skip to main content

Jest kierunek, w którym towary są przewożone.
Do/przez UE do Wielkiej Brytanii lub do/przez Wielką Brytanię do UE.

1. Przed rozpoczęciem podróży

Jeśli przewozisz towary z Unii Europejskiej (UE) do Wielkiej Brytanii (GB), możesz potrzebować dodatkowych dokumentów przed rozpoczęciem podróży i odebraniem towaru.

Przygotuj się na dodatkowe wymagania celne i graniczne, określone poniżej.

Paszporty / dowody osobiste.

Przed 1 października 2021 r. obywatele UE, EOG i Szwajcarii mogą wjechać do Wielkiej Brytanii przy użyciu paszportu lub dowodu osobistego,, jak ma to miejsce obecnie.

Od 1 października 2021 r. dowód osobisty krajów UE, EOG i Szwajcarii nie będzie już przyjmowany jako ważny dokument podróży, a w celu wjazdu do Wielkiej Brytanii wymagany będzie paszport.

Nie dotyczy to obywateli UE, EOG i Szwajcarii, którzy zgłosili się do systemu osiedlenia UE do dnia 30 czerwca 2021 r. lub których prawa są chronione w inny sposób na umów o prawach obywatelskich

W zakresie podróży do Wielkiej Brytanii nadal będą akceptowane dowody tożsamości Gibraltaru wydawane obywatelom brytyjskim oraz irlandzkie karty paszportowe. Dalsze szczegóły dotyczące nowych wymogów i wyjątków będą publikowane na witrynie GOV.UK.

Osoby, do których mają zastosowanie te wyjątki, będą mogły korzystać z dowodów osobistych co najmniej do 31 grudnia 2025 r.


Wymagania wizowe dotyczące Wielkiej Brytanii

Kierowcy z krajów UE mogą nadal pracować w Wielkiej Brytanii bez konieczności posiadania wizy, pod warunkiem, że nie spędzają w Wielkiej Brytanii więcej niż 6 miesięcy w dowolnym okresie 12 miesięcy.

W przypadku kierowców z krajów trzecich, w zależności od kraju może być wymagana wiza, sprawdź, czy potrzebujesz wizy.

https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-visitor-permitted-activities

Mogą wystąpić opóźnienia, gdy złoży wniosek o wizę do Wielkiej Brytanii jako zawodowy kierowca.


Dokumentacja kierowcy i pojazdu

Operatorzy UE prowadzący działalność gospodarczą obejmującą przewozy do, z lub przez Wielką Brytanię będą musieli przedstawić dowód ubezpieczenia komunikacyjnego swojego pojazdu i przyczepy. Zielona karta lub inny dowód ubezpieczenia komunikacyjnego są uznawane w Wielkiej Brytanii, jednak zielone karty nie są obowiązkowe dla kierowców z UE na terenie Wielkiej Brytanii.


Licencja wspólnotowa

Licencje wspólnotowe – Operatorzy z terytorium UE muszą posiadać licencję we własnym kraju, w którym mają swoją siedzibę i zawsze posiadać potwierdzoną kopię Licencji wspólnotowej.

Kabotaż – przewóz towarów lub pasażerów pomiędzy 2 miejscami w tym samym kraju przez przewoźnika z innego kraju w celu zatrudnienia i w celach zarobkowych, który został mocno ograniczony w Wielkiej Brytanii i za granicą.

Operatorzy z UE mogą podejmować nieograniczone podróże do, z i przez Wielką Brytanię, z maksymalnie dwoma przewozami kabotażowymi w Wielkiej Brytanii, pod warunkiem, że są one wykonywane po podróży z UE i w ciągu 7 dni od rozładunku w Wielkiej Brytanii.

Rząd Wielkiej Brytanii wprowadził tymczasowe rozszerzenie przepisów dotyczących kabotażu, które weszło w życie 28 października 2021 r.

