Beth yw EORI?

Rhif Cofrestriad a Dynodiad Gweithredwr Economaidd (EORI).

Rydych chi angen rhif EORI i allu symud nwyddau rhwng y DU a gwledydd nad ydynt yn yr UE.

Ers 1 Ionawr 2021, bu angen un i chi allu symud nwyddau rhwng Prydain Fawr (Cymru, Lloegr a’r Alban) neu Ynys Manaw a’r UE.

Efallai y byddwch hefyd angen rhif EORI ar wahân i symud nwyddau i neu o Ogledd Iwerddon.

Os nad oes gennych chi EORI, efallai y bydd gennych chi gostau ac oedi cynyddol. Er enghraifft, os na all Cyllid a Thollau EM (CThEM) glirio eich nwyddau, gallech orfod talu ffioedd storio.

https://www.gov.uk/eori

Masnachwr wedi ei ddal yn ôl pan ddywedodd bod angen cod SIC, disgrifiad cyfeirnod penodol o beth mae’r cludwr yn ei gario.

Mae codau dosbarthiad diwydiannol safonol o weithgareddau economaidd (SIC) yn ymwneud â gweithgareddau busnes, yn hytrach na’r llwyth sy’n cael ei gludo.
Os yw cwmni cludo yn cario ceir a rhannau yn unig, yna y cod SIC fyddai “49410 – Cludiant nwyddau ar y ffordd”

Os yw’n allforio’r car neu rannau ceir, yna bydd codau gwahanol ar gyfer y rhain. Gweler isod

http://resources.companieshouse.gov.uk/sic/