skip to main content

Dit is de richting waarin goederen reizen.
Naar/door de EU naar GB, of naar/door GB naar de EU.

4. EU-grens

De chauffeur moet de invoervoorschriften en grensvereisten van de EU naleven voor het land waar hij binnenkomt. Verdere landspecifieke informatie vindt u hieronder.

Controleer hieronder de individuele vereisten voor de EU-haven die u doorkruist.

Algemene proces (pre-lodgement)

De chauffeur moet de invoervoorschriften en grensvereisten van de EU naleven voor het land waar hij binnenkomt. Hieronder staat verdere landspecifieke informatie voor RoRo-vracht in de belangrijkste EU-lidstaten vermeld.


CTC

Als het vervoer plaatsvindt in het kader van de CTC, moet de chauffeur het TAD overeenkomstig de procedures van de EU voorleggen aan de douaneautoriteiten van de EU.

TAD
TAD

ATA-overeenkomst

De chauffeur moet het ATA-carnet voorleggen en ervoor zorgen dat het gestempeld wordt door de EU-douaneautoriteiten, in overeenstemming met de EU-procedures.

ATA
ATA

TIR-overeenkomst

Indien het vervoer plaatsvindt in het kader van de TIR-overeenkomst, moet de chauffeur het TIR-carnet voorleggen en ervoor zorgen dat het door de douaneautoriteiten van de EU wordt afgestempeld wanneer de goederen het douanegebied van de EU verlaten, of bij een EU-kantoor van bestemming, of op het terrein van een onder de EU-TIR gemachtigde geadresseerde.

TIR
TIR

Voor het verwerken van vrachtwagens die gebruik maken van veerboten en de Eurotunnel heeft Frankrijk een slim grenssysteem geïmplementeerd.

Het koppelt de gegevens van de douaneaangifte aan het voertuigregistratienummer dat de zending(en) vervoert.


Bij het inchecken in de veerbootterminals van de haven van Dover of bij de pitstop in de Cheriton-terminal van de Eurotunnel zal de chauffeur de MRN’s van het douanevervoer of de Franse invoeraangifte afgeven. Het MRN zal gescand worden en gekoppeld worden aan het voertuigregistratienummer (VRN) of het opleggerregistratienummer (TRN) – opleggers zijn alleen in Dover.

Opmerking: Het versturen van gegevens kan ook digitaal gebeuren via het Eurotunnel-portaal of via elektronische gegevensuitwisseling (EDI). Dat genereert een Eurotunnel Border Pass (EBP) waarmee de chauffeur geen papieren hoeft te tonen bij de pitstop, maar verder kan gaan op deze referentie.


Voor zendingen van meerdere handelaren kan de exporteur of de chauffeur alle streepjescodes uit de afzonderlijke documenten scannen via de website https://www.douane.gouv.fr/enveloppe/en/enveloppe.

Hierdoor ontstaat een MRN-envelop. De chauffeur hoeft dan slechts één MRN te tonen van de lading die hij vervoert.

Deze gegevens worden geanalyseerd door het Franse douanesysteem terwijl de chauffeur en de zending zich op de veerboot of de trein bevinden die het Kanaal oversteekt. Het maakt het mogelijk vrachtwagens vooraf te selecteren voor verdere douane- en/of sanitaire en fytosanitaire controles (SPS).


De chauffeur wordt onderweg geïnformeerd – via schermen aan boord van de chauffeurswagon in de Eurotunnel of in de chauffeurslounges op de veerboten, indien:

  • ze verder kunnen gaan – ze worden ‘groen gerouteerd’
  • ze moeten documenten voorleggen voor goederen voor douane en/of SPS – hetzij ‘Orange-douane’ of ‘Orange-SIVEP’
  • er problemen zijn die moeten worden aangepakt voordat ze hun reis kunnen voortzetten – ze worden ‘oranje gerouteerd’

Het de verantwoordelijkheid van de chauffeur om die begeleiding te volgen bij het uitstappen van de veerboot of shuttledienst, indien hij geselecteerd is voor een controle (d.w.z. oranje gerouteerd) – als hij de route negeert, kan hij beboet worden. Onthoud dat er ook selecties kunnen zijn van groen gerouteerde vrachtwagens om de conformiteit te controleren.


Veiligheids- en beveiligingsaangiften voor Frankrijk

Voor vracht uit GB moeten ENS-aangiften in het Franse ICS worden ingediend alvorens de EU-grens over te gaan. Indiening kan enkel gebeuren via elektronische gegevensuitwisseling (EDI) met behulp van gecertificeerde software (of webportalen) die goedgekeurd zijn door de Franse douane.

Sommige veerdienstmaatschappijen bieden ENS-indiening via hun online boekingservice.


