skip to main content

Jest kierunek, w którym towary są przewożone.
Do/przez UE do Wielkiej Brytanii lub do/przez Wielką Brytanię do UE.

4. Granica UE

Kierowca musi przestrzegać unijnych wymogów importowych i dotyczących odprawy granicznej dla kraju, do którego wjeżdża. Poniżej przedstawiono dalsze informacje dotyczące poszczególnych krajów.

Sprawdź poniżej indywidualne wymagania dla portu UE, przez który przejeżdżasz.

Proces ogólny (złożenie deklaracji poprzedzającej)

Kierowca musi przestrzegać unijnych wymogów importowych i dotyczących odprawy granicznej dla kraju, do którego wjeżdża. Poniżej przedstawiono dalsze informacje dotyczące poszczególnych krajów dla głównych państw członkowskich UE w odniesieniu do transportu towarowego RoRo.


CTC

Jeżeli przemieszczanie odbywa się na podstawie Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej (CTC), kierowca musi przedstawić władzom celnym UE tranzytowy dokument towarzyszący TAD zgodnie z procedurami obowiązującymi w UE.

TAD
TAD

Konwencja ATA

Kierowca musi przedstawić Karnet ATA i zapewnić, że został on ostemplowany przez organy celne UE zgodnie z procedurami UE.

ATA
ATA

Konwencja TIR

Jeżeli przemieszczanie towarów odbywa się na podstawie Konwencji TIR, kierowca musi przedstawić karnet TIR i zapewnić jego opieczętowanie przez organy celne UE, gdy towar opuszcza terytorium celne UE lub przez docelowy urząd celny, bądź też w miejscu docelowym autoryzowanym przez konwencję TIR w UE.

TIR
TIR

W zakresie obsługi pojazdów ciężarowych korzystających z przepraw promowych i Eurotunelu, Francja wdrożyła inteligentny system graniczny.

Porównuje on dane pochodzące ze zgłoszeń celnych z numerem rejestracyjnym pojazdu przewożącego przesyłkę (przesyłki).


Podczas odprawy w terminalach promowych w porcie Dover lub w terminalu Eurotunelu w Cheriton, kierowca powinien przedstawić numer(y) MRN z francuskiej deklaracji importowej lub tranzytowej. Numer MRN zostanie zeskanowany i porównany z numerem rejestracyjnym pojazdu (VRN) lub numerem rejestracyjnym przyczepy (TRN) – przyczepy są obsługiwane tylko w Dover.

Uwaga: Proces przesyłania danych można również przeprowadzić cyfrowo na portalu Eurotunelu lub za pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych (EDI). Spowoduje to wygenerowanie przepustki granicznej Eurotunelu (Eurotunel Border Pass – EBP), dzięki której kierowca nie musi okazywać żadnych dokumentów w punkcie odprawy, ale może kontynuować przewóz z tym samym numerem referencyjnym.


W przypadku przesyłek od wielu pośredników, eksporter lub kierowca może zeskanować wszystkie kody kreskowe z osobnych dokumentów za pomocą strony internetowej https://www.douane.gouv.fr/enveloppe/en/enveloppe.

Spowoduje to utworzenie numeru MRN envelope. W takim przypadku kierowca będzie musiał przedstawić tylko jeden numer MRN dla przewożonego ładunku.

Dane te są analizowane przez francuski system celny, podczas gdy kierowca i przewożony towar znajdują się na promie lub w pociągu przekraczającym kanał La Manche. Umożliwia to wstępną selekcję samochodów ciężarowych do dalszych kontroli celnych i/lub sanitarnych i fitosanitarnych (SPS).


Kierowca zostanie poinformowany w drodze – poprzez ekrany na pokładzie wagonów w Eurotunelu lub w salonach kierowców na promie, czy:

  • może jechać dalej – ma „zielone światło”
  • musi przedstawić towary do kontroli celnej o i/lub kontroli SPS – „światło pomarańczowe – cło” lub „światło pomarańczowe-SIVEP”
  • przed kontynuacją podróży należy rozwiązać wszelkie problemy – będą one oznaczone symbolem „pomarańczowym”

W przypadku wyładunku promu lub wagonu, jeśli zostanie on wybrany do kontroli (czyli wyświetlane jest światło pomarańczowe), obowiązkiem kierowcy jest przestrzeganie tego zalecenia – w razie pominięcia wskazanej trasy kierowcy mogą otrzymać kary. Należy również zauważyć, że w celu sprawdzenia zgodności ciężarówki, które otrzymały zielone światło mogą również być kontrolowane.


Deklaracje bezpieczeństwa i ochrony dla Francji

W przypadku ładunków z Wielkiej Brytanii, deklaracje ENS należy złożyć do francuskiego systemu zgłoszenie ICS przed przekroczeniem granicy UE. Zgłoszenie może zostać dokonane wyłącznie za pomocą elektronicznej wymiany danych (EDI) z użyciem certyfikowanego oprogramowania (lub portali internetowych) zatwierdzonego przez francuskie służby celne.

Niektórzy operatorzy promów zapewniają możliwość składania zgłoszeń ENS za pośrednictwem usługi rezerwacji online.


