skip to main content

Dit is de richting waarin goederen reizen.
Naar/door de EU naar GB, of naar/door GB naar de EU.

1. Voorafgaand aan de rit

Deze richtsnoeren gelden voor vrachtvervoerders en beroepschauffeurs die goederen vervoeren tussen Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales) en de Europese Unie (EU).

Bereid u voor op de onderstaande extra douane- en grensvereisten.

Meld u aan voor waarschuwingen en controleer op updates: gov.uk/brexit

Chauffeurs en bemanning van vrachtwagens, bestelwagens & touringcars – Mogelijk hebt u een negatief testresultaat voor het coronavirus (COVID-19) nodig en moet u specifieke formulieren meenemen voordat u de grens mag oversteken naar bepaalde landen.

Meer informatie over de COVID-19-testvereisten voor vrachtvervoerders vindt u hier op GOV.UK in de richtlijnen met als titel ‘Laat je testen op het coronavirus (COVID-19) als u chauffeur van een vrachtwagen of bestelwagen bent’.

Vervoerders die vanuit de EU en buiten het gemeenschappelijk reisgebied in Engeland aankomen, moeten mogelijk een COVID-19-test doen als ze langer dan 2 dagen blijven. Mogelijk hoeft u geen test af te nemen als u 2 dagen of minder in Engeland blijft. Aangezien de situatie regelmatig verandert, is het raadzaam dat vervoerders de meest actuele COVID-19-vereisten controleren voordat ze een internationale reis ondernemen.

Dit geldt voor chauffeurs en bemanningen van vrachtwagens en chauffeurs van bestelwagens en andere lichte vervoersvoertuigen. Het geldt voor zowel voor binnen en buiten het Verenigd Koninkrijk gevestigde vervoerders. Gratis COVID-19-tests zijn beschikbaar voor chauffeurs en bemanningsleden van vrachtwagens en bestelwagens op tal van adviessites voor transporteurs in het VK.

Meer informatie vindt u hier in de GOV.UK richtlijnen getiteld ‘Coronavirus (COVID-19): veiligere praktijken voor internationale vrachtvervoerders voor actuele informatie voor vrachtvervoerders en chauffeurs. We raden chauffeurs en bemanningsleden sterk aan om een negatieve test te verkrijgen alvorens Kent binnen te rijden.

Getuigschrift van vakbekwaamheid (CPC) van de chauffeur

Alle chauffeurs in het VK en de EU hebben nog steeds een getuigschrift van vakbekwaamheid (CPC) nodig om te kunnen werken. Chauffeurs moeten hun CPC kwalificatiekaart voor chauffeurs in de EU en het VK bij zich hebben.


Chauffeurs die voor exploitanten in het VK werken

Chauffeurs met een huidige CPC voor chauffeurs in het VK die voor exploitanten in het VK werken hoeven geen bijkomende actie te ondernemen met betrekking tot kwalificaties. Een CPC voor chauffeurs in het VK is geldig voor chauffeurs van alle ritten die exploitanten in het VK mogen ondernemen, hetzij op basis van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen het VK en de EU, hetzij op basis van ECMT-vergunningen.

EU-chauffeurs kunnen werken voor exploitanten in het VK met een door een EU-lidstaat toegekende CPC voor chauffeurs. Als dergelijke chauffeurs langetermijnzekerheid willen hebben over de mogelijkheid om voor exploitanten in het VK te werken, moeten ze hun CPC voor chauffeurs in de EU ruilen voor een CPC voor chauffeurs in het VK.

Hiervoor moet u uw CPC-kaart voor chauffeurs in de EU naar DVSA sturen als u deze wilt ruilen voor een CPC-kaart voor chauffeurs in GB, of naar een DVA als u in Noord-Ierland woont. : CPC voor chauffeurs-training voor gekwalificeerde chauffeurs: Als u een licentie hebt van een ander land – GOV.UK

Aangezien het VK een derde land is, hebben onderdanen van het VK mogelijk een “derdelandsbestuurdersattest” nodig indien zij niet voldoen aan de voorwaarden van Reg 1072/2009 “betreffende gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor goederenvervoer over de weg“.