Voor niet-begeleide vracht doet de vrachtvervoerder de ENS-aangifte in het Franse ICS.


Voor niet-begeleide vracht doet de veerdienstmaatschappij de ENS-aangifte in het Franse ICS.

Nalevingsregelingen in Frankrijk (douane en SPS)

Als u wordt geselecteerd voor controle bij binnenkomst in Frankrijk, hetzij voor douane of SPS of beide, moet u de oranje routeborden volgen (voor douane of SPS) om naar de faciliteit te gaan.

Als u geselecteerd bent voor een SPS-controle (SIVEP), moet u hulp zoeken bij een ‘commis’-dienst (voor veerboten) of Eurotunnel-operatoren (voor Eurotunnel) om uw zendingen te lossen, te laden en voor te leggen aan de overheidsdiensten

De Nederlandse logistieke industrie geeft advies over hoe je door de Nederlandse havens kunt reizen op – Get Ready for Brexit.

Dit zal vracht- en logistieke operatoren helpen bij de verschillende formaliteiten in het Brits-Nederlandse goederenvervoer.


Alle nummers van douaneaangiften voor uitvoer en invoer uit het VK die door Nederland reizen, moeten vooraf worden geregistreerd via Portbase – Port Community System.

Dit is een betaalde dienst.


Chauffeurs kunnen geen toegang krijgen tot Nederlandse terminals als ze zich niet via Portbase hebben geregistreerd. De chauffeur moet MRN’s voorleggen bij de check-in in het VK.


Veiligheids- en beveiligingsaangiften voor Nederland

ENS-aangiften worden ingediend via het Portbase-systeem bij het boeken van de oversteek. De overdracht van de gegevens wordt altijd ingevuld door de vervoerder (d.w.z. de veerdienstmaatschappij)oor zowel begeleide als niet-begeleide vracht.

In Zeebrugge voegt het digitale systeem RX/SeaPort de gegevens samen die door alle partijen in de haven van Zeebrugge worden ingediend en vereist zijn. De gegevens worden geregistreerd voor invoer en uitvoer via hun e-Desk. Dit kan handmatig, via een gekoppelde dataverbinding of via douanesoftware.


Chauffeurs mogen niet naar de Zeebrugge Terminal rijden als de douaneaangifte niet vooraf is gemeld via de RX/SeaPort e-Desk – Port Community System.


RX/SeaPort heeft gedetailleerde informatie over:


In Antwerpen gebeurt de voorafgaande kennisgeving van douanedocumenten via het Port Community System of C-point.

Deze voorafgaande kennisgeving kan worden ingediend door de exporteur, de expediteur, de douanebeambte of het transportbedrijf.

C-point heeft gedetailleerde informatie over douaneprocedures in Antwerpen.


Veiligheids- en beveiligingsaangiften voor België

De ENS-aangiften moeten in het inklaringssysteem voor import worden ingediend via een EDI-interface en naar het PLDA-systeem (Customs Computer Paperless Customs and Excises).

In België wordt de ENS-aangifte door de veerdienstmaatschappij of de rederij gedaan voor zowel begeleide als niet-begeleide vracht.

 

Vrachtvervoerders die van GB naar Spanje gaan, moeten:

  • de ENS-aangifte in het Spaanse ICS doen of een regelen dat zij dit doen
  • het MRN verkrijgen
  • inloggen op het transportsysteem (Brittany Ferries) en het voertuigregistratienummer aan het MRN koppelen
  • het systeem controleert de eerste 4 cijfers van de TARIC-code (geïntegreerd tarief van de Europese Gemeenschappen), het aantal verpakkingen en het gewicht

Er is geen gelijkwaardig ‘envelopsysteem’ voor groupagezendingen, dus alle zendingen moeten afzonderlijk worden ingevoerd. De vrachtwagen kan niet overgaan tot het inchecken in GB tenzij goederen zijn vrijgegeven voor uitvoer. De gegevens moeten vóór aankomst van de vrachtwagen in de Britse haven naar de transporteur worden gestuurd of de chauffeur moet ze bij zich hebben.


Veiligheids- en beveiligingsaangiften voor Spanje

Er moet ENS-aangifte worden ingediend voor alle zendingen.

De veerdienstmaatschappij moet ervan overtuigd zijn dat aan deze vereiste is voldaan voordat het laden wordt toegestaan.


Voor niet-begeleide vracht doet de vrachtvervoerder de ENS-aangifte (alleen met EDiI) in het Spaanse ICS. Dit sluit de mogelijkheid van een onderhandse overeenkomst tussen de veerdienstmaatschappij en de vrachtvervoerder niet uit waarbij de veerdienstmaatschappij de ENS-aangifte voor begeleide vracht doet.

