skip to main content

Ez a szállított áruk útvonala.
Az EU-ból Nagy-Britanniába vagy fordítva, vagy Nagy-Britanniába/Nagy-Britannián keresztül az EU-ba.

1. Utazás előtt

Ez az útmutató árufuvarozók és gépjárművezetők számára készült, akik Nagy-Britannia (Anglia, Skócia és Wales) valamint az Európai Unió (EU) közötti áruszállítással foglalkoznak.

Készüljön fel az alábbi vám- és határátlépési követelményekre.

Iratkozzon fel értesítésekért, és ellenőrizze a frissítéseket: gov.uk/transition

Beutazás az EU-ba

Az egyesült királysági árufuvarozók korlátlan számú utazást kezdeményezhetnek az EU-ba, az EU-ból és az EU-n keresztül. Legfeljebb két további árufuvarozási út (kereszt kereskedelem vagy árufuvarozási kabotázs) vállalható az EU-n belül az Egyesült Királyságban felvett rakománnyal, legfeljebb egy kabotázs tevékenységgel 7 naptári napon belül.

A fent említett két árufuvarozási út, az észak-írországi áruszálltók esetében végezhető Írországban, Észak -Írországból érkezve, 7 naptári napon belül.


Kereskedelmi társaság

A kereskedelmi társaság felelőssége a vámáru-nyilatkozatok benyújtása, valamint, hogy mind az árufuvarozó vállalat, mind a gépjárművezető a megfelelő dokumentációval legyen ellátva. Ez közvetlenül, vagy harmadik félen keresztül is lehetséges (például fuvarozón, logisztikai cégen, vagy vámügynökön keresztül).


Árufuvarozó vállalat

Az árufuvarozó vállalatnak biztosítania kell, hogy a gépjárművezető rendelkezzen minden szükséges vámkezelési információval és okmánnyal, valamint minden egyéb dokumentummal.

Az árufuvarozó vállalatnak azt is biztosítania kell, hogy a gépjárművezetői tisztában legyenek azzal, milyen dokumentumokat kell az útjuk egyes állomásain bemutatni, többek között:

 • közúti, indulást megelőző ellenőrzés – a határátkelésre való felkészültség ellenőrzése
 • kikötőkben vagy vasúti termináloknál
 • határállomásokon

Sofőr

A gépjárművezetőnek a teljes út során a járműben kell tartania az árufuvarozó vállalat által biztosított információkat és okiratokat. Ideértendő minden olyan információ és dokumentáció is, ami szükséges az EU-tagország követelményeinek való megfeleléshez. Ennek oka, hogy minden egyes az Európai Unióból az Egyesült Királyságba irányuló áruszállítás exportszállítás az uniós hatóságok szempontjából, illetve importszállítás az Egyesült Királyság hatóságai szempontjából.

Elengedhetetlenül szükséges, hogy a gépkocsivezetők tisztában legyenek azzal, hol, milyen dokumentáció szükséges, hogyan kell azokat bemutatni, illetve hogyan kerülnek ellenőrzésre.

A nehéz tehergépjárművek, LGV-k, kisteherautók – edzők – vezetőit és személyzetét koronavírusra (COVID-19) kell tesztelni, mielőtt átlépik a határt bizonyos országokba.

Ellenőrizze, hogy koronavírus(COVID-19) tesztre van-e szüksége.

Ha így tesz, ingyenes COVID-teszt áll rendelkezésre a nehéz tehergépjárművek, LGV-k, kisteherautók és távolsági autóbuszok vezetői és személyzete számára néhány fuvarozói tanácsadó oldalon.

Nyomatékosan javasoljuk a járművezetőknek és a személyzetnek, hogy negatív tesztet kapnak, mielőtt belépnek Kentbe.

A Dovert és Eurotunnelt használó sofőrök és személyzet gyorsított korábbi várólistákat kapnak, ha tesztelik őket, és érvényes Kent hozzáférési engedéllyel rendelkezik, mielőtt Megérkeznek Kentbe.