W przypadku ładunków towarzyszących przewoźnik wprowadza zgłoszenie ENS do francuskiego systemu ICS.


W przypadku ładunków innych, niż towarzyszące, operator promu wprowadza zgłoszenie ENS do francuskiego systemu ICS.

Systemy zgodności we Francji (organy celne oraz kontroli produktów sanitarnych i fitosanitarnych)

Jeśli zostałeś wybrany do kontroli wjazdu do Francji, dla kontroli celnych, produktów sanitarnych i fitosanitarnych lub obu, musisz przestrzegać odpowiedniego pomarańczowego oznakowania trasy (dla służb celnych lub SPS), aby udać się do odpowiedniej placówki.

Jeśli jesteś wybrany do kontroli SPS (SIVEP), musisz skorzystać z usługi „commis” (dla promów) lub z usługi Eurotunel (dla Eurotunelu), aby rozładować, załadować i przedstawić swoje przesyłki odpowiednim władzom administracyjnym.

Organizacje holenderskiego przemysłu logistycznego udzielają porad na temat przejeżdżania przez holenderskie porty – „Przygotuj się na Brexit”.

Pomaga to przewoźnikom towarowym i logistycznym załatwić różne formalności związane z przewozem towarów w Wielkiej Brytanii i Holandii.


Wszystkie numery zgłoszeń celnych dotyczących wywozu i przywozu z Wielkiej Brytanii przez Holandię muszą zostać wstępnie zarejestrowane za pośrednictwem systemu Portbase – Port Community System.

Jest to usługa płatna.


Kierowcy nie będą mieli dostępu do holenderskich terminali, jeśli nie zostaną wcześniej zarejestrowani w systemie Portbase. Kierowca musi przedstawić numery referencyjne MRN podczas odprawy w Wielkiej Brytanii.


Deklaracje bezpieczeństwa i ochrony dla Holandii

Deklaracje ENS są składane za pośrednictwem systemu Portbase w momencie rezerwacji przejazdu. Przesyłanie danych odbywa się zawsze za pośrednictwem przewoźnika (czyli operatora promu) – zarówno dla przesyłek towarzyszących, jak i pozostałych.

W porcie Zeebrugge, system cyfrowy RX/SeaPort obsługuje dane przesłane i wymagane przez wszystkie strony w porcie Zeebrugge. Dane są rejestrowane dla importu i eksportu za pośrednictwem usługi e-Desk. Można to zrobić ręcznie, poprzez połączenie danych lub za pomocą oprogramowania celnego.


Kierowcy nie będą mogli przejechać do Terminalu Zeebrugge, jeśli zgłoszenie celne nie zostało wcześniej złożone za pośrednictwem systemu RX/SeaPort e-Desk – Port Community System.


RX/SeaPort udziela szczegółowych informacji na temat:


W Antwerpii, wstępne powiadomienia o dokumentach celnych są przesyłane za pośrednictwem systemu Port Community System of C-point.

To wstępne powiadomienie może zostać złożone przez eksportera, spedytora, agenta celnego lub firmę przewozową.

System C-point zawiera szczegółowe informacje na temat procedur celnych w Antwerpii.


Deklaracje bezpieczeństwa i ochrony dla Belgii

Deklaracje ENS należy przesyłać do systemu odpraw przywozowych za pośrednictwem interfejsu EDI poprzez system Customs Computer Paperless Customs and Excises (PLDA).

W Belgii, składanie deklaracji ENS odbywa się za pośrednictwem operatora promu lub przez firmę przewozową zarówno dla przesyłek towarzyszących, jak i pozostałych.

 

Przewoźnicy obsługujący trasy z Wielkiej Brytanii do Hiszpanii powinni:

  • złożyć lub zorganizować złożenie deklaracji ENS do hiszpańskiego systemu ICS
  • uzyskać numer referencyjny MRN
  • zalogować się do systemu przewoźnika (Brittany Ferries) i przypisać numer rejestracyjny pojazdu do numeru MRN
  • system sprawdza pierwsze 4 cyfry kodu Zintegrowanej Taryfy Wspólnot Europejskich (TARIC), liczbę paczek i ich ciężar

Nie ma systemu równorzędnego systemowi „envelope” dla ładunków zbiorczych, dlatego też wszystkie przesyłki muszą być wprowadzane pojedynczo. Samochód ciężarowy nie może przejść odprawy w Wielkiej Brytanii, jeśli towary nie zostały wcześniej prawidłowo odprawione do eksportu. Dane muszą zostać przesłane do przewoźnika przed przyjazdem ciężarówki do portu w Wielkiej Brytanii lub kierowca musi je mieć przy sobie.


Deklaracje bezpieczeństwa i ochrony dla Hiszpanii

Deklaracja ENS musi zostać złożona dla wszystkich przesyłek.

Operator promu musi upewnić się, że wymóg ten został spełniony przed załadunkiem.