Chauffeurs in het VK die voor exploitanten in de EU werken

Chauffeurs met een door het VK uitgegeven CPC die voor een EU-bedrijf werken of van plan zijn om daarvoor te werken (bv. een chauffeur uit het VK die voor een Franse of Ierse transporteur werkt) moeten actie ondernemen. Dit komt omdat een door het Verenigd Koninkrijk afgegeven getuigschrift niet als geldige kwalificatie door EU-werkgevers kan worden erkend.


Chauffeurs die beschikken over een door het Verenigd Koninkrijk uitgegeven CPC en die voor EU-bedrijven werken of willen werken, moeten contact opnemen met de desbetreffende organisatie in het land waar ze wonen en werken om te weten te komen wat ze moeten doen. Aanvragen bij de betreffende instantie in een land in de EU of Europese Economische Ruimte (EER) om een CPC voor chauffeurs in het VK te wisselen.


Exploitatievergunningen: UK-vergunning voor de Gemeenschap

Britse vrachtvervoerders die internationaal werk verrichten, zullen de desbetreffende exploitatievergunning nodig blijven hebben.

Een kopie van de Britse licentie voor de Gemeenschap moet in alle omstandigheden aan boord van alle voertuigen worden vervoerd wanneer ze in de EU werken.


Controleer op updates: gov.uk/brexit


Visums, paspoorten en identiteitskaarten

Chauffeurs uit het VK hebben een Brits paspoort nodig dat nog minstens 6 maanden geldig is om naar de EU te reizen. Chauffeurs kunnen controleren of ze hun paspoort moeten vernieuwen bij Controleer een paspoort voor reizen naar Europa

Vóór 1 oktober 2021 kunnen onderdanen van de EU, de EER en Zwitserland het VK binnenkomen met een paspoort of nationale identiteitskaart, zoals nu het geval is.

Vanaf 1 oktober 2021 zullen de nationale identiteitskaarten van de EU, de EER en Zwitserland niet langer worden aanvaard als een geldig reisdocument en zal een paspoort vereist zijn voor toegang tot het VK. Dit geldt niet voor EU-, EER- en Zwitserse burgers die uiterlijk op 30 juni 2021 een aanvraag hebben ingediend bij de EU-vestigingsregeling of anderszins beschermde rechten hebben krachtens de burgerrechtenovereenkomsten.

Ook de identiteitskaarten van Gibraltar die aan Britse burgers worden uitgereikt en de Ierse paspoortkaarten blijven geaccepteerd voor reizen naar het Verenigd Koninkrijk.

Meer informatie over de nieuwe vereisten en uitzonderingen vindt u op Het VK bezoeken als onderdaan van de EU, de EER of Zwitserland – GOV.UK (www.gov.uk)

Informatie over hoe u een visum kunt krijgen als u er een nodig hebt, vindt u op de pagina met reisadviezen van elk land op Buitenlands reisadvies


Rijbewijzen en internationale rijvergunningen

Chauffeurs hebben de juiste rijbewijscategorie nodig voor het voertuig dat ze besturen. Chauffeurs kunnen de rijcategorieën op hun rijbewijs controleren.

U hebt geen internationaal rijbewijs (IDP) nodig om in de EU, Zwitserland, IJsland of Liechtenstein te rijden.

U hebt misschien een IDP nodig om in sommige EU-landen en Noorwegen te rijden als u in het bezit bent van:

 • een papieren rijbewijs
 • een vergunning afgegeven in Gibraltar, Guernsey, Jersey of het eiland Man

Controleer of u een internationaal rijbewijs nodig hebt.


Groene kaart motorrijtuigenverzekering.

Een groene kaart is het bewijs van een autoverzekering in het buitenland.

