Am ba hyd fydd safleoedd Cyfleusterau’r Ffin Mewndirol CThEM ar agor?

Mae’r ddeddfwriaeth yn darparu ar gyfer caniatáu cymeradwyaeth dros dro i adrannau o’r llywodraeth ddarparu cyfleusterau mewn ardaloedd awdurdodau lleol penodedig er mwyn lleoli a phrosesu HGVs yn cyrraedd neu adael y DU.

Mae hyn yn caniatáu ar gyfer darparu cyfleusterau a seilwaith dros dro cysylltiedig .

Mae’r ddeddfwriaeth yn dynodi y bydd y cyfleusterau hyn yn rhoi’r gorau i weithredu cyn 31 Rhagfyr 2025

https://inlandborderfacilities.uk/