skip to main content

Często zadawane pytania

Tak, nie będą pobierane żadne opłaty za leczenie związane z COVID 19, zgodnie z poniższymi wytycznymi.

https://www.nhs.uk/nhs-services/visiting-or-moving-to-england/visitors-who-do-not-need-to-pay-for-nhs-treatment/

Nie, przewoźnicy otrzymają zaświadczenie o ozdrowieniu, co pozwoli im przekroczyć granicę, jeśli będzie wymagany test negatywny.

Koronawirus (COVID-19): bezpieczniejsze praktyki dla przewoźników międzynarodowych – GOV.UK (www.gov.uk)

Kierowca i załoga muszą odizolować się w kabinie pojazdu podczas pracy w Anglii.

Możesz opuścić kabinę w podstawowych celach, aby:

  • uzyskać produkty spożywcze
  • wykonać test COVID-19
  • zwrócić się o pomoc medyczną i w nagłych wypadkach
  • skorzystać z sanitariatów, w tym także z pryszniców komunalnych
  • ćwiczenia
  • wykonywanie prac takich, jak dostawy, załadunek i rozładunek
  • upewnić się, że pojazd i ładunek są gotowe do jazdy
  • przeprowadzić formalności celne w urzędzie celnym / urzędach brytyjskiej administracji skarbowej HMRC
  • Powinieneś także opuścić pojazd, jeśli zostanie Ci to nakazane przez organy ścigania.

Osoby objęte ubezpieczeniem zgodnie z regułami zielonej listy lub w pełni zaszczepione na zasadach listy „bursztynowej” nie muszą izolować się w kabinie lub przestrzegać kwarantanny po przyjeździe, chociaż zachęcamy do pozostania w kabinie podczas pracy w celu ograniczenia narażenia na COVID-19.

https://www.gov.uk/guidance/get-a-coronavirus-covid-19-test-if-youre-an-hgv-or-van-driver

Należy skorzystać z tych linków, aby uzyskać wskazówki dotyczące kodów towarów:

Taryfa handlowa: można sprawdzić kody towarów, cła i stawki VAT – https://www.gov.uk/trade-tariff

lub

Taryfa handlowa UK Global: można sprawdzić kody towarów, cła i stawki VAT – https://www.trade-tariff.service.gov.uk/sections

Numer rejestracyjny i identyfikacyjny podmiotu gospodarczego w Wielkiej Brytanii (EORI).

Numer EORI jest potrzeby do przemieszczania towarów między Wielką Brytanią a krajami spoza UE.

Od 1 stycznia 2021 roku, jest on potrzebny do przemieszczania towarów między Wielką Brytanią (Anglia, Szkocja i Walia) lub Wyspą Man, a UE.

Osobny numer EORI może być również potrzebny w przypadku przemieszczania towarów do lub z Irlandii Północnej.

Brak numeru EORI może pociągnąć za sobą zwiększone koszty i opóźnienia. Na przykład, jeśli brytyjskie władze skarbowe (HMRC) nie będą mogły odprawić towarów, może być konieczne uiszczenie opłat za ich przechowywanie.

https://www.gov.uk/eori

Standardowa klasyfikacja działalności gospodarczej (SIC) dotyczy raczej działalności gospodarczej niż przewożonego ładunku.
Jeśli przewoźnik jedynie przewozi samochody i części, odpowiednim kodem SIC może być „49410 – Transport drogowy towarów”

Jeśli jest równocześnie eksporterem samochodów lub części samochodowych, w odniesieniu do nich obowiązywać będą różne kody. Patrz poniżej

http://resources.companieshouse.gov.uk/sic/

Na poniższej stronie GOV.UK dostępne są do pobrania 2 pliki PDF – 1 dotyczący agentów celnych i 1 dla operatorów szybkich przesyłek.

https://www.gov.uk/guidance/list-of-customs-agents-and-fast-parcel-operators

Ustawodawstwo przewiduje udzielanie tymczasowego zezwolenia departamentom rządowym na zapewnienie obiektów w określonych obszarach lokalnych, w celu postoju i obsługi samochodów ciężarowych wjeżdżających lub wyjeżdżających z Wielkiej Brytanii.

