skip to main content

Tai kryptis, kuria keliauja prekės.
Į ar per ES į JK, arba į ar per JK į ES.

3. ES siena

Artėjant prie išvykimo taško (įskaitant uostus), turite pereiti per Europos Sąjungos (ES) muitinę.

Jūs turite užpildyti formalius dokumentus ES išvykimo uoste. Tai apima susipažinimą su būtinais dokumentais, kurie turi būti pateikti patikroms ir knygeles, paruoštas antspauduoti, kaip būtina pagal tolesnius 4 metodus gabenant prekes.

Išankstinis pristatymas – prekių gabenimas į JK

Vairuotojas kiekvienai siuntai privalo turėti (ES ir JK) muitinės deklaracijos įrodymą. Forma apima:

      1. muitinės importo deklaracijos numeris, kuris gali būti vadinamas JK atsargų siuntos nuoroda dėl su vieta susietų atsargų (ICR) arba GMR už iš anksto pateiktą deklaraciją su vieta nesusietoms atsargoms
      2. ES eksporto deklaracija MRN

MRN kodo pavyzdys

 

 

 

Pastaba: kai kuriuos šiuos procesus galima atlikti skaitmeniniu būdu

Jei gabenimas vykdomas pagal CTC, vairuotojas turi patiekti TAD pagal kiekvienoje valstybėje narėje galiojančias procedūras.

Daugeliu atvejų tą galima padaryti skaitmeniniu būdu.

TAD
TAD

Pastaba: kai kuriuos šiuos procesus galima atlikti skaitmeniniu būdu

Vairuotojas privalo pateikti ATA knygelę su leidimo laišku (jei jis taikomas) ir užtikrinti, kad ją ES muitinės pareigūnai ženklintų knygelę pagal ES procedūras.

ATA
ATA

Vairuotojas privalo pateikti TIR kortelę ir užtikrinti, kad ji būtų pažymėta ES muitinės pareigūnų pagal ES procedūras.

TIR
TIR

Įvykdę šiuos reikalavimus, galite užsiregistruoti važiuoti per sieną.