skip to main content

Tai kryptis, kuria keliauja prekės.
Į ar per ES į JK, arba į ar per JK į ES.

3. JK siena

Vairuotojas turi turėti visus būtinus siuntos numerius ar dokumentus

Vairuotojas turi turėti visus būtinus siuntos numerius ar dokumentus

Jums gali tekti pateikti EXS deklaraciją.

Vežėjas (t.y. vežėjas, kai tranzitas yra lydimas ir keltų operatorius, kai tranzitas nelydimas) privalo pateikti EXS deklaraciją tos šalies muitinei, iš kurios siunta yra eksportuojama.

EXS duomenys paprastai yra susieti su eksporto deklaracija (kuri yra muitinės deklaracija).

Paprastai už bendros deklaracijos pateikimą atsakingas yra prekių eksportuotojas arba jų atstovas.

Jei reikalinga kita deklaracija (pvz., tuščiam sunkvežimiui), ji įrašoma į eksporto kontrolės sistemą (ECS).

Paprastai reikalinga atskira EXS deklaracija, jei:

 • tuščias konteineris gabenamas pagal transporto sutartį (transporto sutartis arba vežimo sutartis yra vežėjo ir ekspeditoriaus arba keleivių sutartis, nustatanti kiekvienos šalies pareigas ir teises);
 • prekės laikinai laikomos ilgiau nei 14 dienų
 • prekės laikinai laikomos trumpiau nei 14 dienų, tačiau importo saugumo ir saugumo deklaracijos išsami informacija yra nežinoma arba keičiasi paskirties arba siuntėjo duomenys
 • prekės gabenamos tranzitu su Tranzitą lydinčiu dokumentu (TAD) arba Tranzito ir saugumo bei saugos deklaraciją (TSAD) – TSAD negali būti naudojama siekiant atitikti saugos ir saugumo reikalavimus JK

Bendrosios saugumo ir saugos EXS deklaracijos ir muitinės eksporto deklaracijos, taip pat atskiros saugumo ir saugos EXS deklaracijos gali būti pateiktos muitinės Importo ir eksporto krovinių tvarkymo (CHIEF) sistemoje arba Muitinės deklaravimo tarnyboje (CDS). Taip pat, yra galimybė pateikti EXS deklaracijas per CSP sistemas ar trečiųjų šalių programinės įrangos teikėjus.

Jei gabenamos paletės be krovinio, tušti konteineriai ar tušti sunkvežimiai išvežami iš JK , o ne pagal transporto sutartį, pateikti atskiros EXS deklaracijos nebūtina.

Sužinokite daugiau apie JK EXS procedūrą

„RoRo“ gabenamiems kroviniams, vairuotojas privalo turėti visus reikiamus numerius ar dokumentus tam, kad jie atitiktų į ES atvykstančios šalies importo reikalavimus. Dokumento tikrinimo sąrašo pabaigoje. JK eksportuotojas (su savo muitinės agentu ir (arba) logistikos tiekėju) privalo gauti visus reikiamus dokumentus ir numerius, nebent šalys susitarė, kad kita šalis dėl to prisiims atsakomybę pagal incoterms.

JK eksportuotojo (kartu su muitinės agentu ir (arba) logistikos tiekėju) atsakomybė yra, kad visos šios procedūros būtų atliktos

Prekę iš JK eksportuojantis prekiautojas turi pasitarti:

 • su į ES importuojančiu prekiautoju, kad būtų įvykdyti visi būtini formalumai ir reikalavimai, pvz., būtų pateikta importo deklaracija;
 • duoti išsamius, aiškius nurodymus krovinių vežimo įmonei ir vairuotojui, kad jie žinotų, ką daryti
 • pateikti visus reikiamus dokumentus ir informaciją, pvz., ES importo deklaracijos tranzito numerį (MRN) ir visas MRN licencijų ar sertifikatų popierines kopijas

MRN importo brūkšninio kodo pavyzdys

Įsitikinkite, kad atitinkami saugumo ir saugos ENS reikalavimai buvo įvykdyti, kai prekės yra transportuojamos į šalį.

Lydint krovinius vežėjas yra atsakingas už importo deklaracijos santraukos pateikimą, kuri taip pat vadinama saugumo ir saugos ENS deklaracija, ir registravimą valstybės narės importo kontrolės sistemą (ICS) pirmajame įvežimo į ES punkte.

Tai ypač svarbu JK „RoRo“ uostuose ir terminaluose, ypač tais atvejais, kai juose nėra inventoriaus sistemų.

EEB deklaracijai būtini duomenys apima:

 • gavėją
 • pranešėją
 • prekių aprašymą
 • maršrutą (visų šalių)
 • transportą (pvz., informaciją apie keltą ar Eurotunelį)
 • atvykimo laiką

Jei norite pateikti ES ENS deklaracijas, privalote turėti galiojantį ES valstybės narės EORI numerį. Trečioji šalis gali pateikti deklaraciją tol, kol tai daroma vežėjui žinant ir jo sutikimu. Atsakinga šalis turi užtikrinti, kad:

  • būtų pateikta įrašo santrauka
  • deklaracijos būtų pateikiamos per teisinius terminus

Trečioji šalis taip pat turi užtikrinti, kad vežėjo pateikta informacija būtų tiksli.

Keliais važiuojančių krovinių ENS deklaracijos pateikimo terminas yra mažiausiai viena valanda iki atvykimo.


Dabar galite užsiregistruoti pakrovimui. Sekite pasienio tarnybų nurodymus išvykimo iš JK punkte, arba sekite nurodymus, gautus laive, kai keltas kerta sieną.