Voor niet-begeleide vracht doet de veerdienstmaatschappij de ENS-aangifte in het Franse ICS.


De veerdienstmaatschappij stuurt het manifest (met verwijzingen naar eerdere ENS-aangiften) naar de operatoren in de Spaanse havens. Vervolgens sturen de operatoren de documenten naar Aduanas (de Spaanse douane).

Alle EU-invoeraangiften moeten worden ingediend bij het nieuwe geautomatiseerde invoersysteem (AIS).


De Irish Revenue Customs biedt 3 functies om de stroom van bedrijfsvoertuigen in en uit Ierse havens te vergemakkelijken met behulp van de Roll-on Roll-off-douanedienst (RoRo-dienst).

De 3 functies zijn:

1. Voorafgaande kennisgeving – douaneaangiften moeten worden gedaan vóór aankomst in de haven van vertrek in het Verenigd Koninkrijk. De veiligheids-, beveiligingsgegevens en douaneaangiften voor alle goederen die op een vrachtwagen worden vervoerd, moeten in de voorafgaande kennisgeving (PBN) worden geregistreerd. De PBN is een virtuele envelop die de gegevens van alle goederen die op een vrachtwagen worden vervoerd aan elkaar koppelt. De douaneautoriteit zal één enkele instructie geven die door de chauffeur moet worden gevolgd bij aankomst in een Ierse haven, ongeacht het aantal zendingen aan boord van het voertuig.

2. Channel look-up (CLU) – vervoerders kunnen via de RoRo-dienst van de douane de voortgang van de PBN volgen, zodat ze weten wanneer ze op de terminal moeten aankomen. De dienst CLU geeft informatie over de vraag of een vrachtwagen de haven direct kan verlaten of dat de goederen voor controle naar de douane moeten worden gebracht. Deze informatie zal 30 minuten voor aankomst van de veerboot naar Ierland beschikbaar worden gesteld via de RoRo-dienst van de douane en is toegankelijk voor iedereen in de toeleveringsketen.

3. Zelf inchecken voor parkeren – chauffeurs die zijn opgeroepen voor een fysieke inspectie, blijven in hun voertuig zitten en informeren Revenue (de belastingdienst) dat de goederen beschikbaar zijn voor inspectie via deze functie. Wanneer er een onderzoeksruimte beschikbaar is, ontvangt de chauffeur een sms-bericht waarin hij geïnformeerd wordt waar hij heen moet voor de inspectie.

Het gebruik van de RoRo-dienst van de douane is een voorwaarde om de PBN te ontvangen. Zonder de PBN zal toegang tot de veerboot zal worden geweigerd.


Regelingen voor verificatie en vrijgave in Ierland

Als problemen niet kunnen worden opgelost, worden goederen gedurende maximaal 90 dagen in tijdelijke opslag gehouden.

Er zijn wachtplaatsen rond havens, maar de ruimte is beperkt. Als goederen in beslag worden genomen, moeten de vorderingen binnen 1 maand schriftelijk worden ingediend.

Handelaren moeten een vergoeding betalen voor het gebruik van grenscontroleposten (BCP’s) en er kan een extra vergoeding nodig zijn als de kennisgeving niet vóór aankomst is ontvangen.

Goederen kunnen worden geweigerd of vernietigd als niet aan de SPS-vereisten is voldaan.

Kom meer te weten over het binnenbrengen van goederen in Ierland vanuit GB.


Na de Ierse grens

Zodra de goederen de EU-douane hebben gepasseerd, kunnen zij, indien zij niet voor controle zijn geselecteerd, verdergaan naar hun bestemming.


Veiligheids- en beveiligingsaangiften voor binnenkomst in Ierland

Er is een wettelijke verplichting om voorafgaand aan de invoer een elektronische veiligheids- en beveiligingsaangifte in te dienen.

Deze aangifte wordt een summiere aangifte bij binnenbrengen (ENS) genoemd. De ENS-aangifte moet bij de Ierse douane worden ingediend voordat de goederen uit GB vertrekken.

De transporteur is verantwoordelijk voor het indienen van de ENS-aangifte. Daarom moet de importeur ervoor zorgen dat de transporteur van uw goederen op de hoogte is van zijn verantwoordelijkheden voor deze aangifte. Als dat niet het geval is, leidt dat tot vertraging.

Lees meer over de ENS in de Gids over het Invoercontrolesysteem (ICS) voor handelaren.


Zodra u aan al deze vereisten hebt voldaan, kunt u de goederen vanaf de EU-aankomsthaven verder vervoeren.

Raadpleeg het Handboek voor vrachtvervoerders voor updates.