skip to main content

Ez az az útvonal, amerre az áruk haladnak.
Az EU-ból/az EU-n keresztül Nagy-Britanniába, vagy Nagy-Britanniából/Nagy-Britannián keresztül az EU-ba.

4. Az EU határa

A járművezetőnek be kell tartania a belépő országra vonatkozó uniós behozatali és határellenőrzési követelményeket. Az alábbiakban további országfüggő információkat közlünk.

Ellenőrizze az alábbiakban az átutazni kívánt uniós kikötőre vonatkozó egyedi követelményeket.

Általános eljárás (előzetes bejelentkezés)

A járművezetőnek be kell tartania a belépő országra vonatkozó uniós behozatali és határellenőrzési követelményeket. Az alábbiakban a főbb uniós tagállamok további országfüggő információit közöljük a RoRo fuvarozásra vonatkozóan.


CTC

Ha a szállítás a CTC szerint történik, a járművezetőnek az EU eljárásainak megfelelően kell bemutatnia a TAD-ot az EU vámhatóságainál.

TAD
TAD

ATA-egyezmény

A járművezetőnek be kell mutatnia az ATA-igazolványt, és gondoskodnia kell arról, hogy azt az uniós vámhatóságok az uniós eljárásoknak megfelelően lepecsételjék.

ATA
ATA

TIR-egyezmény

Ha a szállítás a TIR-egyezmény alapján történik, a járművezetőnek be kell mutatnia a TIR-igazolványt, és gondoskodnia kell arról, hogy azt az uniós vámhatóságok lepecsételjék, amikor az áruk elhagyják az EU vámterületét, vagy az EU érkeztetési vámhivatalában, illetve az EU-TIR-engedéllyel rendelkező címzett telephelyén.

TIR
TIR

A komp- és Csalagút-átkelőhelyeket használó nehéz tehergépjárművek kezelésére Franciaország egy intelligens határrendszert vezetett be.

A rendszer hozzárendeli a vámáru-nyilatkozat adatait a szállítmány(oka)t fuvarozó gépjármű rendszámához.


A doveri kikötő komptermináljainál vagy a Csalagút cheritoni termináljánál lévő „pihenőnél” történő belépéskor a tranzittól gépkocsivezető leadja a tranzittól kapott MRN(eke)t vagy a francia importigazolást. Az MRN-t beszkennelik és hozzárendelik a jármű rendszámához (VRN) vagy a pótkocsi rendszámához (TRN) – pótkocsik csak Doverben vannak.

Megjegyzés: Az adatküldési eljárás digitálisan is lebonyolítható a Csalagút portálján vagy elektronikus adatcsere (EDI) útján. Ekkor létrejön egy Csalagút határátlépési engedély (EBP), amellyel gépkocsivezetőnek nincs szüksége további papírmunkára a pihenőnél, hanem e hivatkozás alapján folytathatja az útját.


Több kereskedőtől érkező szállítmányok esetében, az exportőr vagy a járművezető a(z) https://www.douane.gouv.fr/enveloppe/en/enveloppeweboldal segítségével beolvashatja az összes vonalkódot a különálló dokumentumokról.

Ez létrehoz egy MRN-borítékot. A járművezetőnek ekkor csak egyetlen MRN-t kell bemutatnia a rakományáról.

Ezeket az adatokat a francia vámrendszer elemzi, míg a járművezető és a rakomány(ok) a kompon vagy az ingázó vonaton átszelik a csatornát. Ez lehetővé teszi, hogy a nehéz tehergépjárművet további vám és/vagy egészségügyi és növényegészségügyi (SPS) ellenőrzésekhez előre kijelöljék.


A gépkocsivezetőt út közben – a Csalagúton a gépkocsivezető fedélzeti képernyőjén keresztül, ill. a kompok sofőrpihenőiben tájékoztatják arról, hogy:

  • továbbhaladhat – vagyis „zöld utat kap”
  • be kell mutatnia az árut a vámhatóságoknak és/vagy az SPS-nek – vagy „Orange-douane”, vagy „Orange-SIVEP”
  • ha valamilyen probléma merült fel, amit meg kell oldani mielőtt folytathatná útját – vagyis „narancs utat kap”

A kompról vagy az ingázó vonatról történő leszálláskor, amennyiben ellenőrzésre kiválasztották (vagyis narancs utat kapott), a gépkocsivezető felelőssége az útmutatás követése – az útvonal figyelmen kívül hagyása esetén büntetéssel kell számolnia. Megjegyzendő továbbá, hogy zöld utas kamionokat is kijelölhetnek a megfelelőség ellenőrzésére.


A Franciaországba történő belépéshez szükséges biztonsági és védelmi nyilatkozatok

Az Egyesült Királyságból érkezők áruk esetében ENS-nyilatkozatot kell benyújtani a francia importellenőrzési rendszerbe (ICS), mielőtt átlépnék az EU határát. A benyújtás csak elektronikus adatcserével (EDI) történhet a tanúsított szoftverrel (vagy a francia vámhatóság által jóváhagyott webportálokon).

Egyes kompszolgáltatók az ENS-bejelentést az online foglalási szolgáltatásukon keresztül biztosítják.