W przypadku ładunków towarzyszących przewoźnik wprowadza wpis do deklaracji ENS (wyłącznie za pomocą EDI) w hiszpańskim systemie ICS. Nie wyklucza to możliwości zawarcia prywatnej umowy pomiędzy operatorem promu a przewoźnikiem na złożenie przez operatora promu deklaracji ENS za towar towarzyszący.

W przypadku ładunków innych, niż towarzyszące, operator promu wprowadza deklarację ENS do hiszpańskiego systemu ICS.


Operator promu wysyła wykaz (zawierający odniesienia do wcześniejszych deklaracji ENS) operatorom hiszpańskich portów. Następnie operatorzy wysyłają dokumenty do Aduanas (hiszpański urząd celny).

Wszystkie deklaracje importowe UE należy przesłać do nowego Zautomatyzowanego Systemu Importu (AIS).


Irlandzkie władze celne udostępniają 3 funkcje ułatwiające przepływ pojazdów przewożących towary do i z irlandzkich portów przy użyciu usługi Customs Roll-on Roll-off (usługa RoRo).

Te 3 funkcje są następujące:

1. Powiadomienie wstępne – deklaracje celne należy składać przed przyjazdem do portu wyjazdu w Wielkiej Brytanii. Szczegóły dotyczące deklaracji bezpieczeństwa i ochrony oraz deklaracji celnych dotyczących wszystkich towarów przewożonych przez pojazd ciężarowy muszą zostać odnotowane w powiadomieniu wstępnym (PBN). PBN to wirtualna koperta, umożliwiająca połączenie ze sobą szczegółowych informacji dotyczących wszystkich towarów przewożonych przez pojazd ciężarowy. Organ celny wyda pojedynczą instrukcję, którą kierowca musi wykonać po przybyciu do irlandzkiego portu, niezależnie od liczby przesyłek na pokładzie pojazdu.

2. System monitorowania Channel look-up (CLU) – przewoźnicy mogą śledzić postępy dotyczące powiadomienia przed wejściem na pokład (PBN) za pośrednictwem systemu Customs RoRo Service, aby mogli wiedzieć, kiedy należy podjechać do terminala. Usługa CLU dostarcza informacji o tym, czy ciężarówka może bezpośrednio opuścić port, czy też towary muszą zostać przywiezione do urzędu celnego dla przeprowadzenia kontroli. Informacje te będą dostępne za pośrednictwem usługi celnej RoRo na 30 minut przed przybyciem promu do Irlandii i mogą być sprawdzane przez wszystkie podmiotu biorące udział w łańcuchu dostaw.

3. Samodzielne zgłoszenie do odprawy parkingowej – za pomocą tej funkcji kierowcy, których pojazdy zostały wezwane do kontroli fizycznej, pozostają w pojeździe i informują urząd celny, że towary są dostępne do kontroli. Gdy stanowisko kontroli stanie się dostępne, kierowca otrzyma wiadomość SMS z informacją, gdzie powinien zgłosić się do kontroli.

Korzystanie z usługi celnej RoRo jest warunkiem koniecznym dla otrzymania numeru PBN, bez którego wjazd na prom będzie niemożliwy.


Systemy weryfikacji i zwalniania w Irlandii

Jeżeli problemy nie zostaną rozwiązane, towary będą przechowywane tymczasowo przez okres maksymalnie 90 dni.

W pobliżu portów znajdują się obszary parkingowe, ale ich powierzchnia jest ograniczona. Jeśli towary zostaną zajęte, wszelkie roszczenia muszą być składane w postaci pisemnej, w terminie 1 miesiąca.

Przedsiębiorcy muszą uiścić opłatę za korzystanie ze stanowisk kontroli granicznej (BCP), może również być wymagana dodatkowa opłata, jeśli zawiadomienie nie zostanie odebrane przed przyjazdem.

Towary mogą zostać odrzucone lub zniszczone, jeśli wymogi dotyczące towarów sanitarnych i fitosanitarnych SPS nie zostaną spełnione.

Dowiedz się więcej o dostarczaniu towarów do Irlandii z Wielkiej Brytanii.


Po przekroczeniu granicy Irlandii

Kiedy towary zostały odprawione przez urzędy celne UE, jeśli nie zostały wybrane do kontroli, mogą zostać przewiezione do miejsca przeznaczenia.


Deklaracje bezpieczeństwa i ochrony przed wjazdem do Irlandii

Istnieje wymóg prawny złożenia deklaracji bezpieczeństwa i ochrony w postaci elektronicznej przed przeprowadzeniem importu.

Ta deklaracja jest nazywana przywozową deklaracją skróconą (ENS). Deklarację ENS należy złożyć do irlandzkiego urzędu celnego przed wywozem towarów z Wielkiej Brytanii.

Przewoźnik odpowiada za zapewnienie złożenia deklaracji ENS. W związku z tym importer musi zapewnić, że przewoźnik towarów jest świadomy swojej odpowiedzialności za złożenie tej deklaracji. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje opóźnienia.

Dowiedz się więcej o deklaracji ENS w Przewodniku dotyczącym Systemu kontroli importu (ICS).


Po spełnieniu wszystkich tych wymagań, można przewozić towary z portu UE przyjazdu.

Sprawdź aktualizacje w podręczniku przewoźnika.