skip to main content

Dit is de richting waarin goederen reizen.
Naar/door de EU naar GB, of naar/door GB naar de EU.

4. GB grens

Wanneer u aankomt in het Verenigd Koninkrijk (VK), zult u nu ook door de douane in Groot-Brittannië (GB) moeten., voordat u verder gaat met uw rit.

U kunt gevraagd worden om uw vereiste bewijsdocumenten te tonen aan de douaniers of Border Force, afhankelijk van met welke methode u goederen vervoert.

Medewerkers van de UK Border Force kunnen voertuigen tegenhouden om bepaalde controles uit te voeren.

Wanneer ze dat doen, zullen ze het voertuig aan de kant zetten en de chauffeur vragen om de referenties (bijvoorbeeld CHIEF-ingangsnummer, MRN en/of EORI) voor elke zending voor te leggen, samen met andere vereiste documentatie of informatie.

Wanneer goederen worden vervoerd zonder voldoende bewijs dat er aangifte is gedaan, kan aan de vrachtvervoerder een boete worden opgelegd.

Voor goederen die in het kader van de CTC worden vervoerd, moeten transportbedrijven het papieren proces of het GVMS-proces volgen om het douanevervoer bij binnenkomst in GB te voltooien.

Welk proces van toepassing is, hangt af van de locatie waar de goederen aankomen.

Een overzicht van locaties en processen is opgenomen in het Border Operating Model en zal in toekomstige versies van dit document verder worden uitgewerkt. Exporteurs/agenten moeten het transportbedrijf alle TAD MRN’s verstrekken die voor elke CTC-zending zijn geactiveerd.

Een geldig identificatienummer voor verzending (MRN) bewijst dat de chauffeur de juiste aangifte heeft om goederen als douanevervoer te verplaatsen.

Het papieren TAD moet ook altijd meereizen met de goederen die via doorvoer worden vervoerd.

Indien de vrachtvervoerder het Verenigd Koninkrijk binnenkomt op een locatie waar gebruikt gemaakt wordt van de papieren procedure, moet hij zich bij aankomst in het Verenigd Koninkrijk melden bij het Kantoor van doorgang met het papieren TAD en de goederen.

De douaneautoriteiten zullen de procedure in het kantoor van doorgang voltooien en de eventuele vereiste controles uitvoeren.

Als transportbedrijven het VK binnenkomen op een locatie waar GVMS wordt gebruikt, moeten ze GVMS gebruiken om alle referentienummers voor TAD-vervoer (MRN’s) te koppelen aan één GMR voor elke opleggerbeweging. NB: een GMR kan niet-CTC-zendingen (bv. CHIEF-invoernummers) bevatten voor vrachtwagens die zowel CTC- als niet-CTC-goederen vervoeren.

TAD
TAD

Het transportbedrijf moet ervoor zorgen dat de processen van het kantoor van vertrek, met inbegrip van alle controleacties, zijn voltooid en dat het douanevervoer is begonnen voordat ze de gegevens invoeren in de Goods Movement Reference (GMR).

Indien zij een TAD MRN invoeren voor een niet vrijgegeven verplaatsing, kan GVMS de aangifte voor douanevervoer voor de verplaatsing ongeldig maken. De handelaar zou een nieuwe aangifte voor douanevervoer moeten indienen om het douanevervoer te herstarten voordat de goederen naar het Verenigd Koninkrijk kunnen worden vervoerd.

Ze kunnen GVMS op twee manieren gebruiken:

  • een directe link van hun eigen systeem naar GVMS
  • de online service op GOV.UK – hiervoor is een Government Gateway gebruikers-ID en wachtwoord vereist

Voor elke verplaatsing van opleggers met behulp van GVMS werken transportbedrijven of chauffeurs de GMR bij met het juiste voertuigregistratienummer (VRN) voor begeleide bewegingen, of het opleggerregistratienummer (TRN) of containerreferentienummer (CRN) voor niet-begeleide bewegingen.

De VRN/TRN/CRN kan worden bijgewerkt om rekening te houden met eventuele wijzigingen, maar moet correct zijn wanneer de GMR op het vertrekpunt aan de vervoerder wordt voorgesteld.

Chauffeurs mogen niet zonder geldige GMR aan boord van internationale veerboten of door de Eurotunnel.

Zij mogen niet doorgaan tot de grens:

  • voordat alle nodige referenties zijn toegevoegd aan een GMR
  • indien een referentie van de aangifte voor douanevervoer niet geaccepteerd is voor de GMR, moeten de chauffeurs de GMR bij aankomst op het vertrekpunt aan de transporteur voorleggen om aan te tonen dat ze over het nodige bewijs beschikken om goederen legaal te vervoeren.

Chauffeurs moeten de instructies van de grensautoriteiten opvolgen om indien nodig naar een specifieke locatie te gaan voor controles zodra ze in het Verenigd Koninkrijk zijn aangekomen.

NB: De GMR kan alleen worden bijgewerkt met dezelfde toegangsgegevens als die waarmee het werd aangemaakt. U kunt een ander bedrijf niet vragen om het bij te werken, tenzij u uw eigen toegang tot GVMS deelt. Dit is heel anders dan bijvoorbeeld het Franse Envelope-systeem, omdat elk bedrijf het op de website kan raadplegen om het voor de oversteek bij te werken.

Als het vervoer plaatsvindt onder de CTC, moet de chauffeur het TAD voorleggen aan het Britse kantoor van bestemming of aan een gemachtigde geadresseerde, waar de regeling douanevervoer wordt afgesloten.

De goederen zullen daarna onderworpen zijn aan invoerprocedures van het Verenigd Koninkrijk of moeten worden ingevoerd onder een andere douaneregeling. De chauffeur moet op de hoogte zijn van de locatie van hetkantoor van bestemming dat is opgegeven door de handelaar. Dit kan in de haven van binnenkomst zijn, in een binnenlandse grensfaciliteit of bij een gemachtigde geadresseerde.

De chauffeur moet zich op de juiste plaats melden met de goederen en het papieren TAD om het vervoer af te ronden. Als dit niet gebeurt, kan het afsluiten van de procedure vertraging oplopen en kan het moeilijk zijn om de financiële garantie vrij te geven.

De chauffeur moet de lokale procedures van de haven volgen voor het voorleggen van een ATA.-carnet.

ATA
ATA

De chauffeur moet de lokale procedures van de haven volgen voor het voorleggen van een TIR-carnet.

De chauffeur moet het TIR-carnet voorleggen aan het douanekantoor in de haven om het douanevervoer voor de GB-tak te openen. De douane controleert de documenten en het zegel, en brengt een stempel aan op de desbetreffende pagina van het TIR-carnet en maakt deze los.

De chauffeur gaat naar het douanekantoor van bestemming of naar de locatie van de onder TIR gemachtigde geadresseerde om ervoor te zorgen dat het TIR-carnet wordt behandeld. Daarna kunnen de douaneverzegelingen worden verwijderd en de goederen worden gelost.

Het is mogelijk dat het grenskantoor zowel de TIR-procedures voor binnenkomst als voor bestemming uitvoert.

TIR
TIR

Zodra het voertuig klaar is met de rit, moet de chauffeur het TIR-carnet terugsturen naar zijn kantoor-manager.


Zodra u door de Britse douane bent, moeten chauffeurs de instructies van de grensautoriteiten naleven en kunnen ze worden verplicht om naar een specifieke locatie te gaan voor controles.