoszeniem celnym).

Osobą odpowiedzialną za składanie deklaracji łącznej jest eksporter towarów lub ich przedstawiciel.

Jeżeli jest to oddzielne zgłoszenie (np. dla pustej ciężarówki), jest ono wprowadzane do systemu kontroli eksportu (ECS).

Samodzielna deklaracja EXS jest zwykle wymagana, jeśli:

 • pusty kontener jest przewożony w ramach umowy transportowej (umowa transportowa lub umowa przewozu jest umową pomiędzy przewoźnikiem a nadawcą lub pasażerem, określającą obowiązki i prawa każdej ze stron)
 • towary pozostają w magazynach tymczasowych przez okres dłuższy niż 14 dni
 • towary pozostają w magazynach tymczasowych przez okres krótszy niż 14 dni, ale szczegóły dotyczące bezpieczeństwa importu i deklaracji bezpieczeństwa są nieznane lub zmieniają się miejsca przeznaczenia lub odbiorcy
 • towary są transportowane w ramach tranzytu za pomocą tranzytowego dokumentu towarzyszącego (TAD) lub deklaracji bezpieczeństwa i ochrony (TSAD) – deklaracja TSAD nie może być używana do spełnienia wymagań bezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii

W przypadku wspólnych deklaracji bezpieczeństwa i ochrony EXS i celnych zgłoszeń wywozowych, a także samodzielnych zgłoszeń bezpieczeństwa EXS, zgłoszenie można złożyć w systemie obsługi celnej towarów importowych i eksportowych (CHIEF) lub w systemie deklaracji celnej (CDS). Nadal istnieje możliwość składania deklaracji EXS za pośrednictwem systemów CSP lub zewnętrznych dostawców oprogramowania.

Samodzielna deklaracja EXS nie jest wymagana, jeśli puste palety, puste kontenery i puste ciężarówki są przewożone z Wielkiej Brytanii na podstawie innej, niż umowa dotycząca transportu.

Dowiedz się więcej o procesie składania deklaracji EXS w Wielkiej Brytanii

W przypadku ładunków RoRo z towarami towarzyszącymi, kierowca musi posiadać wszystkie niezbędne numery referencyjne lub dokumenty, aby spełnić wymagania importowe kraju, w którym wjeżdża na teren UE. Patrz lista kontrolna dokumentu na końcu. Obowiązkiem eksportera z Wielkiej Brytanii (wraz z agentem celnym i/lub dostawcą usług logistycznych) jest dopełnienie tego obowiązku, chyba że uzgodnione zostało, iż inna strona weźmie za to odpowiedzialność w ramach zastosowanych przepisów Incoterms.

Obowiązkiem eksportera brytyjskiego (we współpracy z jego swoim agentem celnym i/lub dostawcą logistycznym) jest upewnienie się, że formalności te zostały przeprowadzone.

Przedsiębiorca, który eksportuje towary z GB musi:

 • potwierdzić u przedsiębiorcy, który importuje towary do UE, że spełnione zostały wszystkie niezbędne formalności i wymogi, np. złożenie deklaracji importowej
 • wydać pełne, jasne instrukcje przeznaczone dla firmy przewozowej, aby kierowcy doskonale wiedzieli, co mają zrobić
 • dostarczyć całą niezbędną dokumentację i informacje, np. Numer Referencyjny Ruchu (MRN) dla deklaracji importowej UE oraz drukowane kopie wszelkich licencji lub certyfikatów MRN

Przykład kodu kreskowego importu MRN

Upewnij się, że spełnione zostały odpowiednie wymogi dotyczące deklaracji bezpieczeństwa i ochrony ENS dla przemieszczenia towarów do kraju, do którego są przeznaczone.

W przypadku ładunków towarzyszących, przewoźnik jest odpowiedzialny za złożenie do systemu kontroli przywozu (ICS) państwa członkowskiego przywozowej deklaracji skróconej – znanej również jako deklaracja bezpieczeństwa i ochrony ENS w pierwszym punkcie wjazdu do UE.

Ma to szczególne znaczenie w przypadku brytyjskich portów i terminali typu „roll on roll off” (RoRo), szczególnie tych, które nie posiadają systemów inwentaryzacji portów.

Dane wymagane dla przywozowej deklaracji skróconej (ENS) są następujące:

 • nadawca
 • odbiorca
 • opis towarów
 • trasa (wszystkie kraje)
 • sposób transportu (np. szczegółowe informacje dotyczące promu lub Eurotunelu)
 • czas przyjazdu

Do składania deklaracji ENS w UE wymagany jest ważny numer EORI państwa członkowskiego UE. Deklaracja może zostać złożona przez stronę trzecią, o ile odbywa się to za wiedzą i zgodą przewoźnika. Odpowiedzialna strona musi zapewnić, że:

  • przywozowa deklaracja skrócona została złożona
  • oświadczenia są składane w ustawowych terminach

Strona trzecia musi również upewnić się, że informacje podane przez przewoźnika są prawidłowe.

Termin złożenia deklaracji ENS dotyczącej towarów przewożonych transportem drogowym wynosi co najmniej jedną godzinę przed przyjazdem.


Teraz możesz zameldować się na pokład. Postępuj zgodnie ze wskazówkami Straży Granicznej w momencie wyjazdu z Wielkiej Brytanii lub zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi na pokładzie podczas przeprawy promowej.