skip to main content

Dit is de richting waarin goederen reizen.
Naar/door de EU naar GB, of naar/door GB naar de EU.

1. Vòòr de rit

Dit richtsnoer is bestemd voor vervoersondernemingen en commerciële chauffeurs die goederen vervoeren tussen Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales) en de Europese Unie (EU).

Bereid u voor op de onderstaande extra douane- en grensvereisten.

Schrijf u in voor alarmen en controleer voor updates: gov.uk/transition

Toegang tot de EU

Britse bedrijven kunnen onbeperkt ritten ondernemen naar, van en doorheen de EU. Maximaal twee extra verplaatsingen (cross-trade of cabotage) zijn toegestaan binnen de EU na een geladen rit van het VK met ten hoogste één cabotageverplaatsing binnen een periode van 7 dagen.

Beide extra verplaatsingen kunnen cabotageverplaatsingen in Ierland voor Noord-Ierse bedrijven zijn, op voorwaarde dat ze na een rit komen van Noord-Ierland en worden uitgevoerd binnen een periode van 7 dagen.


Het is de verantwoordelijkheid van de handelaar om douaneaangiften te doen en de vervoersonderneming en chauffeur de juiste documenten te verstrekken. Dit kan rechtstreeks of via een derde partij (bijvoorbeeld een vrachtvervoerder, logistiek bedrijf of douane-expediteur).


Vervoersonderneming

De vervoersonderneming dient ervoor te zorgen dat de chauffeur over alle noodzakelijke douane-informatie, documenten en andere bescheiden beschikt.

De vervoersonderneming moet er bovendien voor zorgen dat hun chauffeurs weten welke documenten in elke fase van de rit moeten worden overlegd, met inbegrip van:

 • inspecties op de weg voorafgaand aan vertrek – controles om gereedheid voor de grens te tonen
 • bij havens of spoorterminals
 • bij douaneposten

Chauffeur

De chauffeur moet de informatie en documentatie die de vervoersonderneming heeft verstrekt gedurende de hele rit in het voertuig bewaren. Dit omvat tevens informatie en documentatie die nodig zijn om aan de eisen van de EU-lidstaat te voldoen. De reden hiervan is dat alle goederenverkeer van de EU naar het VK zowel exportverkeer voor EU-autoriteiten als importverkeer voor Britse autoriteiten is.

Het is van essentieel belang dat chauffeurs weten welke informatie en documentatie nodig zijn en waar, wanneer en hoe deze moeten worden overlegd en zullen worden gecontroleerd.

Chauffeurs en bemanning van vrachtwagens, LGV’s, bestelwagens en touringcars – u moet zich laten testen op coronavirus (COVID-19) voordat u de grens oversteekt naar bepaalde landen.

Controleer of je een coronavirus (COVID-19) test nodig hebt.

Als u dat doet, is er gratis COVID-testen beschikbaar voor chauffeurs en bemanning van vrachtwagens, LGV’s, bestelwagens en touringcars op sommige advieslocaties voor vervoerders.

We raden chauffeurs en bemanning sterk aan om een negatieve test te doen voordat ze Kent binnengaan.

Chauffeurs en bemanningsleden die van Dover en de Eurotunnel gebruik maken, krijgen snel toegang tot de wachtrijen als zij voor aankomst in Kent worden getest en een geldige Kent Access Permit hebben.

Driver Certificate of Professional Competence (Chauffeursgetuigschrift) (CPC)

Alle Britse chauffeurs dienen nog steeds over een Driver Certificate of Professional Competence (CPC) (Chauffeursgetuigschrift) te beschikken om te kunnen werken. Chauffeurs dienen hun kwalificatiekaart bij zich te hebben als ze in de EU rijden.


Chauffeurs die voor Britse vervoersondernemingen werken

Chauffeurs met een geldig Brits Chauffeursgetuigschrift die voor Britse vervoersondernemingen werken ,moeten niets ondernemen in verband met hun kwalificaties om zich voor te bereiden op het einde van de overgangsperiode. Een Brits Chauffeursgetuigschrift blijft geldig voor chauffeurs voor alle ritten die Britse vervoersondernemingen mogen uitvoeren, hetzij op grond van de VkEUhandels- en samenwerkingsovereenkomst of op basis van CEMT-vergunningen.

Krachtens de Britse wetgeving mogen chauffeurs uit de EU die voor Britse vervoersondernemingen werken dit blijven doen met een Chauffeursgetuigschrift dat door een EU-lidstaat is toegekend. Als deze chauffeurs op lange termijn zekerheid willen om voor Britse vervoersondernemingen te kunnen blijven werken, dienen zij hun EU-Chauffeursgetuigschrift in te wisselen voor een Brits Chauffeursgetuigschrift.