Vanaf 2 augustus 2021 hoeven chauffeurs uit het Verenigd Koninkrijk geen groene kaart bij zich te dragen wanneer ze in de EU (inclusief Ierland), Andorra, Bosnië en Herzegovina, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Servië of Zwitserland rijden.

Als u via deze landen naar andere landen reist, kan een groene kaart toch nodig zijn. Informatie over of het nodig is om er een mee te nemen is beschikbaar op de pagina met reisadviezen van elk land op Buitenlands reisadvies

NB Het verzekeringsbewijs moet nog steeds in elk voertuig aanwezig zijn.


Voertuigregistratiedocumenten

Chauffeurs moeten voertuigregistratiedocumenten bij zich hebben wanneer ze in het buitenland rijden. Dit kan zijn:


GB- of VK-sticker

Tot 28 september 2021 moeten in het VK geregistreerde voertuigen de letters “GB” tonen wanneer ze in het buitenland rijden (met uitzondering van Ierland).

Vanaf 28 september 2021 moeten in het VK geregistreerde voertuigen de letters “UK” tonen wanneer ze in het buitenland rijden (met uitzondering van Ierland).

GB- en UK-identificatiecodes kunnen worden opgenomen in nummerplaten (samen met de Britse vlag) of als afzonderlijke sticker.

GB-stickers moeten vanaf 28 september 2021 vervangen worden door UK-stickers.

Chauffeurs hebben in de meeste landen (behalve Spanje, Cyprus en Malta) geen GB- of UK-sticker nodig om te rijden als hun nummerplaat de letters GB bevat of, vanaf 28 september VK, en de identificatie met de Britse vlag (d.w.z. de Union Jack).

Voertuigen die staan ingeschreven in Groot-Brittannië of Noord-Ierland hoeven geen GB– of VK-sticker te tonen om in Ierland te rijden.

Chauffeurs moeten de letters GB, of vanaf 28 september de letters UK op de achterkant van voertuigen en opleggers plakken als hun nummerplaat een van de volgende elementen bevat:

 • een symbool van de Europese vlag
 • een nationale vlag van Engeland, Schotland of Wales
 • alleen cijfers en letters – geen vlag of identificator

Wanneer ze in Spanje, Cyprus of Malta rijden, moeten chauffeurs een GB-sticker, of vanaf 28 september een VK-sticker aanbrengen, ongeacht hun nummerplaat.

Link – Weergeven op nummerplaten: Vlaggen, symbolen en identificatoren

Britse exploitanten kunnen een onbeperkt aantal ritten maken van en naar de EU.

Cabotage

Cabotage – het vervoer van goederen of passagiers tussen 2 plaatsen in hetzelfde land door een transporteur uit een ander land met het oog op huur en beloning, is sterk beperkt in het Verenigd Koninkrijk en in het buitenland.

Binnen de EU kunnen maximaal twee extra verplaatsingen (cross-trade of cabotage) plaatsvinden na een beladen rit vanuit het VK, met maximaal één cabotageverplaatsing met een periode van 7 dagen.

Beide extra verplaatsingen kunnen cabotageverplaatsing in Ierland zijn voor Noord-Ierse exploitanten, mits zij op een rit vanuit Noord-Ierland volgen en binnen 7 dagen worden uitgevoerd.

ECMT-vergunningen.

Vrachtvervoerders uit het Verenigd Koninkrijk die maximaal drie cross-trade verplaatsingen willen maken (goederen verplaatsen tussen twee landen buiten het Verenigd Koninkrijk) kunnen dit doen met behulp van een vergunning van de Europese Conferentie van ministers van Vervoer (ECMT).

Lees meer over het ECMT-aanvraagproces voor internationale vervoersvergunningen.

Handelaar

Het is de verantwoordelijkheid van de handelaar om douaneaangiften te doen en het transportbedrijf en de chauffeur de juiste documenten te bezorgen. Dit kan rechtstreeks of via een derde partij, bijvoorbeeld een expediteur, logistiek bedrijf of douaneambtenaar.