Pozwala też na zapewnienie związanych z tym obiektów tymczasowych i infrastruktury.

Ustawa określa, że placówki te przestaną działać przed 31 grudnia 2025 r.

https://inlandborderfacilities.uk/

Więcej informacji na temat wymagań dotyczących przywozowych deklaracji skróconych (ENS) dla Irlandii można znaleźć na stronie:

https://www.revenue.ie/en/customs-traders-and-agents/documents/electronic/ics-and-entry-summary-declarations-access-guide.pdf.
https://www.revenue.ie/en/customs-traders-and-agents/documents/electronic/ics-trade-guide.pdf

Brak złożenia deklaracji ENS może skutkować niemożnością przedłożenia numeru PBN i brakiem możliwości podróżowania.

https://www.gov.uk/guidance/international-authorisations-and-permits-for-road-haulage

Gdy podróżujesz między Wielką Brytanią a krajem UE, Liechtensteinem, Norwegią lub Szwajcarią, potrzebujesz jedynie brytyjskiego wspólnotowego prawa jazdy. Nie potrzebujesz pozwolenia EKMT.

Możesz również korzystać z brytyjskiego pozwolenia wspólnotowego, aby przeprowadzić 2 prace dotyczące przewozów krzyżowych (przewóz towarów między 2 krajami) w UE, ale potrzebujesz zezwolenia EKMT, jeśli chcesz wykonać trzecią pracę typu przewozu krzyżowego.

Pozwolenie EKMT pozwala na wykonywania 3 prac dotyczących przewozów krzyżowych między krajami EKMT.

Możesz korzystać z międzynarodowych pozwoleń na przewozy drogowe EKMT dla podróży pomiędzy 43 krajami członkowskimi EKMT.

Korzystanie z irlandzkiej usługi celnej Roll-on Roll-off (https://www.revenue.ie/en/customs-traders-and-agents/customs-electronic-systems/customs-roro-service/index.aspx) jest warunkiem wstępnym otrzymania numeru PBN, bez którego dostęp do promu nie będzie możliwy.

UK hauliers/drivers can continue to operate in the EU without the need for a visa, providing they do not spend more than 90 days in the EU within any 180-day period.

However UK hauliers/drivers, as do all all UK travellers, need at least 3 months, from the planned date of return, on a UK passport to travel to the EU.

Check a passport for travel to Europe – GOV.UK (www.gov.uk)

Jeśli masz prawo jazdy UE lub EOG.

Możesz prowadzić dowolny pojazd wymieniony w prawie jazdy – https://www.gov.uk/driving-nongb-licence/y/a-visitor-to-great-britain/european-union-or-european-economic-area

Jeśli masz prawo jazdy z innych krajów.

Możesz prowadzić dowolny rodzaj małego pojazdu (na przykład samochody osobowe lub motocykle) wymienionego na pełnym i ważnym prawie jazdy przez 12 miesięcy od momentu, gdy ostatni raz wjechałeś do Wielkiej Brytanii (GB) – https://www.gov.uk/driving-nongb-licence/y/a-visitor-to-great-britain/any-other-country

Uwaga Z innych krajów. Jeśli masz prawo jazdy na autobus lub ciężarówkę, możesz prowadzić autobusy lub ciężarówki zarejestrowane poza Wielką Brytanią tylko wtedy, gdy sam wjechałeś tym pojazdem do Wielkiej Brytanii.

Brytyjscy przewoźnicy/kierowcy mogą nadal pracować w UE bez konieczności posiadania wizy, pod warunkiem, że w ciągu 180 dni nie spędzą w UE więcej niż 90 dni.

Jednakże, brytyjscy przewoźnicy/kierowcy – podobnie jak wszyscy podróżujący w Wielkiej Brytanii – muszą zaczekać 3 miesiące od planowanego terminu powrotu, aby podróżować do UE.