Britse chauffeurs die voor in de EU gevestigde vervoersondernemingen werken

Chauffeurs die beschikken over een Brits Chauffeursgetuigschrift en die werken, of van plan zijn om te werken voor een in de EU gevestigde vervoersonderneming (bijv. een Britse chauffeur die voor een Franse of Ierse vervoersonderneming werkt) dienen actie te ondernemen. De reden hiervan is dat een Brits Chauffeursgetuigschrift na de overgangsperiode door werkgevers in de EU wellicht niet als een geldige kwalificatie wordt erkend.


Chauffeurs die over een Brits Chauffeursgetuigschrift beschikken, of die voor in de EU gevestigde ondernemingen willen werken, moeten contact opnemen met de relevante organisatie van het land waarin ze wonen en werken om te weten te komen wat ze moeten doen.Dien een aanvraag in bij de relevante instantie in een land in de EU of de Europese Economische Regio (EEA)) om een Brits Chauffeursgetuigschrift om te wisselen.


Licentiëring van vervoersondernemingen: Communautaire vergunning en de Britse Licence for the Community

Europese unieBritse vervoersondernemingen die internationaal werk uitvoeren blijven de relevante exploitatievergunning nodig hebben.

Vervoersondernemingen met een communautaire vergunning moeten een vervangende ‘UK Licence for the Community hebben ontvangen. U moet altijd een kopie van de communautaire vergunning (of het nieuwe ‘Britse rijbewijs voor de gemeenschap’) bij u hebben wanneer u werkt in de EU.


Voor updates, ga naar: gov.uk/transition


Visums, paspoorten en identiteitskaarten

Het paspoort van Britse chauffeurs moet minimaal nog 6 maanden geldig zijn om naar de EU te kunnen reizen. Chauffeurs kunnen controleren hierof ze hun paspoort moeten verlengen op.

Tot 1 oktober 2021, kunnen burgers uit de EU, EER en Zwitserland op dezelfde wijze als nu het geval is het VK met een paspoort of nationale identiteitskaart binnenkomen.

Vanaf 1 oktober 2021 hebben burgers uit de EU, EER en Zwitserland een paspoort nodig om naar het VK te reizen.

Dit is niet van toepassing op burgers uit de EU, EER en Zwitserland van wie de rechten zijn beschermd door de terugtrekkingsovereenkomsten, inclusief die welke geregeld worden door de EU Settlement Scheme, en op grensarbeiders. Zij kunnen ten minste tot 31 december 2025 nog gebruikmaken van nationale legitimatiebewijzen om te reizen.

Britse chauffeurs zullen nog steeds kunnen opereren in de EU zonder visum op voorwaarde dat ze niet meer dan 90 dagen doorbrengen in de EU binnen elke periode van 180 dagen.

Informatie over hoe u een visum kunt krijgen als u er een nodig hebt, vindt u op de reisadviespagina van elk land.


Een Groene kaart is bewijs van voertuigverzekering voor in het buitenland. Britse chauffeurs moeten over een Groene Kaart beschikken als bewijs van verzekering wanneer ze rijden in de EU (inclusief Ierland), IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland, Servië en Andorra.

Britse chauffeurs en vervoersondernemingen moeten ervoor zorgen dat ze Groene Kaarten hebben voor alle voertuigen en trailers die wellicht in de EU worden gebruikt. Neem 6 weken voorafgaand vertrek contact op met de verzekeraars om een Groene Kaart te verkrijgen voor alle voertuigen en trailers.

Chauffeurs moeten over aanvullende Groene Kaarten beschikken als ze:
* een trailer trekken (één voor het trekkend voertuig en één voor de trailer)
* 2 verzekeringspolissen hebben die de reis dekken (één kaart voor elke polis)
* een verzekering voor meerdere voertuigen of een wagenpark hebben (één voor elk voertuig op de polis)Vervoersondernemingen dienen actie te nemen om ervoor te zorgen dat ze Groene Kaarten hebben voor alle voertuigen en trailers die wellicht vanaf 1 januari 2021 in de EU worden gebruikt. De Groene Kaarten zijn verkrijgbaar bij de verzekeringsmaatschappij die het voertuig of de trailer verzekert.


Boorddocumenten

Chauffeurs moeten de volgende boorddocumenten bij zich hebben wanneer ze in het buitenland rijden: Het gaat om de volgende documenten:

 • het auto-logboek (V5C), als u er een hebt
 • een VE103 om aan te tonen dat u een gehuurd of geleased voertuig in het buitenland mag besturen

Chauffeurs dienen een GB-sticker  te voeren, die bevestigd moet zijn op de achterkant van het voertuig en de aanhanger, zelfs als de kentekens onder het EU-logo de GB-identificator tonen.

