skip to main content

Dit is de richting waarin goederen reizen.
Naar/door de EU naar GB, of naar/door GB naar de EU.

2. Goederen ophalen

Voordat u goederen ophaalt, moet u voldoen aan de vereisten die horen bij de methode die u gebruikt om de goederen de grens over te brengen en het soort goederen dat u vervoert.

Voordat u de goederen gaat ophalen, moet u de vereiste documenten klaarmaken voor export.

Er zijn 4 manieren om goederen over de grens te brengen:

 • Algemeen proces
 • Overeenkomst gemeenschappelijk douanevervoer (CTC)
 • Tijdelijke toelating (ATA)
 • Transports Internationaux Routiers (TIR)

De handelsmaatschappij zal kiezen welke van de 4 manieren gebruikt wordt. Hun keuze zal afhangen van wat het meest geschikt is voor de kenmerken van de zending.

Voor alle exportmodellen is een uitvoeraangiften voor veiligheid en beveiliging (S&S) vereist.

Vanaf 1 januari 2022 zullen er volledige exportcontroles en -inspecties plaatsvinden en zullen grenslocaties processen nodig hebben om goederen voor export te controleren. De locaties maken gebruik van:

 • een haveninventarisatiesysteem (‘aan de inventaris gekoppelde havens’) voor het model van tijdelijke opslag (of het fusiemodel met pre-lodgement en tijdelijke opslag) waarbij vervoerders/exploitanten van opleggers commerciële instructies moeten volgen, of
 • de pre-lodgement procedure voor niet aan de inventaris gekoppelde havens/terminals die gebruik maken van het GVMS-systeem

De nieuwe procedures worden beschreven in het exportgedeelte van het Border Operating Model en andere gegevens, waaronder de locaties die het GVMS-systeem zullen gebruiken en de locaties met bijkomende vereisten als gevolg van ruimtebeperkingen, zullen worden beschreven op GOV.UK. – Lijst van havens die GVMS gebruiken.

Inschrijven voor het GVMS-systeem

Voorbereiding voor uitvoer uit GB: douanedocumenten en -procedures die vervoerders moeten kennen. Als de goederen niet onder doorvoer worden vervoerd, moet de exporteur/agent/expediteur de vervoerder het (de) MRN(s) verstrekken voor de vooraf ingediende invoeraangifte(s) voor de lidstaat waarnaar de vervoerder de grens overschrijdt.

Wat zijn de exportprocedures?

Het is de verantwoordelijkheid van de exporteur om het transportbedrijf op de hoogte te brengen van de Permission to Progress (P2P) en dan kunnen ze naar de grens vertrekken.

Voor aan de inventaris gekoppelde havens, met inbegrip van alle niet-begeleide vracht, moet de exploitant van de oplegger het door de exporteur verstrekte unieke referentienummer van de zending (UCN) verstrekken om de goederen in de haven te laten liggen en te laten aanvaarden. ^ Opmerking: Voor aan de inventaris gekoppelde havens zijn de EU-invoergegevens mogelijk nog niet bekend. Mogelijk is er voor de chauffeur geen informatie over de EU-import op het moment van export. De exporteur/lader moet de chauffeur/exploitant van de oplegger duidelijk maken wat de vereisten van de EU-lidstaat zijn. Als deze informatie digitaal wordt gedeeld, heeft de chauffeur deze niet altijd (of pikt hij bij aankomst in de EU vaak een kopie op).

Wat verandert er vanaf 1 januari 2022?

GVMS en pre-lodgement

Bij het verlaten van GB met behulp van het GVMS moeten vrachtvervoerders vóór aankomst:

 • de exporteur of de agent verzoeken de juiste referenties voor elke vervoerde zending te verstrekken
 • al deze referenties samenvoegen, samen met eventuele referenties van veiligheids- en beveiligingsaangiften, in één Goods Movement Reverence (GMR) voor elke voertuigverplaatsing – dit kan op 2 manieren:
   • via een directe verbinding vanaf het systeem van de transporteur zelf naar het GVMS; of
   • via een online portaal dat beschikbaar is in het Government Gateway-account van de transporteur
 • Werk voor elk voertuig de GMR bij met het juiste voertuigregistratienummer (VRN) – dit kan worden bijgewerkt om rekening te houden met eventuele wijzigingen, maar moet correct zijn wanneer de GMR op het vertrekpunt aan de vervoerder wordt voorgelegd
 • chauffeurs opdragen niet naar de grens te gaan voordat alle noodzakelijke referenties aan een GMR worden toegevoegd om deze volledig te maken, of indien een aangiftereferentie niet in de GMR is aanvaard, aangezien zij niet aan boord zullen mogen gaan
 • chauffeurs de opdracht geven de GMR bij aankomst op het vertrekpunt aan de veerdienstmaatschappij/Eurotunnel voor te leggen om aan te tonen dat zij over het nodige bewijs beschikken om goederen legaal te vervoeren