A kísért teheráru esetében az árufuvarozónak kell az ENS-nyilatkozatot felvezetnie a francia ICS rendszerbe.


A nem kísért teheráru esetén a kompüzemeltető vezeti fel az ENS-nyilatkozatot a francia ICS-be.

Megfelelőségi eljárások Franciaországban (vám és SPS)

Ha a Franciaországba való belépéskor ellenőrzésre kijelölték vagy a vámszervek, vagy az SPS, vagy mindkettő, akkor a narancs útvonal jelzését kell követni (vám és SPS esetében is) a létesítmény eléréséhez.

Ha SPS ellenőrzésre (SIVEP) jelölték ki, akkor kérjen segítséget egy „commis” szolgálattól (kompok esetén) vagy a Csalagút kezelőitől (a Csalagút esetében) a kirakodáshoz, a berakodáshoz és a küldemények bemutatásához és az adminisztrációkhoz

A holland logisztikai ágazat tanácsot ad a holland kikötőkön való áthaladásra – Készülj fel a Brexitre.

Ez segíti majd a teherszállító és logisztikai üzemeltetőket az Egyesült Királyság és Hollandia közötti áruszállítás különböző hivatalos ügyeinek intézésében.


A Hollandián áthaladó brit export és import vámáru-nyilatkozati számát a Portbase – Port Community System oldalon keresztül kell előzetesen regisztrálni.

Ez egy fizetős szolgáltatás.


A járművezetők nem férhetnek hozzá a holland terminálokhoz, ha nem regisztráltak előzetesen a Portbase-en keresztül. A járművezetőnek az Egyesült Királyságban történő bejelentkezéskor be kell mutatnia az MRN-eket.


Biztonsági és védelmi nyilatkozatok a Hollandiába történő belépéshez

Az ENS-nyilatkozatokat a Portbase rendszeren keresztül kell benyújtani az átkelés lefoglalásakor. Az adatok továbbítását mindig a fuvarozó (azaz a kompüzemeltető) végzi mind a kísérővel, mind a kísérő nélküli szállítmányok esetében.

Zeebrugge-ben az RX/Seaport digitális rendszer vonja össze a leadott információkat a zeebrugge-i kikötő különböző illetékesei által megkövetelt információkkal. Az adatok a bevitelhez és kivitelhez is az e-Desken keresztül kerülnek regisztrálásra. Ezt manuálisan, a kapcsolt adatok hozzárendelésével, vagy a vámhivatal szoftverén keresztül tehetik meg.


A járművezetők nem hajthatnak be a zeebrugge-i terminálra, ha a vámáru-nyilatkozatokat nem tették meg előzetesen az RX/SeaPort e-Desk – Port Community System oldalon keresztül.


Az RX/SeaPort részletes információkat tartalmaz a következőkről:


Antwerpennél a vámokiratokat a C-point kikötői közösségi rendszerén keresztül lehet előre feltölteni.

Az előzetes feltöltést megteheti az exportőr, a teherfuvarozó, a vámügyintéző vagy az árufuvarozó vállalat is.

A C pont részletes információkat tartalmaz az antwerpeni vámeljárásokról.


A Belgiumba való belépéshez szükséges biztonsági és védelmi nyilatkozatok

Az ENS-nyilatkozatokat az importellenőrzési rendszerbe kell feltölteni a vámhivatali számítógép papír nélküli vám- és jövedéki rendszer (PLDA) egyik EDI-interfészén keresztül.

Belgiumban az ENS-nyilatkozatot vagy a kompüzemeltető, vagy a hajótársaság adja le kísért és kíséret nélküli szállítmányokra is.

 

A Nagy-Britanniából Spanyolországba fuvarozóknak a következőket kell tenniük:

  • töltsék fel vagy intézkedjenek az ENS-nyilatkozat spanyol ICS-rendszerbe való feltöltéséről
  • szerezzenek be MRN-t
  • jelentkezzenek be a szállító (Brittany Ferries) rendszerébe és rendeljék hozzá a jármű rendszámát az MRN-hez
  • a rendszer ellenőrzi az európai közösségek integrált vámtarifa (TARIC) kódjának első 4 számjegyét, a csomagok számát és súlyát

A gyűjtőszállítmányok esetében nincs egyenértékű „borítékolási” rendszer, ezért minden szállítmányt külön-külön kell bevinni. A nehéz tehergépkocsi csak akkor mehet tovább a brit ellenőrzésre, ha az árukat kiviteli vámkezelés alá vonták. Az adatokat előre továbbítani kell a szállító céghez, mielőtt a nehéz tehergépjármű megérkezne a brit kikötőbe, vagy a járművezetőnek kell azt magával vinnie.


A Spanyolországba való belépéshez szükséges biztonsági és védelmi nyilatkozatok

Az alábbi információkkal együtt egy ENS-nyilatkozatot kell benyújtani minden szállítmányra.

Mielőtt engedélyezni a berakodást a kompüzemeltetőnek meg kell győződnie arról, hogy minden az előírásoknak megfelelő.


