skip to main content

Ez az az útvonal, amerre az áruk haladnak.
Az EU-ból/az EU-n keresztül Nagy-Britanniába, vagy Nagy-Britanniából/Nagy-Britannián keresztül az EU-ba.

3. Nagy-Britannia határa

A járművezetőnek rendelkeznie kell minden szükséges hivatkozási számmal vagy dokumentummal

A járművezetőnek rendelkeznie kell minden szükséges hivatkozási számmal vagy dokumentummal

Esetleg be kell nyújtani egy EXS-nyilatkozatot.

Egy szállítónak (vagyis fuvarozónak kísérővel ellátott fuvarok esetén, valamint a kompüzemeltetőnek kísérő nélküli szállítmány esetén) egy EXS-nyiltkozatot kell benyújtania annak az országnak a vámhatóságához, amelyből a szállítmány exportálása történik.

Az EXS adatai általában össze vannak vonva az exportnyilatkozattal (amely egy vámnyilatkozat).

A kombinált nyilatkozat benyújtásáért felelős személy rendszerint az áru exportőre vagy annak képviselője.

Ha ez egy külön nyilatkozat (pl. egy üres teherautóhoz), akkor az bekerül az exportirányítási rendszerbe (ECS).

Különálló EXS-nyilatkozatra általában akkor van szükség, ha:

 • üres konténert mozgatnak, szállítási szerződéssel (a szállítási szerződés, vagy fuvarozási szerződés egy megállapodás a szállító és a feladó vagy utas között, amely meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit)
 • az áruk 14 napnál tovább maradtak ideiglenes tárolásban
 • az áruk 14 napnál rövidebb ideig voltak átmeneti megőrzés alatt, de a behozatali biztonsági és védelmi nyilatkozat adatai ismeretlenek, vagy ha a rendeltetési hely vagy a címzett adatai megváltoznak
 • az árukat árutovábbítási kísérőokmány (TAD) vagy árutovábbítási és biztonsági és védelmi nyilatkozat (TSAD) használatával szállítják – a TSAD nem használható a biztonsági és védelmi követelmények teljesítésére Nagy-Britanniában

Az összevont biztonsági és védelmi EXS-nyilatkozatokat és vámáru export nyilatkozatokat, valamint a különálló EXS-nyilatkozatokat az import és export áru vámkezelési (CHIEF) rendszerében vagy a vámáru-nyilatkozat rendszerén (CDS) keresztül lehet leadni. Az EXS-nyilatkozatok továbbra is leadhatók a CSP-rendszereken vagy külső szoftver szolgáltatókon keresztül is.

Nincs szükség külön EXS-nyilatkozatra, ha Nagy-Britanniából üres raklapok, üres konténerek és üres járművek mozgatására szállítási szerződés nélkül kerül sor.

Tudjon meg többet a GB EXS folyamatról

Kísért RoRo rakomány esetén a járművezetőnek rendelkeznie kell minden szükséges referenciaszámmal vagy dokumentummal, hogy megfeleljen azon EU-ország beviteli követelményeinek, amelyikbe belép. Lásd a dokumentum ellenőrzési listáját a végén. A brit exportőr felelőssége (a vámügyintézővel és/vagy a logisztikai szolgáltatóval együtt) annak biztosítása, hogy ez megtörténjen, hacsak nem állapodtak meg, hogy egy harmadik fél lesz felelős az incoterms értelmében.

Ennek biztosítása a nagy-britanniai exportőr (vámügyintéző és/vagy logisztikai szolgáltató) felelőssége.

A Nagy-Britanniából árukat exportáló kereskedőnek a következőket kell tennie:

 • megerősítteti az árukat az EU-ba importáló kereskedővel, hogy minden szükséges alakiságot és követelményt teljesítettek, pl. behozatali nyilatkozatot nyújtottak be
 • teljes körű és egyértelmű utasításokat adjon a fuvarozó cégnek és a járművezetőnek, hogy tudják, mit kell tenniük
 • biztosítsa az összes szükséges dokumentációt és információt, pl. az EU-beviteli nyilatkozathoz szükséges áruforgalmi hivatkozási számot (MRN), valamint az esetleges engedélyek vagy tanúsítványok nyomtatott MRN példányát

Példa egy áruforgalmi hivatkozási szám (MRN) beviteli vonalkódjára

Győződjön meg arról, hogy a szállításra vonatkozó ENS biztonsági és védelmi követelmények teljesülnek-e az árutovábbításra vonatkozóan abban az országban, ahová az árut szállítják.

Kísért árufuvarozás esetén a fuvarozó felel azért, hogy az EU-ba való belépés első pontján a tagállam importellenőrzési rendszerébe (ICS) benyújtsa a belépési gyűjtőnyilatkozatot – más néven a biztonsági és védelmi ENS-nyilatkozatot.

Ez különösen fontos a nagy-britanniai roll on roll off (RoRo) kikötőkben és terminálokon, különösen azokban, amelyek leltári rendszerrel nem rendelkező kikötők.

Az ENS-nyilatkozathoz szükséges adatok a következők:

 • feladó
 • címzett
 • az áru leírása
 • útvonaltervezés (országonként)
 • szállítóeszköz (pl. komp vagy Csalagút adatai)
 • érkezés időpontja

Az EU ENS-nyilatkozatok megtételéhez az EU-tagállam érvényes EORI-számára van szükség. Harmadik fél is tehet nyilatkozatot, amennyiben ez a fuvarozó tudtával és beleegyezésével történik. A felelős félnek meg kell győződnie arról, hogy:

  • benyújtották-e belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot
  • a nyilatkozatokat a törvényes határidőn belül nyújtották-e be

A harmadik félnek meg kell győződnie arról is, hogy a fuvarozó által megadott információk pontosak-e.

Az ENS-nyilatkozat benyújtásának határideje közúti áruforgalom esetén az érkezés előtt legalább egy órával jár le.


Most már bejelentkezhet a beszállásra. Az Egyesült Királyságból való kilépés helyén kövesse a határőrség utasításait vagy a kompátkelés során a fedélzeten kapott utasításokat.