skip to main content

Dit is de richting waarin goederen reizen.
Naar/door de EU naar GB, of naar/door GB naar de EU.

1. Voorafgaand aan de rit

Als u goederen vervoert van de Europese Unie (EU) naar Groot-Brittannië (GB), hebt u mogelijk extra papierwerk nodig voordat u begint aan uw rit en de goederen ophaalt.

Bereid u voor op de onderstaande extra douane- en grensvereisten.

Paspoorten/ID-kaarten.

Tot 1 oktober 2021 kunnen onderdanen van de EU, de EER en Zwitserland het VK binnenkomen met een paspoort of nationale identiteitskaart, zoals nu het geval is.

Vanaf 1 oktober 2021 zullen de nationale identiteitskaarten van de EU, de EER en Zwitserland niet langer worden geaccepteerd als een geldig reisdocument en zal er een paspoort vereist zijn voor toegang tot het VK.

Dit geldt niet voor EU-, EER- en Zwitserse burgers die uiterlijk op 30 juni 2021 een aanvraag hebben ingediend onder de EU-vestigingsregeling of anderszins beschermde rechten hebben krachtens de burgerrechtenovereenkomsten.

Ook de identiteitskaarten van Gibraltar die aan Britse burgers worden uitgereikt en de Ierse paspoortkaarten blijven geaccepteerd voor reizen naar het Verenigd Koninkrijk. Meer informatie over de nieuwe vereisten en uitzonderingen vindt u op GOV.UK.

Personen op wie deze uitzonderingen van toepassing zijn, kunnen nog zeker tot en met 31 december 2025 nationale identiteitskaarten gebruiken om te reizen.


Visumplicht voor het VK

EU-chauffeurs kunnen in het VK blijven werken zonder een visum nodig te hebben, op voorwaarde dat ze niet meer dan 6 maanden in het VK verblijven gedurende een periode van 12 maanden.

Chauffeurs uit andere landen kunnen een visum nodig hebben, afhankelijk van het land, controleer of u een visum nodig hebt.

https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-visitor-permitted-activities

Er kunnen vertragingen zijn bij het aanvragen van een Brits visum voor beroepschauffeurs.


Documentatie van chauffeur en voertuig

EU-exploitanten die zaken doen naar, vanuit of via het VK, moeten een bewijs van een motorrijtuigenverzekering voor hun voertuig en oplegger bij zich hebben. Een groene kaart of ander bewijs van een motorrijtuigenverzekering wordt in het VK erkend, maar groene kaarten zijn niet verplicht voor EU-chauffeurs in het VK.


Communautaire vergunning

EU-exploitanten met een communautaire vergunning moeten een vergunning uit hun eigen land van vestiging hebben en te allen tijde een gewaarmerkt afschrift van de communautaire vergunning bij zich dragen.

Cabotage – het vervoer van goederen of personen tussen 2 plaatsen in hetzelfde land door een transporteur uit een ander land met het oog op huur en beloning, is sterk beperkt in het Verenigd Koninkrijk en in het buitenland.

EU-exploitanten kunnen onbeperkt ritten ondernemen naar, van en door het VK met maximaal twee cabotageverplaatsingen in het VK, mits ze worden uitgevoerd na een rit vanuit de EU en binnen 7 dagen na het lossen in het VK.

De Britse regering heeft een tijdelijke verlenging van de cabotageregels ingevoerd, die op 28 oktober 2021 in werking trad.

Deze tijdelijke aanvullende cabotagerechten zullen zes maanden gelden tot 30 april 2022 en maken cabotage mogelijk:

 • binnen Groot-Brittannië voor een periode van 14 dagen, waarbij de binnenkomst in het Verenigd Koninkrijk met een geladen voertuig als eerste dag geldt, zonder beperking gedurende die periode op het aantal toegestane cabotageritten.
 • voor exploitanten uit alle landen, ongeacht of zij al dan niet in de EU zijn gevestigd of onder een andere vergunningsregeling vallen.

Voertuigcontroles door de Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA) van niet-Britse vrachtwagens omvatten routinematig de controle op cabotageovertredingen en er kunnen handhavingsmaatregelen worden genomen wanneer ernstige overtredingen worden vastgesteld.

Handelaar

Het is de verantwoordelijkheid van de handelaar om douaneaangiften te doen en het transportbedrijf en de chauffeur de juiste documenten te bezorgen. Dit kan rechtstreeks of via een derde partij, bijvoorbeeld een expediteur, logistiek bedrijf of douaneambtenaar.


Transportbedrijf

Het transportbedrijf moet ervoor zorgen dat zijn activiteiten toegang hebben tot It-systemen zoals Goods Vehicle Movement Service (GVMS) en GB veiligheid en beveiliging (S&S GB) – dit kan gebeuren door registratie en vereist dat de vrachtvervoerder beschikt over een Brits Economic Operator Registration and Identification (EORI)-nummer.

De chauffeur moet beschikken over alle nodige douanegegevens en -documenten en andere documenten die nodig zijn voor de route die hij wil gebruiken. Als de vrachtvervoerder van plan is om een derde partij te gebruiken om de S&S GB-invoer te voltooien, moet hij deze via de software van de derde partij of de community service provider (CSP) hebben ingevoerd.

