skip to main content

Ez az az útvonal, amerre az áruk haladnak.
Az EU-ból/az EU-n keresztül Nagy-Britanniába, vagy Nagy-Britanniából/Nagy-Britannián keresztül az EU-ba.

2. Az áruk felvétele

Az áruk felvétele előtt ki kell töltenie az arra vonatkozó követelményeket, hogy milyen módszerrel és milyen típusú árukat szállít át a határon.

Mielőtt elmegy az áruért, elő kell készítenie a szükséges dokumentumokat a kivitelre.

Az áruk 4 módon léphetik át a határt:

 • Általános eljárás
 • Egységes árutovábbítási egyezmény (CTC)
 • Admission Temporaire/ideiglenes behozatal (ATA)
 • TIR (Transports Internationaux Routiers)

A kereskedő választja ki, hogy a 4 mód közül melyiket használja. A választásuk attól függ, hogy mi felel meg leginkább a szállítmány jellemzőinek.

Valamennyi exportmodell esetében biztonsági és védelmi (S&S) kilépési nyilatkozatra van szükség.

2022. január 1-jétől teljes körű exportszabályozás és -ellenőrzés bevezetésére kerül sor, és a határátkelő helyeken exportálás esetén eljárások lépnek életbe az áruk ellenőrzését illetően. A helyszíneken a következők használata fordulhat elő:

 • kikötői leltárrendszer („leltári kapcsolattal rendelkező kikötők”) ideiglenes tárolási modell esetén (vagy az előzetes árunyilatkozat és az ideiglenes tárolás összevont modellje), ahol a fuvarozóknak/vontatóüzemeltetőknek üzleti utasításokat kell követniük, vagy
 • előzetes árunyilatkozati eljárás a leltári kapcsolattal nem rendelkező, GVMS-t használó kikötők/terminálok esetében

Az új eljárások ismertetését a határigazgatási modell exporttal foglalkozó része tartalmazza, további részletek, így többek között a GVMS-t használó helyek és a szűkös tér miatt további igényeket támasztó helyek pedig a GOV.UK weblapon tekinthetők meg. – A GVMS-t használó kikötők listája.

Regisztráció a GVMS esetén

Előkészületek a Nagy-Britanniából történő kivitelhez: vámokmányok és eljárások, amelyeket a fuvarozóknak ismerniük kell Ha nem áruk tranzitfuvarozásáról van szó, az exportőrnek/ügyintézőnek/áruszállítónak át kell adnia az MRNe(ke)t az előre bejelentett importigazolás(ok)ra vonatkozóan annak a tagállamnak megfelelően, amely felé a fuvarozó átlépi a határt.

Milyen kiviteli eljárások léteznek?

Az exportőr kötelessége tájékoztatni a fuvarozó vállalatot a haladási engedélyről (P2P) és arról, hogy elindulhat a határ felé.

Leltári kapcsolattal rendelkező kikötők esetén, beleértve az összes kísérő nélküli rakományt, a vontatókezelőnek meg kell adnia az exportőr által megadott egyedi szállítmányszámot (UCN), hogy az árut a kikötőben hagyhassa és átvetethesse. ^ Megjegyzés: Leltári kapcsolattal rendelkező kikötők esetén lehet, hogy az EU importadatok még nem ismertek. Előfordulhat, hogy nincs információ a gépkocsivezetőnél az EU-importról az export idején. Az exportőrnek/berakodónak ismertetnie kell a gépkocsivezetővel/vontatóüzemeltetővel az aktuális EU-tagállami követelményeket. Ha az információ megosztása digitális módon történik, akkor a gépkocsivezető nem feltétlenül rendelkezik vele (vagy gyakran csak érkezés után kapnak egy példányt az EU-oldalon).

Mi változik 2022. január 1-jétől?

