skip to main content

Tai kryptis, kuria keliauja prekės.
Į ar per ES į JK, arba į ar per JK į ES.

1. Prieš kelionę

Jei gabenate prekes iš Europos Sąjungos (ES) į Didžiąją Britaniją (GB), jums gali prireikti papildomų dokumentų prieš pradedant kelionę ir pasiimant prekes.

Pasiruoškite toliau aprašytiems papildomiems muitų ir sienų reikalavimams.

Pasas ar ID kortelės.

Iki 2021 m. spalio 1 d. ES, EEE ir Šveicarijos piliečiai gali atvykti į Jungtinę Karalystę turėdami pasą arba nacionalinę tapatybės kortelę, kaip tą daro ir dabar.

Nuo 2021 m. spalio 1 d. ES, EEE ir Šveicarijos nacionalinės tapatybės kortelės nebebus priimamos kaip galiojantis kelionės dokumentas, o siekiant patekti į JK asmenys turės pateikti pasą.

Tai negalios tiems ES, EEE ir Šveicarijos piliečiams, kurie iki 2021 m. birželio 30 d. kreipėsi į ES nuolatinio gyventojų statuso programą arba kitaip buvo apsaugoti pagal Piliečių teisių susitarimus.

Gibraltaro tapatybės kortelės, išduotos britų piliečiams ir Airijos pasų kortelės, taip pat ir toliau bus priimamos keliaujant į JK. Daugiau informacijos apie naujus reikalavimus ir išimtis bus pateikta GOV.UK.

Tie asmenys, kuriems taikomos šios išimtys dar galės naudotis nacionalinėmis tapatybės kortelėmis kelionėms bent iki 2025 m. gruodžio 31 d.


Vizų reikalavimai JK

ES vairuotojai gali toliau dirbti Jungtinėje Karalystėje be vizos, jei per 12 mėnesių JK jie nebūna ilgiau kaip 6 mėnesius.

Trečiųjų šalių vairuotojams gali reikėti vizos, priklausomai nuo šalies, pasitikrinkite, ar jums reikia vizos.

https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-visitor-permitted-activities

Gali būti vėlavimų kreipiantis dėl JK vizos profesines pareigas einantiems vairuotojams.


Vairuotojo ir transporto priemonės dokumentai

ES veiklos vykdytojai, vykdantys veiklą Jungtinėje Karalystėje, vykdami iš JK ar per JK turės pateikti savo transporto priemonės ir priekabos draudimo pažymėjimą. Jungtinėje Karalystėje bus pripažįstama žalioji kortelė ar kitas automobilio draudimo įrodymas, tačiau žalioji kortelė JK vairuotojams nėra privaloma.


Bendrijos leidimas

Bendrijos leidimą turintys ES veiklos vykdytojai turi būti licencijuoti savo buveinės šalyje ir visada turėti tikrą patvirtintą Bendrijos licencijos kopiją.

Kabotažas – prekių ar keleivių vežimas tarp dviejų vietų toje pačioje šalyje, kurį vykdo kitos šalies transporto operatorius nuomos ir atlygio tikslais; jis griežtai ribojamas JK ir užsienyje.

ES veiklos vykdytojai gali vykdyti neribotą skaičių kelionių į Jungtinę Karalystę, iš jos ir per ją iki dviejų kabotažo vykimų Jungtinėje Karalystėje, jei jie vykdomi po kelionės iš ES ir per 7 dienas nuo prekių iškrovimo JK.

JK vyriausybė įvedė laikiną kabotažo taisyklių taikymo pratęsimą, kuris įsigaliojo 2021 m. spalio 28 d.

Šios laikinos papildomos kabotažo teisės galios šešis mėnesius iki 2022 m. balandžio 30 d. ir leis:

 • kabotažą Didžiojoje Britanijoje 14 dienų, skaičiuojant nuo pirmosios krovinio patekimo į Jungtinę Karalystę dienos, per tą laikotarpį neribojant leidžiamo kabotažo kelionių skaičiaus;
 • vykdyti kabotažą operatoriams iš bet kurios šalies, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra ES, ar ne, ir ar jiems taikoma kita leidimų išdavimo tvarka.

Vairuotojų ir transporto priemonių standartų agentūros (DVSA) vykdomi ne JK sunkiasvorių transporto priemonių patikrinimai įprastai apima patikrinimus dėl kabotažo pažeidimų ir, nustačius rimtus pažeidimus, gali būti imtasi vykdymo užtikrinimo veiksmų.

Prekybininkas

Prekybininko pareiga yra parengti muitinės deklaracijas, o krovinių gabenimo bendrovei ir vairuotojui pateikti teisingus dokumentus. Tai galima padaryta tiesiogiai arba per trečiąją šalį, pavyzdžiui, ekspeditorių, logistikos įmonę ar muitinės agentą.


Krovinių gabenimo bendrovė

Krovinių gabenimo bendrovė privalo užtikrinti, kad atlikdama veiksmus galėtų prieiti prie IT sistemų, pvz., Transporto priemonių gabenančių prekes sistemos (GVMS) ir JK saugos ir saugumo (S&S GB) – tai galima padaryti registruojantis ir tą atliekant vežėjas privalo turėti GB ekonominės veiklos vykdytojo registracijos ir identifikavimo numerį (EORI).

Vairuotojas privalo turėti visą reikalingą muitinės informaciją ir dokumentus bei kitus dokumentus maršrutui, kuriuo ketina važiuoti. Jei vežėjas ketina naudotis trečiosios šalies paslaugomis, kad gautų S&S GB leidimą, jis turi užpildyti prašymą per trečiosios šalies programinę įrangą arba Bendrijos paslaugų teikėją (CSP).