Járművezetői szakmai alkalmassági bizonyítvány (CPC)

Minden egyesült királyságbeli gépjárművezetőnek továbbra is szüksége lesz járművezetői szakmai alkalmassági bizonyítványra (CPC ahhoz, hogy dolgozhasson. Az EU-ban történő vezetés során a gépjárművezetőknél kell lennie CPC-járművezetői képesítési igazolványuknak.


Egyesült királyságbeli cégeknek dolgozó gépjárművezetők

Az Egyesült Királyság érvényes CPC-jével rendelkező, UK üzemeltetőknek dolgozó gépjárművezetőknek semmit nem kell tenniük a minősítést illetően az átmeneti idő utáni időszakra való felkészüléshez. Az Egyesült Királyság CPC-je továbbra is érvényes marad a gépjárművezetők számára minden olyan útra, amire UK-beli üzemeltető jogosult akár az UKés EU közötti kereskedelmi és együttműködés, megállapodás, akár az ECMT engedélyek alapján.

Ha ezek a gépjárművezetők hosszútávra szeretnék biztosítani, hogy dolgozhassanak egyesült királyságbeli üzemeltetőknek, akkor tanácsos kicserélniük az EU CPC-t egy UK CPC-re.


EU-s cégeknek dolgozó egyesült királyságbeli gépjárművezetők

Azon gépjárművezetőknek, akik rendelkeznek az Egyesült Királyság CPC-jével, és EU székhelyű vállalkozásnak dolgoznak, vagy terveznek dolgozni (pl., ha egy UK gépjárművezető francia vagy ír üzemeltetőnek dolgozik) intézkedniük kell. Ez azért van, mert az Egyesült Királyság CPC -jét 2021. január 1-től esetleg már nem ismerik el érvényes igazolásként az unióbeli munkáltatók.


UK-ban kiadott CPC-vel rendelkező gépjárművezetők, akik EU vállalatoknak dolgoznak, egyeztetniük kell a lakóhelyük és munkahelyük országa szerinti adott szervezettel, hogy kiderítsék, mit kell tenniük. Az EU vagy Európai Gazdasági Térség (EGT) országában forduljanak az illetékes hatósághoz az Egyesült Királyság gépjárművezetői CPC-jének kicserélése érdekében.


Működési engedély: Közösségi engedély és a Közösségben szükséges UK engedély

Azon UK székhelyű árufuvarozó cégeknek, akik nemzetközi tevékenységet folytatnak, továbbra is szükségük lesz a megfelelő üzemeltetői engedélyre.

A Közösségi Engedéllyel rendelkező árufuvarozóknak UK engedély a Közösségnek’ című helyettesítő engedélyt. Az új, a Közösségben szükséges UK engedély egy példányát minden körülmények között a jármű fedélzetén kell tartani, amikor az EU-ban folytatnak munkavégzést.


Ellenőrizze a frissítéseket: gov.uk/transition


Vízumok, útlevelek és személyi igazolványok

Az Egyesült Királyság gépjárművezetőinek a beutazás dátumátol számított legalább még 6 hónapig érvényes UK útlevéllel kell rendelkezniük az EU-ba való beutazáshoz. A gépjárművezetők ellenőrizhetik, hogy meg kell-e újítaniuk az útlevelüket .

2021. október 1-ig az EU, az EGK és Svájc állampolgárai beléphetnek az Egyesült Királyságba útlevéllel, vagy személyi igazolvánnyal, mint eddig is.

2021. október 1-től az EU, az EGT és Svájc állampolgárainak útlevélre lesz szükségük az Egyesült Királyságba való beutazáshoz.

Ez nem érinti azon EU és EGT tagországok, illetve Svájc állampolgárait, akiknek a tagországbeli jogait védik a kilépésről rendelkező megállapodások, ideértve azokat, akikre az EU letelepedési program vonatkozik, illetve a határmenti munkavállalókat. Ők továbbra is használhatják a személyi igazolványukat utazáshoz, legalább 2025. december 31-ig.

Az Egyesült Királyság gépjárművezetői működhetnek az EU-ban anélkül, hogy vízumra lenne szükségük, feltéve, hogy egy 180 napos időszakban nem töltenek 90 napnál többet az EU-ban.

Az esetleg szükséges vízumbeszerzésre vonatkozó további információk az egyes országok oldalain utazási útmutatóként megtalálhatók.


