skip to main content

Tai kryptis, kuria keliauja prekės.
Į ar per ES į JK, arba į ar per JK į ES.

4. JK siena

Atvykę į Jungtinę Karalystę (JK), prieš tęsdami kelionę turėsite praeiti Didžiosios Britanijos (JK) muitinę.

Priklausomai nuo to, kokiu būdu gabenate prekes, galite būti paprašytas muitinės pareigūnams ar pasieniečiams pateikti reikiamus dokumentus.

JK pasienio pareigūnai gali sustabdyti transporto priemones norėdami atlikti konkrečias patikras.

Norėdami jas atlikti, jie paprašys transporto priemonę pasitraukti iš eilės ir vairuotojo pateikti numerius (pvz., CHIEF patekimo numerį, MRN ir (arba) EORI) kiekvienai siuntai kartu su kitais būtinais dokumentais ar informacija.

Jei prekės gabenamos be pagrįstų įrodymų, kad deklaracija buvo pateikta, vežėjui gali būti paskirta bauda.

Krovinių gabenimui pagal CTC, krovinių pervežimo bendrovės privalo laikytis popierinių dokumentų procedūros arba prekių gabenimo transporto priemonėmis paslaugų (GVMS) procedūros siekiant atlikti tranzitą įvežant prekes į JK.

Taikoma procedūra priklauso nuo vietos, į kurią prekės atvyksta.

Vietų ir procesų peržiūra patenka į pasienio procedūrų modelį ir bus išplėsta ateityje dar kartą vykstant pagal šį dokumentą. Eksportuotojai ar agentai privalo pateikti krovinių vežimo bendrovei visus TAD MRN dokumentus, kurie buvo užpildyti kiekvienam CTC pristatymui.

Galiojantis gabenimo numeris (MRN) įrodo, kad vairuotojas turi tinkamą deklaraciją gabenti prekes pagal tranzito reikalavimus.

TAD dokumentas taip pat visada turi būti vežamas kartu su tranzitu keliaujančiomis prekėmis.

Jei į Jungtinę Karalystę atvykstama pagal popierinių dokumentų procedūrą, vežėjas įsipareigoja pranešti Tranzito biurui apie prekes ir popierinį TAD dokumentą atvykęs į Jungtinę Karalystę.

Muitinės pareigūnai užpildys tranzito dokumentus ir jei būtina, atliks visas būtinas patikras.

Jei atvykstate į Jungtinę Karalystę pagal GVMS, krovinių vežimo bendrovės privalo naudoti GVMS susieti visus TAD judėjimo nuorodos numeriais (MRN) į vieną GMR kiekvienam priekabos atvykimui ar išvykimui. Pastaba: GMR gali apimti ne CTC siuntas (pvz., CHIEF registracijos numerius) sunkvežimiams, vežantiems tiek CTC, tiek ne CTC prekes.

TAD
TAD

Krovinių gabenimo bendrovė privalo užtikrinti, kad išvykimo skyriaus procedūros, įskaitant visus kontrolės veiksmus, būtų atliktos iki galo ir kad tranzitas būtų pradėtas prieš įvedant visą išsamią informaciją į prekių gabenimo sistemą (GMR).

Jei TAD MRN informacija bus įvesta gabenimo, kuris nebuvo patvirtintas, GVMS gali panaikinti gabenimo deklaraciją. Prekybininkas tada privalės pateikti naują gabenimo deklaraciją tam, kad galėtų vėl leistis į kelionę, kol prekės bus pergabentos į JK.

Prekybininkas gali naudoti GVMS dviem būdais:

  • kaip tiesioginę nuorodą iš savo sistemos į GVMS
  • kaip internetines paslaugas GOV.UK – tuo atveju bus būtinas vyriausybės vartų vartotojo ID ir slaptažodis

Kiekvienam judėjimui priekaba su GVMS, krovinių gabenimo bendrovės arba vairuotojai turi atnaujinti GMR su teisingu transporto priemonės registracijos numeriu (VRN) kai gabenamos prekės yra lydimos, arba priekabos registracijos numeriu (TRN) arba konteinerio unikaliu numeriu (CRN), kai gabenimai nėra lydimi.

VRN, TRN ar CRN gali būti atnaujinti tam, kad būtų galima patenkinti bet kokius pakeitimus, tačiau jis turi būti teisingas, kai GMR pateikiamas vežėjui išvykimo vietoje.

Vairuotojai negali plaukti tarptautiniais keltais ar vykti Eurotuneliu be galiojančio GMR.

Jie negali važiuoti prie sienos:

  • prieš tai, kai į GMR nebus įrašyti visi būtini kodai
  • jei gabenimo deklaracijos numeris dar nebuvo patvirtintas, GMR Vairuotojai turi pateikti GMR vežėjui atvykę į išvykimo vietą tam, kad parodytų, jog jie turi būtinus įrodymus teisėtai gabenti prekes.

Į Jungtinę Karalystę atvykę vairuotojai privalo laikytis pasienio įstaigų išduotų nurodymų pereiti į konkrečią patikrinimo vietą.

Pastaba: GMR gali būti atnaujinamas tik naudojant tą pačią prieigą, kuri buvo naudojama siekiant jį sukurti. Neturėsite galimybės kitos įmonės prašyti kodą atnaujinti, nebent pasidalysite savo prieiga prie GVMS. Tokia sistema labai skiriasi, pavyzdžiui, nuo Prancūzijos Envelope sistemos, nes bet kuri bendrovė gali prieiti prie svetainės ir atnaujinti kodą prieš vežėjui kertant sieną.

Jei gabenimas vykdomas pagal CTC, vairuotojas turi pateikti TAD JK paskirties biure arba įgaliotam siuntėjui pabaigus gabenimo procedūrą.

Tada prekėms bus taikomos JK importo procedūros arba jas reikės vežti į kitą muitinės skyrių. Vairuotojas turi žinoti savo paskirties vietos skyriaus vietą , kurią deklaravo prekybininkas. Tai gali būti patekimo į šalį uosto vidaus pasienio patalpos arba įgalioto siuntėjo vieta.

Vairuotojas privalo atvykti į tinkamą vietą su prekėmis ir TAD popierine forma, kad užbaigtų tranzito procedūrą. To nepadarius gali būti vėluojama atlikti procedūrą ir bus sunku gauti finansinę garantiją.

Vairuotojas privalo laikytis vietinių uosto procedūrų dėl ATA knygelės pateikimo.

ATA
ATA

Vairuotojas privalo laikytis vietinių uosto procedūrų pateikdamas TIR knygelę.

Vairuotojas privalo pateikti TIR knygelę uoste esančiam muitinės skyriui tam, kad būtų galima pradėti gabenimą į JK kyšulį. Muitinės skyrius patikrins dokumentus, uždės plombą ir antspaudą atitinkamame TIR knygos puslapyje ir išplėš puslapį.

Vairuotojas privalės nuvykti į paskirties vietos muitinės skyrių arba TIR įgalioto siuntėjo patalpas tam, kad užtikrintų, jog TIR knygelė būtų tinkamai užpildyta. Vėliau, galima bus nuimti muitinės plombas ir iškrauti prekes.

Gali būti, kad pasienio muitinė vykdo ir sienos kirtimo atvykstant, ir išvykstant TIR procedūras.

TIR
TIR

Kai transporto priemonė baigia savo kelionę, vairuotojas turi grąžinti TIR knygelę savo vadovui ar vadybininkui.


Praėję JK muitinės procedūras, vairuotojai privalo laikytis pasienio institucijų nurodymų ir gali būti paprašyti pereiti į konkrečią patikrinimo vietą.