GVMS és előzetes bejelentkezés

Nagy-Britannia GVMS használatával történő elhagyásakor érkezés előtt a fuvarozóknak a következőket kell tenniük:

 • kérjék el az exportőrtől vagy az ügyintézőtől a helyes referenciákat minden egyes szállított árura vonatkozóan
 • kapcsolják össze ezeket a referenciákat az esetleges biztonsági és védelmi nyilatkozat referenciákkal 1 árutovábbítási hivatkozássá (GMR) minden járműmozgás esetében – ez 2 módon lehetséges:
   • közvetlen kapcsolattal az árufuvarozó saját rendszeréből a GVMS-hez; vagy
   • egy online portálon, amely a fuvarozó ügyfélkapuján keresztül érhető el
 • frissítse a GNR-t minden jármű esetében a megfelelő rendszámmal (VRN) – ez frissíthető az esetleges változtatások megadásához, de helyesnek kell lennie, amikor a GMR-t a szállítónak átadják az indulási ponton
 • utasítsa a gépjárművezetőket, hogy ne menjenek a határra, mielőtt a GMR-be a teljesség érdekében minden szükséges hivatkozást be nem vittek, vagy ha a GMR-ben nem fogadtak el valamelyik nyilatkozatra vonatkozó hivatkozást, mert akkor nem engedik őket a fedélzetre szállni
 • utasítsa a gépjárművezetőket, hogy mutassák be a GMR-t a kompüzemeltetőnek/a Csalagútnál az indulási pontra érkezéskor annak igazolására, hogy rendelkezik az áru hivatalos fuvarozásához szükséges igazolásokkal

Nagy-Britannia elhagyása előtt

Kísért RoRo rakomány esetén a járművezetőnek rendelkeznie kell minden szükséges referenciaszámmal vagy dokumentummal, hogy megfeleljen azon EU-ország beviteli követelményeinek, amelyikbe belép. A brit exportőr felelőssége (a vámügyintézővel és/vagy a logisztikai szolgáltatóval együtt) annak biztosítása, hogy ez megtörténjen, hacsak nem állapodtak meg, hogy egy harmadik fél lesz felelős az incoterms értelmében.

Esetleg be kell nyújtani egy EXS-nyilatkozatot.

Ha a kereskedő úgy dönt, hogy az árukat a Nagy-Britanniából induló Egységes árutovábbítási egyezmény (CTC) szerint szállítja, a fuvarozónak vagy a következőkre van szüksége:

 • árutovábbítási kísérő okmányra (TAD) a kereskedőtől, valamint a kereskedőnek tájékoztatnia kell a gépkocsivezetőt, hogy az árutovábbítási eljárást engedélyezték, és továbbhaladhat Nagy-Britannia elhagyásához a kilépési pont felé.

TAD

 • helyi hivatkozási számra (LRN) vagy egy olyan árutovábbítási kísérőokmányra (TAD), amelyet nem bocsátottak árutovábbítási eljárásra, és amelyben felszólították, hogy az árut és a helyi hivatkozási számot (LRN) vagy az árutovábbítási kísérőokmányt (TAD) mutassa be az Egyesült Királyság határrendészeti hatóságainak egy kijelölt kiléptető egyesült királyságbeli vámhivatalnál – az árukat ezután kiadják, és a járművezetőnek egy kísérőokmányt (TAD) adnak
 • egyetlen járműnek több helyi hivatkozási számra (LRN) is szüksége lehet – az összes helyi hivatkozási számot (LRN) át kell alakítani kísérőokmánnyá (TAD), hogy a szállítást szabályszerűen folytathassa
 • az LRN-hez tartoznia kell egy kapcsolódó CHIEF bejegyzésnek (ezt rendszerint a brit exportőr biztosítja) az engedélyezéshez

Megjegyzés: előzetesen tájékozódjon, mert az eljárás kikötőnként eltérő lehet.


Az exportőr/ügyintéző felelős azért, hogy a fuvarozó céget és a járművezetőt tájékoztassa az árutovábbítási kísérőokmány (TAD) státuszáról.

Biztonsági és védelmi követelmények vonatkoznak az EU és Nagy-Britannia közötti tranzit áruforgalomra.

