skip to main content

Transport towarów do i z UE

Władze rządowe opracowały nowy, pragmatyczny harmonogram wprowadzenia pełnej kontroli importu towarów przywożonych z UE do Wielkiej Brytanii.

  1. Zmiana harmonogramu zapewni przedsiębiorstwom więcej czasu na dostosowanie się do nowych procesów
  2. Ogólnoświatowa pandemia ma niekorzystne konsekwencje dla łańcuchów dostaw w Wielkiej Brytanii i w całej Europie
  3. Kontrola będzie wprowadzana etapami w ciągu 2022 roku

Więcej informacji można znaleźć tutaj.


Upewnij się, że jesteś gotowy do transportu towarów za pomocą prostego przewodnika zamieszczonego poniżej.

Jest kierunek, w którym towary są przewożone.
Do/przez UE do Wielkiej Brytanii lub do/przez Wielką Brytanię do UE.