A zöldkártya a járműbiztosítás bizonyítéka a külföldre történő utazáskor. A UK gépjárművezetőknek maguknál kell tartaniuk a zöldkártyát, hogy bizonyítsák meglévő biztosításukat, amikor az EU-ban (Írországot is beleértve), Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában, Svájcban, Szerbiában és Andorrában vezetnek.

Az egyesült királyságbeli gépjárművezetőknek és üzemeltetőknek tanácsos biztosítaniuk, hogy minden olyan gépjárműhöz és pótkocsihoz rendelkezzenek zöldkártyával, melyeket az Európai Unió területén szándékoznak használni. Utazás előtt 6 héttel keresse fel a gépjármű-biztosítót, hogy beszerezze a zöldkártyát a gépjárművekhez és a pótkocsikhoz.

A gépjárművezetőknek külön zöldkártyát kell maguknál tartani, ha:
* pótkocsit vontatnak (egyet a vontató járműhöz, egyet a pótkocsihoz)
* 2 biztosítási kötvény vonatkozik az utazásra (egy kártya minden kötvényhez)
* több járműre vagy flottára vonatkozik a biztosítás (egy a kötvény alá tartozó minden egyes járműhöz)


Jármű regisztrációs dokumentumai

A gépjárművezetőknek maguknál kell tartaniuk a jármű regisztrációs dokumentumait, amikor külföldön használják a járművet. Ez lehet:

 • a járműnapló (V5C, angolul Vehicle Logbook), ha van
 • a járműbérbeadási igazolás VE103, hogy igazolja, Ön jogosult a bérbe vett vagy lízingelt járművet külföldön

Azoknak a gépjárművezetőknek, akiknek a forgalmi rendszáma már tartalmazza a GB sticker azonosítót vagy az uniós zászlót, nincs szükségük GB matricára.

A Nagy-Britanniában vagy Észak-Írországban bejegyzett gépjárműveken nem szükséges a GB matricát használni, ha Írországban közlekednek.

A gépjárművezetőknek jól láthatóan kell elhelyezniük a GB matricát a járművek és a pótkocsik hátulján, ha azok forgalmi rendszámán az alábbiak közül valamelyik megtalálható:

 • az Európai Unió szimbóluma
 • Anglia, Skócia vagy Wales nemzeti zászlaja
 • csak betűk és számok – nincs zászló vagy azonosító

Amikor Spanyolországban, Cipruson vagy Máltán haladnak, a gépjárművezetőknek ki kell tenniük a GB matricát, nem számít, hogy mi szerepel a forgalmi rendszámukon.

Belföldi határátkelő létesítmények (IBF-ek) olyan kormányzati helyszínek, ahol a vámügyi és dokumentum-ellenőrzések a kikötői helyszínektől távol megtörténhetnek.

Az IBF-ek indító kormányzati hivatalok (Government Office of Departure) (kimenő utak esetén) és érkeztető kormányzati hivatalok (Government Office of Destination) (bejövő utak esetén). Az árufuvarozók az IBF-eknél kezdhetik meg és fejezhetik be útjukat, amikor árut szállítanak az Egyesült Királyságba, illetve onnan kifelé.

Az IBF-eknél az alábbi mozgások ellenőrzése történik:

 • Egységes Árutovábbítási Eljárás (Common Transit Convention, CTC), más néven tranzit
 • ATA-igazolvány
 • TIR-igazolvány (Transports Internationaux Routiers)
 • Veszélyeztetett vadon élő állat -és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Az árufuvarozóknak IBF-et kell felkeresniük, ha:

 • beléptek az Egyesült Királyság területére vagy Doveren, a Csatorna-alagúton vagy Holyheaden keresztül tervezik elhagyni azt és:
 • CTC-mozgást kell indítaniuk vagy befejezniük
 • CITES ellenőrzések
 •  le kell pecsételtetniük az ATA-igazolványt vagy a TIR-igazolvány
 • ide irányították őket, mert nem állnak készen határátlépésre
 • ide irányították őket dokumentumért vagy rakományuk fizikai vizsgálatáért

Az IBF helyszínek és funkciók listája a Fuvarozói kézikönyvben található meg

Kamionok, könnyű tehergépkocsik, kisteherautók és autóbuszok üzemeltetői és vezetői felkereshetik a tanácsadó helyszíneket:

Továbbá személyes tanácsadásért a következőkről

 • az UK és az EU közötti áruforgalommal kapcsolatos új szabályok és dokumentumok
 • hogyan kell előkészülni a változásokra
 • hogyan kell használni az új HGV ellenőrzése a határátlépésre felkészültségről szolgáltatást
 • tanácsadás a határátlépésre való készen állásról a kikötők előtt, és segítség a következő lépések elvégzéséhez.