Kombinált TSAD-ok nem használhatók a nagy-britanniai (UK EXS nyilatkozatok) biztonsági és védelmi előírások teljesítéséhez. Ha szükséges,a tranziteljárás szerint az árut szállító kereskedőnek biztosítani kell, hogy a megfelelő biztonsági és védelmi nyilatkozatokat egyéb módon benyújtsák az EU-ban és Nagy-Britanniában is.

Mivel a TSAD-okat nem lehet már használni a Nagy-Britannia és az Európai Unió közötti tranzitműveletek ENS követelményeinek teljesítéséhez az NCTS5 bevezetéséig (2023-ra várható), külön TAD bejegyzések megtétele szükséges az EU tranzitrendszerében (NCTS), és külön ENS-nyilatkozatokat kell tenni az adott tagállam ICS-rendszerében a kereskedelmi EDI-platformmal.

ATA-igazolványok olyan nemzetközi vámokmányok, amelyek az áru határokon át történő szállításához használhatók.

Ha a kereskedő az árut az ATA egyezmény alapján szállítja,

akkor a járművezetőnek:

 • az ATA-igazolványt a kereskedőtől kell beszereznie

  ATA
  ATA
 • az árukat és az ATA-igazolványt az Egyesült Királyság határőrizeti szerveihez kell vinni a brit kiléptető hivatalnál, a kereskedő, az ügyintéző vagy a szállítást irányító logisztikai vállalat utasítása szerint
 • Meg kell kérdezni a kereskedőtől, hogy a biztonsági és védelmi EXS nyilatkozat követelményei teljesültek-e az áruszállításhoz – annak az országnak a biztonsági és védelmi ENS követelményeinek is meg kell felelni, amelybe az árut szállítják.

Megjegyzés: Gondoskodjon róla, hogy a gépjármű gépkocsivezetője vagy: egyértelműen szerepeljen az igazolvány „Box B” mezőjében, vagy az igazolványhoz tartozzon egy aláírt feljogosító levél az igazolvány egyik tulajdonosától, amely megadja az engedélyt a járművezetőnek az áru szállítására, és amely alá van írva a „Box F” mezőben.

A gépkocsivezetőnek kell gondoskodnia arról, hogy az igazolvány első borítója indulás előtt alá legyen írva és ki legyen töltve.

Az áruszállítás TIR-egyezmény szerinti bonyolításához:

Az árufuvarozó vállalatnak rendelkeznie kell TIR-jogosultsággal a saját országában, az árut szállító gépjárműnek pedig rendelkeznie kell egy közúti járműjóváhagyási bizonyítvánnyal a vámzárral történő áruszállításhoz. TIR-határátlépésre jóváhagyott kialakítású járműre vonatkozó tanúsítvány megszerzése.

Az ezen általános szabály alóli kivételeket (pl. nehéz és terjedelmes áruk szállítása) illetően tekintse meg a TIR-re vonatkozó iránymutatást.

A TIR rendszer lehetőséget biztosít az egyesült királyságbeli vámtisztviselőknek, hogy az árukat becsomagolják és lezárják, mielőtt azokat az EU-n kívüli országokba szállítanák. Ez azt jelenti, hogy a rakományt a vámtisztviselőknek nem kell felnyitni és megvizsgálni a határátkelőknél.

Foglaljon TIR-tesztet.


A fuvarozó vállalat:

  • adja át a járművezetőnek a TIR-igazolványt

   TIR
   TIR
  • ellenőrizze, hogy vagy a kereskedő, vagy a szállításszervező cég elintézte-e az áruszállítás bejelentését az NCTS-nek, és rendelkezik az árucikkeknek az Európai Unió vámhatósága számára történő bemutatásához szükséges hivatkozási számokkal (LRN és/vagy MRN)
  • utasítsa a gépkocsivezetőt a következőre:
    • vigye el és adja át az árut és a TIR-igazolványt az Egyesült Királyság indító vámhivatalában, ahol a TIR-igazolvány 1. oldalát a vámtisztviselő lebélyegzi és leválasztja, majd a vám vámzárat tesz a járműre
    • utasítsa a gépkocsivezetőt, hogy az árut és a TIR-igazolványt elvigye és bemutassa az Egyesült Királyság határőrségének egy egyesült királyságbeli indító vámhivatalnál – a vámhatóság ellenőrizni fogja a dokumentumokat és megbizonyosodik arról, hogy a vámzár ép, majd lebélyegzi és leválasztja a TIR-igazolvány 2. oldalát
    • megjegyzés: ez a 2 lépés ugyanígy lezajlik a határőrség irodájában is
  • Meg kell kérdezni a kereskedőtől, hogy a biztonsági és védelmi EXS nyilatkozat követelményei teljesültek-e az áruszállításhoz – annak az országnak a biztonsági és védelmi ENS követelményeinek is meg kell felelni, amelybe az árut szállítják

