Czym jest EORI?

Numer rejestracyjny i identyfikacyjny podmiotu gospodarczego w Wielkiej Brytanii (EORI).

Numer EORI jest potrzeby do przemieszczania towarów między Wielką Brytanią a krajami spoza UE.

Od 1 stycznia 2021 roku, jest on potrzebny do przemieszczania towarów między Wielką Brytanią (Anglia, Szkocja i Walia) lub Wyspą Man, a UE.

Osobny numer EORI może być również potrzebny w przypadku przemieszczania towarów do lub z Irlandii Północnej.

Brak numeru EORI może pociągnąć za sobą zwiększone koszty i opóźnienia. Na przykład, jeśli brytyjskie władze skarbowe (HMRC) nie będą mogły odprawić towarów, może być konieczne uiszczenie opłat za ich przechowywanie.

https://www.gov.uk/eori

Przewóz został wstrzymany, ponieważ pośrednik powiedział, że wymaga kodu klasyfikacji SIC, czyli szczegółowych numerów referencyjnych towarów przewożonych przez przewoźnika.

Standardowa klasyfikacja działalności gospodarczej (SIC) dotyczy raczej działalności gospodarczej niż przewożonego ładunku.
Jeśli przewoźnik jedynie przewozi samochody i części, odpowiednim kodem SIC może być „49410 – Transport drogowy towarów”

Jeśli jest równocześnie eksporterem samochodów lub części samochodowych, w odniesieniu do nich obowiązywać będą różne kody. Patrz poniżej

http://resources.companieshouse.gov.uk/sic/