Az árufuvarozói tanácsadó helyszínek az autópálya töltőállomásain és a kamionos pihenőknél.

A gépjárművezetőknek továbbra is szükségük lesz az általuk vezetett gépjárműnek megfelelő kategóriájú gépjárművezetői jogosítványra. A gépjárművezetők ellenőrizhetik vezetői kategóriákat a jogosítványukon.


Nem kell rendelkezniük nemzetközi vezetői engedéllyel (IDP) ahhoz, hogy az EU-ban, Svájcban, Izlandon vagy Liechtensteinben járművet vezethessenek.

Néhány EU-országban és Norvégiában a járművezetéshez szükség lehet IDP-re, ha Ön az alábbiakkal rendelkezik:

 • papír alapú vezetői engedély
 • Gibraltárban, Guernsey-ben, Jersey-ben vagy a Man-szigeten kiállított engedély

Azok az egyesült királyságbeli árufuvarozó cégek, akik legfeljebb három közösségi fuvart (áruszállítás két ország között a UK kivételével) vállalnak, a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája (European Conference of Ministers of Transport, ECMT) engedélye alapján ezt megtehetik.

Tudakozódhat az alkalmazási folyamatáról.

A HGV gépkocsik vezetőinek vagy a kijelölt árufuvarozóknak használniuk kell a HGV ellenőrzése a határátlépésre felkészültségről szolgáltatást, hogy megkapják a Kenti Hozzáférési Engedélyt (KAP), amennyiben a doveri kikötőt vagy a Csatorna-alagutat használják.

Akkor is előfordulhatnak torlódások, ha a HGV-k gépkocsivezetői a megfelelő dokumentáció nélküli érik el a doveri kikötőt vagy a Csatorna-alagutat. A Kenti Tűrőképességi Fórum rendelkezik tervekkel ennek kezelésére. A kenti rendőrség dönti el, mikor aktiválja a tervek részeit, az esetleges torlódás mértékétől függően.


Forgalomirányítás történik az M20 8. és 9. kereszteződése között. A Csatornát Doveren vagy a Csatorna-alagúton keresztül átszelő HGV-knek kötelező a tengerparti autóutat használni. A torlódás mértékétől függően a HGV-k a 8. és 9. kereszteződés között tarthatók a torlódás kikötőknél történő feloszlásáig.

Az egyéb forgalom kétirányúként fog folytatódni a szemközti úttesten. Azok a HGV-k, amelyek nem közlekednek nemzetközi viszonylatban vagy halat/kagylót vagy naposcsibét szállítanak és érvényes elsőbbségi engedélyt mutatnak fel, használhatják a folyamatos szemközti sávot. A HGV gépkocsivezetők 300 GBP összegig büntethetők, ha használják a szemközti sávot, amikor nem szabad.

Ha aktív a forgalomirányítás, ismét a torlódás mértékétől függően, a HGVgépkocsivezetőket felkérhetik arra, hogy kövessék a Manston Airport felé (ha Dover felé közlekednek) vagy a Sevington felé mutató közlekedési táblákat. A halra/kagylóra vagy naposcsibére vonatkozó elsőbbségi engedélyeket Ebbsfleet adja ki.


 

Ha 2021 elején haladnak át Kent megyén, akkor legyenek tudatában, hogy fennáll az esetleges fennakadás lehetősége, ha a határon késedelmek tapasztalhatók. A HGV gépjárművezetőknek meg kell tervezniük útjukat, hogy biztosan ki tudják venni a szüneteket, különösen az éjjeli pihenőidőszakokat, mielőtt belépnének Kent megyébe. Ez minimálisra fogja csökkenteni annak kockázatát, hogy a gépkocsivezető a munkaidőkorlátba ütközik. Szükség esetére létezik egy előzetesen elfogadott terv a gépkocsivezetők munkaidejének lazítására, a torlódás könnyítése érdekében.

