skip to main content

Jest kierunek, w którym towary są przewożone.
Do/przez UE do Wielkiej Brytanii lub do/przez Wielką Brytanię do UE.

4. Granica Wielkiej Brytanii

Po przyjeździe na terytorium Zjednoczonego Królestwa (UK), przed kontynuowaniem podróży będziesz musiał przejść przez odprawę celną Wielkiej Brytanii (GB).

W zależności od metody przemieszczania towarów, możesz zostać poproszony o okazanie wymaganych dokumentów urzędnikom służb celnych lub Straży Granicznej.

Funkcjonariusze brytyjskiej Straży Granicznej mogą zatrzymać pojazdy w celu przeprowadzenia określonych czynności kontrolnych.

W takim przypadku nakażą zatrzymanie pojazdu i poproszą kierowcę o przedstawienie numerów referencyjnych (na przykład numeru wpisu do systemu CHIEF, MRN i/lub EORI) dla każdej przesyłki, wraz z innymi wymaganymi dokumentami lub informacjami.

Jeżeli towary są przemieszczane bez wystarczających dowodów złożenia deklaracji, przewoźnik może podlegać karze.

W przypadku towarów przewożonych na podstawie Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej (CTC), firmy przewozowe muszą przestrzegać procesu przeprowadzanego w postaci papierowej lub procesu usługi przemieszczania pojazdów towarowych (Good Vehicle Movement Service), aby zakończyć przewóz tranzytowy na wjeździe do GB.

To, który proces ma zastosowanie, zależy od miejsca docelowego, do którego towary są przewożone.

Przegląd lokalizacji i procesów znajduje się w Granicznym Modelu Operacyjnym i zostanie opisany bardziej szczegółowo w przyszłych wersjach tego dokumentu. Eksporterzy / agenci muszą przekazać firmie przewozowej wszystkie numery MRD tranzytowego dokumentu towarzyszącego TAD, który został aktywowany dla każdej przesyłki przewożonej na podstawie Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej (CTC).

Ważny numer referencyjny przewozu (MRN) dowodzi, że kierowca ma prawo do przewozu towarów w ramach tranzytu.

Tranzytowy dokument towarzyszący TAD w postaci papierowej musi również zawsze towarzyszyć towarom przewożonym w tranzycie.

W przypadku przywozu do Wielkiej Brytanii w lokalizacji, w której stosowana jest procedura w oparciu o dokumenty w postaci papierowej, przewoźnik będzie musiał zgłosić się do urzędu tranzytowego, aby przedstawić towary i tranzytowy dokument towarzyszący TAD w postaci papierowej w chwili wjazdu do Wielkiej Brytanii.

Organy celne wypełnią dokument Urzędu tranzytowego i zażądają przeprowadzenia wszelkich niezbędnych kontroli.

Przy wjeździe do Wielkiej Brytanii w lokalizacji, w której wykorzystywana jest usługa GVMS, firmy przewozowe muszą użyć procedury GVMS w celu połączenia wszystkich numerów referencyjnych przewozów TAD (MRN) w pojedynczy numer referencyjny GMR dla każdego ruchu przyczepy. Uwaga: numer GMR może zawierać przesyłki inne niż przewożone na podstawie Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej CTC (np. numery wejściowe systemu CHIEF) dla ciężarówek przewożących zarówno towary CTC, jak i inne niż CTC.

TAD
TAD

Firma transportowa musi zapewnić, że procesy Urzędu Wyjścia, w tym wszelkie czynności kontrolne, zostały przeprowadzone oraz że ruch tranzytowy rozpoczął się, zanim wprowadzi jakiekolwiek szczegóły dotyczące numeru referencyjnego przemieszczania towarów (GMR).

W przypadku wprowadzenia numeru MRN TAD dla ruchu, który nie został zwolniony, GVMS może unieważnić deklarację tranzytową dla ruchu. Przedsiębiorca musiałby w takim przypadku złożyć nową deklarację tranzytową, aby wznowić ruch tranzytowy przed przewiezieniem towarów do Wielkiej Brytanii.