Transportbedrijf

Het transportbedrijf moet ervoor zorgen dat zijn activiteiten toegang hebben tot It-systemen zoals Goods Vehicle Movement Service (GVMS) en GB veiligheid en beveiliging (S&S GB) – dit kan gebeuren door registratie en vereist dat de vrachtvervoerder beschikt over een Brits Economic Operator Registration and Identification (EORI)-nummer.

De chauffeur moet beschikken over alle nodige douanegegevens en -documenten en andere documenten die nodig zijn voor de route die hij wil gebruiken. Als de vrachtvervoerder van plan is om een derde partij te gebruiken om de S&S GB-invoer te voltooien, moet hij dit via
de software van de derde partij of de community service provider (CSP) doen.

Het transportbedrijf moet er ook voor zorgen dat zijn chauffeurs weten welke documenten ze in elke fase van de rit moeten voorleggen, waaronder:

 • in havens of treinterminals
 • bij douaneposten

Opmerking: Afhankelijk van uw traject kunnen sommige of al deze documenten vooraf digitaal ingediend worden.

Zorg ervoor dat u het proces begrijpt voor de route die u gebruikt

Chauffeur

De chauffeur moet de informatie en documentatie van het transportbedrijf in het voertuig bij zich hebben voor de duur van de rit. Dit omvat ook informatie en documentatie die nodig zijn om aan de vereisten van de EU-lidstaten te voldoen. Elke vervoer van goederen van de EU naar het VK is immers zowel een uitvoerbeweging voor EU-autoriteiten als een invoerbeweging voor VK-autoriteiten, en omgekeerd.

Het is essentieel dat chauffeurs weten welke informatie en documentatie nodig is en waar, wanneer en hoe ze worden gepresenteerd en gecontroleerd.

Regels voor chauffeurs en persoonlijk voedsel en dranken

Chauffeurs die van en naar de EU reizen, moeten zich bewust zijn van de regels omtrent welk voedsel, dranken en planten voor persoonlijk gebruik ze mee kunnen nemen. Deze regels zijn van toepassing op voorwerpen die zij zelf dragen, in hun bagage meenemen of die in het voertuig worden meegenomen.

Chauffeurs mogen geen producten met vlees of zuivel (bv. een broodje met ham en kaas of koffie met melk) meenemen naar (nu) of uit de EU (vanaf 1 juli 2022).

Voor bijna alle planten en plantaardige producten, waaronder fruit, groenten, bloemen en zaden, is een fytosanitair certificaat vereist voordat het in de EU wordt toegelaten.

Als chauffeurs verboden spullen bij zich hebben, of als ze niet de nodige certificering bij zich hebben, moeten ze deze bij of voor de grens gebruiken, consumeren of zich ervan ontdoen.

Als dat niet gebeurt, kunnen de spullen in beslag worden genomen en worden vernietigd met het risico op kosten en boetes.

Ontdek meer over:

Op 31/12/20 introduceerde de Britse regering een nieuw IT-platform, genaamd de Goods Vehicle Movement Service (GVMS), ter ondersteuning van het pre-lodgement model voor zowel import als export en om doorvoer te vergemakkelijken.

Momenteel is dit van toepassing op de volgende routes:

 • goederen uit de EU naar Groot-Brittannië (Engeland, Wales en Schotland) – alleen als u goederen onder de overeenkomst inzake gemeenschappelijk douanevervoer (Common Transit Convention) vervoert met behulp van een begeleidingsdocument voor douanevervoer
 • goederen van Groot-Brittannië naar Noord-Ierland – voor elk goederenvervoer naar havens in Noord-Ierland met de Goods Vehicle Movement Service is een Goods Movement Reference (GMR) vereist
 • goederen van Noord-Ierland naar Groot-Brittannië – een Goods Movement Reference (GMR) is alleen vereist in de volgende omstandigheden:
   • goederenvervoer onder de overeenkomst inzake gemeenschappelijk douanevervoer
   • goederenvervoer met het TIR- en ATA-carnet
   • goederenvervoer van de Republiek Ierland naar Groot-Brittannië via een Noord-Ierse haven
   • goederenvervoer van Noord-Ierland naar Groot-Brittannië onder een speciale douaneregeling of van goederen op een lijst van goederen waarvoor specifieke internationale procedures gelden