A HGV gépkocsivezetőknek biztosítaniuk kell, hogy legyen elég élelmiszerük és vizük a határon előforduló késedelmek esetére. A HGVgépkocsivezetők tudakozódhatnak az autópálya szolgáltatási területekről útjuk mentén, annak megtervezésének elősegítésére.


A Kent Megyei Tanács 2021. július 1-ig parkolási tilalmat vezetett be nehéz tehergépkocsik számára Ashford, Canterbury, Dover, Folkestone, valamint Hythe, Maidstone, Swale és Thanet területén. Ennek célja a lakott területeken a társadalommal összeférhetetlen parkolás megoldása. A tilalom nem vonatkozik azokra a gépkocsivezetőkre, akik rövid, 45 perces szünetjüket töltik, biztonságos helyszíneken. A Megyei Tanács nem célozza azokat a nehéz tehergépkocsikat, amelyek ipari ingatlanokon vagy útmenti parkolóhelyeken parkolnak, és nem jelentenek akadályt vagy kellemetlenséget a végrehajtási intézkedés tekintetében.

 

Map of traffic management sites in Kent

Traffic management sites

A rövid távú tengeri átkelő útvonalak a Kent keresztül különösen ki vannak téve a zavarásoknak, és erre a területre koncentrál a legtöbb forgalomirányítási terv. Vannak tervek a Kent kívüli kikötőknél fellépő helyi forgalmi zavarok esetére is.


Portsmouth-i kikötő forgalomirányítása

Az Átvitel (Transmission) művelet nevű forgalomirányítási terv célja, hogy a Portsmouth-i Nemzetközi Kikötő bejáratától távol kezelje a szállítmányokat. A késedelmek megelőzése és az utazási tervek visszavonásának elkerülése érdekében kövesse az árufuvarozókat a legközelebbi triázs-pontba irányító feliratokat. A triázs-pontoknál előre leellenőrizhetők a dokumentumok és garantált a belépés a kikötőbe. A triázs-pontok heti 7 napon napi 24 órában nyitva vannak. Az árufuvarozóknak akkor kell a kikötőbe utazniuk, ha van érvényes Brittany Ferries foglalásuk és megfelelő a dokumentációjuk.

Portsmouth Road sign


Humberi kikötők forgalomirányítása

Az autópálya-hatóságoknak lokalizált forgalomirányítási vázlatuk van az A160 számú úton. Ezt csak akkor vezetik be, ha rendkívüli a forgalom és zavaróan kígyózó sor van a killingholme-i vagy az imminghami kikötőkben. Az útvonalak jól ki lesznek táblázva. További tájékoztatást a Humberi helyi tűrőképességi fórumtól kaphat. A humberi kikötőktől utazó árufuvarozók dokumentációjának megfelelőnek kell lenni és meg kell bizonyosodniuk arról, hogy a kompjáratok előzetesen le vannak foglal.

Az újrahasználható csomagolás olyan csomagolás, amelyet többszöri újrafelhasználásra terveztek, az érzékeny cikkek vagy berendezés szállítása alatti sérülése elleni védelmére. Nem való újraértékesítésre és a vámmentességre jogosult importok számára. Ezek a cikkek műanyag- vagy fémketreceket, ládákat vagy kereteket tartalmaznak.

Az import mentesség igényléséhez a csomagolást előzőleg exportálni kellett vagy import árukhoz kellett felhasználni.

Az újrafelhasználható csomagolás importálásához és exportálásához elektronikus vámáru-nyilatkozatot lehet tenni. Vagy ahol elérhető könnyítés, ott ráutaló magatartás vagy szóbeli nyilatkozat tehető, az ideiglenes behozatal vagy a szabad forgalomba bocsátási eljárások érdekében.


A fuvarozói kézikönyv itt tekinthető meg

Ha megfelelt mindezeknek a követelményeknek, akkor megkezdheti az utazást és összegyűjtheti az árukat.