Voordat u GB verlaat

Voor begeleide RoRo-vracht moet de chauffeur over alle nodige referentienummers of documenten beschikken om te voldoen aan de invoervoorschriften van het land waar hij de EU binnenkomt. Het is de verantwoordelijkheid van de GB-exporteur (met hun douaneagent en/of logistieke dienstverlener) om ervoor te zorgen dat dit gebeurt, tenzij zij zijn overeengekomen dat een andere partij hiervoor de verantwoordelijkheid neemt als onderdeel van hun incoterms.

Mogelijk moet u een EXS-aangifte indienen.

Indien de handelaar besluit de goederen onder de overeenkomst inzake gemeenschappelijk douanevervoer (CTC) vanaf GB te vervoeren, heeft de vervoerder ofwel:

 • een begeleidingsdocument voor douanevervoer (TAD) van de handelaar nodig en moet hij van de handelaar te horen hebben gekregen dat het vervoer is vrijgegeven onder de regeling douanevervoer en dat hij verder kan gaan naar de plaats van grensoverschrijding uit GB.

TAD

 • een lokaal referentienummer (LRN) of een TAD nodig dat niet is vrijgegeven onder de regeling douanevervoer, en moet hij worden meegedeeld dat de goederen en het LRN of TAD moeten worden voorgelegd aan de UK Border Force op een aangewezen Britse kantoor van vertrek – de goederen worden vervolgens vrijgegeven en de chauffeur krijgt een TAD
 • een enkel voertuig heeft mogelijk meerdere LRN’s nodig – u moet alle LRN’s omzetten in TAD’s om het vervoer op een correcte manier voort te zetten
 • een LRN heeft een begeleidende CHIEF-invoer nodig (gewoonlijk uitgevoerd door uw GB-exporteur) om vrijgegeven te kunnen worden

Opmerking: controleer van tevoren, het proces kan variëren per haven.


De exporteur/agent is verantwoordelijk voor het informeren van het transportbedrijf en de chauffeur over de status van het TAD.

In de EU en GB gelden veiligheids- en beveiligingseisen voor goederen die via douanevervoer worden vervoerd.

Gecombineerde TSAD’s kunnen niet worden gebruikt om te voldoen aan de veiligheids- en beveiligingsvereisten in GB (Britse EXS-aangiften). Handelaren die goederen onder douanevervoer vervoeren, moeten ervoor zorgen dat de juiste veiligheids- en beveiligingsaangiften via andere middelen in de EU worden gedaan en waar nodig in GB.

Omdat TSAD’s niet kunnen worden gebruikt voor ENS-vereisten inzake douanevervoer van GB naar de EU tot de uitrol van NCTS5 (verwacht in 2023), moeten er afzonderlijke TAD-invoeringen worden aangebracht in het EU-douanevervoersysteem (NCTS), en moeten er afzonderlijke ENS-aangiften worden gedaan in het ICS van die lidstaat met behulp van een commercieel EDI-platform.

ATA-carnets zijn internationale douanedocumenten die worden gebruikt voor de tijdelijke uitvoer of invoer van goederen.

Als de handelaar ervoor zorgt dat de goederen onder de ATA-overeenkomst worden vervoerd

Dan moet de chauffeur:

 • het document van het ATA-carnet bij de handelaar verkrijgen

  ATA
  ATA
 • de goederen en het ATA-carnet naar de UK Border Force brengen bij een Brits kantoor van vertrek in opdracht van de handelaar, diens agent of de logistieke onderneming die het vervoer beheert
 • Controleer bij de handelaar of aan de EXS-aangiftevereisten voor veiligheid en beveiliging is voldaan voor het vervoer – er moet ook aan de relevante ENS-vereisten voor veiligheid en beveiliging worden voldaan voor het land waarnaar de goederen worden vervoerd.