Te tymczasowe dodatkowe prawa dotyczące kabotażu będą obowiązywać przez sześć miesięcy do 30 kwietnia 2022 r. i pozwolą na kabotaż:

 • w Wielkiej Brytanii przez okres 14 dni, przy czym za pierwszy dzień uważany jest dzień wjazdu do Zjednoczonego Królestwa z ładunkiem, bez ograniczenia w tym okresie liczby dozwolonych przewozów kabotażowych.
 • realizowany przez podmioty z dowolnego kraju, niezależnie od tego, czy jest to kraj UE, czy też został objęty innym porozumieniem w sprawie zezwoleń.

Kontrole pojazdów ciężarowych spoza Wielkiej Brytanii przeprowadzane przez Agencję ds. Standardów Kierowców i Pojazdów (DVSA) obejmują rutynowe sprawdzanie naruszeń przepisów dotyczących kabotażu, a w przypadku wykrycia poważnych naruszeń mogą zostać podjęte działania egzekucyjne.

Pośrednik

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest złożenie oświadczeń celnych i dostarczenie firmie przewozowej oraz kierowcy odpowiednich dokumentów. Można to zrobić bezpośrednio lub za pośrednictwem strony trzeciej, na przykład spedytora, firmy logistycznej lub agenta celnego.


Firma transportowa

Firma transportowa musi zapewnić, że w ramach swojej działalności ma dostęp do systemów IT, takich jak usługa przemieszczania pojazdów towarowych (Good Vehicle Movement Service)bezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii (S&S GB) – w tym celu należy przeprowadzić rejestrację, a od pośrednika wymagane będzie posiadanie numeru rejestracyjnego i identyfikacyjnego podmiotu gospodarczego w Wielkiej Brytanii (EORI).

Kierowca powinien dysponować wszelkimi niezbędnymi informacjami celnymi i dokumentami oraz innymi dokumentami dotyczącymi trasy, z której zamierza korzystać. Jeśli przewoźnik zamierza skorzystać z pomocy strony trzeciej w celu wypełnienia wpisu S&S GB, musi to zrobić za pośrednictwem oprogramowania strony trzeciej lub dostawcy usług społecznościowych (CSP).

Firma przewozowa musi również upewnić się, że jej kierowcy wiedzą, jakie dokumenty mają przedstawić na każdym etapie podróży, w tym:

 • w portach lub terminalach kolejowych
 • na stanowiskach odprawy celnej

Uwaga: W zależności od trasy, niektóre lub wszystkie te dokumenty mogą być składane cyfrowo z wyprzedzeniem. Upewnij się, że rozumiesz proces obowiązujący dla trasy, z której zamierzasz skorzystać


Kierowca

Kierowca musi mieć w pojeździe wszystkie informacje i dokumentację przekazane mu przez firmę przewozową na czas podróży. Obejmuje to również informacje i dokumentację niezbędną do spełnienia wymagań państw członkowskich UE. Każdy przepływ towarów z UE do Wielkiej Brytanii jest bowiem zarówno ruchem eksportowym dla władz UE, jak i importowym dla władz Wielkiej Brytanii i odwrotnie.

Istotne jest, aby kierowcy wiedzieli, jakie informacje i dokumentacja są potrzebne oraz gdzie, kiedy i jak będą musiały być przedstawiane i sprawdzane.

Jeśli podróżujesz do Wielkiej Brytanii (GB) spoza Wielkiej Brytanii, obowiązują nowe przepisy dotyczące towarów, które możesz przywieźć na własny użytek bez konieczności płacenia podatku lub cła.

Dowiedz się więcej o wwożeniu przedmiotów osobistych do Wielkiej Brytanii oraz czy konieczne jest składanie jakichkolwiek oświadczeń w tym zakresie.


Zasady dotyczące kierowców oraz własnej żywności i napojów

Kierowcy podróżujący do i z UE powinni znać zasady dotyczące własnej żywności i napojów oraz roślin, które mogą mieć przy sobie. Zasady te dotyczą przedmiotów przewożonych przy sobie, w bagażu lub w pojeździe.

