skip to main content

Cludo nwyddau i ac o’r UE

Mae’r llywodraeth wedi sefydlu amserlen newydd bragmatig ar gyfer cyflwyno rheoliadau mewnforio newydd ar gyfer nwyddau sy’n cael eu mewnforio o’r UE i’r DU.

  1. Bydd yr amserlen ddiwygiedig yn rhoi mwy o amser i fusnesau addasu i brosesau newydd
  2. Mae’r pandemig byd eang wedi effeithio ar gadwyni cyflenwi yn y DU ac ar draws Ewrop
  3. Bydd y rheoliadau yn eu cyflwyno’n raddol trwy gydol 2022

Ceir rhagor o wybodaeth yma.


Sicrhewch eich bod yn barod i cludo nwyddau trwy ddefnyddio’r canllaw syml isod.

Dyma yw’r cyfeiriad y bydd y nwyddau'n teithio.
I/trwy’r UE i Brydain, neu i/trwy Brydain i’r UE.