Het transportbedrijf moet er ook voor zorgen dat zijn chauffeurs weten welke documenten ze in elke fase van de rit moeten voorleggen, waaronder:

 • in havens of treinterminals
 • bij douaneposten

Opmerking: Afhankelijk van uw traject kunnen sommige of al deze documenten vooraf digitaal ingediend worden. Zorg ervoor dat u het proces begrijpt voor de route die u gebruikt


Chauffeur

De chauffeur moet de informatie en documentatie van het transportbedrijf in het voertuig bij zich hebben voor de duur van de rit. Dit omvat ook informatie en documentatie die nodig zijn om aan de vereisten van de EU-lidstaten te voldoen. Elke vervoer van goederen van de EU naar het VK is immers zowel een uitvoerbeweging voor EU-autoriteiten als een invoerbeweging voor VK-autoriteiten, en omgekeerd.

Het is essentieel dat chauffeurs weten welke informatie en documentatie nodig is en waar, wanneer en hoe ze worden gepresenteerd en gecontroleerd.

Als u van buiten het Verenigd Koninkrijk naar Groot-Brittannië (GB) reist, zijn er nieuwe regels voor goederen die u voor eigen gebruik binnen kunt brengen zonder belasting of heffingen te hoeven betalen.

Kom meer te weten over het binnenbrengen van persoonlijke goederen in het VK en bekijk of u aangifte moet doen.


Regels voor chauffeurs en persoonlijk voedsel en dranken

Chauffeurs die van en naar de EU reizen, moeten zich bewust zijn van de regels omtrent welk voedsel, dranken en planten voor persoonlijk gebruik ze mee kunnen nemen. Deze regels zijn van toepassing op voorwerpen die zij zelf dragen, in hun bagage meenemen of die in het voertuig worden meegenomen.

Chauffeurs mogen geen producten met vlees of zuivel (bv. een broodje met ham en kaas of koffie met melk) meenemen naar (nu) of uit de EU (vanaf 1 juli 2022).

Voor bijna alle planten en plantaardige producten, waaronder fruit, groenten, bloemen en zaden, is een fytosanitair certificaat vereist voordat het in de EU wordt toegelaten.

Als chauffeurs verboden spullen bij zich hebben, of als ze niet de nodige certificering bij zich hebben, moeten ze deze bij of voor de grens gebruiken, consumeren of zich ervan ontdoen.

Als dat niet gebeurt, kunnen de spullen in beslag worden genomen en worden vernietigd met het risico op kosten en boetes.

Ontdek meer over:

Op 31/12/20 introduceerde de Britse regering een nieuw IT-platform, genaamd de Goods Vehicle Movement Service (GVMS), ter ondersteuning van het pre-lodgement model voor zowel import als export en om doorvoer te vergemakkelijken.

Momenteel is dit van toepassing op de volgende routes:

 • goederen uit de EU naar Groot-Brittannië (Engeland, Wales en Schotland) – alleen als u goederen onder de overeenkomst inzake gemeenschappelijk douanevervoer (Common Transit Convention) vervoert met behulp van een begeleidingsdocument voor douanevervoer
 • goederen van Groot-Brittannië naar Noord-Ierland – voor elk goederenvervoer naar havens in Noord-Ierland met de Goods Vehicle Movement Service is een Goods Movement Reference (GMR) vereist
 • goederen van Noord-Ierland naar Groot-Brittannië – een Goods Movement Reference (GMR) is alleen vereist in de volgende omstandigheden:
   • goederenvervoer onder de overeenkomst inzake gemeenschappelijk douanevervoer
   • goederenvervoer met het TIR- en ATA-carnet
   • goederenvervoer van de Republiek Ierland naar Groot-Brittannië via een Noord-Ierse haven
   • goederenvervoer van Noord-Ierland naar Groot-Brittannië onder een speciale douaneregeling of van goederen op een lijst van goederen waarvoor specifieke internationale procedures gelden

De voordelen van de GVMS zijn:

 • Maakt het mogelijk om aangiftereferenties aan elkaar te koppelen zodat de persoon die de goederen vervoert (bv. een chauffeur) slechts één referentie (Goods Movement Reference of GMR) aan de grens moet voorleggen
 • Maakt het mogelijk om het vervoer van de goederen te koppelen aan aangiften, waardoor goederen automatisch kunnen aankomen/vertrekken binnen HMRC-systemen.
 • Automatiseer de functie van het kantoor voor doorgang door de invoer van goederen in NI of GB aan te geven
 • Geef toestemming om de uitkomst van aangiften (vastgehouden of vrijgegeven) in HMRC-systemen naar de persoon die de goederen onder beheer heeft te sturen tegen de tijd dat ze fysiek in NI of GB aankomen

Vanaf 1 januari 2022 zullen de regels veranderen en zal de verplichting om GVMS te gebruiken van toepassing zijn op elk vervoer via de havens die GVMS gebruiken, zowel van EU naar GB als GB naar EU.

Dit geldt voor alle douaneprocessen (manieren om goederen te vervoeren)

Link naar https://www.gov.uk/guidance/list-of-ports-using-the-goods-vehicle-movement-service


Meer informatie vindt u in het Handboek voor vrachtvervoerders

Zodra u aan al deze vereisten hebt voldaan, bent u klaar om uw rit te beginnen en de goederen op te halen.