Sprawdź wymagania dotyczące paszportu, aby podróżować do Europy – GOV.UK (www.gov.uk)

Od 1 października 2021 r., zmiany w ustawodawstwie rządowym będą oznaczać, że większość obywateli UE, EOG i Szwajcarii może podróżować do Wielkiej Brytanii tylko z ważnym paszportem, za wyjątkiem osób, które zgłosiły się do systemu osiedlenia UE do dnia 30 czerwca 2021 r. lub których prawa są chronione w inny sposób na umów o prawach obywatelskich.

Od 1 października dowód osobisty nie będzie już akceptowany w przypadku podróży do Wielkiej Brytanii, chyba że zastosowanie mają wyjątki.

https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-as-an-eu-eea-or-swiss-citizen

Wszystkie osoby podróżujące do Wielkiej Brytanii z nieważnym dokumentem mogą zostać zawrócone na granicy.

Nie, konto bramki rządowej nie jest wymagane w celu otrzymywania aktualizacji, ale konieczne będzie konto gov.uk, aby zapisywać wyniki kontroli w ramach Brexitu i uzyskać przyszłe aktualizacje dotyczące Brexitu.

https://www.account.publishing.service.gov.uk/sign-in

Karnety ATA mogą zostać opieczętowane przez niektóre ze śródlądowych obiektów granicznych, podobnie jak i urzędy wyjścia w przypadku przewozów tranzytowych.

Należy z wyprzedzeniem zawiadomić brytyjskie władze skarbowe HMRC o przyjeździe do śródlądowego obiektu granicznego, jeśli przewożone towary:

   • są przewożone do urzędów wyjścia lub biura miejsca przeznaczenia (w celu rozpoczęcia lub zakończenia ruchu tranzytowego)
   • są objęte przez Karnet ATA

https://www.gov.uk/government/publications/attending-an-inland-border-facility/attending-an-inland-border-facility#locations-of-inland-border-facilities-listed-north-to-south

List przewozowy (CMR) jest standardową umową wykorzystywaną przez firmy, które chcą korzystać z usług dostawcy usług transportu drogowego towarów.

List przewozowy CMR potwierdza, że firma przewozowa otrzymała towar i zawarła z dostawcą umowę na jego przewożenie.

Musisz mieć list przewozowy CMR dla wszystkich przewozów międzynarodowych, jeśli przewozisz towary w ramach swojej działalności gospodarczej.

List przewozowy CMR może zostać wypełniony przez następujące osoby:

   • Ty (przewoźnik)
   • firma wysyłająca towar za granicę
   • spedytor

Potrzebne są 3 kopie listu przewozowego CMR, po jednej:

   • dla dostawcy towarów
   • dla ewentualnego klienta
   • i jedna, która towarzyszy transportowanym towarom
   • Przykładowy dokument CMR.

Wydrukowane listy przewozowe CMR można kupić w firmach Road Haulage Association (RHA) i Logistics UK.

Więcej porad:

https://www.gov.uk/guidance/carry-out-international-road-haulage#complete-a-road-consignment-cmr-note

https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/conventn/cmr_e.pdf

W ich przypadku wymagane jest wywozowe świadectwo zdrowia i wszystkie dokumenty celne. Nie potrzebują one jednak świadectwa połowowego.

https://www.gov.uk/guidance/exporting-or-moving-fish-from-the-uk

Oprócz wywozowego świadectwa zdrowia właściwego dla przewożonych produktów/żywych zwierząt wodnych, jeżeli przewożone są żywe ryby, będą one musiały spełniać warunki dobrostanu określone w przepisach dotyczących transportu, a jeżeli przewoźnicy będą posiadać rejestrację w Wielkiej Brytanii, wówczas – o ile nie zostanie to szczegółowo określone w umowie pomiędzy UE a Wielką Brytanią – będą musieli posiadać:

  1. zezwolenie przewoźnika,
  2. zaświadczenie o dopuszczeniu pojazdu i
  3. operator będzie musiał posiadać świadectwo kompetencji zawodowych wydane przez państwo członkowskie UE.

