skip to main content

Ez az az útvonal, amerre az áruk haladnak.
Az EU-ból/az EU-n keresztül Nagy-Britanniába, vagy Nagy-Britanniából/Nagy-Britannián keresztül az EU-ba.

5. Továbbutazás

Amint az áruk átjutottak az uniós vámon, továbbutazhatnak rendeltetési helyükre.

Általános eljárás (előzetes bejelentkezés).

Amint az áruk átjutottak az uniós vámon, továbbutazhatnak rendeltetési helyükre.


CTC

Ha a szállítás a CTC szerint történik, a járművezetőnek be kell mutatnia a TAD-ot egy EU-s érkeztető vámhivatalnál vagy annál a meghatalmazott címzettnél, ahol az árutovábbítási eljárás lezárul. Az árura ezután az EU behozatali eljárásai vonatkoznak majd.

TAD
TAD

ATA-egyezmény

Ha a szállítás az ATA-egyezmény alapján történik, a járművezetőnek leszállításkor át kell adnia az ATA-igazolványt az áru címzettjének. Az ATA-igazolvánnyal az áruk visszaszállíthatók származási országukba, ha nem ugyanaz a kimenő fuvarozó társaság szállítja vissza.

ATA
ATA

TIR-egyezmény

A gépkocsivezetőnek be kell mutatni a TIR-igazolványt és meg kell bizonyosodnia róla, hogy azt az EU vámhatósága lebélyegezte akár akkor, amikor az áru elhagyta az EU vámterületét, akár egy EU érkeztetési vámhivatalban.

Miután a jármű befejezte útját, a járművezetőnek vissza kell adnia a TIR-igazolványát az irodájának/felettesének.

TIR
TIR

Ha valaki elrejtőzik a járműben 

Ha a jármű vezetője gyanítja, hogy valaki megpróbál a járművébe behatolni, vagy behatolt a járművébe, akkor sürgősen értesítenie kell a helyi rendőrséget, mihelyt arra biztonságosan lehetősége van. Az Egyesült Királyságban hívja a 999-et, az EU-ban pedig a 112-t, mielőtt belép a kikötőbe.


Maradjon naprakész

A személyes tanácsadásért látogasson el az autópálya vagy kamionparkolóhely információs és tanácsadói irodájába.

További részletek a Fuvarozói kézikönyvben találhatók

Ezt az útmutatót a legfrissebb információkkal frissítjük, amint azok rendelkezésre állnak.