skip to main content

Dyma yw’r cyfeiriad y bydd y nwyddau'n teithio.
I/trwy’r UE i Brydain, neu i/trwy Brydain i’r UE.

5. Taith ymlaen

Wrth adael y porthladd, gwiriwch y gofynion cyn mynd ymlaen i’ch cyrchfan.

Gwiriwch ar gyfer unrhyw ddatganiadau neu carnets gofynnol.

Efallai y bydd angen i gludwyr yn cyrraedd Lloegr o’r UE tu allan i’r Ardal Deithio Gyffredin (y DU, Iwerddon, Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw) gymryd prawf COVID-19 os ydynt yn aros a dwy na 2 ddiwrnod.

Efallai na fydd angen i chi gymryd prawf os byddwch chi yn Lloegr am 2 ddiwrnod neu lai.

Gan fod y sefyllfa’n newid yn rheolaidd, cynghorir y dylai cludwyr wirio’r gofynion COVID-19 mwyaf cyfredol cyn ymdrechu unrhyw daith ryngwladol.

Mae hyn yn berthnasol i holl yrwyr a chriwiau HGVs a gyrwyr faniau a cherbydau nwyddau ysgafn eraill.

Mae hyn yn berthnasol i gludwyr wedi eu lleoli yn y Deyrnas Unedig ac nad ydynt o’r Deyrnas Unedig. Mae profion COVID-19 am ddim ar gael i yrwyr a chriw HGVs, LGVs a faniau yn nifer o safleoedd cyngor i gludwyr y DU.

Canfyddwch am:

Os bydd rhywun yn cuddio mewn cerbyd 

Os bydd gyrrwr yn amau bod rhywun yn ceisio mynd i’w gerbyd neu wedi mynd i’r gerbyd, dylai gysylltu â’r swyddfa heddlu leol cyn gynted ag y bydd yn ddiogel i wneud hynny. Yn y DU, dylid ffonio 999 neu yn yr UE ffonio 112.


Unwaith y byddwch chi wedi bodloni’r holl ofynion hyn, rydych chi'n barod i fynd ymlaen i’ch cyrchfan derfynol a danfon y nwyddau.

Cadwch yn gyfredol

Ewch i safle cynghori mewn gwasanaethau traffordd neu stop tryciau am gyngor personol.

Dylech wirio'r fersiwn ddiweddaraf o’r arweiniad hwn ar gyfer cludwyr a gyrwyr masnachol.

Diweddarir yr arweiniad hwn gyda’r wybodaeth ddiweddaraf unwaith y bydd ar gael.