skip to main content

Dyma yw’r cyfeiriad y bydd y nwyddau'n teithio.
I/trwy’r UE i Brydain, neu i/trwy Brydain i’r UE.

5. Taith ymlaen

Unwaith y bydd nwyddau wedi eu pasio i dollau’r UE, gallant fynd ymlaen i’w cyrchfan.

Proses Gyffredinol (Archwilio o Flaen Llaw).

Unwaith y bydd nwyddau wedi eu pasio i dollau’r UE, gallant fynd ymlaen i’w cyrchfan.


CTC

Os yw’r symudiad yn digwydd dan y CTC, rhaid i’r gyrrwr gyflwyno’r TAD mewn swyddfa pen y daith UE neu i dderbynnydd awdurdodedig, ble bydd y weithdrefn gludo yn cael ei chau. Yna bydd y nwyddau yn amodol i weithdrefnau mewnforio’r UE.

TAD
TAD

Confensiwn ATA

Os gwneir y symudiad dan y Confensiwn ATA, dylai’r gyrrwr roi’r carnet ATA i’r sawl sy’n derbyn y nwyddau pan fyddant yn cael eu danfon. Mae hyn i sicrhau bod y carnet ATA ar gael i ddychwelyd yr eitemau i’w gwlad tarddiad, os na fyddant yn cael eu cludo yn ôl gan yr un cwmni cludo ar y ffordd allan.

ATA
ATA

Confensiwn TIR

Rhaid i’r gyrrwr gyflwyno’r carnet TIR a sicrhau ei fod wedi ei stampio gan awdurdodau tollau’r UE naill ai wrth i’r nwyddau adael tiriogaeth tollau’r UE neu mewn swyddfa UE ar ben y daith.

Unwaith bydd y cerbyd wedi cwblhau ei daith, rhaid i’r gyrrwr ddychwelyd y carnet TIR i’w swyddfa/rheolwr.

TIR
TIR

Os bydd rhywun yn cuddio mewn cerbyd 

Os bydd gyrrwr yn amau bod rhywun yn ceisio mynd i’w gerbyd neu wedi mynd i’r gerbyd, dylai gysylltu â’r swyddfa heddlu leol cyn gynted ag y bydd yn ddiogel i wneud hynny. Yn y DU, dylid ffonio 999 neu yn yr UE ffonio 112 cyn mynd i’r porthladd.


Cadwch yn gyfredol

Ar gyfer cyngor personol, ewch i safle gwybodaeth a chyngor mewn gwasanaethau traffordd neu stop tryciau.

Ceir manylion pellach yn y Llawlyfr i Gludwyr

Diweddarir yr arweiniad hwn gyda’r wybodaeth ddiweddaraf unwaith y bydd ar gael.