Szczegóły (pochodzące z portalu UE) są dostępne tutaj: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/animal_transport_en.pdf

Porady udzielane przez Agencję ds. Zdrowia Zwierząt i Roślin (APHA) umożliwiają sprawdzenie z agencją importującą (celną) w kraju, do którego konie są przewożone.

W przypadku transportu zwierząt nie ma obecnie wywozowego świadectwa zdrowia EHC dotyczącego sianokiszonki/paszy dla zwierząt, ponieważ jest to uzależnione od dobrostanu zwierząt.

e-mail – EquineExportsCarlisle@apha.gov.uk
telefon – 0300 020 0301

W odniesieniu do kierowcy i pojazdu ratunkowego wymagane są te same dokumenty, co w przypadku:
https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-guidance-for-hauliers-and-commercial-drivers#uk-hauliers-documents-licences-and-permits

Pojazd holowany/przywożony z powrotem do kraju będzie traktowany jako środek transportu zgodnie z Rozporządzeniem 25 CIDEER, które zezwala na deklaracje dotyczące zachowania dla towarów z Części D (deklaracja składana ustnie poprzez zachowanie). W związku z tym, po powrocie do Wielkiej Brytanii wymagane będzie zgłoszenie celne, ale w większości miejsc można złożyć zgłoszenie w ramach procedury swobodnego przepływu za pomocą postępowania dla środka transportu w przypadku dostępności zwolnienia z podatku importowego. Zwolnienie będzie należne, jeśli pojazd znajdował się wcześniej w wolnym obrocie w Wielkiej Brytanii.

W chwili wjazdu na prom, do 1 stycznia 2022 r. przewoźnik nie będzie potrzebował numeru GMR , ale będzie musiał potwierdzić (w dokumentach przewozowych), że wymogi deklaracji są przestrzegane.

Po zjeździe pojazdu ze statku wymagany jest przejazd do urzędu celnego. W przypadku zatrzymania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, kierowcy powinni złożyć oświadczenie dotyczące zachowania w odniesieniu do tych pojazdów

Po unijnej stronie podróży, UE-Wielka Brytania należy zauważyć, że pojazdy będące własnością obywateli Wielkiej Brytanii, przywożone z UE do Wielkiej Brytanii (w tym pojazdy pomocy drogowej holujące pusty pojazd muszą być zgodne z kodeksem celnym UE. Na przykład, wskazówki francuskich władz celnych powinny zawierać szczegółowe informacje na temat wymagań dotyczących przewożenia tych pojazdów przez francuską granicę, chociaż towary, które są uznane za zgłaszane do zwolnienia dla procedury swobodnego obrotu obejmują, „środki transportu, które korzystają z ulgi z podatku importowego jako towary zwracane” [Artykuł 138 (3) Rozporządzenia delegowanego Komisji 2015/2446]

Tak, certyfikat fitosanitarny (PC) jest wymagany w przypadku wszystkich przewozów roślin i produktów roślinnych.

Eksport roślin i produktów roślinnych do UE i Irlandii Północnej – brytyjski portal informacyjny dotyczący zdrowia roślin (defra.gov.uk)

Przedsiębiorca składa wniosek o świadectwo fitosanitarne do właściwego organu ochrony zdrowia:

 • Agencja Zdrowia Zwierząt i Roślin w Anglii i Walii
 • Rząd szkocki w przypadku Szkocji
 • Komisja Leśna w Anglii, Walii i Szkocji w przypadku drewna, produktów z drewna i kory

Kierowca musi potwierdzić u pośrednika lub firmy przewozowej, że unijny agent importowy poinformował odpowiedni punkt kontroli granicznej o przybyciu przesyłki na co najmniej 24 godziny przed planowanym przybyciem.
Kierowca musi posiadać fizyczną kopię każdego wywozowego świadectwa zdrowia EHC lub świadectwa fitosanitarnego dla danej wysyłki. Przesyłki mogą być kontrolowane po przybyciu do stanowisk kontroli granicznej (BCP) ma terenie UE.