De voordelen van de GVMS zijn:

 • Maakt het mogelijk om aangiftereferenties aan elkaar te koppelen zodat de persoon die de goederen vervoert (bv. een chauffeur) slechts één referentie (Goods Movement Reference of GMR) aan de grens moet voorleggen
 • Maakt het mogelijk om het vervoer van de goederen te koppelen aan aangiften, waardoor goederen automatisch kunnen aankomen/vertrekken binnen HMRC-systemen.
 • Automatiseer de functie van het kantoor voor doorgang door de invoer van goederen in NI of GB aan te geven
 • Geef toestemming om de uitkomst van aangiften (vastgehouden of vrijgegeven) in HMRC-systemen naar de persoon die de goederen onder beheer heeft te sturen tegen de tijd dat ze fysiek in NI of GB aankomen

Vanaf 1 januari 2022 zullen de regels veranderen en zal de verplichting om GVMS te gebruiken van toepassing zijn op elk vervoer via de havens die GVMS gebruiken, zowel van EU naar GB als GB naar EU.

Dit geldt voor alle douaneprocessen (manieren om goederen te vervoeren)

Link naar https://www.gov.uk/guidance/list-of-ports-using-the-goods-vehicle-movement-service

Binnenlandse grensfaciliteiten (IBF’s) zijn locaties van de Britse overheid waar douane- en documentcontroles kunnen plaatsvinden vanaf havenlocaties.

IBF’s fungeren als douanekantoor van vertrek (voor uitgaande ritten) en als kantoor van bestemming (voor inkomende ritten).

Controles op de volgende verplaatsingen worden uitgevoerd bij IBF’s:

 • Overeenkomst inzake gemeenschappelijk douanevervoer (CTC), ook bekend als Douanevervoer
 • ATA-carnet
 • Transports Internationaux Routiers (TIR) -carnet
 • Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES)
 • Andere formulieren bv. C108, dubbele lijsten, enz. – controleer bij uw handelaar wat u moet bij zich moet hebben
 • Een verblijf bij een IBF is beperkt tot 2 uur. Een IBF-app is beschikbaar voor smartphones in de Google Play Store en de App Store.

NB: niet alle vrachtvervoerders hoeven naar een IBF te gaan. Bijvoorbeeld: als u een CTC-verplaatsing begint/beëindigt op het terrein van een toegelaten afzender/geadresseerde en al over een gevalideerd TAD beschikt, hoeft u niet naar en IBF te gaan.

De verblijftijden bij IBF’s zijn 2 uur, daarna kunt u extra kosten oplopen. Het is belangrijk te onthouden dat IBF’s ook niet:

 • truckstops/rustpunten voor chauffeurs zijn – chauffeurs moeten bij het betreden van een IBF de resterende rijtijd op hun tachograaf controleren om het risico op het vinden van een plaats (elders) voor de verplichte rustpauzes tot een minimum te beperken, terwijl ze ook naar de IBF willen
 • plaatsen om douaneformaliteiten te initiëren zijn (deze diensten vindt u elders – er zijn geen douanebeambten ter plaatse)
 • verplicht is voor elke export – als je al je papierwerk voor beide partijen hebt en toestemming hebt om verder te gaan (P2P) van CHIEF, dan hoef je niet naar een IBF te gaan.