Opmerking: Zorg ervoor dat de chauffeur van de vrachtwagen expliciet vermeld wordt in vak B van het carnet, of dat het carnet vergezeld gaat van een ondertekende machtigingsbrief van een van de houders van het carnet, waarin wordt aangegeven dat hij de goederen mag verplaatsen en dat hij namens hen ‘vak F’ mag ondertekenen.

De chauffeur dient ervoor te zorgen dat de voorkant van het carnet vóór vertrek correct is ondertekend en ingevuld.

Als de handelaar ervoor zorgt dat de goederen krachtens de TIR-overeenkomst worden vervoerd

dan moet de vrachtvervoerder in het bezit zijn van een in zijn land verkregen TIR-vergunning en moet het vervoerde voertuig in het bezit zijn van een goedkeuringscertificaat van een wegvoertuig voor het vervoer van goederen onder douaneverzegeling. Om een certificaat te krijgen voor een voertuig met een goedgekeurd ontwerp voor TIR-grensovergangen.

Voor uitzonderingen op deze algemene regel (bv. de vervoeren van zware en omvangrijke goederen), controleert u de richtlijnen voor TIR.

Dankzij het TIR-systeem kunnen Britse douanebeambten goederen verpakken en verzegelen voordat ze buiten de EU worden vervoerd. Dit betekent dat de lading niet hoeft te worden geopend en gecontroleerd door douaneambtenaren bij grensovergangen.

Boek een TIR-test.


Het transportbedrijf moet:

  • de chauffeur het TIR-carnet geven

   TIR
   TIR
  • erop toe zien dat, hetzij door de handelaar, hetzij door het transportbedrijf, de verplaatsing bij het NCTS is aangegeven en dat zij over de nodige referentienummers (LRN en/of MRN) beschikt om de goederen bij de douaneautoriteiten van de EU aan te bieden;
  • de chauffeur instrueren om:
    • de goederen en het TIR-carnet naar het Britse kantoor van vertrek te brengen en daar voor te leggen. Bladzijde 1 van het TIR-carnet zal daar door de douaneambtenaar worden afgestempeld en losgemaakt en de douane zal het voertuig verzegelen
    • de goederen en het TIR-carnet naar de UK Border Force te brengen en voor te leggen op hetBritse kantoor van vertrek – de douane controleert de documenten en ziet erop toe dat het zegel intact is en drukt pagina 2 van het TIR-carnet af
    • opmerking: deze 2 stappen vinden gelijktijdig plaats op het kantoor van de Border Force
  • Controleer bij de handelaar of aan de EXS-aangiftevereisten voor veiligheid en beveiliging is voldaan voor het vervoer – er moet ook aan de relevante ENS-vereisten voor veiligheid en beveiliging worden voldaan voor het land waarnaar de goederen worden vervoerd.

Indien de goederen onderworpen zijn aan accijnzen, moet de chauffeur, naast andere handelsdocumenten, van de handelaar een van de volgende documenten ontvangen:

Handelaren die dieren, dierlijke producten, vis of visserijproducten van het GB naar de EU vervoeren, moeten vooraf een aanvraag indienen voor een Gezondheidscertificaat (EHC).

Gezondheidscertificaat voor uitvoeren

De handelaar moet ervoor zorgen dat de EHC door een bevoegd persoon wordt ondertekend nadat de zending is gecontroleerd.

De handelaar moet controleren of de route die de chauffeur volgt het mogelijk maakt de zending te controleren in het eerste EU/EER-land dat wordt bereikt, bij de juiste aangewezen grenscontrolepost (BCP). >


Zendingen van planten en plantaardige producten moeten vergezeld gaan van een fytosanitair certificaat (PC).

Een handelaar kan een PC aanvragen bij de relevante fytosanitaire autoriteit:

 • Animal and Plant Health Agency in England and Wales
 • Schotse overheid in Schotland
 • Forestry Commission in England, Wales and Scotland for wood, wood products and bark

  Fytosanitair certificaat
  {%CAPTION%}

De chauffeur moet bij de handelaar of het transportbedrijf bevestigen dat de in de EU gevestigde importagent de desbetreffende grensdoorlaatpost minstens 24 uur vóór de geplande aankomst op de hoogte heeft gebracht van de aankomst van de zending.

De chauffeur moet een fysieke kopie van elke EHC of PC bij zich hebben voor de zending. De zendingen kunnen bij aankomst in de EU/EER grensdoorlaatpost worden gecontroleerd.

