skip to main content

Cludo nwyddau i’r UE ac oddi yno

Arweiniad ar gyfer cwmnïau cludo a gyrwyr masnachol sy’n symud nwyddau rhwng Prydain Fawr (Cymru, Lloegr, a’r Alban) a’r Undeb Ewropeaidd.

Dewch o hyd i safleoedd lle gall gyrwyr a chriw HGVs, LGVs a faniau gael profion COVID-19 a gwiriadau parodrwydd ar gyfer y ffin am ddim cyn cludo nwyddau i’r UE.

Sicrhewch eich bod yn cydymffurfio trwy ddefnyddio’r canllaw syml isod.

Dyma'r cyfeiriad y mae nwyddau'n teithio.
I/trwy'r UE i Brydain Fawr, neu i/trwy Brydain Fawr i'r UE.