Een lijst met IBF-locaties en -functies is te vinden op: Een binnenlandse grensfaciliteit (IBF) bezoeken – GOV.UK

Vrachtvervoerders en chauffeurs van vrachtwagens, bestelwagens & touringcars kunnen terecht op advieslocaties voor:

 • Een Covid-test (niet in alle vestigingen, eerst controleren), indien nodig – Controleer of u een coronavirus (Covid-19)-test moet ondergaan
 • Lees meer over de regels en documenten die nodig zijn om goederen tussen het VK en de EU te vervoeren
 • Voer gratis een grensgereedheidscontrole uit om na te gaan of u over de juiste documenten beschikt om de EU-grens over te gaan

De informatie & adviessites voor vrachtvervoerders bevinden zich bij tankstations langs de snelweg en truckstops.

Opstoppingen kunnen optreden als vrachtwagenchauffeurs de haven van Dover of de Eurotunnel bereiken zonder de juiste documentatie of vanwege vertragingen of om andere redenen (bv. slecht weer). Het Kent Resilience Forum heeft plannen om dit op te lossen. De politie van Kent zal beslissen wanneer delen van de plannen worden geactiveerd, afhankelijk van het niveau van eventuele opstoppingen.

Opmerking: Vrachtwagenchauffeurs hebben geen Kent Access Permit (KAP) meer nodig om Kent te betreden.

Indien nodig kunnen verkeersbeheermaatregelen met de verplaatsbare M20-barrière worden toegepast. Mocht dit gebeuren dan zal, indien nodig, bewegwijzering de transporteurs de richting wijzen. Als u door Kent reist, houd u er dan rekening mee dat er bij vertragingen aan de grens hinder kan ontstaan. Vrachtwagenchauffeurs moeten hun rit plannen om ervoor te zorgen dat ze pauzes kunnen nemen en in het bijzonder nachtelijke pauzes alvorens Kent binnen te rijden. Zo wordt het risico op het bereiken van de limiet voor rijtijden tot een minimum beperkt.

Vrachtwagenchauffeurs moeten ervoor zorgen dat ze voldoende voedsel en water hebben (zie het binnen brengen van voedsel voor persoonlijk gebruik in EU-landen) in geval van vertragingen aan de grens.

 

De Short Straits routes via Kent zijn bijzonder gevoelig voor hinder en de meeste verkeersbeheerplannen focussen op dit gebied.

Snelwegbeheerders met grote havens kunnen ook lokale verkeersbeheersystemen hebben.

Tijdens normale activiteiten worden deze alleen ingevoerd als er sprake is van abnormale verkeershinder. Vrachtvervoerders moeten lokale verkeersborden volgen als deze worden ingevoerd.

Als u verpakking vervoert, moet u bij de invoerder en/of uitvoerder:

 • nagaan of het voldoet aan de herbruikbare verpakkingscriteria
 • nagaan of u bevoegd bent om namens hen een aangifte door handeling te doen bij de invoer
 • nagaan of de aangifte bestemd is voor de procedure voor het vrije verkeer of voor tijdelijke invoer
 • de regels in GB (en de EU) over wissellaadbakken controleren
 • de regels over machines die op vrachtwagens zijn gemonteerd om het laden en lossen te vergemakkelijken controleren

Deze items omvatten plastic of metalen kooien, kisten of frames.

Op invoerlocaties in GB kun je een aangifte door handeling doen voor alle herbruikbare verpakkingen. De aangifte door handeling zal over het algemeen bestaan uit het van boord gaan van een schip.

Op invoerlocaties in de EU moet de vrachtvervoerder controleren of de verpakking uit de EU of GB afkomstig is, aangezien dit gevolgen heeft voor de formaliteiten die u moet volgen.

Bij uitvoer zal de aangifte door handeling worden gedaan door over de grens van een haven te rijden.

Lees meer over het declareren van herbruikbare verpakkingen voor import en export in Groot-Brittannië.


Meer informatie vindt u in het Handboek voor vrachtvervoerders

Zodra u aan al deze vereisten hebt voldaan, bent u klaar om uw rit te beginnen en de goederen op te halen.