Voertuigen die in Groot-Brittannië of Noord-Ierland zijn geregistreerd hoeven geen sticker te voeren om in Ierland te rijden.
Chauffeurs moeten duidelijk een GB-sticker op de achterzijde van voertuigen en trailers voeren als hun kenteken een van de onderstaande heeft:

 • een Euro-symbool
 • een nationale vlag van Engeland, Schotland of Wales
 • alleen cijfers en letters – geen vlag of identificator

In Spanje, Cyprus of Malta moeten chauffeurs een GB-sticker voeren, ongeacht wat er op hun kenteken staat.

Binnenlandse grensvoorzieningen Binnenlandse grensvoorzieningen (IBFs) zijn Britse overheidslocaties waar douane- en documentcontroles kunnen worden uitgevoerd weg van havenlocaties.

IBFs zullen handelen als overheidskantoren van vertrek (voor uitgaande ritten) en als overheidskantoor van bestemming (voor inkomende ritten). Vrachtvervoerders kunnen ritten starten en beëindigen aan IBF’s wanneer ze goederen binnen en buiten het VK vervoeren.

De volgende controles zullen worden uitgevoerd aan IBF’s voor de volgende verplaatsingen:

 • Common Transit Convention (CTC) (overeenkomst inzake gemeenschappelijk douanevervoer)
 • Carnet ATA
 • Transports Internationaux Routiers (TIR)
 • Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES)

Vrachtvoerders moeten wellicht naar een IBF gaan als ze:

 • het VK zijn binnengekomen of van plan zijn het VK te verlaten via Dover, de Eurotunnel of Holyhead en:
 • een CTC-verplaatsing moeten starten of beëindigen</li&gt
 • CITES controles
 • een ATA carnet of carnet TIR laten stempelen
 • hier werden verwezen omdat ze niet klaar zijn om de grens over te steken
 • hier werden verwezen voor een controle van de documenten of een fysieke controle van de lading

U vindt een lijst met IBF-locaties in het Handboek voor vervoersondernemingen

Vervoersondernemingen en bestuurders van lichte en zware vrachtwagens, bestelwagens & bussen kunnen naar advieslocaties gaan voor:

En voor persoonlijk advies in verband met:

moet gebruiken

 • raadgevende grensgereedheidscontroles stroomopwaarts van havens, en ondersteuning bij de volgende stappen om u voor te bereiden

De advieslocaties bevinden bij een tankstation of chauffeursrestaurant aan een snelweg.

Chauffeurs blijven een rijbewijs in de juiste categorie nodig hebben voor het voertuig dat ze besturen. Chauffeurs kunnen de voertuigcategorieën op hun rijbewijs controleren.


U hebt geen internationaal rijbewijs (IDP) nodig om in de EU, Zwitserland, IJsland of Liechtenstein te rijden.

U hebt wellicht een internationaal rijbewijs nodig om te rijden in sommige EU-landen en Noorwegen als u het volgende hebt:

 • een papieren rijbewijs
 • een rijbewijs dat werd uitgegeven in Gibraltar, Guernsey, Jersey of het eiland Man

Britse vervoersondernemingen die tot drie cross-tradeverplaatsingen willen ondernemen (goederenvervoer tussen twee landen buiten het VK) kunnen dit doen met een European Conference of Ministers of Transport (ECMT) vergunning.

Kom meer te weten over het proces om een CEMT aan te vragen.

Vrachtwagenchauffeurs of aangewezen vrachtvervoerders moeten de Controle dat een vrachtwagen gereed is om de grens te passeren service gebruiken om een Kent Access Permit (KAP) (toegangsvergunning) te verkrijgen als ze de haven van Dover of de Eurotunnel gebruiken. Dit is om verkeersopstoppingen te voorkomen in Kent door te verzekeren dat zware vrachtwagen niet worden opgehouden aan de havens.

Verkeersopstoppingen zijn wellicht mogelijk als vrachtwagenchauffeurs de haven van Dover of de Eurotunnel bereiken en niet over de correcte documenten beschikken. Het Kent Resilience Forum heeft plannen geïmplementeerd om hiermee om te gaan. De politie van Kent zal beslissen wanneer delen van de plannen worden geactiveerd in overeenstemming met de mate van verkeerscongestie.


Het verkeer zal worden gemanaged tussen knooppunten 8 en 9 van de M20. Zware vrachtwagens die het kanaal oversteken via Dover of de Eurotunnel moeten de rijbaan richting kust gebruiken. Afhankelijk van de mate van verkeerscongestie, kunnen vrachtwagens gestopt worden tussen knooppunten 8 en 9 tot de congestie aan de haven afneemt.