De chauffeur moet altijd voor aankomst in de eerste EU-aankomsthaven controleren of er een fysiek document nodig is. Als dat niet gebeurt, heeft dat gevolgen, d.w.z. als de chauffeur niet wordt gecontroleerd in de eerste EU-haven van aankomst, kan hij worden gevraagd terug te keren naar die eerste EU-haven van van aankomst voordat de lading op de bestemming kan worden afgeleverd en gelost.

Om levende dieren naar de EU te vervoeren, moeten transporteurs, naast de EHC, een aanvraag indienen bij een EU-lidstaat waar zij vertegenwoordigd zijn voor:

 • een EU-vervoerdersvergunning
 • een getuigschrift van vakbekwaamheid
 • een goedkeuringscertificaat

De EU erkent geen door het Verenigd Koninkrijk afgegeven versies van deze documenten.

Het is transporteurs niet toegestaan om in meer dan één EU-lidstaat een vervoerdersvergunning of goedkeuringscertificaat te hebben.

Transporteurs kunnen een tweede Getuigschrift van vakbekwaamheid aanvragen bij de betrokken EU-lidstaat.

Neem voor meer informatie contact op met het Animal and Plant Health Agency (APHA).


Rittenlogboek

Om levende dieren van of via Engeland, Schotland of Wales naar de EU te vervoeren, moeten transporteurs 2 rittenlogboeken aanvragen:

 • een door de EU-lidstaat goedgekeurde lidstaat die het eerste punt van binnenkomst in de EU is
 • één goedgekeurd door APHA

Naast een Export Health Certificate(s) (EHC) moeten exporteurs van in het wild gevangen zeevissen voor menselijke consumptie voor elke zending naar de EU een Brits vangstcertificaat verkrijgen.

Vangstcertificaat

Exporteurs van de meeste in het wild gevangen zeevissen voor menselijke consumptie die door derde landen zijn gevangen en aangeland, moeten voor elke zending een kopie van het vangstcertificaat uit derde landen aan de EU leveren. Exporteurs kunnen ook andere documenten nodig hebben, zoals:

 • Verwerkingsverklaring – indien vis uit derde landen in het VK is verwerkt. Dit kan aangevraagd worden via de Fish Export Service.
 • Opslagdocumenten – indien de ingevoerde vis gedurende een bepaalde tijd in het Verenigd Koninkrijk is gebleven en geen andere behandelingen heeft ondergaan dan laden of lossen. Dit kan aangevraagd worden via de Fish Export Service.

Exporteurs sturen een kopie van de documenten naar hun EU-importeur.

De importeur in de EU moet deze vóór de invoer bij de bevoegde EU-autoriteit indienen.

Informeer bij de lidstaat van invoer wat de vereiste kennisgevingstermijn. Dit is meestal minstens 4 uur van tevoren.

Bedreigde of beschermde dier- of plantensoorten in het kader van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) kunnen alleen door aangewezen havens passeren. Actuele informatie over deze aangewezen havens en CITES-vergunningen en kennisgevingsvereisten vindt u op GOV.UK.

CITES

Bepaalde producten vallen mogelijk onder zowel de categorieproducten van dierlijke oorsprong als de categorie CITES-artikelen en moeten daarom voldoen aan de vereisten voor beide.

Er zijn 2 soorten aangiften voor veiligheid en beveiliging: een summiere aangifte bij uitgang (EXS) en een summiere aangifte bij binnenbrengen (ENS).

Het Verenigd Koninkrijk heeft tijdelijke vrijstellingen ingesteld voor zowel EXS- als ENS-aangiften, maar deze zullen binnenkort worden opgeheven:

 • Vanaf 1 oktober 2021 zijn EXS-aangiften vereist voor alle uitvoer van GB naar de EU (hiermee wordt de huidige vrijstelling voor lege pallets, containers en voertuigen die in het kader van een vervoersovereenkomst naar de EU worden verplaatst, opgeheven)
 • vanaf vrijdag 1 juli 2022 zijn ENS-aangiften verplicht voor elk vervoer van de EU naar GB. De EU heeft sinds 1 januari 2021 volledige ENS- en EXS-aangiften verplicht gesteld.

Een vervoerder (d.w.z. vervoerder voor begeleide verplaatsingen en vervoerder voor niet-begeleide veerdiensten) moet een EXS-aangifte indienen bij de douaneautoriteit van het land van waaruit de zending wordt uitgevoerd.

EXS-gegevens worden gewoonlijk samengevoegd met de uitvoeraangifte (een douaneaangifte).