Z usługi GVMS można korzystać na dwa sposoby:

  • połączenie bezpośrednie z własnego systemu do GVMS
  • serwis internetowy GOV.UK – w tym celu wymagany jest identyfikator użytkownika i hasło bramy rządowej (Government Gateway)

Dla każdego ruchu przyczepy za pośrednictwem usługi GVMS, firmy przewozowe lub kierowcy aktualizują numer referencyjny przemieszczania towarów (GMR) z prawidłowym numerem rejestracyjnym pojazdu (VRN) dla ruchu towarzyszącego lub z numerem rejestracyjnym przyczepy (TRN) lub numerem referencyjnym kontenera (CRN) dla ruchu innego, niż towarzyszący.

Numery VRN/TRN/CRN mogą być uaktualniane, aby dostosować się do wszelkich zmian, ale muszą być prawidłowe w chwili, gdy numer referencyjny przemieszczania towarów (GMR) jest przekazywany przewoźnikowi w punkcie wyjazdu.

Kierowcy nie mogą uzyskać dostępu na promy międzynarodowe ani do Eurotunelu bez ważnego numeru GMR.

Nie należy podjeżdżać do granicy:

  • zanim wszystkie niezbędne numery referencyjne nie zostaną dodane jako pojedynczy numer GMR
  • jeśli jakikolwiek numer zgłoszenia tranzytowego nie został przyjęty do GMR, kierowcy muszą przedstawić GMR przewoźnikowi po przybyciu do punktu wyjścia, aby wykazać, że posiadają niezbędne dokumenty zapewniające możliwość przemieszczania towarów zgodnie z przepisami.

Kierowcy muszą stosować się do poleceń wydanych przez władze graniczne, aby po przyjeździe do Wielkiej Brytanii udać się do wskazanego miejsca w celu przeprowadzenia kontroli, jeśli jest to konieczne.

Uwaga: Numer GMR można zaktualizować tylko przy użyciu takiego samego dostępu, jak wykorzystany podczas jego tworzenia. Nie można wymagać przeprowadzenia aktualizacji od innej firmy, chyba że udostępnisz jej własny dostęp do usługi GVMS. Różni się to bardzo poważnie na przykład od francuskiego systemu Envelope, ponieważ każda firma może uzyskać dostęp do numeru na stronie internetowej, aby zaktualizować go przed przekroczeniem granicy.

Jeżeli przemieszczanie odbywa się na podstawie Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej (CTC), kierowca musi przedstawić numer TAD w brytyjskim docelowym urzędzie celnym lub autoryzowanemu odbiorcy, gdzie procedura tranzytowa zostanie zakończona.

Towary będą wówczas podlegać brytyjskim procedurom importowym lub będą musiały zostać wprowadzone do innego systemu celnego. Kierowca musi znać lokalizację swojego docelowego urzędu celnego, określonego przez pośrednika. Może to być port wejścia, wewnętrzny urząd celny lub autoryzowana lokalizacja odbiorcy.

Kierowca musi zgłosić się we właściwej lokalizacji, w której znajdują się towary, aby zakończyć przemieszczanie na podstawie tranzytowego dokumentu towarzyszącego TAD w postaci papierowej. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować zamknięciem procedury i trudnościami ze zwolnieniem gwarancji finansowej.

Kierowca musi przestrzegać lokalnych procedur portu, dotyczących przedstawienia karnetu ATA.

ATA
ATA

Kierowca musi przestrzegać lokalnych procedur portu, dotyczących przedstawienia karnetu TIR.

Kierowca musi przedstawić karnet TIR do urzędu celnego znajdującego się w porcie, aby otworzyć ruch tranzytowy dla odcinka trasy na terenie Wielkiej Brytanii. Urząd celny sprawdzi dokumenty i pieczęć, ostempluje karnetu TIR na odpowiedniej stronie i oderwie ją.

Kierowca zostanie skierowany do docelowego urzędu celnego lub pomieszczenia upoważnionego odbiorcy TIR w celu zapewnienia obsługi karnetu TIR. Następnie można usunąć plomby celne i rozładować towary.

Służby celne mogą przeprowadzać zarówno procedury wjazdowe, jak i docelowe procedury TIR.

TIR
TIR

Po zakończeniu podróży, kierowca musi zwrócić karnet TIR do swojego biura/menedżera.


Po przejściu przez brytyjskie służby celne kierowcy muszą postępować zgodnie z instrukcjami wydanymi przez służby graniczne i mogą być zobowiązani do udania się do określonej lokalizacji w celu przeprowadzenia kontroli.