Ha az áruk jövedékiadó-kötelesek, a járművezetőnek az egyéb kereskedelmi okmányokon kívül a következő okmányok egyikét is meg kell kapnia a kereskedőtől:

Azoknak a kereskedőknek, akik állatokat, állati termékeket, halakat vagy halászati termékeket szállítanak Nagy-Britanniából az EU-ba, kell előzetesen kérelmezniük a kiviteli egészségügyi bizonyítványt (EHC)

Export egészségügyi bizonyítvány

A kereskedőnek gondoskodnia kell arról, hogy az EHC-t a szállítmány ellenőrzése után egy arra jogosult személy írja alá.

A kereskedőnek ellenőriznie kell, hogy a járművezető által választott útvonal lehetővé teszi-e a szállítmány ellenőrzését az első EU/EGT országban, a megfelelő Kijelölt határállomáson (BCP). >


Növény-egészségügyi bizonyítványnak (PC) kell kísérnie a növények és növényi termékek szállítmányait.

A kereskedőnek az illetékes növény-egészségügyi hatóságtól kell kérvényeznie a PC-t:

 • Angliában és Walesben az állat- és növény-egészségügyi ügynökségtől
 • Skóciában a skót kormánytól
 • Fa, faipari termékek és kéreg esetén Angliában, Wales-ben és Skóciában a Forestry Commissiontól (erdészeti bizottság)

  Növény-egészségügyi bizonyítvány
  {%CAPTION%}

A gépjárművezetőnek egyeztetnie kell a kereskedővel vagy a szállítmányozó céggel, hogy az uniós székhelyű importügyintéző, legalább 24 órával a szállítmány érkezését megelőzően, értesítette-e az illetékes határállomást (BCP) a szállítmány érkezéséről.

A gépjárművezetőnél kell lennie minden, a szállítmányhoz szükséges EHC vagy PC papíralapú példányának. A szállítmányokat az EU/EGT határállomáshoz való megérkezéskor ellenőrizhetik.

A gépkocsivezetőnek az első EU célkikötőbe való megérkezés előtt ellenőriznie kell, hogy szükséges-e papíralapú dokumentum. Ennek elmulasztása következményekkel járhat, vagyis akik az első EU kikötőbe érkezéskor elmulasztják az ellenőrzést, azokat esetleg visszaküldik az első EU kikötőbe, mielőtt a rakományt leszállíthatnák és lerakodhatnák a célállomáson.

Az élő állatoknak az EU-ba történő szállításához az EHC-n kívül a fuvarozóknak kérelmezniük kell a következőket egy olyan EU-tagállamban, ahol képviselettel rendelkeznek:

 • EU-szállítói engedély
 • alkalmassági bizonyítvány
 • jármű-jóváhagyási bizonyítvány

Az EU nem ismeri el ezeknek a dokumentumoknak az Egyesült Királyságban kiadott változatát.

A fuvarozók nem rendelkezhetnek fuvarozói engedéllyel vagy járműjóváhagyással egynél több uniós tagállamban.

A fuvarozók kérhetnek egy második alkalmassági bizonyítványt az érintett uniós tagállamtól.

További információért kérjük, forduljon az Állat- és Növényegészségügyi Ügynökséghez (APHA).


