skip to main content

Dit is de richting waarin goederen reizen.
Naar/door de EU naar GB, of naar/door GB naar de EU.

3. GB grens

De chauffeur moet beschikken over alle nodige referentienummers of documenten

De chauffeur moet beschikken over alle nodige referentienummers of documenten

Mogelijk moet u een EXS-aangifte indienen.

Een vervoerder (d.w.z. vervoerder voor begeleide verplaatsingen en vervoerder voor niet-begeleide veerdiensten) moet een EXS-aangifte indienen bij de douaneautoriteit van het land van waaruit de zending wordt uitgevoerd.

EXS-gegevens worden gewoonlijk samengevoegd met de uitvoeraangifte (een douaneaangifte).

De persoon die gewoonlijk verantwoordelijk is voor het indienen van een gecombineerde aangifte is de exporteur van de goederen of diens vertegenwoordiger.

Als het een aparte aangifte is (bv. voor een lege vrachtwagen), wordt die in het exportcontrolesysteem (ECS) ingevoerd.

Een standalone EXS-aangifte is meestal vereist indien:

 • Er een lege container verplaatst wordt in het kader van een transportovereenkomst (een transportovereenkomst of vervoersovereenkomst is een overeenkomst tussen een transporteur en een expediteur of passagier, waarin de taken en rechten van elke partij worden vermeld)
 • de goederen zijn meer dan 14 dagen in tijdelijke opslag gebleven
 • de goederen zijn minder dan 14 dagen in tijdelijke opslag gebleven, maar de gegevens van de invoeraangifte voor veiligheid en beveiliging zijn onbekend, of als gegevens van de bestemming of geadresseerde wijzigen
 • zullen de goederen onder douanevervoer worden vervoerd met behulp van een begeleidingsdocument voor douanevervoer (TAD) of een begeleidingsdocument voor douanevervoer/veiligheid (TSAD) – TSAD’s kunnen niet worden gebruikt om te voldoen aan de veiligheids- en beveiligingsvereisten in GB

Gezamenlijke EXS-aangiften voor veiligheid en beveiliging en uitvoeraangiften en EXS-aangiften voor veiligheid en beveiliging kunnen worden ingediend via het CHIEF-systeem of de dienst voor douaneaangiften (CDS). Er is nog steeds de mogelijkheid om EXS-aangiften in te dienen via CSP-systemen of externe softwareleveranciers.

Een opzichzelfstaande EXS-aangifte is niet vereist als lege pallets, lege containers en lege vrachtwagens niet onder een transportcontract uit GB worden vervoert.

Lees meer over het EXS-proces in GB

Voor begeleide RoRo-vracht moet de chauffeur over alle nodige referentienummers of documenten beschikken om te voldoen aan de invoervoorschriften van het land waar hij de EU binnenkomt. Zie de documentchecklist onderaan. Het is de verantwoordelijkheid van de GB-exporteur (met hun douaneagent en/of logistieke dienstverlener) om ervoor te zorgen dat dit gebeurt, tenzij zij zijn overeengekomen dat een andere partij hiervoor de verantwoordelijkheid neemt als onderdeel van hun incoterms.

Het is de verantwoordelijkheid van de GB-exporteur (en diens douanebeambte en/of logistieke dienstverlener) om ervoor te zorgen dat dit gebeurt.

De handelaar die de goederen uit GB exporteert, moet:

 • met de handelaar die de goederen in de EU importeert bevestigen dat aan alle nodige formaliteiten en vereisten is voldaan, zoals het indienen van een invoeraangifte
 • volledige en duidelijke instructies geven aan het transportbedrijf en de chauffeur zodat zij weten wat ze moeten doen
 • alle nodige documentatie en informatie verstrekken, zoals het identificatienummer voor verzending (MRN) voor de EU-invoeraangifte, en papieren kopieën van alle MRN-licenties of -certificaten

Voorbeeld van een MRN-streepjescode voor invoer

Zorg ervoor dat aan de relevante ENS-voorschriften voor veiligheid en beveiliging is voldaan voor vervoer naar het land waarnaar de goederen worden vervoerd.

Voor begeleide vracht is de vervoerder verantwoordelijk voor het indienen van de summiere aangifte bij binnenbrengen – ook wel de ENS-aangifte voor veiligheid en beveiliging genoemd – in het invoercontrolesysteem (ICS) van de lidstaat op het eerste punt van binnenkomst in de EU.

Dit is van bijzonder belang bij roll-on roll-off (RoRo)-havens en -terminals in GB, vooral die welke geen haveninventarisatiesysteem hebben.

De gegevens vereist voor een ENS-aangifte omvatten:

 • verzender
 • geadresseerde
 • een omschrijving van de goederen
 • route (land per land)
 • transportmiddel (bv. ferry- of Eurotunnel-gegevens)
 • tijdstip van aankomst

Een geldig EORI-nummer van de EU-lidstaat is vereist om ENS-aangiften in de EU te doen. Een derde partij kan een aangifte indienen zolang dit gebeurt met medeweten en toestemming van de transporteur. De verantwoordelijke partij moet ervoor zorgen dat:

  • een summiere aangifte bij binnenbrengen wordt ingediend
  • aangiften worden ingediend binnen de wettelijke termijnen

De derde partij moet er ook voor zorgen dat de door de vervoerder verstrekte informatie juist is.

De deadline voor het indienen van de ENS-aangifte voor goederen die over de weg worden vervoerd, is ten minste één uur voor aankomst.


U kunt nu inchecken om in te stappen. Volg de aanwijzingen van de Border Force op de plaats van vertrek uit het VK of volg de aanwijzingen aan boord tijdens de ferry-overtocht.