A kísért teheráru esetében (csak az EDI-vel kell) az árufuvarozónak ENS-nyilatkozatot felvezetnie a spanyol ICS rendszerbe. Ez nem zárja ki a kompüzemeltető és a fuvarozó közötti magánmegállapodás lehetőségét, amely szerint a kompüzemeltetőnek kell az ENS-nyilatkozatot megtennie a kísérő szállítmányokra vonatkozóan.

A nem kísért teheráru esetén a kompüzemeltető vezeti fel az ENS-nyilatkozatot a spanyol ICS-be.


A kompüzemeltető elküldi a rakományjegyzéket (beleértve a korábbi ENS-nyilatkozatokra való hivatkozásokat) a spanyol kikötőkben dolgozó operatív személyzetnek. Ők a dokumentumokat továbbküldik az Aduanas-hoz (a spanyol vámhatóság).

Minden uniós beviteli nyilatkozatot az új automatizált beviteli rendszerbe (AIS) kell majd benyújtani.


Az ír adóhatóság 3 funkciót biztosít a kereskedelmi járművek ír kikötőkbe történő be- és kihaladásának megkönnyítésére a vámszervek Roll-on-Roll-off szolgáltatásával (RoRo szolgáltatás).

A 3 funkció a következő:

1. Beszállítást megelőző értesítés – a vámáru-nyilatkozatot az Egyesült Királyságban, az indulási kikötőbe való érkezést megelőzően kell beadni. A biztonsági és védelmi, valamint vámáru-nyilatkozat adatait a teherautón szállított minden egyes árut fel kell vezetni a beszállítást megelőző értesítésre (PBN). A PBN egy virtuális boríték, ami összefoglalja a teherautón szállított minden áru adatát. A vámhatóság egyetlen utasítást fog kiadni, azt, amit a gépkocsivezetőnek az ír kikötőbe való érkezéskor kell követnie, függetlenül attól, hány szállítmány van a teherautón.

2. Csatorna kiválasztása (CLU) – az árufuvarozók nyomon követhetik a PBN haladását a vámrendszer RoRo szolgáltatásán keresztül, hogy tudják mikor érkezzenek a terminálhoz. A CLU információt nyújt arról, hogy a HGV közvetlenül elhagyhatja-e a kikötőt, vagy be kell-e vinni az árukat ellenőrzésre a vámhivatalhoz. Ezt az információt 30 perccel a komp Írországba való érkezése előtt teszik hozzáférhetővé a vámrendszer RoRo szolgáltatásán keresztül és bárki hozzáférhet ehhez az ellátási láncból.

3. Parkolás, önálló bejelentkezés – azok a gépkocsivezetők, akiknek a járművét fizikai ellenőrzésre kérték, a járművükben maradnak és ezen a funkción keresztül értesítik a vámhatóságot, hogy az áruk készen állnak az ellenőrzésre. Amikor egy ellenőrzésre szolgáló parkolóhely felszabadul, a járművezető kap egy szöveges üzenetet, hogy hol kell megjelennie az ellenőrzéshez.

A vámrendszer RoRo szolgáltatásának használata előfeltétele a PBN megkapásának, amely nélkül a kompra nem lehet felszállni.


Igazolási és engedélyezési eljárások Írországban

Ha valamilyen problémát nem sikerül megoldani, az áru legfeljebb 90 napig ideiglenes raktárba kerül.

A kikötők körül vannak raktárak, de azok korlátozottak. Ha az árut lefoglalták, 1 hónapon belül írásban kell kérelmet benyújtani azzal kapcsolatban.

A kereskedőknek díjat kell fizetniük a határállomások (BCP) használatáért, és további díj szabható ki, ha érkezést megelőzően nem érkezett be a szükséges értesítés.

Az áru beérkezését elutasíthatják vagy az árut megsemmisíthetik azt, ha az az SPS előírásoknak nem felelt meg.

Tudjon meg többet az áruk Nagy-Britanniából Írországba történő beviteléről.


Az ír határ után

Ha az áru elhagyta az EU vámot, és nem lett kijelölve ellenőrzésre, akkor továbbhaladhat a célállomása felé.


Biztonsági és védelmi nyilatkozatok az Írországba történő belépéshez

Jogi előírás szabályozza az elektronikus vámbiztonsági és védelmi nyilatkozat bevitel előtti benyújtását.

Ezt a nyilatkozatot nevezzük belépési gyűjtő (ENS) nyilatkozatnak. Az ENS-nyilatkozatot az áruk Nagy-Britanniából való indulása előtt kell benyújtani az ír vámhatósághoz.

A fuvarozó felelős az ENS-nyilatkozat benyújtásáért. Ennek megfelelően az importőr felel azért, hogy az árufuvarozó tisztában legyen az ezzel a nyilatkozattal kapcsolatos felelősségével. Ennek elmulasztása késedelmekhez vezet.

Az ENS-ről a Import Control System (ICS) kereskedői útmutatójából lehet tájékozódni.


Ha mindezeknek a követelményeknek eleget tett, akkor az EU érkezési kikötőjéből induló árukat elszállíthatja.

Ellenőrizze a frissítéseket a fuvarozói kézikönyvben.