Jak długo otwarte będą śródlądowe obiekty graniczne brytyjskiej administracji skarbowej HMRC?

Ustawodawstwo przewiduje udzielanie tymczasowego zezwolenia departamentom rządowym na zapewnienie obiektów w określonych obszarach lokalnych, w celu postoju i obsługi samochodów ciężarowych wjeżdżających lub wyjeżdżających z Wielkiej Brytanii.

Pozwala też na zapewnienie związanych z tym obiektów tymczasowych i infrastruktury.

Ustawa określa, że placówki te przestaną działać przed 31 grudnia 2025 r.

https://inlandborderfacilities.uk/