skip to main content

Dyma yw’r cyfeiriad y bydd y nwyddau'n teithio.
I/trwy’r UE i Brydain, neu i/trwy Brydain i’r UE.

3. Ffin yr UE

Pan fyddwch chi’n nesáu at eich lleoliad ymadael (yn cynnwys porthladdoedd) bydd gofyn i chi basio trwy dollau’r Undeb Ewropeaidd (UE).

Rhaid i chi gwblhau’r holl ddefodau ym mhorthladd gadael yr UE. Mae hyn yn cynnwys bod yn gyfarwydd gyda’r dogfennau gofynnol sydd angen eu cyflwyno ar gyfer gwirio a chael carnets yn barod i’w stampio fel fo angen yn unol â’r 4 dull o symud nwyddau isod.

Archwilio o flaen llaw – symud nwyddau i Brydain

Ar gyfer pob llwyth, rhaid bod gan y gyrrwr dystiolaeth o ddatganiad tollau gan y datganydd (yn yr UE a’r DU). Bydd hyn ar ffurf:

      1. y cyfeirnod o ddatganiad mewnforio y tollau y gellir cyfeirio ato fel cyfeirnod llwyth stocrestr y DU ar gyfer lleoliad gyda chysylltiad stocrestr (ICR) neu GMR ar gyfer datganiad a gyflwynir ymlaen llaw mewn lleoliad heb gyswllt stocrestr
      2. yr MRN datganiad allforio’r UE

Enghraifft o god bar MRN

 

 

 

D.S.: gellir cwblhau rhai o’r prosesau hyn yn ddigidol

Os oes symudiad yn digwydd dan y CTC, rhaid cyflwyno’r TAD gan y gyrrwr i’r gweithdrefnau canlynol sy’n weithredol ym mhob aelod wladwriaeth.

Gellir cyflawni hyn yn ddigidol mewn sawl achos.

TAD
TAD

D.S.: gellir cwblhau rhai o’r prosesau hyn yn ddigidol

Rhaid i’r gyrrwr gyflwyno’r Carnet ATA gyda llythyr awdurdodiad (os yn berthnasol) a sicrhau ei fod wedi ei stampio gan awdurdodau tollau’r UE yn unol â gweithdrefnau’r UE.

ATA
ATA

Rhaid i’r gyrrwr gyflwyno’r Carnet TIR a sicrhau ei fod wedi ei stampio gan awdurdodau tollau’r UE yn unol â gweithdrefnau’r UE.

TIR
TIR

Unwaith y byddwch chi wedi cwblhau'r gofynion hyn, gallwch gofrestru ar gyfer byrddio i groesi’r ffin.