Ander verkeer zal gebruik maken van een tegenstroom in twee richtingen op de tegenoverliggende rijbaan. Vrachtwagens die niet internationaal reizen of die vis/ schaal- of schelpdieren of eendagskuikens vervoeren en over een geldige prioriteitsvergunning beschikken, kunnen gebruik maken van de tegenstroom. Vrachtwagenchauffeurs kunnen een boete van £300 krijgen als ze de tegenstroom gebruiken wanneer dat niet mag.

Als het verkeer actief gemanaged wordt, opnieuw afhankelijk van de mate van de verkeerscongestie, kunnen vrachtwagenchauffeurs gevraagd worden om naar Manston luchthaven te rijden (als ze naar Dover gaan) of naar Sevington. Prioriteitsvergunningen voor vis/ schaal- of schelpdieren of eendagskuiken worden uitgevaardigd in Ebbsfleet.


Als u begin 2021 door Kent reist, wees u ervan bewust dat het verkeer ontregeld kan zijn, als er vertragingen aan de grens zijn. Vrachtwagenchauffeurs moeten hun ritten plannen om te verzekeren dat ze pauzes kunnen nemen, in het bijzonder, overnachtingen voordat ze Kent binnenrijden. Dit zal het risico dat chauffeurs hun rijlimieten overschrijden, beperken. Indien nodig is er een vooraf overeengekomen plan om de rijlimieten te versoepelen om de verkeerscongestie te verminderen.

Vrachtwagenchauffeurs moeten ervoor zorgen dat ze over voldoende voedsel en water beschikken voor het geval er vertragingen zijn aan de grens. Vrachtwagenchauffeurs kunnen meer te weten komen over tankstations aan snelwegen op hun route om hun ritten te helpen plannen.


De Gemeente Kent heeft een parkeerverbod voor vrachtwagens geïntroduceerd in Ashford, Canterbury, Dover, Folkestone and Hythe, Maidstone, Swale en Thanet tot 1 juli 2021. De reden hiervan is antisociaal parkeren in residentiële gebieden tegen te gaan. Het verbod is niet van toepassing op chauffeurs die hun korte 45-minuten pauze nemen op veilige locaties. De gemeente zal zich niet bezighouden met vrachtwagens die geparkeerd zijn op industrieterreinen of vluchtstroken en die geen versperringen of overlast veroorzaken.


Kaart van verkeersmanagementlocaties in Kent

Verkeersmanagementlocaties.

De Short Straits routes via Kent zijn in het bijzonder kwetsbaar voor ontregeling en dit gebied is de focus van de meeste verkeersmanagementplannen. Er zijn ook plannen voor plaatselijke verkeersontregeling aan de havens buiten Kent.


Verkeersmanagement aan de haven van Portsmouth

Een verkeersmanagementplan met de naam Operation Transmission is in plaats om vracht weg te management van de ingang naar de internationale haven van Portsmouth. Om vertragingen en annuleringen van reisplannen te voorkomen, volg de borden die vrachtvervoerders doorverwijzen naar het dichtstbijzijnde triagepunt. Documenten kunnen wellicht op voorhand worden gecontroleerd bij de dichtstbijzijnde triagepunten en toegang tot de haven kan worden verleend. Triagepunten zijn 24/7 open. Vrachtvervoerders dienen alleen naar de haven te reizen als ze een geldige boeking voor Brittany Ferries hebben en over de correcte bescheiden beschikken.

Portsmouth Road sign


Verkeersmanagement aan de havens van Humber

De snelwegautoriteiten hebben een gelokaliseerd verkeersmanagementplan voor de A160. Het zal van kracht gaan als er buitengewone en ontregelende wachtrijen zijn aan de Killingholme of Immingham havens. De routes zullen duidelijk aangegeven zijn. Verdere informatie zal beschikbaar zijn bij het Humber Local Resilience Forum. Vrachtvervoerders die reizen van de Humber havens moeten over de correcte bescheiden beschikken en verzekeren dat de veerboten op voorhand zijn geboekt.

Herbruikbare verpakking is verpakking die ontworpen is om meerdere keren gebruikt te worden om gevoelige items of apparatuur te beschermen tegen schade tijdens transport. Herbruikbare verpakking is niet bestemd voor wederverkoop en voor importen die in aanmerking voor een vrijstelling van douanerechten. Deze items zijn plastic of metalen kooien, kratten of kaders.

Om een vrijstelling van douanerechten te claimen moet de verpakking eerder zijn uitgevoerd of gebruikt om goederen te importeren.

Om herbruikbare verpakking te importeren en te exporteren kan een elektronische douaneaangifte worden gedaan. Of, als er een versoepeling is, kunnen verklaringen worden gedaan door handelingen of een mondeling verklaringen aan de tijdelijke toelating of vrije circulatieprocedures.


Het Handboek voor vervoersondernemingen kunt u hier bekijken

Wanneer u alle vereisten hebt vervuld, kunt u uw rit aanvangen en de goederen ophalen.