skip to main content

Masnachwr wedi ei ddal yn ôl pan ddywedodd bod angen cod SIC, disgrifiad cyfeirnod penodol o beth mae’r cludwr yn ei gario.

Mae codau dosbarthiad diwydiannol safonol o weithgareddau economaidd (SIC) yn ymwneud â gweithgareddau busnes, yn hytrach na’r llwyth sy’n cael ei gludo.
Os yw cwmni cludo yn cario ceir a rhannau yn unig, yna y cod SIC fyddai “49410 – Cludiant nwyddau ar y ffordd”

Os yw’n allforio’r car neu rannau ceir, yna bydd codau gwahanol ar gyfer y rhain. Gweler isod

http://resources.companieshouse.gov.uk/sic/