https://www.gov.uk/guidance/export-horses-and-ponies-special-rules

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przewozu koni i innych zwierząt koniowatych między Wielką Brytanią i państwami członkowskimi UE, możesz:

wysłać wiadomość e-mail EquineExportsCarlisle@apha.gov.uk
skontaktować się telefonicznie na numer 0300 020 0301

Jeśli dobra osobiste są przewożone przez właściciela w jego własnym pojeździe, nie jest wymagana żadna dokumentacja eksportowa, ponieważ będzie to deklaracja złożona w drodze postępowania, ale należy sprawdzić obowiązujące limity celne, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b80dec39-9750-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en (patrz strona 44 – Przemieszczanie dóbr osobistych)

Jeżeli przewóz będzie przeprowadzany w celach handlowych, wówczas wymagane będzie zgłoszenie celne – przepisy są takie same, niezależnie od tego, czy meble są nowe, używane czy antyczne.

Mogą one również wymagać pozwolenia na wywóz – „Niektóre dobra kultury, które osiągają lub przekraczają określone progi wiekowe i dotyczące wartości pieniężnej, wymagają indywidualnego pozwolenia na eksport z Wielkiej Brytanii – na stałe lub tymczasowo. (w zależności od wieku i wartości)” Pozwolenia eksportowe | Arts Council England

Jeśli przewóz jest przeprowadzany w ramach przeprowadzki głównego miejsca zamieszkania, prawdopodobnie mogą być prowadzone minimalne kontrole we Francji i Hiszpanii. Jeśli przewód dotyczy drugiego miejsca zamieszkania lub domu wakacyjnego, może zostać naliczony podatek VAT i cło.

Także w tym przypadku należy sprawdzić francuskie i hiszpańskie przepisy celne (z pewnością podobne przepisy będą miały zastosowanie również do innych krajów UE)

W przypadku nieprzetworzonych mebli drewnianych, np. ławek ogrodowych wykonanych z gałęzi z korą, itp., może być potrzebny certyfikat fitosanitarny. https://www.gov.uk/government/collections/importing-and-exporting-wood-and-timber-products

Tak, palety drewniane z litego drewna będą wymagały certyfikatu fitosanitarnego, chyba że mają znak ISPM15 podobny do pokazanego poniżej.

Oznakowanie ISPM15 Mark oznacza, że drewno było zostało skontrolowane pod względem środków fitosanitarnych, nie trzeba więc przeprowadzać tego ponownie.

Jeśli jednak opakowanie/paleta nie posiada odpowiedniego stempla lub zostały zmodyfikowane lub naprawione, konieczne będzie uzyskanie certyfikatu fitosanitarnego lub ponownego oznakowania u autoryzowanego dostawcy.

Opakowania z litego drewna muszą spełniać międzynarodowe standardy ISPM15 w przypadku importu towarów do Wielkiej Brytanii.

Jeśli używasz opakowań drewnianych do wywozu towarów, sprawdź, czy kraj, do którego się udajesz, akceptuje standardy ISPM15, czy też ma inne wymagania. UE wykorzystuje ISPM15 jako swój standard.

Uwaga Aby przewozić towary z Irlandii Północnej do UE lub Wielkiej Brytanii, zgodność z normą ISPM15 nie jest wymagana, ale w przypadku przewozów z Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej już tak.

https://www.gov.uk/wood-packaging-import-export

Całość komercyjnego importu/eksportu będzie wymagać formalności celnych.

Wielkość ciężarówki nie ma znaczenia.

Numer referencyjny ruchu (MRN) dla deklaracji importowej UE posiada kod kreskowy, aby jednoznacznie zidentyfikować przesyłkę w odniesieniu do przedsiębiorcy.

Dalsze dokumenty mogą być wymagane w zależności od rodzaju produktu wysyłanego i sposobu wysyłki. powiadomienie wstępne (złożenie deklaracji poprzedzającej), CTC, ATA, TIR.

https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-guidance-for-hauliers-and-commercial-drivers

Od 28 września 2021 r. naklejka GB została zastąpiona naklejką UK.

