skip to main content

Dit is de richting waarin goederen reizen.
Naar/door de EU naar GB, of naar/door GB naar de EU.

3. EU-grens

Wanneer u uw vertrekpunt (inclusief havens) nadert, moet u door de douane van de Europese Unie (EU).

U moet formaliteiten vervullen in de EU-haven van uitgang. Dit houdt onder meer in dat u vertrouwd bent met de vereiste documenten die moeten worden voorgelegd voor controle en dat u carnets klaar hebt om te stempelen zoals vereist voor de 4 onderstaande manieren om goederen te vervoeren.

Pre-lodgement – Goederen vervoeren naar GB

De chauffeur moet voor elke zending het bewijs hebben van een douaneaangifte van de aangever (in de EU en in het VK). Dit zal de vorm aannemen van:

      1. het referentienummer van de douaneaangifte bij invoer, dat kan worden aangeduid als de Britse Inventory Consignment Reference (ICR) voor een aan de inventaris gekoppelde locatie of als GMR voor een vooraf ingediende aangifte op een niet aan de inventaris gekoppelde locatie
      2. de EU-uitvoeraangifte MRN

Voorbeeld van een MRN-streepjescode

 

 

 

NB: sommige van deze processen kunnen digitaal worden uitgevoerd

Als de verplaatsing in het kader van de CTC plaatsvindt, moet het TAD door de chauffeur worden voorgelegd volgens de in elke lidstaat geldende procedures.

In veel gevallen kan dit digitaal gebeuren.

TAD
TAD

NB: sommige van deze processen kunnen digitaal worden uitgevoerd

De chauffeur moet het ATA-carnet voorleggen samen met een machtigingsbrief (indien van toepassing) en ervoor zorgen dat deze door de douaneautoriteiten van de EU wordt afgestempeld overeenkomstig de procedures van de EU.

ATA
ATA

De chauffeur moet het TIR-carnet voorleggen samen met een machtigingsbrief (indien van toepassing) en ervoor zorgen dat deze door de douaneautoriteiten van de EU wordt afgestempeld overeenkomstig de procedures van de EU.

TIR
TIR

Zodra u aan deze vereisten voldoet, kunt u inchecken om de grens over te steken.