Menetlevelek

Az élő állatok Angliából, Skóciából vagy Walesből az EU-ba történő, vagy azon keresztül történő szállításához a fuvarozóknak 2 menetlevelet kell igényelniük:

 • egy azon EU tagállam által jóváhagyottat, amely az EU-ba való belépés első pontja
 • egy az APHA által jóváhagyottat

A kiviteli egészségügyi bizonyítvány(ok) (EHC) mellett az emberi fogyasztásra szánt, vadon fogott tengeri halak exportőreinek minden egyes EU-ba irányuló szállítmányhoz be kell szerezniük az Egyesült Királyság fogási tanúsítványát .

Fogási tanúsítvány

Az emberi fogyasztásra szánt és harmadik ország hajók által szárazföldre szállított többségében vadon fogott tengeri halak exportőreinek be kell szerezniük a fogási tanúsítvány egy példányát minden EU-ba irányuló szállítmány esetében. Az exportőröknek egyéb dokumentumokra is szükségük lehet, mint például:

 • Feldolgozási nyilatkozatok – ha a harmadik országból származó halat az Egyesült Királyságban dolgozták fel. Ezt a Halászati Exportszolgálaton keresztül lehet kérelmezni.
 • Tárolási okmányok – ha az importált hal egy ideig az Egyesült Királyságban maradt, és a be- vagy kirakodáson kívül semmilyen más műveleten nem esett át. Ezt is a Halászati Exportszolgálaton keresztül lehet kérelmezni.

Az exportőrök a dokumentumok egy példányát elküldik az uniós importőrüknek.

Az uniós importőrnek ezeket a behozatalt megelőzően be kell nyújtaniuk az EU illetékes hatóságának.

Ellenőrizze az importáló tagállamnál az előírt értesítési időszakot. Ez általában legalább a megelőző 4 óra.

A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) szerint a veszélyeztetett vagy védett állat- és növényfajok csak a kijelölt kikötőkön keresztül szállíthatók. A GOV.UK oldalon találhatók a kijelölt kikötőkre, valamint a CITES engedélyezési és bejelentési követelményekre vonatkozó naprakész információk.

CITES

Bizonyos termékek mind az állati eredetű termékek, mind pedig a CITES árucikkek kategóriájába is tartozhatnak, és ezért mind a 2 követelménycsoportnak meg kell felelniük.

A biztonsági és védelmi nyilatkozatoknak 2 típusa van: a kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat (EXS) és a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat (ENS).

Az Egyesült Királyságban mind az EXS-, mind az ENS-nyilatkozatokra vonatkozóan ideiglenes mentességek voltak érvényben, de ezeket hamarosan megszüntetik:

 • 2021. október 1-jétől EXS-nyilatkozatot kell benyújtani minden, Nagy-Britanniából az EU-ba irányuló kivitelre (ez megszünteti a jelenlegi mentességet az üres raklapok, konténerek és járművek esetében, amelyeket szállítási szerződés keretében szállítanak az EU-ba)
 • 2022. január 1-jétől az ENS-nyilatkozatokat az EU és Nagy-Britannia közötti valamennyi szállításhoz megkövetelik. Az EU 2021. január 1-je óta teljes körű ENS- és EXS-nyilatkozatokat ír elő.

Egy szállítónak (vagyis fuvarozónak kísérővel ellátott fuvarok esetén, valamint a kompüzemeltetőnek kísérő nélküli szállítmány esetén) egy EXS-nyiltkozatot kell benyújtania annak az országnak a vámhatóságához, amelyből a szállítmány exportálása történik.

Az EXS adatai általában össze vannak vonva az exportnyilatkozattal (amely egy vámnyilatkozat).

A kombinált nyilatkozat benyújtásáért felelős személy rendszerint az áru exportőre vagy annak képviselője.

Ha ez egy külön nyilatkozat (pl. egy üres teherautóhoz), akkor az bekerül az exportirányítási rendszerbe (ECS).