De persoon die gewoonlijk verantwoordelijk is voor het indienen van een gecombineerde aangifte is de exporteur van de goederen of diens vertegenwoordiger.

Als het een aparte aangifte is (bv. voor een lege vrachtwagen), wordt die in het exportcontrolesysteem (ECS) ingevoerd.

Een standalone EXS-aangifte is meestal vereist indien:

  • Er een lege container verplaatst wordt in het kader van een transportovereenkomst (een transportovereenkomst of vervoersovereenkomst is een overeenkomst tussen een transporteur en een expediteur of passagier, waarin de taken en rechten van elke partij worden vermeld)
  • de goederen zijn meer dan 14 dagen in tijdelijke opslag gebleven
  • de goederen zijn minder dan 14 dagen in tijdelijke opslag gebleven, maar de gegevens van de invoeraangifte voor veiligheid en beveiliging zijn onbekend, of als gegevens van de bestemming of geadresseerde wijzigen
  • zullen de goederen onder douanevervoer worden vervoerd met behulp van een begeleidingsdocument voor douanevervoer (TAD) of een begeleidingsdocument voor douanevervoer/veiligheid (TSAD) – TSAD’s kunnen niet worden gebruikt om te voldoen aan de veiligheids- en beveiligingsvereisten in GB

Gezamenlijke EXS-aangiften voor veiligheid en beveiliging en uitvoeraangiften en EXS-aangiften voor veiligheid en beveiliging kunnen worden ingediend via het CHIEF-systeem of de dienst voor douaneaangiften (CDS). Er is nog steeds de mogelijkheid om EXS-aangiften in te dienen via CSP-systemen of externe softwareleveranciers.

Een opzichzelfstaande EXS-aangifte is niet vereist als lege pallets, lege containers en lege vrachtwagens niet onder een transportcontract uit GB worden vervoert.

Lees meer over het EXS-proces in GB

Transportbedrijven uit het VK, niet-EU- en EU-landen en hun chauffeurs moeten voertuigen die het VK binnenkomen beveiligen om het risico op criminaliteit te verkleinen. Bezoek – Beveilig uw voertuig om illegale immigratie te helpen stoppen

Chauffeurs die de grens tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU oversteken, moeten zich bewust zijn van de mogelijke bedreigingen voor voertuigen en hoe ze ‘clandestiene immigranten’ kunnen tegenhouden. Een clandestiene immigrant is iemand die zich in of op een voertuig verschuilt om de Britse grenscontroles te omzeilen.

Als een chauffeur een voertuig niet beveiligt en clandestiene immigranten vervoert naar het Verenigd Koninkrijk en gebieden die onder de controle van het Verenigd Koninkrijk staan, kan de chauffeur, eigenaar of huurder van het voertuig een boete krijgen tot 2.000 pond voor elke gevonden persoon (ook wel een ‘civiele boete’ genoemd).

De wet geldt voor alle aankomsten in het Verenigd Koninkrijk en gebieden die onder de controle van het Verenigd Koninkrijk staan, ook vanuit Europese havens en via de Eurotunnel.


Voertuigen beveiligen

Een doeltreffend systeem voor transportbedrijven omvat:

Voor chauffeurs omvat een doeltreffend systeem:

 • het gebruiken van beveiligingsapparatuur (bv. een hangslot, uniek genummerde afdichtingen en een kantelkoord) om voertuigen te beveiligen na het laden
 • het grondig controleren van de beveiligingsapparatuur en het voertuig na elke stop en vóór het binnenrijden van het VK
 • het registreren van uitgebreide controles op een voertuigveiligheidschecklist om de naleving ervan aan te tonen, en deze klaar hebben om voor te leggen aan een Border Force-agent

Chauffeurs moeten de 10-stappenrichtlijn voor het voorkomen van clandestiene immigranten volgen en die tijdens hun hele rit bij zich hebben.


Als iemand zich in een voertuig verstopt 

Als een chauffeur vermoedt dat iemand zijn voertuig probeert binnen te komen of in zijn voertuig is geweest, moet hij contact opnemen met de lokale politie zodra hij dat veilig kan doen. Bel in het Verenigd Koninkrijk 999 of bel in de EU 112 voordat u de haven binnenkomt.


Zodra u deze vereisten hebt vervuld, verzamelt u de goederen en geeft u het kenteken van uw voertuig (en aanhangwagen) aan de exporteur. Uw transportbedrijf zal u dan vertellen wat de volgende stap is.