Krovinių gabenimo bendrovė taip pat privalo užtikrinti, kad vairuotojai žinotų, kokius dokumentus turi pateikti kiekviename kelionės etape, įskaitant:

 • uostuose ar traukinių terminaluose
 • muitinės postuose

Pastaba: Priklausomai nuo jų maršruto, kai kurie ar visi šie dokumentai gali būti pateikti skaitmeniniu būdu iš anksto. Įsitikinkite, kad suprantate maršruto, kuriuo vykstate, procedūras.


Vairuotojas

Visos kelionės metu transporto priemonėje vairuotojas privalo turėti krovinių gabenimo bendrovės pateiktą informaciją ir dokumentus. Tai taip pat apima informaciją ir dokumentus, reikalingus ES valstybių narių reikalavimams įgyvendinti. Taip yra todėl, kad kiekvienas prekių tranzitas iš ES į JK yra tiek eksporto judėjimas ES institucijoms, tiek importo judėjimas JK institucijoms ir atvirkščiai.

Labai svarbu, kad vairuotojai žinotų, kokios informacijos ir dokumentų reikia, kur, kada ir kaip jie bus pateikiami ir tikrinami.

Jei keliaujate į Didžiąją Britaniją (JK) ir iš JK, galioja naujos taisyklės dėl prekių, kurias galite įsivežti savo reikmėms ir kurioms netaikomi mokesčiai ar muitai.

Sužinokite daugiau apie įvežamas asmenines prekes į Jungtinę Karalystę ir apie tai, ar privalote pateikti kokias nors deklaracijas.


Vairuotojų ir asmeninio maisto ir gėrimų taisyklės

Vairuotojai, vykstantys į ES ir iš jos, turėtų žinoti taisykles, kokius asmeninius maisto produktus, gėrimus ir augalus jie gali pasiimti su savimi. Šios taisyklės taikomos daiktams, kurie įvežami asmeniškai lagamine ar transporto priemonėje.

Vairuotojai negali į (dabar) arba iš ES (nuo 2022 m. liepos 1 d.) įvežti produktų, kurių sudėtyje yra mėsos ar pieno (pvz., kumpio ir sūrio sumuštinių ar kavos su pienu).

Beveik visiems augalams ir augaliniams produktams, įskaitant vaisius, daržoves, gėles ir sėklas, prieš juos įvežant į ES yra reikalingas fitosanitarinis sertifikatas.

Jei vairuotojai su savimi turi uždraustus daiktus arba jie neturi reikiamo sertifikato, jiems reikės produktus sunaudoti, suvartoti arba išmesti pasienyje arba prieš į jį patenkant.

Jei to nepadarysite, produktai gali būti konfiskuoti ir sunaikinti su išlaidų ir baudų rizika.

Sužinokite daugiau apie:

(31/12/20 d.) JK vyriausybė pristatė naują IT platformą, pavadintą „Transporto priemonių su prekėmis tranzito paslauga“ (GVMS), siekiant pagerinti tiek importo, tiek eksporto išankstinio pristatymo procedūras ir palengvinti tranzito.

Šiuo metu procedūra yra taikoma šiems maršrutams:

 • prekėms iš ES į Didžiąją Britaniją (Angliją, Velsą ir Škotiją) – tik jei gabenate prekes pagal Bendrąją tranzito konvenciją, naudodami tranzito lydimąjį dokumentą
 • prekės iš Didžiosios Britanijos į Šiaurės Airiją – norėdami gabenti prekes į Šiaurės Airijos uostus pagal transporto priemonių su prekėmis tranzito sistemą, yra reikalinga nuoroda
 • prekėms iš Šiaurės Airijos į Didžiąją Britaniją – prekių judėjimo nuoroda yra būtina tik esant šioms aplinkybėms:
   • Gabenant pagal Bendrąją tranzito konvenciją
   • Tranzitui pagal TIR ir ATA knygeles
   • tranzitui iš Airijos Respublikos į Didžiąją Britaniją per Šiaurės Airijos uostą
   • tranzitui iš Šiaurės Airijos į Didžiąją Britaniją pagal specialią muitinės procedūrą arba prekių sąrašą, kai taikomi konkretūs tarptautiniai procesai

GVMS nauda yra tokia:

 • Leidžia deklaracijos nuorodas susieti taip, kad prekes gabenantis asmuo (pvz., vairuotojas), pasienyje galėtų pateikti tik vieną kodą (prekių tranzito kodą arba GMR)
 • Leidžia susieti prekių tranzitą su deklaracijomis ir automatiškai atvykti ar išvykti prekėms HMRC sistemose.
 • Tranzito skyriaus funkcijos automatizavimas, prekių įvežimo į NI arba JK žymėjimas
 • Leidžia pranešti apie pavojingus deklaracijų (esančių arba kurioms muitinės procedūros yra atliktos) HMRC sistemose rezultatus asmeniui, kuris kontroliuoja prekes iki jų realaus atvykimo į NI arba JK

Nuo 2022 m. sausio 1 d. taisyklės keisis ir reikalavimas naudoti GVMS bus taikomas visiems tranzitams per GVMS naudojančius uostus, tiek iš ES į JK, tiek iš JK į ES.

Tai bus taikoma visoms muitinės procedūroms (prekių judėjimo būdams)

Nuoroda į https://www.gov.uk/guidance/list-of-ports-using-the-goods-vehicle-movement-service


Daugiau informacijos galite rasti vežėjo instrukcijoje

Kai atliksite visus šiuos reikalavimus, būsite pasirengę pradėti savo kelionę ir rinkti prekes.