Kierowcy nie mogą przewozić produktów zawierających mięso lub nabiał (np. kanapek z szynką i serem lub kawy z mlekiem) do (obecnie) lub poza UE (od 1 lipca 2022 r.).

Prawie wszystkie rośliny i produkty roślinne, w tym owoce, warzywa, kwiaty i nasiona, wymagają certyfikatu fitosanitarnego, zanim zostaną dopuszczone do przywozu do UE.

Jeśli kierowcy przewożą jakiekolwiek zabronione przedmioty lub nie mają przy sobie niezbędnego certyfikatu, będą musieli je zużyć, spożyć lub pozbyć się nich na granicy lub przed nią.

Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować ich zajęciem i zniszczeniem, co może spowodować poniesienie kosztów oraz nałożenie kar.

Dowiedz się więcej na następujący temat:

W dniu 31/12/20, rząd brytyjski przedstawił nową platformę IT o nazwie Usługa przemieszczania pojazdów towarowych (GVMS), która będzie wspierać model deklaracji poprzedzającej dla importu i eksportu oraz ułatwiać transport tranzytowy.

Obecnie dotyczy to następujących tras:

 • towary przewożone z UE do Wielkiej Brytanii (Anglia, Walia i Szkocja) – tylko jeśli przewozisz towary na podstawie Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej, z wykorzystaniem tranzytowego dokumentu towarzyszącego
 • towary przewożone z Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej – numer referencyjny dotyczący przemieszczania towarów jest wymagany w przypadku wszystkich przemieszczeń do portów Irlandii Północnej z wykorzystaniem usługi przemieszczania pojazdów towarowych (Good Vehicle Movement Service)
 • towary przewożone z Irlandii Północnej do Wielkiej Brytanii – numer referencyjny dotyczący przemieszczania towarów jest wymagany tylko w następujących okolicznościach:
   • Przemieszczanie towarów na podstawie Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej
   • Przemieszczanie towarów na podstawie Karnetów TIR i ATA
   • przemieszczanie towarów z Republiki Irlandii do Wielkiej Brytanii przez port w Irlandii Północnej
   • przemieszczanie towarów z Irlandii Północnej do Wielkiej Brytanii w ramach specjalnej procedury celnej lub na podstawie wykazu towarów, w odniesieniu do których zastosowanie mają określone procedury międzynarodowe

Zalety korzystania z systemu GVMS są następujące:

 • Umożliwia on powiązanie numerów referencyjnych deklaracji tak, aby osoba przewożąca towary (np. kierowca) musiała przedstawić na granicy tylko jeden numer referencyjny (Goods Movement Reference lub GMR)
 • Umożliwia powiązanie przemieszczania towarów z deklaracjami, umożliwiając automatyczne przywożenie/wywóz towarów w ramach systemów brytyjskiej administracji skarbowej HMRC.
 • Zapewnia automatyzację funkcji urzędu tranzytowego, poprzez oznaczenie towarów wprowadzanych na terytorium Irlandii Północnej lub Wielkiej Brytanii
 • Umożliwia wysyłanie powiadomień o ryzykownym wyniku deklaracji (przechowywanych lub rozliczonych) w systemach brytyjskiej administracji skarbowej HMRC do osoby kontrolującej towary przed ich fizycznym wprowadzeniem na terytorium Irlandii Północnej lub Wielkiej Brytanii

Od 1 stycznia 2022 r., przepisy ulegną zmianie, a wymóg korzystania z usługi GVMS będzie miał zastosowanie do wszystkich przemieszczeń towarów przez porty korzystające z GVMS, zarówno w kierunku z UE do Wielkiej Brytanii, jak i z Wielkiej Brytanii do UE.

Będzie to mieć zastosowanie do wszystkich procesów celnych (sposobów przemieszczania towarów)

Link do https://www.gov.uk/guidance/list-of-ports-using-the-goods-vehicle-movement-service


Więcej szczegółów można znaleźć w podręczniku przewoźnika

Po zakończeniu wszystkich tych wymagań, jesteś gotowy, aby rozpocząć podróż i odbierać towar.