Különálló EXS-nyilatkozatra általában akkor van szükség, ha:

  • üres konténert mozgatnak, szállítási szerződéssel (a szállítási szerződés, vagy fuvarozási szerződés egy megállapodás a szállító és a feladó vagy utas között, amely meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit)
  • az áruk 14 napnál tovább maradtak ideiglenes tárolásban
  • az áruk 14 napnál rövidebb ideig voltak átmeneti megőrzés alatt, de a behozatali biztonsági és védelmi nyilatkozat adatai ismeretlenek, vagy ha a rendeltetési hely vagy a címzett adatai megváltoznak
  • az árukat árutovábbítási kísérőokmány (TAD) vagy árutovábbítási és biztonsági és védelmi nyilatkozat (TSAD) használatával szállítják – a TSAD nem használható a biztonsági és védelmi követelmények teljesítésére Nagy-Britanniában

Az összevont biztonsági és védelmi EXS-nyilatkozatokat és vámáru export nyilatkozatokat, valamint a különálló EXS-nyilatkozatokat az import és export áru vámkezelési (CHIEF) rendszerében vagy a vámáru-nyilatkozat rendszerén (CDS) keresztül lehet leadni. Az EXS-nyilatkozatok továbbra is leadhatók a CSP-rendszereken vagy külső szoftver szolgáltatókon keresztül is.

Nincs szükség külön EXS-nyilatkozatra, ha Nagy-Britanniából üres raklapok, üres konténerek és üres járművek mozgatására szállítási szerződés nélkül kerül sor.

Tudjon meg többet a GB EXS folyamatról

A brit, nem uniós és uniós fuvarozó vállalatoknak és járművezetőiknek biztosítást kell kötniük az Egyesült Királyságba érkező járművekre, hogy csökkentsék a bűncselekmény áldozatává válás kockázatát. Látogatás – Tegye biztonságossá a járművét, hogy segítsen megállítani az illegális bevándorlást!

Az Egyesült Királyság és az EU határátkelőhelyén áthaladó járművezetőknek tisztában kell lenniük a járműveket fenyegető potenciális veszélyekkel, és azzal, hogy hogyan állíthatják meg az illegális határátlépőket. Az illegális határátlépő olyan személy, aki járműben vagy járművön elrejtőzködik, hogy elkerülje az Egyesült Királyság határellenőrzését.

Ha a járművezető nem teszi biztonságossá a járművet, és illegális határátlépőket szállít az Egyesült Királyságba és az Egyesült Királyság ellenőrzött zónáiba, a jármű vezetője, tulajdonosa vagy bérlője minden egyes megtalált személy után 2000 fontig terjedő pénzbírsággal sújtható (más néven „polgári törvénykönyv szerint kiszabható bírság”).

A törvény az Egyesült Királyságba vagy az Egyesült Királyság ellenőrzési zónáiba érkező valamennyi utasra vonatkozik, beleértve az európai kikötőkből és a Csalagúton keresztül érkező utasokat is.


A járművek biztonságban tartása

A fuvarozó cégek számára a hatékony rendszer a következőket foglalja magában:

A járművezetők számára a hatékony rendszer a következőket foglalja magában:

 • biztonsági eszközök (pl. lakat, egyedi számozású plombák és billenőzsinór) alkalmazása a járművek rakodás utáni védelméhez
 • a biztonsági eszközök és a jármű alapos ellenőrzése minden egyes megállás után és az Egyesült Királyságba való belépés előtt
 • az átfogó ellenőrzések rögzítése a jármű biztonsági ellenőrző listáján, a megfelelőség igazolása érdekében és a határőr számára történő bemutatásra

A járművezetőknek követniük kell az illegális határátlépések megelőzéséről szóló 10 lépéses útmutatót, és ezt az egész út során maguknál kell tartaniuk.


Ha valaki elrejtőzik a járműben 

Ha a jármű vezetője gyanítja, hogy valaki megpróbál a járművébe behatolni, vagy behatolt a járművébe, akkor sürgősen értesítenie kell a helyi rendőrséget, mihelyt arra biztonságosan lehetősége van. Az Egyesült Királyságban hívja a 999-et, az EU-ban pedig a 112-t, mielőtt belép a kikötőbe.


Miután teljesítette ezeket a követelményeket, vegye át az árut, és adja meg a jármű (és a pótkocsi) rendszámát az exportőrnek. A fuvarozó cég ezután tájékoztatja Önt a további teendőkről.