skip to main content

Ez az az útvonal, amerre az áruk haladnak.
Az EU-ból/az EU-n keresztül Nagy-Britanniába, vagy Nagy-Britanniából/Nagy-Britannián keresztül az EU-ba.

3. Az EU határa

A kiléptető helyen (beleértve a kikötőket is) át kell haladni az Európai Unió (EU) vámterületén.

A hivatalos ügyintézést az EU-ból való kilépés helyén kell elvégeznie. Ez magában foglalja az ellenőrzéshez szükséges dokumentumok, valamint az alábbi 4 árumozgatási módszernek megfelelő, a bélyegzéshez szükséges, előkészítendő igazolványok ismeretét.

Iratelőkészítés vámkezeléshez – Nagy-Britanniába irányuló áruforgalom

A járművezetőnek minden egyes szállítmányra vonatkozóan rendelkeznie kell a nyilatkozattevő vámáru-nyilatkozatának egy példányával (az EU-ban és az Egyesült Királyságban). Ez a következő formában történhet:

      1. a behozatali vámáru-nyilatkozatban szereplő hivatkozási számmal, amelyre leltári kapcsolattal rendelkező helyen (ICR) brit leltárszállítmány hivatkozási számaként, vagy leltári kapcsolattal nem rendelkező helyen előzetesen benyújtott nyilatkozat esetén GMR-ként lehet hivatkozni
      2. az uniós MRN kiviteli nyilatkozattal

Példa egy MRN vonalkódra

 

 

 

Megjegyzés: e folyamatok egy része digitálisan is végrehajtható

Ha a szállítás a CTC keretében történik, a járművezetőnek a kísérőokmányt (TAD) az egyes tagállamokban érvényes eljárásoknak megfelelően kell bemutatnia.

Ez sok esetben digitálisan is végrehajtható.

TAD
TAD

Megjegyzés: e folyamatok egy része digitálisan is végrehajtható

A járművezetőnek be kell mutatnia az ATA-igazolványt a meghatalmazással (ha van) együtt, és gondoskodnia kell arról, hogy azt az uniós vámhatóságok az uniós eljárásoknak megfelelően lepecsételjék.

ATA
ATA

A járművezetőnek be kell mutatnia az TIR-igazolványt, és gondoskodnia kell arról, hogy azt az uniós vámhatóságok az uniós eljárásoknak megfelelően lepecsételjék.

TIR
TIR

Miután teljesítette ezeket a követelményeket, bejelentkezhet a határátlépéshez szükséges ellenőrzésre.