skip to main content

Czym jest EORI?

Numer rejestracyjny i identyfikacyjny podmiotu gospodarczego w Wielkiej Brytanii (EORI).

Numer EORI jest potrzeby do przemieszczania towarów między Wielką Brytanią a krajami spoza UE.

Od 1 stycznia 2021 roku, jest on potrzebny do przemieszczania towarów między Wielką Brytanią (Anglia, Szkocja i Walia) lub Wyspą Man, a UE.

Osobny numer EORI może być również potrzebny w przypadku przemieszczania towarów do lub z Irlandii Północnej.

Brak numeru EORI może pociągnąć za sobą zwiększone koszty i opóźnienia. Na przykład, jeśli brytyjskie władze skarbowe (HMRC) nie będą mogły odprawić towarów, może być konieczne uiszczenie opłat za ich przechowywanie.

https://www.gov.uk/eori