Kierowcy nie potrzebują naklejki UK, jeśli ich tablica rejestracyjna zawiera identyfikator UK – samodzielnie lub wspólnie z flagą Unii.

Pojazdy zarejestrowane w Wielkiej Brytanii lub Irlandii Północnej nie muszą posiadać naklejki UK do jazdy w Irlandii.

Kierowcy muszą umieścić naklejkę UK w wyraźnie widocznym miejscu na tyłach pojazdów i przyczep, jeśli ich tablica rejestracyjna:

 • zawiera symbol flagi europejskiej i flagi narodowe Anglii, Szkocji lub Walii w postaci jedynie cyfr i liter
 • nie zawiera flagi ani identyfikatora

Podczas jazdy w Hiszpanii, na Cyprze lub Malcie, kierowcy muszą posiadać naklejkę UK bez względu na to, co znajduje się na ich tablicy rejestracyjnej.

Przejazdy na terenie UE – GOV.UK (www.gov.uk)

Tak, przed wjazdem do hrabstwa Kent należy przeprowadzić test na koronawirusa, jeśli przewozisz:

materiały wybuchowe
substancje polimeryzujące
substancje zakaźne
substancje radioaktywne
towary o dużym znaczeniu dla terroryzmu

Takie ładunki nie są dozwolone w lokalizacjach na terenie hrabstwa Kent. W razie ich przewożenia nie otrzymasz prawa dostępu.

Jeśli nie masz pewności, czy towary należą do którejś z tych kategorii, skontaktuj się ze swoim kierownikiem ds. transportu lub nadawcą.

https://www.gov.uk/guidance/get-a-coronavirus-covid-19-test-if-youre-an-hgv-or-van-driver

Francja wprowadziła obowiązek umieszczania naklejek dotyczących martwego pola na wszystkich pojazdach o masie powyżej 3,5 tony. Są one nazywane „naklejkami martwego pola”.

Obecnie obowiązująca kwota mandatu wynosi 135 euro, jeśli warunek ten nie zostanie spełniony.

https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/les-vehicules-lourds-doivent-desormais-etre-equipes-dune-signalisation-materialisant

Sposób umieszczenia naklejek: https://lebureaudecom.fr/securiteroutiere/images/cp70/SR_Infographie_ANGLES_MORTS_v4.jpg

Istnieje 12-miesięczny okres zwolnienia, ponieważ dokładny wygląd naklejek dotyczących „martwego pola” nie został określony, ale dotyczy to jedynie umieszczenia innej wersji naklejek, które muszą być stosowane.

Większość stacji benzynowych w pobliżu granicy sprzedaje te naklejki, można także kupić je w Internecie.

Brytyjscy kierowcy nie muszą posiadać zielonej karty podczas podróży do następujących krajów.

   • UE (w tym Irlandia)
   • Andora
   • Bośnia i Hercegowina
   • Islandia
   • Liechtenstein
   • Norwegia
   • Serbia
   • Szwajcaria

Jednak kierowcy nadal będą musieli mieć przy sobie dowód ubezpieczenia, na przykład dokument polisy, a jeśli podróżują przez UE do innych krajów trzecich, nadal mogą być wymagane zielone karty.

Sprawdź dalsze aktualizacje dotyczące ubezpieczenia pojazdu: https://www.gov.uk/vehicle-insurance/driving-abroad

System Operation Brock nie obowiązuje od 1 sierpnia 2021 roku.

Oznacza to, że nie ma zarządzania ruchem na miejscu, więc kierowcy pojazdów ciężarowych mogą korzystać z dowolnej trasy, jednak, aby uniknąć lokalnych zakłóceń ruchu zalecamy przewoźnikom, aby nie korzystali z mniejszych dróg na terenie hrabstwa Kent.

Ruchoma bariera na drodze M20 może być nadal używana, jeśli kierowanie ruchem będzie ponownie potrzebne, aby zapobiec w przyszłości zakłóceniom ruchu przez kanał.

Sprawdź aktualizacje na stronie https://highwaysengland.co.uk/travel-updates/operation-brock/ (Otwiera się w nowej zakładce)